Destek Verilen Projeler

Diyarbakır 5No’lu Askeri Cezaevi (1980-84) Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu

Yüksek Lisans Programımız, Türkiye’nin ilk ve şimdilik tek gayri resmi hakikat komisyonu olarak faaliyet gösteren bu komisyona öğretim üyesi ve öğrencileriyle kuruluş yılı olan 2009’dan beri sistematik ve yoğun katkı vermektedir.

Minik Kalpler Projesi

Minik Kalpler Projesi okulumuzda 2008  yılından beri devam etmekte olan bir gönüllülük projesidir. Her yıl Ekim ayı başında başlayıp Mayıs ayı sonuna kadar devam eden bu proje okulumuzun Psikoloji Bölümü tarafından yürütülmektedir.

Projenin Amacı: Bahçelievler Çocuk Yuvası’nda koruma altında bulunan okul öncesi yaş grubundaki çocuklarla bir grup gönüllüyü bir araya getirmek; başta ilgi ve sevgi vermek ve çocukların gelişimlerini (sosyal, dil, motor, bilişsel ve duygusal) olumlu yönde destelemek için oyun ortamında çeşitli etkinlikler yapmak ve çocuklara sabit ve ilgili bir figürle ilişki kurmak ve geliştirme fırsatı sağlamaktır.

Projenin İşleyişi: Bu amaç doğrultusunda her yıl Eylül ayında yapılan tanıtım sunumunun ardından başvuruda bulunan öğrenciler, kişilik özellikleri, sorumluluk duyguları ve motivasyonları açısından değerlendirildikten sonra projeye kabul edilirler. Proje kapsamında her Cumartesi günü saat 10:00-12:00 arasında kurum ziyareti yaparlar. Gönüllüler kurum ziyaretlerinde yaşananları konuşmak, anlamak, ortaya çıkan sorunları nasıl ele alabileceklerini konuşmak için iki haftada bir psikoloji bölümümüz asistanlarından iki  uzman klinik psikoloğun başkanlık ettiği süpervizyon toplantılarına katılırlar. Bunlara ek olarak, gönüllülük yılı içerisinde çocukların gelişimsel özellikleri ve duygusal ihtiyaçları konularında bilgilenmeleri amacıyla, projenin genel koordinatörü olan Yrd. Doç. Dr. Zeynep Çatay tarafından verilen eğitimlere katılırlar.

Projemizin Hedefleri: Kurum bakımındaki çocuklara bireysel ilgi gösterebilmek, çocukların bir abla ya da abi figürüyle düzenli, tutarlı bir ilişki kurabilmeleri için olanak sağlamak ve bu yolla gelişimlerini desteklemektir. Ayrıca gönüllülerde çocukla ilişki kurabilme, bir çocuğun sorumluluğunu alabilme,kendine dair farkındalığın ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, toplumumuzda devlet koruması altında olan çocukların durumuna dair farkındalık ve duyarlılık yaratmak gibi hedeflerimiz var. Bu proje ayrıca okul öğrencileri ve öğretim görevlilerine birlikte aktif bir proje yürütme imkanı sağlamaktadır. Projeye katılan gönüllülerimiz bu projenin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğu , derslerde öğrenmekte oldukları psikoloji bilgilerini içselleştirmelerine büyük katkısı olduğu ve projenin kendi duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklediği geribildirimlerini vermişlerdir.

Sanat Psikoterapileri Derneği

Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD), fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen yaratıcı sanatların, ülkemizde psikoterapötik amaçlarla kullanılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

1 Ekim 2012’de kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği (SPD), fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık için güçlü bir araç olarak kabul edilen yaratıcı sanatların, ülkemizde psikoterapötik amaçlarla kullanılmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için; sanat psikoterapilerinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; terapötik sanat çalışmalarının sağlık, eğitim, endüstri, iletişim, sosyal hizmetler gibi uygulama alanlarındaki katkılarını arttırmak, meslek elemanlarının standartlarını yükseltmek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların bilimsel standartlarda buluşmasına  destek vermek, derneğin en önemli işlevleri arasındadır.

SPD şu anda bünyesinde farklı çalışma birimleri bulundurmakta, özellikle  travma mağduru kesimler için müdahale projeleri geliştirmekte ve uygulamakta, bilmsel toplantılar düzenlemektedir. Ayrıca travma, eğitim ve psikiyatri gibi farklı alanlarda sanat terapilerinin kullanımına yönelik eğitimler düzenlemektedir. Bölümümüz öğretim üyelerinden Yar. Doç. Dr. Zeynep Çatay 2013 yılından beri SPD genel başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

www.sanatpsikoterapileridernegi.org

Suriyeli Mülteci Çocuklara Destek Projesi

Kağıthane çevresinde ve özellikle Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü girişindeki kavşakta ve refüj boyunca yaşları 4-20 arasında değişen selpak, su satmaya çalışarak para kazanmaya  ve ailelerine destek olmaya çalışan çoğu Suriyeli mülteci sayıları 30-35 arası değişen çocuklar için başta Çoçuk Çalışmaları Birimi’nin (ÇOÇA) girişimi ile üniversite içinde farklı bölümler bir araya gelerek bir destek projesi başlatıldı.  Mimarlık Fakültesi, Tarlabaşı Toplum Merkezi, Göç Çalışmaları Araştırma-Uygulama Merkezi, İletişim Bölümü ve Klinik Psikoloji Bölümünden katılan gönüllü hoca ve öğrencilerle planlama yapılarak çocuklarla beraber onlara destek sağlayabilecek ortak bir çalışmayı gerçekleştirmek için  bir program oluşturmaya başlandı. Bu program çerçevesinde öncelikle Mart 2014’ten itibaren Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencileri çocukların toplandığı Nilüfer Parkına her hafta gidip bu çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını belirledi. Daha sonra Haziran-Ağustos 2014 tarihleri arasında ÇOÇA’nın bu çocuklar için üniversite kampüsünde kurduğu eğitim çadırında sahada psiko-sosyal destek verdiler. Ayrıca haftanın bir günü belli saatler arası farklı yaşlara göre sanat odaklı bir grup çalışmaları yapıldı.

SPoD

Sosyal Politikalar Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği (SPoD),  İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı işbirliği ile ruh sağlığı alanında çalışan uzmanlara ve öğrencilere yönelik “Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ile İlgili Başvuruların Ele Alınması”  başlıklı ruhsal çalıştaylar düzenlemektedir. Çalıştaylar sonrasında LGBTi bireylerin cinsel yönelimi ya da cinsiyet kimliğinden kaynaklanan sorunları aşmalarını veya gündelik hayatta, aile, okul, arkadaş, iş çevresinde karşılaştıkları baskı, ayrımcılık ve şiddet gibi sorunlarla baş etmelerini sağlamaya yönelik psikolojik destek sağlayabilecek gönüllü ruh sağlığı uzmanlarından oluşan bir terapist ağı oluşturulması hedeflenmektedir. Programımız, SPoD’un eğitim faaliyetlerini desteklemektedir.

Travma Çalışmaları Derneği (TÇD)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Sertifika Programı 2013-2014 döneminde eğitim alan  ve tamamı ruhsal travma alanında aktif çalışan klinisyenlerden (Psikiyatrlar, Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar) oluşan bir çekirdek kadro tarafından temelleri atılmıştır. Travma alanında çalışan klinisyen grup ile diğer  travma çalışanları (medya çalışanları, hukukçular, sosyal çalışmacılar, gönüllüler, sivil toplum kuruluşları vbg) arasında bir köprü kurmayı ve amaçlarını gerçekleştirmek için benzer alanlarda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedeflemektedir. 

TÇD tarafından planlanan, Programımız’ın da yoğun olarak desteklediği Anadolu Travma Çalışma Günleri projesinin ilki, 2014 senesinde Dersim’de Halkların Kardeşliği ve Barış teması ile hayata geçirilmiştir.

Programımız TÇD’yi çok yönlü olarak desteklemektedir. 

Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Sertifika Programı

Somatik Deneyimleme, Amerika’da Dr. Peter Levine tarafından geliştirilmiş, travma ve kronik stresın yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik, kısa süreli, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşımdır. SD, bedendeki duyumların farkındalığa geçirilmesi ve takibi ile bedende oluşan tepkilerinin tamamlanması, biriken hayatta kalma enerjisinin çözülmesi, sinir sisteminin kendini dengeleme kapasitesinin yeniden kazanılması ile çalışır. 

Yüksek Lisans Programımız, travma çözümlemesi ve kronik stres yönetiminde kullanılan psıikobiyolojik bir yaklaşım olan Somatik Deneyimleme (‘Somatic Experiencing®’ veya ‘SD’) yaklaşımının Türkiye’de duyulmasına 2011 yılından beri destek vermektedir. Türkiye’de bu konuda ilk defa yapılan tanıtım  seminerlerini düzenlemiş ve misafir etmiştir ve 2014 yılında açılan ilk sertifika programına katılan 6 İstanbul Bilgi Üniversitesi mezunu ve akedemisyenine %30 oranında burs sağlamıştır.