İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı,  teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi klinik psikologlar yetiştirme hedefi ile 2005 yılında kurulmuştur. İlk yedi yıl "Yetişkin” ağırlıklı öğreim veren programımız, 2012 yılında "Çocuk-Ergen" ve 2013 yılında "Çift-Aile" altdallarını başlatarak üç altdalı içeren kapsamlı bir program haline dönüşmüştür.

Programdan mezun olacak ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologların aşağıdaki konularda sağlam bir bilgi ve beceri temeline sahip olmaları hedeflenmektedir:

  • Ruh Sağlığı ve Psikopatoloji: Teoriler, Değerlendirme Yöntemleri ve Tanı Sistemleri
  • Psikoterapi: Teorik Yönelimler, Temel Beceriler ve Uygulamalar
  • Psikolojik Değerlendirme: Bilişsel Testler, Kişilik Testleri, Bütüncül Yaklaşım
  • Meslek Etiği
  • Araştırma Yöntemleri

Programımız bu hedeflere ulaşmak için ilk yılı teorik ve uygulama derslerini,  ikinci yılı ise klinik staj ve tez sürecini kapsayan bir eğitim sunmaktadır. Öğrencilerimizin eğitimleri sırasında süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme uygulamaları yapmaları beklenmektedir. Ayrıca, öğrencilerimiz öğretim üyelerinin yürüttüğü araştırma projelerinde görev alarak ve kendi yüksek lisans tez süreçlerinde çok değişik konularda araştırma deneyimi kazanma imkanı bulabilmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı danışanı, sorunu ve terapist-danışan ilişkisini merkeze alan çağdaş ve bütüncül bir yaklaşım benimsemektedir. Yetişkin, Çocuk-Ergen ve Çift-Aile Terapisi alt dallarının bir arada olması ve farklı uzmanlıkları olan akademik ve klinik kadromuz öğrencilerin bu bütüncül bakış açısını edinmelerini desteklemektedir.

Programımız yetkin psikoterapistler yetiştirmenin yanısıra bireysel ve toplumsal ruh sağlığına araştırmacı gözüyle yaklaşarak klinik psikoloji alanına katkıda bulunmayı da önemsemektedir. Programda edinilecek bu donanım, mezunlarımıza alandaki mesleki uygulamaları ve ileri akademik çalışmaları için uygun alt yapıyı sağlayacaktır.