Başvuru ve Değerlendirme Süreci

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başvuru ve değerlendirme süreci üç basamaktan oluşmaktadır, (1) Başvuru Dosyası, (2) Yazılı Bilim Sınavı, (3) Mülakat. Başvuru dosyası üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonucu, uygun görülen adaylar yazılı bilim sınavına davet edilecektir. Son aşamada, yazılı bilim sınavında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir.

1. Başvuru Dosyası:

Başvuru dosyası için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:


Başvuru dosyasının, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese elden ya da posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir:

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

İstanbul Bilgi Üniversitesi

Santral Kampüsü - L2

Eski Silahtarağa Elektrik Santrali

Kazim Karabekir Cad. No: 2/13

34060 Eyüp / İSTANBUL

Başvuru dosyası üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonucu, uygun görülen adaylar yazılı bilim sınavına davet edilecektir. 

2. Yazılı Bilim Sınavı

Yazılı bilim sınavında adayların temel psikopatoloji ve psikoterapi bilgileri; konulara/durumlara karşılaştırmalı ve eleştirel bir açıdan bakabilme becerileri; ve temel araştırma yöntemleri bilgileri değerlendirilecektir.

Bu sınavda sorulacak soruları başarıyla cevaplayabilmek için, lisans düzeyinde aşağıdaki konulara hâkim olmak gerekmektedir:

Yazılı bilim sınavı İngilizce olarak yapılmaktadır.

Yazılı bilim sınavında başarılı olan adaylar son aşamada, mülakata davet edilecektir.

3. Mülakat

Bu son aşamada, başvuru dosyası ve yazılı bilim sınavı süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylarla programın öğretim üyeleri mülakat yapacaktır. Mülakatta adaylarla tanışmak ve aday ile programın birbirine uygunluğunu birlikte değerlendirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, adayın şimdiye kadar bu yolda atmış olduğu kişisel ve/veya profesyonel adımlar ve ileriye dönük amaçları ve planları detaylı olarak konuşulur.

Mülakatların ardından, bütün aşamaları dikkate alan genel bir değerlendirme yapılarak, programa girmeye hak kazanan asıl ve yedek aday listeleri açıklanacaktır. 

Not: Başvuru ve seçme süreci boyunca ve sonunda, hiç bir adayın belgeleri ve başvuru ücreti iade edilmez.