İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları – Psikoloji/Psikanaliz Dizisi

PSİKANALİTİK TANI
Klinik Süreç İçinde Kişilik Yapısını Anlamak

Nancy McWilliams (1994). Psychoanalytic Diagnosis: Understanding Personality Structure in the Clinical Process. New York, NY: The Guilford Press.

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2009
6. Baskı: 2017

Çeviren: Erkan Kalem
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: Hande Özyıldırım
Önsöz: Nancy McWilliams (Yazarın Türkçe baskı için yazdığı özel önsözle) ve Murat Paker

 

PSİKANALİZDE İLİŞKİSEL KAVRAMLAR
Bir Bütünleşme

Stephen A. Mitchell (1988). Relational Concepts in Psychoanalysis: An Integration. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2009
2. Baskı: 2018

Çeviren: Gülenbaht Algaç ve İrem Anlı
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: Cem Uçan
Önsöz: Murat Paker

 

AŞK SüREBİLİR Mİ?
Zamana Karşı Romantik Aşkın Kaderi

Stephen A. Mitchell (2002). Can Love Last? The Fate of Romance over Time. New York: Ny: W. W. Norton & Company.

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2010
2. Baskı: 2013

Çeviren: Cem Alpan
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: Berrak Karahoda
Önsöz: Murat Paker

 

ÇEVRE PSİKOLOJİSİ
İnsan Mekân İlişkileri

Melek Göregenli (2010)
Önsöz: Murat Paker

4. Baskı: 2018

 

KARDEŞLER
Cinsellik ve Şiddet

Juliet Mitchell (2003). Siblings: Sex and Violence. Cambridge, UK: Blackwell Publishing Ltd. 

Çeviren: Pınar Padar ve Billur C. Yılmazyiğit
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: Pınar Padar
Önsöz: Murat Paker

 

BIR ANNENIN DOĞUŞU
Annelik Deneyimi Sizi Sonsuza Dek Nasıl Değiştirir

Daniel N. Stern, Nadia Bruschweiler-Stern, & Alison Freeland (1998). The Birth of a Mother: How the Experience of Motherhood Changes You Forever. New York, NY: Basic Books. 

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2013
2. Baskı: 2016

Çeviren: Meltem Aydoğdu
Çeviri Editörü: Berrak Karahoda
Düzelti: Elif Okan
Önsöz: Berrak Karahoda

 

 

FREUD VE SONRASI MODERN PSİKANALİTİK DÜŞÜNCENİN TARİHİ

Stephen A. Mitchell & Margaret J. Black (1995). Freud and Beyond: A History of Modern Psychoanalytic Thought. New York, NY: Basic Books. 

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2012
2. Baskı: 2014

Çeviren: Ayhan Eğrilmez
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: Berrak Karahoda ve Cem Uçan
Önsöz: Murat Paker

 

EBEVEYNLERLE SOHBET

Donald. W. Winnicott (1993). Talking to Parents. US: The Winnicott Trust. 

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2013

Çeviren: Neşe Hatiboğlu
Çeviri Editörü: Nilüfer Erdem
Düzelti: Remzi Abbas

Basım Tarihi: Nisan -2013

 

ÜNIVERSITELERDE PSIKOLOJIK DANIŞMANLIK EL KITABI

Derleyenler: Murat Paker – Filiz Yurtseven (2015)
Önsöz: Hale Bolak Boratav

 

TÜRKİYE DEBELENİRKEN
Psiko-Politik Yüzleşmeler

Murat Paker (2016)

 

TRAVMA TERAPİSİNİN İLKELERİ
Belirtiler, Değerlendirme Ve Tedavi İçin Bir Klavuz DSM-5 İçin Güncellenmiş

John N. Briere & Catherine Scott (2014). Principles of Trauma Therapy: A Guide to Symptoms, Evaluation, and Treatment, Second Edition- DSM 5 Update. Los Angeles, CA: Sage Publications, Inc.

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2016

Çeviren: Betül Dilan Genç
Düzelti: Hilal Akekmekçi
Önsöz: Murat Paker

 

 ARA''F''DALIK-LAR

 

M. Bilgin Saydam (2017)

 

 NEVROTİK TARZLAR 

David Shapiro (1999). Neurotic Styles. New York, NY: Basic Books. 

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2017

Çeviren: Şehnaz Layıkel
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: İlknur İnci ve Zeynep Kızılkaya
Önsöz: David Shapiro (Yazarın Türkçe baskı için yazdığı özel önsözle) Murat Paker

 

HALK İÇİN PSİKOTERAPİ
İlerici Bir Psikanalize Doğru

Lewis Aron & Karen Starr (2013). Psychotherapy for the People: Toward a Progressive Psychoanalysis. New York, NY: Routledge. 

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2017

Çeviren: Elif Okan Gezmiş
Çeviri Editörleri: Hilal Akekmekçi ve Zeynep Kızılkaya
Düzelti: Remzi Abbas
Önsöz: Murat Paker

 

ÇOCUK VE ERGENLER İÇİN PSİKODİNAMİK PSİKOTERAPİ 
Öznelliklerarasılık ile Sinirbilimi Bütünleştirmek

Sergio V. Delgado, Jeffrey R. Strawn, & Ernest V. Pedapati (2015). Contemporary Psychotherapy for Children and Adolescents: Integrating Intersubjectivity and Neuroscience. Cincinnati, OH: Springer.

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2017

Çevirenler: Hilal Akekmekçi, Ufuk Tura ve Renan Kahyaoğlu
Çeviri Editörü: Murat Paker
Düzelti: Seda Doğan
Önsöz: Murat Paker

 

YARATICI HAREKET VE DANS

Maria Elena García, Marcia Plevin, & Patrizia Macagno (2011). Creative Movement and Dance: The García-Plevin Method. Rome: Gremese. 

Türkçe Çeviri 1. Baskı: 2018

Çeviren: Ebru Salman
Çeviri Editörü: Zeynep Çatay
Düzelti: Remzi Abbas
Önsöz: Marcia Plevin (Yazarın Türkçe baskı için yazdığı özel önsözle) Ebru Salman ve Zeynep Çatay

İLİŞKİ İÇİNDE "BEN"
Kültür, Aile, Bireyselleşme ve Psikanalitik Arayışlar


Güler Okman Fişek (2018)