Çocuk-Ergen Altdalı

Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı dünyadaki tüm ülkelerin  en öncelikli konuları arasında yer almalıdır. Ruh sağlığı problemleri çocuk ve ergenlerin akademik, sosyal ve aile yaşamlarını olumsuz etkilemekte ve gelişimlerini engellemektedir. 

Çocuk-Ergen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı alanında açılan ilk Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programıdır. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüsek Lisans Program’ının bir alt dalı olarak kurulmuştur.  

Programın en önemli hedefleri arasında Psikoloji mesleğinin  etik ilkelere bağlı, bilimsel gelişmeleri takip eden, güçlü teorik altyapısı olan, değerlendirme ve terapide donanımlı, araştırma ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarına önem veren klinik psikologlar yetiştirmek bulunmaktadır.  Programın mezunları  ülkemizde çocuk hakları ve  ruh sağlığı alanında yapılan birçok çalışmada yer almaktadır.

Çocuk-Ergen Klinik Yüksek Lisans Programında öğrencilerimiz çocuk ve ergen psikopatolojisi, duygusal ve davranış sorunları, okul ve aile problemleri  gibi birçok alanda araştırma, psikolojik değerlendirme, danışmanlık  ve terapi yapmak üzerine eğitim almaktadır. Öğrenciler grup süpervizyonları ve bireysel süpervizyonlarla danışanlarına hizmet vermekte ve bu süreçte  uzun yıllardır alanda çok başarılı olan  tecrübeli uzmanlardan  eğitim almaktadırlar.

Programda ağırlıklı olarak psikodinamik teori ve uygulamaya  yer verilmektedir,  sunulan sistemik aile terapisi ve varoluşcu terapi gibi yaklaşımlar sayesinde ise  öğrencilerin danışanlarıyla eklektik ve bütüncül  yaklaşımla çalışabilmeleri desteklenmektedir. Öğrenciler standardize edilmiş zeka, akademik ve duygusal değerlendirme alanında kullanılan testleri öğrenmekte ve  bu testleri süpervizyon altında uygulamaktadırlar.

Üniversite  bünyesinde bulunan Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) öğrencilere birçok yaş grubundan ve farklı patolojilerle başvuran danışanlara değerlendirme ve süpervizyon altında uzun dönemli terapi yapma imkanı sunmaktadır. Çevredeki okullar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde öğrencilere  çocuklarda görülen  karmaşık ruh sağlığı  problemleriyle çalışma becerileri kazandırılmaktadır.  

Program öğrencilere birçok alanda araştırma yapma imkanı da sunmaktadır. Üniversite bünyesinde kurulan Psikodinamik Araştırma Laboratuvarı, Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) ile bütünleşik çalışmakta, verilen terapilerin etkililiğini ve terapide etkili faktörleri yordayan bir çok uluslararası araştırma projeleri yürütülmekte, ayrıca  Yüksek Lisans Tezleri sırasında  özellikle topluma yararlı olacak konularda soru sorma, araştırma  ve inceleme becerilerini geliştirilmektedir.

Dış stajlar sayesinde ruh sağlığı hizmeti sunan kurumlarda çalışma ve alandaki meslektaşlarıyla tanışma imkanı bulunmaktadırlar. Öğrenciler ayrıca teorik, gözlem ve uygulamaya dayalı bilgilerini kullanarak topluma yönelik seminerler vermeye de hazırlanmaktadırlar. 

Ders Programı

Programdaki diğer altdallarda olduğu gibi, Çocuk-Ergen altdalı öğrencileri temel psikopatoloji ve psikoterapi bilgisinin yanısıra meslek etiği ve araştırma yöntemleri konularında da ileri eğitim alır. Ayrıca, öğrencilerden tercih ettikleri herhangi bir dönemde programlarına 2 seçmeli ders eklemeleri ve tez sürecindeki aşamalarına göre tez derslerini eklemeleri beklenir. Bu şekilde öğrenciler mezuniyetleri için gereken 120 krediyi tamamlamış olur.

Öğrencilerin mezuniyete hak kazanabilmek için bir yüksek lisans tezi yazmaları beklenir. Programın ilk yılında her öğrenciye tercihleri doğrultusunda bir tez danışmanı atanır. Öğrenci, bu danışman ile birlikte bir bilimsel araştırma tasarlar, uygular ve tez olarak yazılı hale getirir. Bu süreç çoğunlukla programın 2. yılında ve 3. yılında yürütülür. Yüksek lisans tezinin yazımı ve sözlü sunumu en geç 3. yılın sonunda tamamlanmış olmalıdır.

Çocuk-Ergen altdalında alınacak dersler için lütfen tıklayınız.

Kadro

Akademik kadro için lütfen tıklayınız. 

Klinik Eğitim ve Süpervizyon kadrosu için lütfen tıklayınız.