Klinik Staj

Programımızda ilk yıl derslerini başarıyla tamamlayan tüm öğrenciler altdallarına uygun şekilde planlanmış bir staj sürecine başlar. Staj süresi, hafalık staj saatleri ve klinik süpervizyon saatleri uluslararası standartlara göre (örn. EuroPsy) düzenlenmiştir.

Staj süreci, programın 2. Yıl Güz döneminde ile başlar ve bir sonraki akademik yılın başına kadar devam eder. Staj yılı boyunca öğrencilerden haftada 5-8 saat arası aktif klinik uygulama yapmaları beklenir. Klinik uygulamalar (danışanlarla psikolojik değerlendirme, bireysel terapi, çift ve aile terapisi, grup terapi, psiko-eğitim çalışmaları) ve bunlarla ilgili dosyalama, raporlama, veritabanı güncellemeleri gibi staj prosedürleri haftada 2 günlük bir çalışma gerektirir.  

Klinik uygulamalarının yanısıra, öğrencilerimiz staj yılının Güz döneminde her hafta bir gün boyunca 3 saatlik Grup Süpervizyonu, 1 saatlik Vaka Toplantısı ve psikoterapi pratiğinin farklı alanları hakkında uzman davetli konuşmacılardan bilgi edinebilecekleri 2 saatlik Klinik Seminerlere katılırlar. Bahar döneminde de yine haftada bir gün 3 saatlik Grup Süpervizyonu ve 1 saatlik Vaka Toplantısı devam eder; ve ayrıca 2 saatlik Vaka Formülasyonu dersi alınır. Yine her iki dönem boyunca öğrencilerimiz klinik uygulamalarına yönelik olarak alanda deneyimli uzmanlardan Bireysel Süpervizyon alır.

Staj döneminde başlayan klinik uygulamalar akademik yıl bittikten sonra da yaz boyunca sürmektedir. Yaz döneminde de öğrencilerimize ders kapsamı dışında süpervizyon desteği sağlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz, mezun olmadan önce tam 1 yıllık klinik deneyim edinmiş olmaktadır.

Staj döneminde klinik uygulamaların büyük bir bölümü programımızla işbirliği içinde çalışan iki ayrı birimde gerçekleşir: üniversite bünyesinde ücretsiz olarak hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Birimi (PDB) ve üniversite dışına hizmet veren Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM). Yetişkin Altdalı öğrencileri PDB ve PDM’nde danışan görür. Çocuk-Ergen ve Çift ve Aile Terapisi Altdalları öğrencileri ise ağırlıklı olarak PDM’nde danışan görür.

Öğrencilerimize program dışı farklı kurumlarda dış staj yapma imkanı da tanınmaktadır. Dış staj için programımızın anlaşmalı olduğu kurumlar ve merkezler vardır. Okul dışında bir staj deneyimi öğrencilerimizin meslek hayatına daha yoğun ve farklı deneyim ve daha fazla profesyonel ilişki artısı ile hazırlanmalarına olanak tanır. Stajının bir bölümünü dış staj kurumlarında değerlendirmek isteyen öğrencilerimizin kurum bünyesindeki birimlerde üstleneceği vaka yükü bu tercihlerine göre düzenlenmektedir. Ayrıca öğrenciler çeşitli STK’larda çalışarak sosyal sorumluluk projeleri düzenlemekte ve ülkemizde ruh sağlığı alanının kurumlarda güçlenmesine katkıda bulunmaktadır.