Sık Sorulan Sorular

1. Değerlendirme süreci hangi kriterlere dayanıyor ve bu kriterlerin ağırlık dereceleri nedir? 

 Programa öğrencileri seçerken üç aşamada değerlendirme yapılmaktadır: 1) Başvuru dosyası 2) Bilim sınavı 3) Mülakat. Bu üç aşamanın da ağırlıkları yaklaşık olarak birbirine eşit. Başvuru dosyasında sorulan her sorunun, istenen her belgenin belli bir ağırlığı var ve sonuç olarak her adayın bir başvuru dosya puanı oluyor. Başvuru dosyası yeterli bulunanlar, bilim sınavına davet ediliyor. Sınavda yeterli başarıyı gösterenler mülakata davet ediliyor.

2. Programa kabul edilebilmek için iş deneyimi gerekli mi? 

 Hayır, ama genel hayat tecrübesi ve klinik tecrübe olumlu faktörler olarak değerlendirilmektedir.

3. Psikoloji alanında iş, staj ve/veya eğitim deneyimine sahip olmak, programa kabul için bir tercih nedeni midir?

Doğrudan ya da dolaylı klinik psikoloji ile ilgili ve/veya sosyal sorumluluk çerçevesine giren faaliyetler tercih nedenidir.

4. Yazılı sınava çalışmak için önerebileceğiniz kaynaklar var mı?

Yazılı sınavın içeriği, Başvuru ve Değerlendirme Süreci bölümünde açıklanmıştır. Programımızın önerdiği belli bir kaynak kitap listesi yoktur.İlgili bölümde belirtilen lisans derslerin temel ders kitaplarına başvurulabilir. Bilim sınavında özellikle dikkat edilen nokta, ezberlenmiş bilgilerin aktarılmasından çok, doğru bilgi ile birlikte eleştirel düşünce, yaratıcılık ve soyutlama gibi becerilerin ne kadar kullanılıp kullanılmadığıdır.

5. Mülakata nasıl hazırlanabilirim? 

 Mülakat, klinik bir görüşme tarzında yapılmakta ve adayın klinisyen olmaya uygunluk derecesi değerlendirilmeye çalışılmaktadır. O yüzden, sadece kendiniz gibi ve de kendinizin farkında olarak mülakata girmeniz önerilir. Başka bir hazırlık gerekmemektedir.

6. Sınav ve mülakat İngilizce mi yapılıyor? 

 Sınav sorularını İngilizce ve Türkçe olarak veriyoruz. İngilizcesine güvenmeyen ve bir yıllık İngilizce Hazırlık sınıfı okumayı göze alan adaylar sınav sorularını Türkçe olarak cevaplayabilirler. İngilizce Hazırlık okuma isteğinde olmayan bütün adayların sınavda İngilizce yazmalarını bekliyoruz. Sınav sorularını puanlarken, yazılanın anlaşılma problemi olmadıkça adayın İngilizce düzeyini arka planda tutmaya çalışıyoruz. Ancak sınavda adayın İngilizce düzeyinin programa devam etmesinde ciddi zorluklar yaratabileceğini öngörürsek, İngilizce Yeterlilik sınavlarından almış olduğu puanlardan bağımsız olarak, adayı Program olarak ek bir İngilizce sınavına tabi tutma hakkımızı saklı tutuyoruz. Mülakatlar ise, istisnai durumlar hariç, Türkçe olarak yapılıyor.

7. İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezunsam bile İngilizce yeterliğimi belgelemek durumunda mıyım? 

 Evet, dil yeterliliğinizi belgelemeniz gerekmektedir.

8. Dersler İngilizce mi Türkçe mi yapılıyor? 

 Programımıza girmek ve başarıyla tamamlayabilmek için her iki dile de hâkim olmak gerekiyor. Teorik derslerde kullanılan bütün okumalar ve sunumlar, öğrencilerin yapması beklenen ödevler ve tezler İngilizce oluyor. Teorik dersler içindeki kimi tartışmalar Türkçe olabiliyor. Bütün klinik egzersizler, uygulamalar, sunumlar ve süpervizyon ise tamamen Türkçe oluyor.

9. Başvuru için belirlenen zaman dilimi süresince, okuduğum bölümün son dönemini de içeren resmi not dökümü belgesini alamıyorum. Bu durumda hâlâ başvuruda bulunabilir miyim? 

 Evet; ama programa kabul edilmeniz durumunda, kayıt zamanına kadar bu belgeyi edinmeli ve bize iletmelisiniz.

10. Başvuru dosyasında istenilen sınavların sonuç belgelerinin asıllarını mı koymam gerekiyor? 

 Başvuru dosyasında bu belgelerin fotokopileri yeterlidir.

11. Programa bahar döneminde başlamak mümkün mü? 

 Hayır, program yalnızca güz dönemi için öğrenci kabul etmektedir. 

12. Başvuru takviminiz nasıl ve her yıl değişiyor mu? 

 Başvuru dönemi her yıl yaklaşık olarak aynı zamanda olmaktadır. Nisan-Mayıs ve Haziran'da tüm başvuru ve kayıt süreci tamamlanmaktadır. Güncel tarihler için: Başvuru ve Sınav Takvimi

13. Programa özel öğrenci olarak başlamak mümkün mü? 

 Hayır; programa özel öğrenci veya misafir öğrenci kabul etmiyoruz. Ek olarak, psikoloji lisans derslerini misafir öğrenci olarak almak istiyorsanız, Psikoloji Bölüm Başkanımız Prof. Hale Bolak Boratav'la bağlantıya geçmeniz gerekmektedir.

14. Lisans derecemi psikoloji dışında bir alandan aldım. Programınıza başvurabilir miyim? Kazanma şansım nedir? 

 Programımız ilkesel olarak bütün 4+ yıllık lisans programlarından mezun olanların başvurusuna açıktır. Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki, bu açıklık oldukça kısmi bir açıklıktır. Daha önceden programımıza kabul edilen öğrenciler için: Öğrenci ve Mezunlarımız. 

Öğrencilerin, değerlendirme için: 

1) Psikolojik danışmanlık ya da tıp gibi yakın dallardan mezun olmuş olmaları ya da 

2) bir süredir klinik psikoloji ile doğrudan bağlantılı bir faaliyet yürütüyor olmaları, bu alanda belli bir birikim/tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvurmalarını önermiyoruz.

Bu kriterlere uyan adayların ise:

1) bütün adaylarla aynı sınav/mülakat sürecinden geçeceklerini, farklı bir değerlendirmeye tabi tutulmayacaklarını;

2) bu kategoriden programa girebileceklerin her yıl en fazla bir kaç adayla sınırlı olduğunu; 

3) kazanmaları halinde yüksek lisans programına başlamadan önce bir yıllık ''Bilimsel Hazırlık Programı'' kapsamındaki dersleri almaları gerektiğini; 

4) bu kategoriden kazanan öğrencilere burs imkânı sağlayamadığımızı bilmeleri gerekmektedir.

15.Daha önce başka bir yüksek lisans programı tamamlamıştım. O programdaki not ortalamam lisans not ortalamamın üzerindeydi. Başvuru dosyasına hangisine dair not döküm belgesini eklemeliyim? 

İkisini de eklemelisiniz. Ancak Klinik Psikoloji alanına hangisi daha yakınsa, onun not döküm belgesine daha çok ağırlık verilecektir. Her ikisi de Psikoloji alanında ise, yüksek olan not döküm belgeniz dikkate alınacaktır.

16. Psikoloji alanına yakın sayılabilecek başka bir lisans programından mezun oldum. Sizin Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınması gerektiğini söylediğiniz derslerin çoğunu da aldım. Bu durumda yine de bir yıllık Bilimsel Hazırlık Programı'na katılmam gerekir mi? Yazılı sınava girmek ve başarılı olunca o derslerden muaf olmak gibi alternatifler var mı? 

 Bilimsel Hazırlık Sınıfı'nda alınmasını gerekli gördüğümüz derslerin hepsi tamamlanmadan yüksek lisans Programımıza başlamak mümkün değildir. Bu derslerden bazıları son 10 yıl içinde başka yerlerde alınmışsa ve kapsam olarak bizim ölçütlerimize uygunsa transfer edilebilirler. Bilimsel Hazırlık Sınıfı'nın ücreti transfer edilen dersler oranında indirilir. Bilimsel Hazırlık Sınıfı'nda öngörülen bütün derslerin alınması durumunda bu sınıfın ücreti, Üniversitemiz tarafından o yıl için saptanmış olan bir yıllık lisans eğitimi ücretidir. Bilimsel Hazırlık programının ücreti konusunda Lisans Öğrenci İşleri ile iletişime geçebilirsiniz.

17. Programınıza ikinci kere başvurmak istiyorum. Bu mümkün müdür ve mümkünse süreç nasıldır? 

Programa yeniden başvurulabilirsiniz. Başvuru prosedürleri, kaçıncı kez başvurulduğuna bakılmaksızın aynıdır. Daha önce başvurduğunuzda hazırladığınız, başvuru dosyanızdaki gerekli belgeleri güncellemek koşuluyla kullanabilirsiniz. Bu konuda programın idari asistanı Esra AKÇA (esra.akca@bilgi.edu.tr) ile irtibata geçmeniz gerekmektedir. 

18. Program süresince çalışabilir miyim? 

 Derslere %100 devam zorunluluğu vardır ve programın yoğunluğu sebebiyle tam zamanlı çalışma imkânı yoktur. Öğrencilerimizin bir kısmı kısmi-zamanlı, esnek işlerde çalışabilmektedirler. Bu programa devam edecek öğrencilerimizin iki yıl boyunca birincil uğraşlarının üniversite olmasını bekliyoruz. Öte yandan, kısmi-zamanlı da olsa çalışmak zorunda olan öğrencilerimiz olduğundan, programın birinci yılında dersleri genellikle dört yarım güne toplamaya çalışıyoruz. Bazı dersler akşam saatlerinde olabilmektedir. Derslerin azaldığı, klinik staj ve tez ağırlığının olduğu ikinci yılda ise, haftanın birkaç gününü tam gün olarak staja ve staj derslerine ayırmak gerekmektedir.

19. Burs imkânları, miktarı ve koşulları nedir? 

Programı kazananların listesi burs taleplerinden bağımsız olarak oluşturulmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin başarı sıralamaları belli olduktan sonra, burs dağılımı başarı ve ihtiyaç ölçütlerini birlikte değerlendirilerek yapılmaktadır. Programa kabul edilen öğrencilerin yaklaşık yarısı  %10 ile %50 arasında değişen oranlarda program bursu alabilmektedir. Olabildiğince çok öğrencinin burs olanağından faydalanabilmesi için çok istisnai durumlar dışında burs oranında %50 oranı aşılmamaktadır. Program bursu dışında lisansüstü programlara kayıt olacak öğrencilere farklı indirimler sağlanabilmektedir. Güncel program ücretleri ve indirim koşullarını https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/lisansustu/ogrenim-ucretleri/ sayfasından takip edebilirsiniz.

20. Programınızın belli bir teorik/klinik yönelimi var mı?

Evet, programımızı Yetişkin ve Çocuk-Ergen alt-dalları için İlişkisel Psikanalitik, Çift-Aile Terapisi alt-dalı için Sistemik ağırlıklı bütünleşik (integrative) bir klinik program olarak tanımlayabiliriz. Programımızda psikanalitik ve sistemik ağırlığın yanında bilişsel-davranışçı ve hümanistik yaklaşımlar da gerek teorik ders düzeyinde gerekse de süpervizör düzeyinde temsil ediliyor. Programdaki bütün öğretim üyelerinin ve klinik süpervizörlerinin ortak özelliği, hangi yaklaşımı ağırlıklı olarak benimsemiş olurlarsa olsunlar, dogmatik olmamaları ve bütünleşik çalışmaya açık olmalarıdır. Psikoterapi araştırmalarının geldiği noktada, en önemli iyileştirici/dönüştürücü faktörün terapi ilişkisi olduğunun bilinciyle öğrencilerimizi teorik ve pratik olarak bu ilişkinin karmaşıklığına ve kendilerinin bu ilişki içindeki varoluş hallerine dair farkındalıklarını arttırmaya özel bir önem veriyoruz. Öğrencilerimize, hangi teorik/klinik yönelimi tercih ederlerse etsinler, edinmelerinde ve kullanmalarında büyük fayda olan temel klinik formasyonu ve becerileri aktarmaya gayret ediyoruz. Bir başka özelliğimiz, iyi bir klinik psikoloğun (ve psikoterapistin) kendisinin de psikoterapiden geçmesi gerektiğine dair derin inancımız. Kişinin kendi psikodinamiğine dair farkındalık kazanmasını ve duygusal olgunlaşmasını iyi bir klinik formasyonun olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyoruz. O yüzden, öğrencilerimizi program sürerken uzun dönemli psikoterapiye başlamaları konusunda teşvik ediyoruz ve talep ettikleri takdirde, uygun terapist bulmaları için yardımcı oluyoruz.

21. Üniversitenizdeki kütüphane imkânları nedir? 

Üniversitemizin Kütüphanesi'nde psikoloji, psikoterapi ve psikanaliz üzerine her geçen gün artan kaynaklardan oluşan bir koleksiyon mevcuttur. Ek olarak, üniversitemizde bilimsel dergi makalelerine erişimde önemli bir yere sahip olan elektronik veri tabanları konusunda da oldukça geniş bir koleksiyon var. Bu veri tabanlarından programımızı ilgilendirenlerin listesi aşağıdaki gibidir:  Cambridge Journals Online Academic Search Premier PsycARTICLES PsycINFO Web of Science Social Sciences Citation Index Oxford University Press Journals Psychoanalytic Electronic Publishing (*)  Sage Journals Online ULAKBIM Databases (*) 

Psychoanalytic Electronic Publishing: 1920'lerden bugüne önemli psikanaliz dergilerinde yayınlanmış makalelerin ve Freud’un tüm eserleri dahil onlarca psikanaliz kitabının tam metinlerine internet üzerinden erişimin sağlanabildiği veritabanı.

22. Programdan mezun olanların önünde ne gibi kariyer olanakları var? 

 Türkiye’de uzman klinik psikolog sayısı ihtiyacın çok altındadır.  Programımızdan mezun olan uzman (klinik) psikologlar,

1.    Özel ya da kamu hastanelerinin ruh sağlığı birimleri/bölümlerinde

2.    Psikoterapi veya psikolojik danışmanlık merkezlerinde

3.    Rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim kurumlarında

4.    Klinik hizmetler sunan sivil toplum kuruluşlarında

5.    Çalışanları için klinik psikolog istihdam etmek isteyen büyük işyerlerinde

6.    Klinik psikolog istihdam eden ilk, orta ve yüksek öğrenim kurumlarında

7.    Huzurevlerinde

8.    Özel ya da kamu hastanelerinin/kliniklerin klinik psikolog istihdam eden (ve giderek daha da edecek olan) onkoloji, estetik cerrahi, transplantasyon, yapay döllenme, geriatri, vb. birimleri/bölümlerinde

9.    Klinik araştırma yapan kuruluşlarda

10.  Aile mahkemelerinde, cezaevlerinde

11.  Üniversitelerin psikoloji bölümlerinde asistan ya da okutman olarak çalışabilirler.

Bu çalışma alanlarına ek olarak öğrencilerimiz, yurtiçi ve yurtdışında doktora öğrenimlerine devam etmek için uygun bir donanıma sahip olarak mezun olmaktadırlar. Programımıza kabul edilen öğrencilerin az da olsa bir kısmı zaten klinik bir iş yaparken programa kabul edilmiş oluyorlar. Bir kısmı programa devam ederken bile klinik işler bulabiliyorlar. Mezunlarımızın mevcut donanımlarıyla klinik psikolog olarak iş bulmakta zorluk yaşamayacaklarını düşünüyoruz.

23. Ek sorular için kiminle iletişime geçebilirim? 

 Programın web sitesindeki bilgileri ayrıntılı olarak incelendikten sonra, hâlâ cevaplanmamış sorularınız var ise, Program Akademik Asistanı Yasir NAZLI'ya (yasir.nazli@bilgi.edu.tr) veya Program İdari Asistanı Esra AKÇA'ya (esra.akca@bilgi.edu.tr) e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.