Programın Amacı

Türkiye'de son yıllarda ruh sağlığı alanlarında iyi yetişmiş uzmanlara olan ihtiyaç oldukça artmıştır. Bu alanlardan biri de klinik psikolojidir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programımız, bu uzman açığının giderilmesine katkıda bulunmayı amaçlayarak 2005 yılında öğretim hayatına başlamıştır. İlk yedi yıl sadece "Yetişkin" ağırlıklı öğretim veren programımız, 2012 yılında "Çocuk-Ergen" ve 2013 yılında "Çift-Aile Terapisi" alt-dallarını bünyesine ekleyerek üç alt-dallı kapsamlı bir program haline dönüşmüştür.

Program, bu çerçevede bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedefine sahiptir. Daha ayrıntılı bir ifadeyle, programdan mezun olacak ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diploması alacak psikologlar aşağıdaki konularda bilgi ve beceri açısından sağlam bir temele sahip olacaklardır:

Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında uygulamalı olarak yetiştirileceklerdir.

Programda ayrıca, öğrencilerin bilimsel araştırma yapması ve yüksek lisans tezlerini ya da projelerini yayınlanabilir formatta bir bilimsel ürün olarak sunmaları amaçlanmaktadır.

Programda edinilecek donanım, klinik psikoloji alanında doktora derecesi almak isteyebilecek öğrenciler için de uygun alt yapıyı sağlayacaktır.