Yetişkin Altdalı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Altdalı yetişkin bireylerin ruh sağlığına odaklanan bir eğitim verir. Temel dersleri yetişkin psikopatolojisi, değerlendirme ve psikoterapi yöntemlerinden oluşur.

Teori ve temel teknik dersleri psikodinamik ve ilişkisel psikanalitik ağırlıklı verilmektedir. İlişkisel psikanalitik yaklaşım, tüm psikanalitik ve psikodinamik psikoterapilerde olduğu gibi içgörüyü merkeze alır ve hem psikopatolojinin temellerini hem de psikoterapi sürecini temel ilişki bağlamında değerlendirir. Bu yaklaşım yetişkin bireyin iç dünyasını anlamlandırmak için geçmiş ve bugünü, sözeli ve sözel olmayanı, içsel ve ilişkisel olanı bir bütün olarak ele alır.

Bu yaklaşım ile birlikte öğrencilerin hümanistik-varoluşçu, sistemik ve bilişsel-davranışçı yaklaşımlarla ilgili de bilgi edinebilecekleri ders seçenekleri sunulur. Böylece yetişkin aldalı öğrencileri, bireyin iç dünyasının ve ilişkilerinin çok katmanlı olarak değerlendirmeyi öğrenir ve bütünleşik, esnek ve terapist-danışan ilişkisi odaklı bir yaklaşım için gerekli temeli oluşturur.

Yetişkin altdalına kabul edilen ve ilk yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler, programdaki 2. yıllarında süpervizyon altında Yetişkin Psikoterapisi stajı yapar. Bu dönemde stajyer öğrenciler, kurum bünyesinde hizmet veren iki ayrı danışmanlık merkezinde danışan görür. Bu uygulamalar yaklaşık haftada 2 gün aktif olarak merkezlerde bulunmayı gerektirir. Bunun dışında ders programı kapsamında stajyer öğrenciler bireysel süpervizyon, grup süpervizyonu, vaka formülasyonu ve vaka toplantısına katılırlar.

Staj merkezlerimizde, bireysel terapi dışında, her dönem farklı konularda grup çalışmaları, atölye çalışmaları, seminer ve eğitimler yapılır. Yetişkin altdalı öğrencileri bu çalışmalara da gözlemci ya da yardımcı uygulayıcı olarak katılabilir; psiko-destek, psiko-eğitim ve grup süreçleri alanlarında da deneyim kazanabilir.

Eğitim süreçleri boyunca öğrenciler Psikoterapi Araştırmaları Laboratuarı kapsamında sürdürülen Psikodinamik Yönelimli Yetişkin Psikoterapisi Süreç-Sonuç Araştırmasının da parçası olur. Öğrenciler, eğitimlerinin farklı dönemlerinde, veri sağlayıcı ve değerlendirici olarak bu projede yer alır. Psikoterapiyi araştırmacı gözüyle de incelemek öğrencilerin eğitim ve deneyimlerini pekiştirir.

Ders Programı

Programdaki diğer altdallarda olduğu gibi, Yetişkin altdalı öğrencileri temel psikopatoloji ve psikoterapi bilgisinin yanısıra meslek etiği ve araştırma yöntemleri konularında da ileri eğitim alır. Ayrıca, öğrencilerden tercih ettikleri herhangi bir dönemde programlarına 2 seçmeli ders eklemeleri ve tez sürecindeki aşamalarına göre tez derslerini eklemeleri beklenir. Bu şekilde öğrenciler mezuniyetleri için gereken 120 krediyi tamamlamış olur.

Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmek için bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenir. Programın ilk yılında her öğrenciye tercihleri doğrultusunda bir tez danışmanı atanır. Öğrenci, bu danışman ile birlikte bir bilimsel araştırma tasarlar, uygular ve tez olarak yazılı hale getirir. Bu süreç çoğunlukla programın 2. yılında ve 3. yılında yürütülür. Yüksek lisans tezinin yazımı ve sözlü sunumu en geç 3. yılın sonunda tamamlanmış olmalıdır.

Yetişkin altdalında alınacak dersler için lütfen tıklayınız.

Kadro

Akademik kadro için lütfen tıklayınız. 

Klinik Eğitim ve Süpervizyon kadrosu için lütfen tıklayınız.