Çift ve Aile Terapisi Altdalı

Çift ve Aile Terapisi (ÇAT) ya da Sistemik Terapi, danışanın getirdiği sorunu onun yakın ilişkileri içinde anlamlandıran ve bu sorunu işlevsel olmayan etkileşim kalıplarından kaynaklandığı teorisine dayanan bir ruh sağlığı disiplinidir. Terapide amaç, işlevsel olmayan paternleri (örneğin suçlama-savunma döngüsü); duygusal, bilişsel ve davranışsal yöntemlerle kırarak yerine işlevsel ilişkisel paternlerin (örneğin karşılıklı duygusal varlık gösterme) oluşmasına destek olmaktır.

Çift ve aile terapistleri bireylerle, çiftlerle, çocuklu ailelerle, yetişkin ailelerle ve gruplarla çalışırlar.  Odaya kim gelirse gelsin aslında sorunlu olan bu kişi ya da kişilerin içinde bulunduğu ilişkisel sistemdir. İlişkisel sorunlarda genellikle danışanın sorun yaşadığı bireyi (annesi, partneri, kardeşi, vs) de terapiye dahil ederek onların aralarındaki soruna doğrudan müdahale ederler. Özellikle birden çok kişiyle çalışıldığı durumlarda etkileşimsel ve deneyimsel (sanat, canlandırma, oyun, vs) müdahalelerden sıklıkla yararlanılır.

2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın bir altdalı olarak yürütülen programımızda, öğrencilerimiz ilişkisel psikodinamik yaklaşım ile sistemik yaklaşımı entegre etmeyi öğrenerek mezun olurlar. Böylece hem bireyin iç dünyasını, bilinçaltını ve bunların terapist-danışan ilişkisindeki yansımalarını anlamlandırmayı hem de bireyin içinde bulunduğu bağlamı, kuşaktan kuşağa aktarılan ilişkileri, etkileşimsel örüntüleri ve döngüleri görebilmeyi öğrenirler. Staj seneleri boyunca farklı yaklaşımları benimseyen süpervizörleri ile çalışarak kendilerine en uygun entegrasyon ile çalışmaya başlarlar. Bu sistemik entegratif yaklaşım, mezunlarımıza çalışma hayatlarında esneklik ve danışanın ihtiyacına göre yaklaşımını adapte edebilme becerisi kazandırır.

2016 yılından itibaren öğrencilerimiz, Psikolojik Danışmanlık Merkezi’mizde yürütülen Sistemik Terapi Araştırması’nın bir parçası olurlar. Birey, çift ve aile olarak başvuran danışanlarla yürüttüğümüz süreç ve sonuç araştırması kapsamında veri toplama ve veri girmeye destek olurlar. İsterlerse bu veriyi kendi tezlerinde de kullanabilirler.

Altdal öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projelerine dahil olurlar. Merkezimizde, ya da farklı Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği içinde dışarıdaki kurumlarda (okullar, toplum merkezleri, vs) ebeveynlere ve çocuklara yönelik eğitici, farkındalık kazandırıcı ve ilişki güçlendirici grup çalışmalarında eğitmen ya da yardımcı eğitmen olarak destek verirler.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Altdalımız, 2015 yılı Aralık ayında, Uluslararası Aile Terapisi Derneği'nin (IFTA) Uluslararası Sistemik Terapi Eğitimi Akreditasyon Komitesi tarafından akredite edilmiş, Türkiye'deki ilk, dünyadaki ikinci program olmuştur. Tüm dünyada geçerliliği olan bu akreditasyon, mezunlarımızın yurtdışında da çift ve aile terapistleri olarak tanınırlığını güçlendirmektedir.

Çift ve Aile Terapisi altdalından mezun olan öğrencilerimiz "Klinik Psikoloji Yüksek Lisans" diplomasının yanı sıra, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu Özel Aile Danışma Merkezleri'ne yönelik yönetmeliğine uygunluğu sayesinde Aile Danışmanlığı” belgesi almaya da hak kazanırlar. Bu belge onların gelecekte aile danışma merkezi açabilmelerine ya da müdür olarak çalışmalarına kolaylık sağlar.

Ders Programı

Programdaki diğer altdallarda olduğu gibi, Çift ve Aile Terapisi Altdalı öğrencileri temel psikopatoloji ve psikoterapi bilgisinin yanısıra meslek etiği ve araştırma yöntemleri konularında da ileri eğitim alır. Ayrıca, öğrencilerden tercih ettikleri herhangi bir dönemde programlarına 2 seçmeli ders eklemeleri ve tez sürecindeki aşamalarına göre tez derslerini eklemeleri beklenir. Bu şekilde öğrenciler mezuniyetleri için gereken 120 krediyi tamamlamış olur.

Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmek için bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenir. Programın ilk yılında her öğrenciye tercihleri doğrultusunda bir tez danışmanı atanır. Öğrenci, bu danışman ile birlikte bir bilimsel araştırma tasarlar, uygular ve tez olarak yazılı hale getirir. Bu süreç çoğunlukla programın 2. yılında ve 3. yılında yürütülür. Yüksek lisans tezinin yazımı ve sözlü sunumu en geç 3. yılın sonunda tamamlanmış olmalıdır.

Çift ve Aile Terapisi altdalında alınacak dersler için lütfen tıklayınız.

Kadro

Akademik kadro için lütfen tıklayınız. 

Klinik Eğitim ve Süpervizyon kadrosu için lütfen tıklayınız.