Yetişkin Altdalı Öğrenci ve Mezunları

Programa Giriş Yılı: 2022

Ayşe Damla Acuner

2018 yılında Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş ve Prof. Dr. Özlem Bozo Özen'in BDI-II adaptasyon

çalışması kapsamında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nde

veri topladı.

2021 yılında European Federation of Psychology Students’ Associations (EFPSA) tarafından yürütülen Mind the Mind Kampanyası’nın Ankara ekibinde gönüllü olarak yer aldı.

2021 yılında gonullupsikolog.org’da gönüllü oldu ve Proje Geliştirme Sorumlusu olarak psikolojiyi erişilebilir kılmak amaçlı, psikoloji kapsamındaki konularda genel halka yönelik, güvenilir kaynaklara dayandırılmış yazılar yazdı.

2021 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümündeki yan dalını tamamladı.

2021 yılında Bütün Psikoloji’de zorunlu stajını tamamladı.

2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2022 yılında Freud Lacan Psikanaliz Derneği’nin Psikanalize Giriş Seminerleri’ne katıldı.

2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (yetişkin alt dalı) alanında eğitimine başladı ve halen devam etmekte.

2022 yılında Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)’da gönüllülüğe başladı, halen devam etmekte.

2023 yılında Türk Psikologlar Derneği (TPD)’nin Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı (DEPSDA) projesi yaz stajı kapsamında 1 hafta Adıyaman’da gönüllü psikososyal destek sağladı.


Betül Buzluk

2019 yılında ÇYDD’nin Bilişsel Beceriler Projesi’de öğrenme güçlüğü deneyimleyen çocuklarla gönüllü çalışmalar yürüttü.

2019 yılında Doç. Dr. İnci Ayhan’ın Deneysel Psikoloji dersi kapsamında grup arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü “Utanç Duygusunun Zaman Algısı Üzerine Etkisi” araştırma projesini tamamladı.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarında Prof. Dr. Adil Sarıbay ile çalıştı.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’de gönüllü çalışmalara katıldı.

2020-2021 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'de Gelişimsel Psikoloji Laboratuvarında Prof. Dr. Deniz Tahiroğlu ile çalıştı.

2021 yılında Erasmus öğrenci değişim programı kapsamında bir sömestr İspanya'da Universidad Autonoma De Madrid'te öğrenim gördü.

2021 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Kalitatif Araştırma dersi kapsamında ekip arkadaşıyla beraber yürüttüğü “Covid-19’un Psikolojik Yansımaları” adlı araştırma projesini tamamladı.

2021-2022 yıllarında AÇEV koordinesinde Esenyurt'ta dezavantajlı sosyoekonomik gruptan çocuklara süpervizyon dahilinde gönüllü psikososyal destek sağladı.

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ve güzel sanatlar sertifikası ile mezun oldu.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi'de yetişkin alt dalında klinik psikoloji yüksek lisans eğitimine başladı.

2023 yılında Bilgi Üniversitesi PDM webinarlarında konuşmacı olarak yer aldı.

2023 yılında Türk Psikologlar Derneği DEPSDA (Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı) projesi yaz kampı kapsamında Adıyaman'da depremzedelere gönüllü psikososyal destek sağladı.


Cankut Gültüter

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne başladı.

2017-2022 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübünde üye olarak bulundu; psikoloji günleri ve seminerlerin düzenlenmesinde görev aldı.

2017-2020 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarında gönüllü kitap seslendiriciliği yaptı.

2019 yılında Yeşilay’ın kumar bağımlılığı hakkında hazırlayacağı rapor için literatür taramasına katkı sağladı.

2020-2022 yılları arasında bölüme yeni başlayanlara destek sunma ve deneyim aktarma amacıyla tasarlanan Bölüm Akranlığı çalışmasında görev aldı.

2021 yılında psikolog ve hukukçuların yer aldığı, kadına yönelik şiddeti önlemek ve şiddetten sağ kalan kadınlara destek sunmak amacıyla geliştirilen bir projeye literatür tarama ve içerik hazırlama konularında destek sundu.

2021-2022 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Özge Orbay’ın yanında staj yaptı. Staj süresince içerik üretimi konusunda destek sağladı.

2021-2022 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sohtorik İlkmen’in geriatrik popülasyonda bellek ve hatırlama fonksiyonlarını araştırdığı çalışmasına test uygulama, katılımcı bulma ve veri kodlama konularında destek sağladı.

2021-2022 yılları arasında Doç. Dr. Gaye Soley’in Sosyal-Bilişsel Gelişim Laboratuvarında görev aldı.

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının yetişkin alt dalına kabul aldı.


Ceren Özkan

2016 yılında Doç. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un direktörlüğündeki Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nın yürüttüğü “Güneydoğu Anadolu’da Yaşayan Çocuk ve Ergenlerde Davranışsal, Duygusal ve Psikolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi” projesinde veri girişinde görev aldı.

2018 yılında PSİ Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk – ergen gelişimi ve psikopatolojisi üzerine yürütülen okuma gruplarına katıldı.

2018 yılı yaz döneminde Bengi Semerci Enstitüsü’nde staj yaptı.

2019 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu.

2019 Haziran – 2020 Ocak tarihleri arasında Ekipnormarazon Çocuk Genç Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2019 Temmuz – 2021 Mart tarihleri arasında PSİ Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde asistan psikolog olarak görev aldı ve okuma gruplarına katıldı.

2020 yılında MOXO d-CPT Dikkat testi eğitimini tamamladı.

2021 yılında Dünya İnsani Dayanışma Derneği’nin (World Human Relief) düzenlediği 42 saatlik Temel Seviye Travma eğitimini tamamladı.

2021-2022 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un direktörlüğündeki Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nın yürüttüğü “Başkasının Zihni Hakkında Konuşmak: Annenin Zihin Durumu Konuşmaları Diğerlerinin Özelliklerine Göre Farklılaşır mı?” projesinde gönüllü araştırma asistanı olarak veri toplama, veri girişi ve veri kodlama süreçlerinde görev aldı.

2022 yılında Psikeİst’in düzenlediği “Psikanalize Girişi Seminerleri”ne katıldı.

2022 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine devam etmektedir.


Elif Yaren Güleroğlu 

2018 yılında Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda 8-10 yaş grubundaki çocuklara gönüllü eğitmenlik yaptı.

2019 yılında Prof. Dr. Ayşecan Boduroğlu’nun bilişsel psikoloji laboratuvarında kolektif bellek ve veri görselleştirme konulu araştırmalarda çeşitli görevler aldı.

2020 yılında Dr. Nur Soylu Yalçınkaya’nın sosyal psikoloji laboratuvarına katılarak mağdur suçlayıcılık, toplumsal cinsiyet ve etnik grup algısı konulu çalışmalara destek sağladı.

2020 yılında bir eğitim şirketi bünyesinde sınava hazırlık sürecindeki ergenlerle bir yıl boyunca düzenli rehberlik görüşmeleri gerçekleştirdi.

2021 yılında Erasmus programı kapsamında Utrecht Üniversitesi’nde bir dönem eğitim aldı. Bu süreçte Dr. Catharine Evers danışmanlığında, sosyal medya ve beden algısı konulu bir master projesine gönüllü olarak katkıda bulundu.

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2023 yılında yüksek lisans eğitimine devam ederken Dr. Mariagrazia di Guiseppe ve Dr. Alev Çavdar danışmanlığında yürütülen savunma mekanizmaları konulu bir araştırma projesi kapsamında katılımcılarla klinik görüşmeler gerçekleştirdi.


Özden Ocak

1994 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

2000 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nü bitirdi.

2008 yılında George Mason Üniversitesi, ABD’de Cultural Studies doktora programına başladı.

2015 yılında doktora derecesini aldıktan sonra ABD’de çeşitli üniversitelerde ögretim görevlisi olarak gorev yaptı. Halen part-time olarak ögretim görevliliğine devam etmekte.

2022 yılında Türkiye’ye donerek Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yuksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Özge Akgün

2014-2015 yılları arasında, özel bir araştırma şirketinde anket oluşturma, veri toplama ve düzenleme alanlarında çalıştı.

2017-2018 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’ne bağlı eğitim programlarında görev aldı.

Haziran 2018’de Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. 1 yıl eğitim sektöründe çalıştıktan sonra 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde psikoloji lisansına başladı.

2021 yılında Prof. Dr. Ayşecan Boduroğlu’nun verdiği deneysel psikoloji dersi kapsamında “Daydreaming and Loneliness: Does the content of the daydreaming have an effect on loneliness?” adlı araştırmayı yürüttü.

2021 yılında Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde klinik stajını tamamladı.

Haziran 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Ayşe Sena Özekinci 

2018 yılında Doç. Dr. Sibel Halfon tarafından yürütülen terapi süreçlerinin araştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili araştırmada gönüllü olarak çalıştı.

2019 yılında özel bir klinik ve psikiyatri hastanesinde staj yaptı.

2019-2020 yıllarında Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü 1000 Türkçe kelime için toplanan serbest çağrışım verilerinin ve evrensel semantik ağ özelliklerinin incelenmesi konulu araştırmada asistan olarak görev aldı. 2021 yılında, bu araştırmanın verilerinin yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından yayınlanan 1085 Türkçe Kelimenin Serbest Çağrışım Norm Verileri adlı yayında yayın sekreteri olarak görev aldı.

2020 yılında Psikeist tarafından verilen Psikanalize Giriş Seminerleri’ni tamamladı.

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ve Çocuk Gelişimi yan dal programından yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2021-2022 yılları arasında Korto Psikoloji’de ofis asistanı olarak çalıştı.

2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2023 yılında yüksek lisans eğitimine devam ederken, Dr. Mariagrazia di Giuseppe ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar danışmanlığında yürütülen, yurt dışında geliştirilmiş ve zor durum veya duygularla nasıl başa çıkıldığına dair yolları değerlendirmede kullanılacak bir ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasına yönelik bir araştırma kapsamında katılımcılarla klinik görüşmeler gerçekleştirdi.


Sesil Tok

2011-2013 yılları arasında iki sene tıp fakültesinde okudu. 

2016 yılında Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümüne, sonrasında da çift anadal ile psikoloji lisans eğitimine başladı. 

2018-2019 eğitim yılı boyunca Nuh'un Gemisi Aile Danışmanlık Merkezi'nde özel eğitim ve oyun tekniklerine odaklanan staj programında yer aldı. Lisans eğitimi boyunca aynı zamanda bir süreliğine oyun ablalığı yaptı. 

2020 yılında sosyoloji bölümünden birincilikle, psikoloji bölümünden de yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 

2021 yılında Doç. Dr. Itır Tarı Cömert'in yürüttüğü Bilişsel Davranışçı Terapi uygulayıcı eğitimine katıldı ve sertifika aldı. 

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yetişkin alt dalında eğitimine başladı.

2023 yılında Dr. Öğr. Görevlisi Maria Grazia Di Giuseppe ve Dr. Öğr. Görevlisi Alev Çavdar süpervizörlüğünde süren ve savunma mekanizmaları üzerine yürütülen bir araştırmada görev almaya başladı.

2023 yazında Türk Psikologlar Derneği DEPSDA Yaz Kampı kapsamında Kahramanmaraş'taki depremzedelere gönüllü psikososyal destek sağladı.

Halen, Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir. 


Simge Köse

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2023 yılında Profesör Antonio Gonzalez’in yürüttüğü sanat terapi alanındaki araştırma sürecine destek verdi.

2023 yılında Dr. Mariagrazia di Giuseppe ve Dr. Alev Cavdar süpervizörlüğünde yürütülen stresle baş etme becerisi ile konu alan bir araştırmada klinik görüşmeler gerçekleştirdi.

2022 yılında Dr. Deniz Tahiroğlu’nun süpervizörlüğünde TÜBİTAK tarafından yürütülen; ebeveynlerin çocuklarıyla etkileşimlerinin çocukların gelişimiyle olan ilişkisini araştıran TAÇEP projesinde çalıştı.

2021 yılında Dr. Zeynep Set’in mutluluk, yüz yüze terapi ve online terapinin etkililiği ile ilgili yürüttüğü çalışmalara destek verdi.

2021 ve 2022 yıllarında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın otobiyografik bellek üzerine yürüttüğü araştırmanın veri toplama ve kodlama aşamasına destek oldu.

2021 yılında Prof. Ayşe Bilge Selçuk’un süpervizörlüğünde yürütülen, annelerin mentalizasyon becerileri ile çocukların bir başka kişinin davranış motivasyonlarını tahmin etme kapasitesi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmada görev aldı.

2021 yılında ETHOS psikoloji bünyesinde yaptığı stajda eşitli durumları dinamik psikoloji bakış açısından ele alan blog yazıları yazdı.

2021 yılında Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi’nde staj yaptı.

2021 ve 2022 yılında Bambu Platformunda çocuklara gönüllü yaratıcı drama dersleri verdi. 


Zehra Erkoç

2021-2023 yılları arasında Boğaziçi Ayvalık Okullarında çocuklarla yapılan gönüllü çalışmalara katıldı.

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Zeynep Gülbağ

2018 yılında Türk Psikologlar Derneği Genel Merkezi’nde öğrenci asistanı olarak çalışmaya başladı, buradaki görevini 2021 yılına dek sürdürdü.

2020 yılında Madalyon Psikiyatri Kliniği’nde 1 ay süreyle staj yaptı.

2020 yılında Erasmus programı kapsamında Masaryk Üniversitesi’nde bir dönem eğitim aldı.

2021 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2021 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri’ni tamamladı.

2021 yılında Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2022 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen Rorschach ve TAT testi eğitimini tamamladı.

2023 yılında Dr. Mariagrazia di Giuseppe ve Dr. Alev Cavdar danışmanlığında yürütülen, yurt dışında geliştirilmiş ve zor durum veya duygularla nasıl başa çıkıldığına dair yolları değerlendirmede kullanılacak bir ölçeğin Türkçe’ye uyarlanmasına yönelik bir araştırma kapsamında katılımcılarla klinik görüşmeler yaptı.


Programa Giriş Yılı: 2021


Asya Kabadayı

2018-2020 yılları arasında Prof. Dr. Adil Sarıbay’ın yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarında “Differential effects of resource scarcity and pathogen prevalence on heterosexual women’s facial masculinity preferences” adlı araştırmada görev aldı.

2019 yılında Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal’ın yönemindeki Boğaziçi Üniversitesi Davranışsal Sinirbilim Laboratuvarı’nda lisans araştırma asistanı olarak görev aldı.

2020-2021 yılları arasında farklı terapi merkezlerinde stajlar yaptı. 

2021 yılında Dr. Berna A. Uzundağ’ın direktörlüğündeki Kadir Has Üniversitesi Çocuk ve Aile Laboratuvarında “Mothers’ descriptions of referents are related to children's communicative competence” adlı araştırmada görev aldı. 

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu. 

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı yetişkin alt dalında tam burslu olarak eğitimine başladı.

2021-2022 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde sınav kaygısı, stresle baş etme yöntemleri, pozitif disiplin vb. konularında seminerler verdi.

2022 yılı boyunca Maya Vakfı’nın çocuklarla yürütülen projelerinde kolaylaştırıcı olarak görev aldı.  

2022 yılında Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından yürütülen “İlişkisel İhtiyaçlar Modeli’ne Göre Kavramsallaştırılan Sanatla Terapi Uygulamalarının Duygu Düzenleme Güçlükleri Yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Pilot Uygulama” isimli çalışmada görev aldı. 

2022 Kasım - 2023 Şubat dönemi boyunca eğitimlerinin ve süpervizyonlarının Doç. Dr. Yudum Söylemez ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon tarafından verildiği, Çocuk Anne Baba Gelişim Atölyesi (ÇABA)’ nin Ebeveynlik Beceri Grubu’nda koterapist olarak yer aldı.

2022-2023 yılları arasında özel bir terapi merkezinde stajyer klinik psikolog olarak gönüllü olarak çalıştı. Bu süreçte merkezde yürütülen grup süpervizyonlarına katıldı ve ön görüşmelerde bulundu.                   

2023 yılında derlemesinin Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından yapıldığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkacak psikoterapi süreçlerini ele alan kitap çalışmasında bölüm yazarı olarak yer almıştır.

2023-2024 yılları arasında sürecek, eğitim ve süpervizyon analisti Yavuz Erten tarafından verilen “Dinamik Psikoterapi Teknik ve Pratik” eğitimine devam etmektedir.

Halen, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki yüksek lisans eğitiminin tez dönemine devam etmektedir.                      


Ayşe Leyla Ok

2019 yılında Leiden University Psikoloji bölümünden “Music and stress in the daily lives of international students: A network perspective” başlıklı teziyle mezun oldu.

2017-2019 yılları arasında lisans eğitiminin yanısıra Leiden University’de sosyal bilimler alanında çeşitli dersler alarak ve projeler yaparak Bilim ve Toplum Onur Programı’nı tamamladı.

Ocak-Haziran 2018 tarihleri arasında Leiden’daki mülteci çocukların Leiden’ı geliştirecek projeler üretmesini amaçlayan Stichting MOVE adlı dernekte çocuklarla çalıştı.

2019-2021 yılları arasında Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde çocuklarla sanat etkinlikleri yürütücülüğü, yönetici asistanlığı, içerik geliştirme ve proje koordinatörlüğü pozisyonlarında yarı zamanlı ve tam zamanlı olarak çalıştı.

Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Tinus Psikoloji’de staj yaptı.

Eylül 2019-Mart 2020 tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek tarafından yürütülen “The Development of a New Scale: The Children’s Life Changes Scale” Araştırma Projesi’nde veri girişi ve veri analizinde gönüllü olarak çalıştı.

Eylül 2019-Mart-2020 tarihleri arasında Bebek Ruh Sağlığı Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.

Şubat 2020 tarihinde Özel Fransız Lape Hastanesi Klinik Psikoloji Eğitim Programı’nı tamaladı.

2021 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

Temmuz 2022 tarihinde Zeynep Çatay tarafından yürütülen Psikoterapistler için Bedenlenmiş Etkileşim Becerileri Eğitimi’ne katıldı.

2022-2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından yürütülen “Güvenli Cinsellik” projesinde araştırma asistanlığı yaptı.


Bahadır Yiğitoğlu

 2014 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden mezun oldu.

2014-2018 yılları arasında Sabancı Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölümünde okudu, 2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne yatay geçiş yaptı.

2019 yılında Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü psikodinamik oyun terapisi süreç araştırmaları projesinde araştırma asistanlığı yaptı. 

2019 yılında Özel Fransız Lape Hastanesi ve Özel Moodist Hastenesi’nde staj yaptı. 

2020 yılında Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın Türkçe kelimelerin çağrışımlarını incelediği projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı. 

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji lisans programını tamamladı.

2021 yılında Güzel Günler Polikliniği’nde 6 ay stajyer psikolog olarak rol aldı. 

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı yetişkin alt dalında eğitimine başladı.

2022 yılında Dr. Zeynep Maçkalı’nın duygu düzenleme güçlükleri üzerine yürüttüğü araştırması kapsamındaki grup terapilerinde araştırma asistanı ve eş-terapist olarak görev aldı. 

2023 yılında Dr. Alev Çavdar ve bir eş-yazar grubu ile birlikte “Seans Sahnesi Üzerine Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” kitabını yazdı. 

2023 yılında Dr. Zeynep Maçkalı önderliğinde D. Stern’ün “Canlılığın Biçimleri” kitabının Türkçeye çevrilmesi sürecine dahil oldu. 

Halen özel bir kurumda yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.  


Bertuğ Emre Özalp

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ve bölüm üçüncülüğüyle mezun oldu.

2017-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü bünyesindeki “Kol Düğmeleri” projesi kapsamında Metris Cezaevi’nde bulunan mahpuslarla yaratıcı drama atölyeleri düzenledi.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz-Kış Okulları projesindeki gönüllülüğü kapsamında nitelikli eğitime ve sosyal etkinliklere erişimi ve kaynakları kısıtlı çocuklarla dışavurumcu sanat atölyeleri düzenledi.

2019 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Almanya’da Freie Universität Berlin Psikoloji bölümünde bir dönem boyunca eğitim aldı.

2019 yılında Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü “İstanbul95” projesinde gönüllü araştırma asistanlığı yaptı.

2019 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında “İstanbul'daki Babalara Ebeveyn Etnoteorisi Üstünden Bir Bakış” isimli bir çalışma tamamladı.

2020-2021 yıllarında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Covid-19 döneminde çocuğun iyi olma hali üzerine yaptığı nitel çalışmada araştırma asistanlığı yaptı.

2020-2021 yılları arasında Psikeist’in “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamladı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2022 yılında Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından yürütülen “İlişkisel İhtiyaçlar Modeli’ne Göre Kavramsallaştırılan Sanatla Terapi Uygulamalarının Duygu Düzenleme Güçlükleri Yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Pilot Uygulama” çalışması kapsamında grup terapilerinde yardımcı terapist olarak görev aldı. 

2022-2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çatay tarafından yürütülen “Therapist Nonverbal Coordination in Psychodynamic Child Psychotherapy: Its Connection to Children’s Symbolic Play, Affect Regulation and Outcome” isimli çalışmada görev alarak psikoterapi süreçlerindeki söz dışı öğeler üzerine çalışmalar yürüttü.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın derlediği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlanacak olan “Seans Sahnesi Üzerine: Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” isimli psikoterapi süreçlerini ele alan kitapta bölüm yazarı olarak yer aldı.

2023-2024 yılları arasında sürecek olan, eğitim ve süpervizyon analisti Yavuz Erten tarafından verilen “Dinamik Psikoterapi Teknik ve Pratik” eğitimine devam etmektedir.


Doğukan Kocabaş

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden “Yüksek Onur” derecesiyle mezun oldu.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübünde gönüllülük faaliyetlerine başladı ve LGBTİ+ alt biriminin ortak kuruculuğunu üstlendi.

2019 yılında İstanbul Onur Haftası Komitesinde gönüllü olarak çalıştı.

2019 yılında Şokopop Youtube kanalında staj yaptı.

2019-2021 yılları arasında Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) psikososyal destek çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı.

2021 yılında Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Laboratuvarında araştırma asistanı olarak görev alarak Wilson’s Cinsel Fantazi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması ile "Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri" ve "Eşler Arasında Anlaşmazlık Çözüm Süreçlerinin Güçlendirilmesi" projelerine katkı sağladı

2021 yılında Pera Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde nöroçeşitli çocuklarla çalışarak staj yaptı.

2021 yılında Lalu Özban’ın Santa Cruz Kaliforniya Üniversitesi bünyesinde Türkiye’deki erotik sinemalar üzerine yürüttüğü doktora projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın derlediği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlanacak olan “Seans Sahnesi Üzerine: Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” isimli kitapta bölüm yazarı olarak yer aldı

Halen SPoD’ta psikolog olarak çalışmakta ve süpervizyon eşliğinde LGBTİ+lara yönelik kısa süreli terapiler gerçekleştirmektedir.

Ayrıca özel bir ofiste yetişkin bireylerle psikodinamik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


İrem Mutlu

2019-2020 yıllarında Çapa Fen Lisesi’nde stajyer okul psikolojik danışmanı olarak görev aldı.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2020-2021 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yeniad’ın yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Origins of early individual differences in infant attention: A multi-method study involving primiparous mothers of twins and singletons” adlı araştırma projesinde görev aldı.

2020-2021 yılları arasında Doç. Dr. Gizem Erdem ve Doç. Dr. Yudum Söylemez’in yürütücülüğünü gerçekleştirdiği “Korona Döneminde Yakın İlişkiler Projesi” adlı araştırmada görev aldı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı yetişkin alt dalında eğitimine başladı.

2021-2023 yılları arasında Çift ve Aile Terapisi Derneği Araştırma Komitesi eş başkanlığı görevini sürdürdü.

2022 yılında Maastricht Üniversitesi Psikiyatri ve Nöropsikoloji bölümünde araştırma stajı yaptı. Bu dönemde “Gender differences in the associations between childhood adversity and psychopathology in the general population” adlı makalenin yazarları arasında yer aldı.

2022-2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından yürütülen “Güvenli Cinsellik” projesinde araştırma asistanlığı yaptı.

2023 yılında derlemesi Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından yapılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkacak “Seans Sahnesi Üzerine” adlı kitap çalışmasında bölüm yazarı olarak yer aldı.

2023 yılında süpervizyonları Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından verilen “Zor Süreçlerde Dayanıklı Kalmak” adlı grup çalışmasında koterapist olarak görev aldı.

2023 yılında yürütücülüğü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından yapılan kitap çeviri çalışmasında bölüm çevirmeni olarak yer aldı.

2023 Eylül ayı itibariyle, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitiminin tez dönemine devam etmektedir.        


Onur Tulum

2020 yılında özel bir psikiyatri kliniğinde 1 ay boyunca staj yaptı. Lisans eğitimi süresince çeşitli araştırma projelerinde gönüllü araştırma asistanı olarak yer aldı.

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Müzik bölümlerinden mezun oldu.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı yetişkin alt dalında eğitimine başladı.

2022 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon tarafından yürütülen “Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları” isimli çalışmada araştırma asistanı olarak yer almaktadır.

2022 Nisan – 2023 Şubat dönemi boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Çocuk Anne Baba Gelişim Atölyesi (ÇABA)’nın kuramsal eğitim ve süpervizyon seanslarını tamamlayarak ebeveyn ve çocuk gruplarında yürütücü olarak yer aldı.

2022 yılında yüksek lisans eğitiminin saha stajı kapsamında “"Aşk Neden Bu Kadar Zor? Çift İlişkisine Farkındalıkla Bakmak" isimli grup çalışmasında yürütücü olarak yer aldı.

2022 yılı itibariyle The New School for Social Research ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortaklığında Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çatay ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon tarafından yürütülen “Psikodinamik Psikoterapide Terapistin Sözdışı Davranış Koordinasyon Becerisi:  Seanslarda sembolik oyunun, çocuğun duygu düzenlemesinin gelişimi ve terapi sonucuyla ilişkisi” adlı çalışmada araştırma asistanı olarak yer almaktadır.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar tarafından derlenen ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlanacak olan “Seans Sahnesi Üzerine: Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” isimli psikoterapi süreçlerini ele alan kitapta bölüm yazarı olarak yer aldı.

2023 Ekim ayı itibariyle yüksek lisans eğitiminin teorik eğitim ve klinik stajını tamamlamış, programın tez aşamasına devam etmektedir.

Halen yetişkinlerle psikodinamik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Sevim Sarıoğlu

2015 yılında Galatasaray Lisesinden mezun oldu, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümüne Türkiye 93.sü olarak yerleşti.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Dr. Öğr. Üyesi Nur Soylu Yalçınkaya’nın yönettiği Sosyal Psikoloji Laboratuvarında gönüllü proje asistanı olarak çalıştı.

2018 yılında Mutlu Panda Anaokulunda gönüllü staj yaptı.

2018 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfında “Hayat Dolu Buluşmalar” projesinde gönüllü olarak yer aldı; yapılan görüşmelerin transkripsiyon, düzenleme ve analizine katkıda bulundu.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesinde Prof. Ayşecan Boduroğlu’nun yönettiği Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında gönüllü proje asistanı olarak çalıştı.

2019 yılının bahar dönemini Erasmus Değişim Programı kapsamında Utrecht University’de tamamladı. Hollanda’da eğitim gördüğü dönemde ebeveynleri boşanmış genç yetişkinlerin ruhsallığı hakkında nitel araştırma yürüttü.

2019 ve 2020 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında Prof. Feyza Çorapçı’nın liderliğinde Erken Çocukluk Gelişimi Projesinde aktif rol aldı. Bu projede bir yıl boyunca Sultanbeyli’de yaşayan 2-3 yaşında çocuğu olan anneler ile bireysel görüşmeler ve ev gözlemleri gerçekleştirdi.

2019 ve 2020 yılında Gönüllü Hizmetler Derneğinde “Düşlerim Gerçekleşiyor” Projesinde gönüllü olarak yer aldı. Dezavantajlı çocuklarla çalışılan bu projede, gelişim psikolojisi hakkında bilgiler sağlayarak programın geliştirilmesine yardımcı oldu. Dokuz çocuğun katılımıyla Türkiye'nin ilk çevrimiçi çocuk yaz kampını düzenledi ve bir hafta boyunca çeşitli atölyelere rehberlik etti.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü yüksek onur derecesi ile bitirdi.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalında eğitimine başladı.

2022 ve 2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel’in süpervizörlüğünde “Güvenli Cinsellik” Projesinde ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın süpervizörlüğünde “İlişkisel İyi Oluş” Projesinde proje asistanı olarak görev aldı.

2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı bünyesinde organize edilen çalışmalarda gönüllü olarak afet bölgesinde görev aldı.

2023 Ekim ayı itibariyle Klinik Psikoloji yüksek lisans programının teorik eğitim ve staj gerekliliklerini tamamlamış ve tez sürecinde olup süpervizyon kapsamında danışan görmeye devam etmektedir.


Tolga Erdoğan

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Eğitimi boyunca çeşitli şirketlerde staj yaptı.

2020 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2019-2020 yılları arasında İlişki Psikoterapileri Enstitüsü’nde Uzman Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir’in süpervizörlüğünde seans gözlemleri ve vaka tartışmalarına katıldı.

2019 yılında Doç. Dr. Ayten Zara ile World Human Relief Derneği çatısı altında “Mardin Ömürlü/Yücebağ Köyleri Okul İnşaatı/Kalkınma ve Çocuk İstismarını Önleme” projesinde görev aldı.

2020 yılında İzmir’de yaşanan depremin ilk 72 saatinde psikososyal yardım ekipleri ile gönüllü olarak görev aldı.

2021 yılında Dr. Öğr. Üyesi Gergely Czukor’un süpervizyonu altında “Stereotype Threat:Effects on Women Driving Self-Evaluation” adlı çalışmayı yürüttü ve yayımladı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2022 yılında Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı tarafından yürütülen “İlişkisel İhtiyaçlar Modeli ’ne Göre Kavramsallaştırılan Sanatla Terapi Uygulamalarının Duygu Düzenleme Güçlükleri Yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Etkililiğinin Değerlendirilmesi: Pilot Uygulama” isimli araştırmada asistanlık yaptı.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın derlemesini yaptığı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yayımlanacak olan “Seans Sahnesi Üzerine: Psikodinamik Yaklaşımdan Süreç Notları” adlı kitabında bölüm yazarı olarak yer aldı.

2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde asistan olarak çalışmaya başladı.

Halen yetişkinlerle psikodinamik psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Tuna Erdener

2018 yılında Freud-Lacan Psikanaliz Derneğinin Psikanalize Giriş Seminerlerine katıldı.

2019 yılında Boylam Psikiyatri Hastanesi ve Ametem’de hastane stajını yaptı.

2020 yılında TED Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dünya Vatandaşlığı ek dalı yaparak mezun oldu. Freud-Lacan Psikanaliz Derneğine üye oldu ve düzenlenen seminerlere katıldı. TED Üniversitesi’nin kurduğu Coronavirüs Psikososyal Destek Ekibine katıldı; travma, kayıp/yas ve psikososyal destek eğitimleri aldı ve grup süpervizyonlarına katıldı. Lisans eğitimi sırasında tanıştığı öğretim görevililerinden Dr. Öğr. Üyesi Athanasios Mouratidis’in araştırma grubunda yer aldı.

2021 yılında Freud-Lacan Psikanaliz Derneğinin çalışmalarına katılmaya ve araştırma grubuyla çalışmaya devam etti. Psikoloji ve felsefe alanlarında çeşitli eğitimler aldı. TPD tarafından verilen MMPI eğitimini tamamladı ve uygulamacı sertifikasını aldı. Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünün yetişkin alt dalında yüksek lisans eğitimine başladı.

2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi Anıl Özge Üstünel’in süpervizörlüğünde Güvenli Cinsellik projesinde ve Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar’ın süpervizörlüğünde İlişkisel İyi Oluş projesinde yer aldı. Şubat ayında gerçekleşen depremlerde Bilgi Üniversitesi PDM’nin saha ekibinde yer aldı, afet bölgesinde çalışmalar yaptı.

2023 Ekim ayı itibariyle Klinik Psikoloji yüksek lisans programının teorik eğitim ve staj gerekliliklerini tamamlamış ve tez sürecinde olup süpervizyon kapsamında danışan görmeye devam etmektedir.


Programa Giriş Yılı: 2019

Cansu Yavaşcaoğlu

2014 yılında Robert Kolej’den Sosyal Liderlik ödülüyle mezun oldu.

2016 yılında New York şehrinde Bellevue Hastanesi’nde gönüllü olarak pediatri bölümünde Reach Out and Read projesinde hasta çocuklarla çalıştı.

2016-2017 yıllarında Project Rousseau kapsamında New York şehrinde dezavantajlı lise öğrencilerine mentorluk ve öğrencilerin Amsterdam Yaşlı Bakım Evi’ndeki gönüllülük faaliyetlerine gözetmenlik yaptı.

2016-2018 yıllarında Columbia University’nin Global Ambassadors Programı’nda multikültürel iletişimi arttırmaya yönelik çalışmalarında konuşma moderatörü ve etkinlik düzenleyicisi görevlerini gerçekleştirdi.

2016-2018 seneleri boyunca Columbia University’de Prof. Tory Higgins’e bağlı Higgins Lab’de araştırma asistanı olarak “Shared Reality” alanında çiftlerle deneysel çalışmalarda bulundu.

2017-2018 yıllarında Columbia University’de Prof. Niall Bolger’ın yönettiği Couples Lab’de “Speed Dating” ve “Intergroup Values Affirmation” çalışmalarında araştırma asistanlığı yaptı.

2017 yılında uluslararası psikoloji onur topluluğu olan Psi Chi Honor Society’ye kabul oldu.

2018 yılında ABD’de New York şehrinde bulunan Columbia University’den Psikoloji ve İşletme bölümlerinden mezun oldu.

2018 yazında Fransız Lape Hastanesi’nde stajını tamamladı.

2019 yılında Psike İstanbul’da Psikanalize Giriş Seminerlerine katılmaya başladı.

Halen, Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na devam etmektedir.


Çağla Uçak

2016 yılında Ekip Norma Razon Danışmanlık Merkezi'nde 2 ay boyunca staj yaptı.

2016 yılında Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından yürütülen “Liseden Üniversiteye Gençler Birlikte Projesi”nde 5 ay boyunca staj yaptı.

2017 yılının Ekim ayında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 4 ay boyunca psikoz servisinde staj yaptı.

2017 yılında Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar İçin Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ) tarafından yürütülen “Okuldayız Projesi”nde 1 yıl boyunca staj yaptı.

2017 yılında 2 ay boyunca Medical Park Hastanesi’nin Onkoloji bölümünde staj yaptı.

2018 yılında Maltepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2018-2019 yılları arasında Psikeist’in “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamladı.

2018 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde başladığı "Yetişkin Psikopatolojileri ve Rorschach-TAT Semineri" eğitimine devam etmektedir.

Eylül 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında Tinus Psikoloji'de staj yaptı.

2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek tarafından yürütülmekte olan “Çocukların Yaşam Değişimleri” adlı projede zarflama, data toplama ve kodlanan verileri kodlama süreçlerinde 39 saat gönüllü olarak görev aldı.

2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Eda Cesur

2017 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Bakırköy Belediyesi Adile Naşit Anaokulu ve Çınar Aile ve Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı. 

2016 yılında Özel Nefes Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde otizm spektrumlu ve işitme engelli çocuklarla birlikte çalışarak staj yaptı. 

2017 yılında Pandemos Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2018 yılında Nevin Dölek’in Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Yaklaşımı eğitimine katıldı.  

2017 Eylül ayı itibariyle Doç. Dr. İrem Erdem Atak eğitmenliğindeki Yetişkin Psikopatolojileri ve Rorschach-TAT Eğitimi’ne devam etmektedir.

2018 Nisan ayı itibariyle bir özel eğitim merkezinde Down sendromlu bireyler ve özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar ile çalışmaktadır.

2019 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine devam etmektedir. 

Ezgi Cemile Coşkun

2010-2012 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bölümünde okudu, lisans eğitimini tamamlamadan okuldan ayrıldı.

Aralık 2016-Kasım 2018 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Görsel Algı Laboratuvarı’nda gönüllü lisans araştırma asistanlığı yaptı.

2017 yılında Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan danışmanlığında yürütülen Doğa Gülhan’ın “A Psychophysical Investigation and a Philosophical Discussion on Event-Time Perception” adlı tez çalışmasında veri toplanmasına yardımcı oldu.

 2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Görsel Algı Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan süpervizyonluğunda “Effect of Acceleration Pattern in terms of Congruence with Gravity on Perceived Duration” adlı kendi psikofizik araştırmasını araştırma arkadaşıyla beraber yürüttü.

2018 yılında Yrd. Doç. Dr. İnci Ayhan danışmanlığında yürütülen Melissa Kurtcan’ın “Temporal Experience: Perception and Action Dynamics” adlı tez çalışmasına veri toplayarak katkı sundu.

2018-2019 yılları arasında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın otobiyografik bellek üzerine yürüttüğü araştırmada anket oluşturma, veri toplama, kodlama ve analiz süreçlerine katkı sağlayarak asistanlık yaptı.

2018 yılında bir araştırma şirketinde Milletler Kalkınma Ajansının yürüttüğü Teknopark, AR-GE ve tasarım merkezinde çalışan AR-GE personeline yönelik bir araştırma kapsamında “derinlemesine görüşmeler” gerçekleştirerek gönüllü yaz stajını tamamladı.

2018 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında araştırma arkadaşıyla beraber yürüttüğü “Türkiye’de Babalık Deneyimi Üzerine Nitel bir Çalışma” projesini tamamladı.

Ekim 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’ndeki gönüllü stajında günaydın toplantılarına ve vaka sunumlarına gözlemci olarak katıldı.

2018-2019 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü Film Okuma Alt Kurulu’nda koordinatör olarak görev aldı.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

Ağustos 2019’dan beri Prof Dr. Güler Okman Fişek, Prof Dr. Hale Borak Boratav, ve Dr. Anıl Özge Üstünel’in “Kadınlığın Toplumsal ve Gelişimsel İnşası” üzerine yürüttüğü çalışmada asistan olarak çalışmaktadır.

2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Melissa Elitok

Haziran 2018 – Aralık 2018 arasında Etiler’de bir terapi merkezinde staj yaptı.

Eylül 2018 – Haziran 2019 arasında Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın Sultanbeyli Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğü Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında ev ziyaretleri yaparak projeye katkı sağladı.

2018 yılında Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman’ın verdiği deneysel psikoloji dersi kapsamında “The effect of facial pose and argument strength on persuasion” adlı araştırmayı yürüttü.

2018 yılında Prof. Dr. Ayşecan Boduroğlu’nun bilişsel psikoloji laboratuvarlarına katıldı.

2018 yılında Prof. Dr. Ali İzzet Tekcan’ın otobiyografik bellek ve politik kimliğin toplumsal belleğe etkisi üzerine yürüttüğü araştırmaların veri toplama kısmında yardımcı oldu.

Aralık 2018 – Mayıs 2019 arasında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ve feminizm konularında verdiği gönüllü eğitimlerine katıldı ve vakfın çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı.

2019 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Kalitatif Analiz dersi kapsamında çocukluk döneminde birden fazla kez şehir değiştirmek zorunda kalmış üniversite öğrencileriyle arkadaşlık algıları ve değişikliklere karşı tutumları üzerine bir araştırma yürüttü.

Ocak 2019 – Mayıs 2019 arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfında gönüllü staj yaptı.

Haziran 2019’da Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu.

Eylül 2019’da Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Yasir Nazlı

2016 yılında Prof. Dr. Falih Köksal’ın yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Laboratuvarı’nda bıldırcınlarla yürütülen koşullanma deneylerinde görev aldı.

2017 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında University of Kent’te bir dönem eğitim aldı.

2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi Güneş Ünal’ın yönetimindeki Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuvarı’nda sıçanlarla yürütülen davranışsal nörobilim deneylerinde görev aldı.

2018 yılında Maya Vakfı Balat Saha Ofisi’nde çocuklarla yürütülen çalışmalarda gönüllü olarak görev aldı.

2019 yılında Maya Vakfı’nda stajyer olarak çalıştı. Travmaya Duyarlı Okul Projesi kapsamında ilkokullarda çocuklarla yürütülen dışavurumcu sanat grup aktivitelerinde asistanlık yaptı.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Musa Çekmez

2013-2014 yılları arasında Işık Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı’nda gönüllü olarak asistanlık yaptı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Araştırma Asistanlığı Burs Programı kapsamında buradaki çalışmalarına devam etti.

Asistanlığı süresince Prof. Dr. İ. Ömer Saatçioğlu, Doç Dr. Robert W. Booth ve Doç Dr. Müjde Peker’in araştırmalarına destek verdi.

2014-2015 yılları arasında Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi-GATA (şimdiki adı ile, İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Psikiyatri Polikliniği’nde gönüllü klinik stajyerlik yaptı.

2015-2016 eğitim öğretim yılında ISCTE- Lizbon Üniversite Enstitüsü’nde (Instituto universitário de Lisboa) eğitim gördü. Burada Kültürlerarası İlişkilerin Psikolojisi (Psychology of Intercultural Relations) ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans programlarından dersler aldı.

2016 Haziran-Ağustos ayları arasında Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında ISCTE- Uluslararası İşletme Okulu Kariyer Hizmetleri (IBS Career Services) departmanında çalıştı.

2016 yılında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde klinik stajını tamamladı.

2017 Şubat ayında Işık Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2017 yılında ‘Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Hedef 4: Kaliteli Eğitim’ kapsamında geliştirilen Project Worldview’de gönüllü olup Hindistan’ın Jodhpur kentindeki bir enstitüde eğitim görevlisi olarak çalıştı.

2017 yılında EFPSA’nın dördüncüsünü hayata geçirdiği Mind the Mind Kampanyası’nın yerel koordinatörlüğünü üstlendi. Gönüllü psikoloji öğrencileri ile birlikte birçok okulda ruh sağlığı ve bozuklukları konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik atölyeler gerçekleştirdi.

2019 Ağustos ayında Maya Vakfı’nda başladığı gönüllülük çalışmalarına devam etmektedir.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı. 


H. Nurkut Aksu

2014 yılında McGill University’de Bilişsel Bilim anabilim dalı ve Psikoloji yan dalı altında eğitimine başladı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne dış yatay geçiş yaptı. 2019 yılında yüksek onur derecesiyle eğitimini tamamladı.

2017 ve 2018 yıllarında ÇAPA Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Sibel Çakır’ın yanında gönüllü staj yaptı. Bipolar Bozukluk tanısı almış hastalardan demografik bilgi edinmek amacıyla anket hazırlanmasına ve data toplanmasına katkıda bulundu.

2018 yılında Fransız Lape Psikiyatri Hastanesi’nde staj yaptı.

2019 yılında Özyeğin Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Gizem Arıkan’ın yürüttüğü Anne-Çocuk Bağlanma İlişkisi Güvenlik Çemberi Projesi’nde Anne Davranışlarının videolar üzerinden değerlendirilmesine yardımcı oldu. Evlere giderek veri toplanmasına katkı sağladı.

2017 ve 2018 yıllarında Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ve doktora öğrencisi Elif Kaplan’ın yürüttüğü Türk Makam Müziği’nin algılanması üzerine yapılan çalışmada veri topladı.

2016 yılında Koç Üniversitesi yaz araştırma programına katıldı. Doç.Dr Fuat Balcı’nın doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin projelerinde veri toplama ve veri analizi yapma konusunda katkı sağladı.

2018 yılında Maya Vakfı’nın göçmen çocuklar üzerine yaptığı proje kapsamında gönüllü müzik öğretmenliği yaptı.

2015 yılında McGill Üniversitesi Heath Lab için veri toplama ve veri girişi için gönüllü oldu.

2015 yılında McGill Best Buddy Volunteer programı kapsamında zihinsel ve gelişimsel geriliği olan bireylerle birebir yapılan haftalık sosyal aktivitelere katıldı.

2011 ve 2012 yıllarında Robert Kolej Toplum Hizmet Programı dahilinde Rize’deki iki farklı ilköğretim okulunda müzik öğretmenliği yaptı.


Sezen Gizem Henden

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimini tamamladı ve uygulayıcı belgesi aldı.

Çocuk Resimlerinin Psiko-Pedagojik Analizi & Çocuk Testleri Eğitimi konulu eğitim programını tamamladı ve uygulayıcı belgesi aldı.

2018 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda; Genel, Geropsikiyatri ve Konsültasyon Liyezon Polikliniklerinde, Uğraşı Ünitesi’nde gönüllü staj yaptı. Vizitlere ve grup terapilerine katılım sağladı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Yeşim Yılmaz

2012 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliğinden onur derecesi ile mezun oldu. 2 yıl özel sektörde mühendislik yaptıktan sonra Bilgi Üniversitesi’nde psikoloji lisansına başladı. Lisans eğitimi süresince anaokullarında Bale Öğretmenliği yaptı.

Eylül 2016 - Şubat 2018 arasında Maya Vakfı’nda gönüllü stajını tamamladı. 

2017 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde psikoloji lisans öğrencilerine yönelik sunulan psikodrama eğitimini tamamladı.

2018 yılında Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün Yaşlılık Merkezi açmaya yönelik yürüttüğü projede 10 kişilik bir ekibin lideri olarak görev aldı. 

2018 yılında Erasmus programı kapsamında öğrenimine 6 ay Ghent Üniversitesi’nde devam etti. Belçika’da kaldığı süre içinde çeşitli STK’larda gönüllü çalışmalarını sürdürdü. Karus Psikiyatri Hastanesi’nin Madde Bağımlılığı Kliniğinde gönüllü staj yaptı.

Prof. Dr. Johnny Fontaine’in süpervizörlüğünde “Gençlerin iyilik halleri için duygusal yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi” projesinde odak grupları düzenledi.

2019’ da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde psikoloji lisans eğitimini yüksek onur derecesiyle tamamladı. 

Takiben Maya Vakfı’nın Travmaya Duyarlı Okul programında psikolog olarak görev yaptı.

2019 İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Lisans Yetişkin alt dalı eğitimine başlamasıyla beraber Maya Vakfı’nda çalışmalarına İzleme ve Değerlendirme Asistanı olarak devam etmektedir.

Programa Giriş Yılı: 2018


Dilan Özcan

Ocak-Mayıs 2016 arasında Erasmus kapsamında Coventry Üniversitesi İngiltere’de eğitimine devam etti. Klinik Psikoloji dersini orada aldı ve haftalık vaka atölyelerine katıldı.

Ekim 2016-Mayıs 2017 arasında kadın meseleleri üzerine çalışan Mentorship360 programının proje asistanlığını yaptı.

Haziran 2017’de Kadir Has Üniversitesi Psikoloji bölümünden fakülte birinciliği ve üniversite üçüncülüğü ile mezun oldu. Yüksek onur derecesi aldı. Lisans döneminde üniversiteden başarı onur bursu aldı.

Eylül 2017’de Gaia Dergi’de yazarlık yapmaya başladı.

Ekim 2017-Mayıs 2018 arasında iki özel anaokulda staj yaptı.

Aralık 2017’de çocuk objektif testleri ve resim analizi eğitimlerini tamamladı, uygulayıcı sertifika aldı. Staj süresince test uygulaması yaptı.

Eylül 2018’de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansı yetişkin altdalına başladı.


Dr. Ece Hattat İşeri

2005 yılında Middlesex University, UCL’de eğitim programlarına katılarak aynı yıl Kadir Has Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden derece ile mezun oldu.   

2005’te Avrupa Cinsel Sağlık Birliği'nin Türkiye temsilcisi olan Aile Sağlığı Araştırma Derneği'nin kurucu yönetim kurulu üyesi oldu. Türkiye çapında hizmet veren ve birçok üniversite ile iletişim halinde yürütülen bir ücretsiz cinsel sağlık danışma hattı- helpline projesi gerçekleştirdi. Anadolu'da Cinsel Sağlık Bilinçlendirme Projesi'ni yürüttü, pek çok şehirde cinsel sağlık seminerleri düzenledi ve araştırma projeleri yürüttü. Bu araştırmaları ve cinsel sağlıkta ilk canlı vaka sunumlarını dernek adına Avrupa Kongreleri’nde sundu.

2006 yılında Avrupa Yaşlılık Merkezi’nde Sosyal ve Medikal Yaşlanma üst lisans programını birincilikle tamamladı. 

2007 yılında Uluslararası Kadın Cinsel Sağlığı Birliği'nin eğitimlerini bitirdi.

2008 yılından itibaren ulusal gazete ve yayınlara köşe yazarlığı yapmaya başladı. 

2010 yılında Avrupa Cinsel Tıp Akademisi’ni başarıyla tamamlayan ilk Türk hekim oldu. 

2011 yılında Avrupa Yaşlanma Merkezi’nde Sosyal Ve Medikal Yaşlanma yüksek lisans programını birincilikle tamamladı ve hazırladığı Cinsellik ve Yaşlanma üzerine olan tezi onur derecesine layık görüldü.  

2014'te Avrupa Cinsel Tıp Board sınavlarını tamamladı.  Halen özel kliniğinde cinsel sağlık ve kadın sağlığı konularında çalışmaktadır.

2016’de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programına başlamıştır.


Eda Tülek

2016 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde staj yaptı.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2017 yılında TÜBİTAK bilim kampında psikolog olarak görev yaptı ve üstün yetenekli çocuklarla birlikte çalıştı.

2018 yılında Nesne Psikoloji dergisinde İngilizce Dil Editörü olarak çalıştı.

2018 yılında Bilgi Üniversite Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programına başladı.


Kaan Kabukçu

2015-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak tarafından açılan “Akran Rehberliği” dersi kapsamında, eğitim ve gözetim alarak hazırlığa devam eden bölüm öğrencilerine akran rehberlik hizmetini sağlayan gönüllü öğrenciler arasında yer aldı.

2016 yılında Ekol Psikolojik ve Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim’de Uzm. Psk. Özlem Özden Tunca’nın yanında test uygulamaları ve klinik gözlem için gönüllü stajyerlik yaptı.

2016 yılında kurulan, Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nün kurucu üyesidir. Kulübün resmiyet kazanmasından sonra, kulüp başkanlığını 1 sene boyunca yürüttü.

2017 yılında Işıltı Psikolojik Danışmanlık’ta Uzm. Psk. Berta Adato Saporta’nın gözetimi altındaki gönüllü stajında DEHB, OKB ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışmalarına destek verdi.

2017 yılında Yrd. Doç. Dr. Nihal Yeniad Malkamak danışmanlığında, yüksek lisans öğrencisi Gizem Öztemur’un anaokulu çağındaki çocuklarda yönetim işleyişi, özel konuşma ve duygusal düzenleme konulu tez çalışmasına katkıda bulundu.

2017 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin Mor Sertifika Programı’na katıldı.

2017 yılında Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi’nde stajyer okul psikolojik danışmanı olarak 1 yıl çalıştı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur derecesi ile mezun oldu.

2018 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Yetişkin Alt Dalı’nda eğitime başladı.  

2019 yılında MEF Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde kısmi zamanlı öğretim görevliliği yapmaya başladı.


Merve Erkaya

Eylül 2012 – Haziran 2016 yılları arasında Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün araştırmalarını sürdürdüğü Koç Üniversitesi Otobiyografik Bellek Araştırmaları laboratuvarında veri toplama, toplanan verileri kodlama, proje koordinatörlüğü ve deney prosedürleri hakkında eğitimler verme gibi alanlarda çalıştı.

2014 yaz döneminde Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin yatan hastalar kliniğinde staj yaptı.

2014 güz döneminde Varşova Üniversitesi’nde eğitim aldı.

2015 Eylül – 2016 Mart tarihleri arasında sosyoloji bölümünde, Doç. Dr. Murat Ergin’in “Türkiye’de Ölüm İlanlarının İçerik Analizi” çalışmasında veri düzenleme ve kodlama alanlarında çalıştı.

2016 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji (çift ana dal) bölümlerinden Toplumsal Cinsiyet Sertifika programını tamamlayarak mezun oldu.

2017 yılında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) gönüllü drama eğitmenliği yaptı.

Eylül 2017 – Nisan 2018 tarihleri arasında Koç Üniversitesi Arçelik Yaratıcı Endüstriler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde araştırmacı psikolog olarak çalıştı.

2018 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Rümeysa Oral

2014-2015’te Mental Psikiyatri’de, dönemsel stajyerlik yaptı.

2015-2016’da Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dönemsel stajyer psikologluk yaptı.

2017 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “The Relationship between Five-Factor Personality Traits, Adult Attachments and Death Anxiety” başlıklı tezini tamamlayarak yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2017 yılında başladığı Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’nin 2. Senesine devam etmektedir.

2017-2018 eğitim öğretim yılında, Uzunyusuf Ortaokulu’nda Özel Eğitim öğretmeni olarak çalıştı.

2017-2018 yılları arasında “Zen Zihni Başlangıç” Zihni konulu okuma grubuna moderatörlük yaptı.

2018’de başladığı “How Does Das Man Interact with Late Stage Cancer Patients on account of Their Attitudes about Death from an Existential Perspective” başlıklı araştırmaya hala devam etmektedir.


Selin Günkaya

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2015 ve 2016 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversite’si psikoloji günlerinde düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldı.

2015 yılında Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde K2 servisinde staj yaptı.

Şubat 2016-Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalında staj yaptı.

Aralık 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2017 yılında Fransız Lape Hastanesi’nde staj programına katıldı.

2016 yılında Doç. Dr. Ayten Zara ile birlikte World Human Relief organizasyonunda “Çocuğa Şiddete Dur De” kampanyasında gönüllü çalışmalarda bulundu. Anaokullarında velilere “Çocuk istismarı” hakkında seminerler verdi.

2016-2018 yılları arasında Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürütmekte olduğu “Psikanalitik oyun terapileri süreç araştırması” projesinde gönüllü olarak asistanlık yaptı, çeşitli görevler aldı. Halen devam etmekte.

2016-2018 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler'in "Gestalt Terapisi" eğitimini tamamladı. Gestalt eğitiminin üçüncü yılı olan “Medicine Wheel” eğitimine halen devam etmekte.

2018-2019 yılları arasında Psikeist’in “Psikanalize Giriş Seminerleri”ni tamamladı.

2017 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) eğitimini tamamladı. 

2018 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.


Sezgi Ermergen

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

2016 yılında Doç. Dr. Adil Sarıbay’ın daha sonra “Activating analytic thinking enhances the value given to individualizing moral foundations” adıyla yayımlanan araştırmasının veri toplama kısmında görev aldı.

2016 yılında Prof. Dr. Falih Köksal’ın öğrenme laboratuvarında çalıştı.

2016 yılında Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman’ın süpervizörlüğünde 3 lisans öğrencisiyle birlikte 223 katılımcıyla deneysel bir araştırma yaptı.

2017 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında bir eğitim dönemini Leiden University’de tamamladı.

2017 yılında bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde gönüllü staj yaptı.

2017 yılında Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü İstanbul95 projesi kapsamındaki araştırmalara yardım etti.

2017 yılında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın toplumsal bellek üzerine yürüttüğü araştırmasına ve veri toplanmasına katkıda bulundu.

2017 yılında Nitel Araştırma dersi kapsamında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun süpervizörlüğünde, başka ülke vatandaşı olup Türkiye’ye yerleşmiş kişilerde kimlik ve aidiyet algısı üzerine nitel bir araştırma yürüttü.

2018 yılında Yrd. Doç. Dr. Güneş Ünal’ın psikobiyoloji laboratuvarında Wistar sıçanlarıyla yapılan deneylere yardım etti.

2018 yılında Yrd. Doç. Dr. Deniz Tahiroğlu’nun süpervizörlüğünde romantik ilişkilerde toplumsal cinsiyet rollerine karşı tutumları ölçen bir ölçek geliştirdi.

2018 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitime başladı.


Güler Tireli

2018 yılı Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (yetişkin alt dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu.

2018 yılı Ocak-Haziran ayları arasında Prof. Dr. Nuray Karancı tarafından verilen Alan Uygulaması dersi kapsamında Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneğinde şizofreni tanılı bireylerle çalıştı.

2017- 2018 yıllarında Prof. Dr. Nebi Sümer’in bağlanma üzerine yaptığı araştırmada görev aldı.

2017 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yaptı.

2017 yılında LGBT üyelerinin din ve ayrımcılığa karşı olan tutumlarını inceleyen nitel bir çalışmada görev aldı.

2017 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Kazimierz Wielki University’de eğitim aldı.

2016 yılı Temmuz- Ağustos aylarında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde staj yaptı.


Gizem Özkan

2011 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılında Royal Holloway University College London Uygulamalı Sosyal Psikoloji Bölümü’nden “Online İletişim Stratejileri ve İzlenim Yönetimi” adlı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2012-2015 yılları arasında Diyetkolik.com adlı şirkette eş zamanlı ürün geliştirme uzmanı ve online içerik editörü olarak çalıştı. Pozisyonunda online datanın sağladığı diyet yapma davranışı, motivasyon kaynağı ve dürtü kontrolü verilerini analiz ederek hizmeti optimize etmek konusunda ilerledi.  

2015 yılında Project Lift tarafından Suriyeli göçmen çocuklar için yürütülen sanat terapi seanslarında gönüllülük yapmaya başladı.

2015–2017 yılları arasında yetişkin ve çocuk yogası eğitmenliği sertifikalarını aldıktan sonra ASSAM bünyesi altında Suriyeli ergen ve çocuk gruplarına yoga ve meditasyon dersi vermeye başladı.

2016 yılında İTÜ MİAM’da Alexander Tekniğinin kemancıların fizyolojik ve psikolojik sağlıkları üzerine yapılan çalışmada yer aldı. Çalışmaya destek olması amacıyla öğrenmeye başladığı Alexander Tekniğinin devamında zihin-beden ilişkisi üzerine eğitimler almaya devam etti. Feldenkrais Tekniği, çağdaş/doğaçlama dans, Butoh, Skinner Releasing ve Axis Syllabus pratiklerine ve çalıştaylara katılmaya halen devam etmektedir.

2017 yılında Bilgi Üniversitesi Yaratıcı Hareket Sertifika Programı’na başladı.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Yetişkin) Programı’na başladı.

2019 yılında Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Programı’na başladı.


Sümeyye Avşar

Haziran 2017- Mayıs 2018 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Cognitive Processes Laboratuvarı’nda, kolektif ve otobiyografik bellek konularıyla ilgili, politik kimliğin hafızaya etkisi üzerine çeşitli çalışmalarda asistanlık yaptı.

Eylül - Aralık 2017 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikobiyoloji Laboratuvarı’nda biyolojik saat ve depresyon ilişkisi üzerine çeşitli okumalara ve araştırmalara katıldı.

Haziran- Ağustos 2017 tarihleri arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gönüllü staj yaptı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu.

2018 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Tunç Siper

2016-2018 yılları arasında ODTÜ Yaşam Boyu Gelişim Laboratuvarı’nda gönüllü lisans araştırma asistanı olarak görev yaptı. Doç. Dr. Emre Selçuk’un TÜBİTAK ve diğer araştırma projelerinde çeşitli görevler aldı.

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Sosyal Psikoloji Labı’nda 4 ay boyunca stajyer araştırma asistanı olarak çalıştı. Doç. Dr. Gül Günaydın’ın araştırma projelerinde görev aldı.

2017 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Erişkin Psikiyatri Kliniği’nde stajını tamamladı ve Prof. Dr. Özlem Bozo ve Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş’ın yürütttüğü adaptasyon çalışması kapsamında yatan hasta verilerini topladı.

2017-2018 yılları arasında ODTÜ SIMLAB’de gönüllü lisans araştırma asistanı olarak, Doç. Dr. Ahmet Uysal danışmanlığında yürütülen çalışmalarda veri topladı.

2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda başladığı eğitimini erkek psikoterapistlerin mesleki gelişim süreçlerini toplumsal cinsiyet bağlamında incelediği kalitatif tez çalışmasıyla (Siper, Y. T. (2021). A qualitative investigation of male psychotherapists' professional development processes from a gendered perspective (Unpublished master's thesis). Istanbul Bilgi University) 2021 yılında tamamlayarak mezun oldu.

2019-2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın akademik asistanı ve Psikoloji bölümünün Araştırma Görevlisi olarak çalıştı. 

Halen yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Programa Giriş Yılı: 2017


Alkım Göktaş

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

2016 yılı Haziran – Temmuz aylarında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Erkek Kapalı Kliniği (A1) Servisi’nde staj yaptı.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2019 yılı Ocak ayında Varoluşçu Akademi tarafından verilen 2 yıllık ‘Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni tamamladı.


Arzu Göncü

2005 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu.

2005 ile 2008 yılları arasında otizmli ve zihinsel engelli çocuklarla çalıştı.

2010-2014 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programını okudu. Bu süre zarfında aynı üniversitede araştırma asistanı olarak çalıştı.

2010 yılında “Attachment Security and Having Access to the Scure-Base Script” adlı poster sunumuna katıldı. (Poster presented in Society for Personality and Social Psychology Meeting, Las Vegas, USA)

2011 yılında Sabancı Üniversitesi’nden Ayşe Betül Çelik ve  Maryland Universitesi’nden Michele Gelfand’in yürüttüğü  “Social Interactions in the Community Context” adlı çalışmada araştırma asistanlığı yaptı.

2014 yılında Autobiographical Memory in Bilinguals: Self-Memory system in A Kurdish-Turkish Sample, 2014 adlı tezle mezun oldu.

2014 yılında “Autobiographical Memory in a Societal Context”  adlı konferans sunumuna katıldı (Ç. Aydın, A. Göncü , N. Er, A.İ. Tekcan, S. Gülgöz. Presented at the National Psychology Congress. Bursa, Turkey).

2016 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt Dalı) eğitime başladı.


Cansu Sevinç

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur derecesi ile mezun oldu.

2015-2016 yıllarında lisans eğitimine devam ederken çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde gönüllü stajlar yaptı.

2015-2016 yıllarında Robert Koleji ve Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda stajyer psikolojik danışman olarak zorunlu stajlarını tamamladı.

2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde staj yaptı, gözlemci olarak vaka toplantılarına katıldı.

2016-2017 yıllarında Çatı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde staj yaptı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2019 Ekim ayı itibariyle yüksek lisanstaki teorik eğitimini ve klinik stajını tamamlamış, programın tez aşamasındadır.

2019 Ağustos ayından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır.


Ece Yayla

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2015 yılında Prof. Dr. Falih Köksal’ın öğrenme laboratuvarında çalıştı.

2015 yılında Prof. Bilge Ataca ve Doç. Dr. Adil Sarıbay’ın yürütmüş olduğu “social desirability” konulu araştırmanın kodlama kısmında görev aldı.

2015’te TEGV yaz okulunda 7-9 yaş arası çocuklarla gönüllü olarak çalıştı.

2015 yılında Doç. Dr. Adil Sarıbay danışmanlığında “onur kültürü” üzerine yapılan tez araştırmasında deney yürütme aşamasında çalıştı.

2015 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında “Kadınlık Kimliğinin Anne-kız İlişkileri Üzerinden İncelenmesi” projesini tamamladı.

2015-2016 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)’nde gönüllü olarak çalıştı, 8-15 yaş arası çocuklarla dışavurumcu sanat aktiviteleri yaptı.

2016 yılında Çapa Tıp Fakültesi psikiyatri servisinde gönüllü stajını yaptı, aynı zamanda sanat terapisi süpervizyonlarına katıldı.

2016 yılında Bilişsel Beceri Eğitimi Projesi kapsamında 7-10 yaş arası çocuklarla birebir bilişsel aktiviteler yaptı.

2016 yılında “ On the Problem of Resistance to Extinction: When does a CS act Like a US? With Examples from Second-Order Conditioning of Sexual Behavior of Japanese Quail” makalesinin yazımında  Prof. Dr. Falih Köksal ile birlikte çalıştı.

2016 yılında Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın danışmanlığında yürütülen tez çalışmasında anaokullarındaki çocuklara test uygulamaları yaptı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt dalı) Yüksek Lisans programına başladı.


Hüseyin Yüksel

2012 yılında Erasmus Yaz Staj Hareketliliği Programı ile Tilburg Üniversitesi’nde Dr. Özgür Çelenk tarafından yürütülen “Perceived Antecedents of Marital Satisfaction among Turkish, Turkish-Dutch, and Dutch Couples” isimli, kültürler arası psikoloji araştırmasının asistanlığını yaptı.

2014 yılında Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoloji Servisi’nde gönüllü staj yaptı.

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2014-2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Bilimler Programı’nda Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Yüksek lisansa başladığı ilk dönem Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümündeki Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nın asistanlığını yaptı.

2015 Şubat ayından beri Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

2015-2016 yılları boyunca Türkiye Futbol Fedarasyonu tarafından açılan Futbolda Psikolojik Performans Danışmanlığı Sertifika Programı’na katıldı ve başarıyla tamamladı.


Irmak Gültekin

2013 yılında Tohum Otizm Vakfı’nda gönüllü stajyer olarak çalıştı, gözlem yaptı.

2014 yılında özel bir anaokulunda staj yaptı.

2015 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yaptı.

2015 Şubat ayından 2016 Haziran ayına kadar İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünde asistan öğrenci olarak çalıştı.

2016 yılında Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuarı’nda gönüllü stajyer olarak çalıştı, Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında nöropsikolojik değerlendirme, afazi muayenesi ve rehabilitasyonu alanında gözlem yaptı.

2016 yılında Nöropsikoloji Derneği’nden “Temel Nöropsikoloji” ve “Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları” eğitimini tamamladı. Eğitimin süpervizyon sürecini de tamamlayarak Nöropsikolojik Testler ve Uygulamaları sertifikasını aldı.

2016 yılında, Prof. Dr. Haluk Yavuzer ve Doç. Dr. İlkay Demir’in yazdığı “Yeni Kuşak Anne Babalar ve Çocukları” kitabının yazım aşamasında asistanlık yaptı.

2016 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2018 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.


İlayda Mutlu

Ekim 2013 – Ocak 2014 tarihleri arasında Prof. Dr. Falih Köksal yönetimindeki öğrenme laboratuvarında Japon bıldırcınlarında ikincil koşullanma ile cinsel davranış gösterme deneylerinde ve elde edilen verilerin skorlanmasında görev aldı.

Ekim 2013 – Haziran 2014 tarihleri arasında Prof. Dr. İsmail Ercan Alp yönetimindeki erken çocukluk ve okul öncesi yaş grubundaki sosyal ve bilişsel gelişimlerin araştırıldığı projede verilerin toplaması ve kodlanmasında proje asistanı olarak görev aldı.

Şubat -Mayıs 2015 tarihleri arasında Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi işbirliği ile düzenlenen Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri: Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Eğitimi’ni Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun süpervizyonu eşliğinde tamamladı.

Temmuz- Aralık 2015 tarihleri arasında Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.

Şubat - Haziran 2016 tarihleri arasında İstek Kemal Atatürk Okulları’nda lise ve ortaokul kademelerinde stajyer okul psikolojik danışmanı olarak çalıştı.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi Öğretmenliği çift anadal programından yüksek onur ile mezun oldu.

2017 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.


Oya Masaracı

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Aylin Vartanyan gözetiminde 9-12 yaş arası çocuklarla dışavurumcu sanat temelli çalışmalar yürüttü.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda, kültürlerarası onur algısı üzerine olan bir doktora tezi araştırmasında asistan olarak çalıştı.

2015 yılında Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’ndaki gönüllü stajında Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında afazi rehabilitasyonu ve nöropsikolojik değerlendirme gözlemi yaptı.

2014-2017 yılları arasında kurucu üyelerinden olduğu Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Topluluğu ve Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nün başkanlığını yürüttü.

2016 yılında bir dönem süreyle Erasmus Değişim Programı kapsamında Amsterdam University College’da eğitim gördü.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz-Kış Okulları projesindeki gönüllülüğü kapsamında nitelikli eğitime ve sosyal etkinliklere erişimi ve kaynakları kısıtlı çocuklarla dans atölyeleri düzenledi.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı-Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı. 

2017-2018 yılları arasında Sanat Psikoterapileri Derneği’nde genel koordinatör olarak çalıştı.

2017-2018 yılları arasında kurucu ortağı olduğu SOIL-Social Innovation Lab’de İçerik-Proje Geliştirme Departmanı’nda çalıştı ve ergenlerle dışavurumcu sanat atölyeleri yürüttü.

2018 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

2014 yılından beri çeşitli kurumlarda sanat terapisi ve dans/hareket terapisi eğitimlerine devam etmektedir.


Öyküm Taner

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2014 – 2017 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bilimleri yüksek lisans programı Sosyal Psikoloji alt dalında yüksek lisans eğitimi aldı.

2017 yılında Varoluşçu Akademi’de 2 yıllık Temel Varoluşçu Analiz eğitimini tamamladı. 

2020 Yılında “Zaman Akışı Algısı, Kişilik Organizasyonu, Ayrışma-Bireyselleşme ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki” konulu tezini tamamlayarak Klinik Psikoloji yüksek lisans programından mezun oldu. 

2018 yılından itibaren aktif olarak psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Thor Han Randolph Smith

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Fransız Lape Hastanesi'nde staj yaptı.

2016-2017 döneminde Psike İstanbul'un düzenlediği Psikanalize Giriş Seminerleri'ne katıldı.

2017 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt Dalı) eğitime başladı.


Zeynep Kaboğlu

2017 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi, Yetişkin alt dalında eğitimine başladı.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu.

Lisans hayatı süresince çeşitli doktora ve yüksek lisans tezi araştırmalarında çalıştı.

2017 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümünde staj yaptı.

Eylül 2016 - Haziran 2017 arasında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Childhood Maltreatment araştırmasında görev aldı.

2016 yılında ETİ İnsan Kaynakları departmanında staj yaptı.

2015 yılında Doç. Dr. Adil Sarıbay’ın süpervizörlüğünde lisans öğrencileriyle birlikte bir araştırma tasarladı.

2015 yılında Şişli Doğa Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık biriminde staj yaptı.

2015 yılında Yrd. Doç. Dr. Elif Aysimi Duman’ın Psychogenetics araştırmasında görev aldı.


Programa Giriş Yılı: 2016


Aslı Uzel

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur Derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneğinde (RUSİHAK) staj yaptı. Derneğin devam etmekte olan Sivil İzleme Çalışmaları, PERSON ve Bağımsız Yaşam projeleri kapsamında gönüllü olarak çalıştı.

2013 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Bremen Üniversitesi’ ne giderek lisansının bir dönemini burada okudu. Bremen Üniversitesinde Klinik Nöropsikoloji yüksek lisans dersleri aldı.

2014 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nin psikiyatri servisi ve polikliniklerinde staj yaptı.

Lisans öğrenimi sırasında aldığı Klinik Psikoloji Araştırma Dersi kapsamında yürüttüğü çalışması olan ‘The relationship between Attachment Styles and Executive Functioning Controlling by State and Trait Anxiety’ nin poster sunumunu Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen ‘Uluslararası Beyin ve Bilişsel Bilim Sempozyumunda yaptı.

2016 yılında Türkiye’nin ilk nöropazarlama araştırma şirketi olan ThinkNeuro’da araştırma uzman yardımcısı olarak çalıştı. Bu dönemde Türkiye Araştırmacılar Derneği (TUAD) ‘nin Özgür Ve Yaratıcı Kalitatif Sırlar ve Kalitatif Focus Grup - Aynalı Oda Uygulaması eğitimlerine katılarak kalitatif araştırma yöntemleri konusunda tecrübe kazandı.

Viktor Frankl Enstitüsü tarafından yürütülen Uluslararası Logoterapi workshoplarına katıldı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt dalı) Yüksek Lisans programına başladı.


Barış Ünsal

2016 yılında Galatasaray Üniversitesi Felsefe bölümünden Yüksek Onur derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Psikanaliz Derneği’nin “Psikanalizle Tanışma Seminerleri”ni tamamladı.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde misafir öğrenci statüsünde derslere girdi.

2015 yılında Psychoanalysis and Politics insiyatifinin Barselona’da düzenlediği seminere katıldı.

2016 yılında Rojava Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde gönüllü faaliyette bulundu.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı yetişkin alt dalına bilimsel hazırlık düzeyinde kabul edildi.


Büşra Beşli

2010 yılında İstanbul Alman Lisesi’nden Abitur diplomasıyla mezun oldu. İstanbul Alman Lisesi’nin Okul Dergisi “Çizgi”de 2006-2008 yılları arasında yazar ve çevirmen olarak, 2008-2010 yılları arasında ise bunların yanı sıra editör olarak yer aldı.

2011 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2015 yılında yüksek onur derecesi ile bitirdi.

2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan ve yüksek lisans öğrencisi Şirin Ezgi Eraltan’ın sözel bellek araştırmalarında kullanılmak üzere yürüttükleri norm çalışmasında veri toplamaya katkıda bulundu. Aynı yıl Prof. Dr. Güler Okman Fişek’in PSY 495 dersi bünyesinde psikanalitik psikoterapi seanslarının linguistik incelemesi için kodlama ekibinde yer aldı.

2014 yılında Prof. Dr. Falih Köksal yönetimindeki öğrenme laboratuvarında çalıştı. Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında Ötekileştirme Süreçleri projesine katıldı.  Doç. Dr. Adil Sarıbay’ın süpervizörlüğünde üç lisans öğrencisi ile birlikte hayali iletişimin “öteki”ne bakış üzerindeki etkisini araştıran bir çalışma yaptı.

2014 yılı Eylül ayında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi K4 psikoz servisinde staj yaptı.

2013 – 2015 yılları arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Düşler Atölyesi’nde gönüllü olarak ilkokul çağındaki çocuklarla sanat çalışmaları yürüttü.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin alt dalı) Yüksek Lisans programına başladı.


Fidan Önen

2013 yılından itibaren 8 ay süre ile bir danışmanlık merkezinde staj yaptı, bu kapsamda merkezdeki eğitim çalışmalarına destek verdi.

Aralık 2013’te  ‘Çocukların Pedagojik Değerlendirilmesinde İlk Görüşme’ eğitimini tamamladı.

Nisan 2014’te ‘Çocukları Değerlendirmede Kullanılan Objektif Testler’ eğitimine katıldı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler-Psikoloji çift anadal programından mezun oldu.

2014 yazında 1 ay süre ile Balıklı Rum Hastanesi Anatolia bağımlılık kliniklerinde staj yaptı.

Ekim 2014- 2017 yılları arasında özel bir anaokulunda psikolojik danışman olarak çalıştı.

Mayıs 2015’te Psikonet tarafından verilen ‘Uluslararası Şema Terapi’ eğitimini tamamladı.

2015-2016 yıllarında CBTİSTANBUL tarafından verilen ‘Kognitif Terapi’ workshoplarına katıldı.

2016 yılı Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Gizem Güroy

2010 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Eğitim hayatı boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM biriminde ve çeşitli psikolojik danışmanlık merkezlerinde staj yaptı.

2013 yılında başladığı Varoluşçu Psikoterapi eğitimini 2017 yılında tamamlayarak Varoluşçu Psikoterapist ünvanı aldı.

2014 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı "Yetişkinlerde bağlanma stilinin stresle başa çıkma stratejileriyle ilişkisinin incelenmesi" konulu tezle tamamladı.

2014-2015 yıllarında Beşiktaş Belediyesi ve Maltepe Belediyesi Sağlık Birimi’nde Psikolog olarak çalıştı.

2015 - 2017 yılları arasında Varoluşçu Akademi’de, 2017-2018 yılları arasında Bütün Psikoloji’de psikoterapi çalışmalarını sürdürdü.

2016'da başladığı Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı'nı (Yetişkin Alt Dalı), 2019 yılında “Psychotherapists’ Experience of Difficult Clinical Moments” başlıklı teziyle tamamladı.


Gözde Özbek Şenerdem

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji anadal ve Sosyoloji yandal bölümlerinden mezun oldu.

2012 yılında Koç Üniversitesi, Endustri-Örgüt Psikolojisi Yüksek lisans programından ‘The Association Between Work Personal Life Interface and Employees’ Organizational Attitudes and Psychological Well-being’ başlıklı tezi ile mezun oldu.

2007-2012 yılları arasında çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü ve poster sunumları yaptı.

2010-2012 yılları arasında Araştırma Asistanı olarak Koç Üniversitesinde görev yaptı.

2011- 2016 yılları arasında farklı sektörlerde uluslararası firmalarda Insan Kaynakları alanında görev yaptı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı ve 2018 yılında “An Analysis of An Adolescent’s Psychodynamic Process: A Singe Case Study” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Ilgın Su Akçiçek

2016 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2013 yılında bir yıl süreyle Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda (TEGV) Okuyorum Oynuyorum adlı yaratıcı okuma eğitim programı dahilinde ilkokul çocukları ile gönüllü olarak çalıştı.

2014 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Utrecht Üniversitesi’nde eğitim gördü.

2014 yılında Nadis Eğitim ve Danışmanlık Merkezi ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde; 2016 yılında Özel Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2014-2016 yıllarında Koç Üniversitesi'nde Yrd. Doç. Dr. Banu Çankaya'nın ve Doç. Dr. Gizem Erdem’in yürüttüğü çeşitli araştırma projelerinde; 2016 yılında ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Doç. Dr. Ayten Zara’nın yürüttüğü travma sonrası büyüme ve kolektif travma deneyimleri üzerine projelerde araştırma asistanı olarak yer aldı.

2016-2017 eğitim yılında Maya Vakfı Balat Saha Ofisi’nde 6-16 yaş arası Suriyeli mülteci ve göçmen çocuklarla yürütülen sanat terapisi odaklı grup terapilerinde stajyer psikolog ve yardımcı terapist olarak görev aldı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı'ndan "The Mediating Role of Narcissistic Vulnerability in the Relationships between Internalized Heterosexism, Shame, and Aggression in Gay and Lesbian Individuals" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Özel bir kurumda yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Sema Sözer 

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012-2013 güz döneminde Hebrew University of Jerusalem’de Psikoloji Bölümüne ait Lab Conscious’ta, Prof. Dr. Ran Hassin danışmanlığında yürütülen bilinçdışı araştırmalarında görev aldı.

2013 yılında Harp Akademileri Komutanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans programından mezun oldu.

2014-2016 döneminde Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda Genel Sekreter olarak görev aldı.

2016 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

Halen Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır. 


Semiha Başak Uygunöz

2013’te Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yaptı.

2014’te Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü olarak çocuklarla çalıştı.

2015’te Bilgi Üniversitesi II. Ulusal Psikoloji Günleri’nde düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldı.

2015’te Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2015 yılı itibari ile World Human Relief(WHR) topluluğunda gönüllü olarak çalışmaktadır.

2016 yılında düzenlenen I.Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi’nde düzenleme kurulu üyesi olarak görev aldı.

2016 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde psikoloji ve PDR öğrencileri için düzenlenen 10 haftalık psikodrama eğitimine katıldı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’na başladı.


Sena Nur Dönmez

Eylül 2013–Şubat 2014 tarihleri arasında Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde klinik stajını yaptı.

2015 yılında Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü Yönlendirilmiş Unutma (directed forgetting) ve Türkçe Kelime Normları Oluşturma çalışmalarında gönüllü asistan olarak çalıştı.

Mart 2016–Haziran 2016 tarihleri arasında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi)’da madde bağımlısı bireylerin tedavi ve rehabilitasyon süreçlerini gözlemledi. Madde bağımlılarının rehabilite edilmesi ve meslek edindirilmesi ile alakalı bir araştırma ve çalışma grubunda görev aldı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

2018 yılında Varoluşçu Akademi’de başladığı Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ne halen devam etmektedir.

Genç ve yetişkinlerle varoluşçu ve psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. 

Programa Giriş Yılı: 2015


Derya Gökalp

2011 yılında çeşitli konser salonları ve sanat galerinde kısa dönemli stajlar yaptı.

2012 yılında İçgörü Psikoterapi Merkezi’nde staj yaptı.

2013 yılında Özel Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2014 yılında Parıltı Görmeyen ve Az Gören Çocuklara Destek Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.

2014 yılında 1. Ulusal İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Günleri’nde organizasyon grubunda çalıştı.

2014 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda staj yaptı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Psikoloji ile Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi çift ana dal programlarından mezun oldu.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’na kabul edildi.

2016 yılında Fransa Paris’te Hôpital Ambroise Paré’de kısa süreli klinik staj yaptı. 

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan Psikoterapistlerin Gözünden Psikoterapide Mizah başlıklı tezini tamamlayarak birincilikle mezun oldu.

Halen özel bir ofiste yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Didem Topçu

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur Derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında lisans öğreniminin bir dönemini Maastricht University’de okudu.

Van Depremi sonrasında bölgede yürütülmek üzere Boğaziçi Üniversitesi’nde başlatılan psikososyal destek çalışmasına gönüllü olarak katıldı.

2014 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Psikoz ve AMATEM birimlerinde staj yaptı.

2015 yılında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin psikiyatri servisi ve polikliniklerinde staj yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde aldığı Reading&Research in Molecular Psychology I&II dersi kapsamında Elif Aysimi Duman süpervüzyonunda farklı yaşam stres envanterleriyle ilgili literatür taraması ve envanterlerin karşılaştırılması çalışmasına katkıda bulundu.

2014 yılında Güler Fişek ve Sibel Halfon’un üzerinde çalıştığı ‘An Empirical Study of Verb Use as Indicator of Emotional Access in Therapeutic Discourse’ adlı projede verilerin kodlanması alanında çalışmaya katkıda bulundu.

2014 yılından beri Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfında aktif gönüllü olarak çalışıyor.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt dalı) Yüksek Lisans programına başladı.


Egenur Bakıner

2013 İlkbahar döneminde  Erasmus programı kapsamında University of London, School of Oriental and African Studies’te eğitim gördü.

2013 Mayıs- 2013 Temmuz tarihleri arasında Ekol Psikolojik & Pedagojik Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde çocuk-ergen seanslarına gözlemci olarak katıldı ve oyun terapisi sürecinde asistanlık yaptı.

2014 Haziran- 2014 Ağustos ayları arasında Nadis Eğitim ve Danışmanlık’ta staj yaptı. Bu süreçte Theraplay adlı oyun terapisinin Türkiye’ye adaptasyon sürecinde görev aldı.

2014 Ağustos- 2014 Eylül tarihleri arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi K4 psikoz servisinde staj yaptı.

2014 Aralık ayında Türk Psikologlar Derneği’nden MMPI eğitimini tamamladı.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji –Psikoloji çift anadal programından yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "Turkish Adaptation of the Intuitive Eating Scale-2" başlıklı tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 


Elif Emel Kurtuluş

1996  yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdi.

1997 yılında University of Manchester Uluslararası Finans master programını bitirdi.

1997-2006  yılları arasında Istanbul ve Londra’da JPMorgan Chase Bank’ta yatırım bankacılığı bölümünde çalıştı.

2009 yılında Imperial College London Çevre Teknolojileri master programını bitirdi.

2015 başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı (Yetişkin Alt dalında) 2018 yılında “Terapistlerin Psikoterapi Süreçlerindeki Sessizlik Algısı’ başlıklı tezi ile tamamlayarak  mezun oldu.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji lisans programını tamamladı.

Halen özel bir kurumda yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Funda Sancar       

2014 yılından beri ÇAPA''da Sanat Terapisi eğitimi alıyor, burada aynı zamanda Tiyatro ve Rehabilitasyon Atölyesi yürüttü.

2015 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2015 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yükseklisansı''na (yetişkin altdalı) başladı.

Case Danışmalık''ta ve Studio Oyuncuları''nda çalışıyor.


Gökçe Naz Kamar

2013-2015 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü Yönlendirilmiş Unutma (directed forgetting) ve Türkçe Kelime Normları Oluşturma çalışmalarında gönüllü asistan olarak çalıştı, çalışmaların uygulama ve veri toplama aşamalarında rol aldı.

2014 yılında Çocuk Vakfı’nda gönüllü olarak çalıştı.

2014 yılında Hümanite Psikiyatri ve Gün Hastanesi’nde ve ÇAPA’da Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi ve Onkoloji servislerinde staj yaptı.

2014 yılında Medipol Üniversitesi uyku laboratuvarında REM ve uyanıklık süreçlerinin karşılaştırıldığı TÜBİTAK araştırmasına gözlemci olarak katıldı.

Ekim 2014-Haziran 2015 tarihleri arasında Florya Doğa Koleji İlkokul kademesinde stajyer öğretmen olarak Yaratıcı Düşünme derslerini yürüttü.

2015 yılında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri’nde staj yaptı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2018’de Varoluşçu Akademi’nin 2 yıllık Temel Varoluşçu Analiz Eğitimini tamamladı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan " “You Don’t Know the Whole Story” Understanding the Experiences of Individuals Who Have Undergone Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Surgery: An Interpretative Phenomenological Analysis" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 

Halen özel ofisinde Psikodinamik ve Varoluşçu yaklaşımla yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi ve grup terapisi hizmetleri vermektedir.  


M. Selcan Kaynak

Bogazici Universitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler Bolumu''nden 1993 yilinda mezun oldu.

Temple Universitesi, ABD'' den doktora derecesini aldiktan sonra Bogazici Universitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararasi Iliskiler Bolumun''nde ogretim elemani olarak  calismaya basladi ve halen devam etmekte.

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Yetişkin Alt dalında eğitimine basladi.


Mehmet Emin Demir

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Klinik stajını Bakırkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ergen koğuşunda yaptı.

Van depremi ve Soma faciası sonrası APHB çatısı altında psiko-sosyal destek için sahada çalıştı.

2014 yılında Güney Amerika’da STK’larla ilgili bir araştırma yürüttü.

2014-2015 eğitim döneminde Bingöl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.


Öykü Türker

2015 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2015''te başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı (Yetişkin Alt dalında) "Anneye Dair Algılanan Narsisizmm ve Depresyonun Narssistik Kişilik Örgütlenmesinin Gelişimine Etkisi" teziyle bitirmiştir.

2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''nın akademik asistanlığını yapmaktadır. 

Özel bir kurumda yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Selma Çoban

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi Öğretmenliği çift anadal programından yüksek onur derecesiyle 2014 yılında mezun oldu.

Yaklaşık bir yıl kadar özel bir okulda psikolojik danışman olarak çalıştı.

2015 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt Dalı) eğitime başladı.

2018 yılında BilgiÜniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “The Role of Trauma, Basic Affective Features, and the Ability to Understand and Express Emotions in Irritable Bowel Syndrome” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Sena Karslıoğlu

2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji anadal ve Tarih yandallarından mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programını tamamladı.

Yrd. Doç. Dr. Alper Engeler’den İnsancıl-Varoluşçu Psikoterapi Eğitimi ve Kişilik Bozuklukları Klinik Görüşme eğitimi aldı.

Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimini tamamladı.

Prof. Yankı Yazgan’ın Senem Tanberk ile ortak yürüttüğü “Reason Well” projesinde asistanlık yaptı.

MMPI, Achenbach, AGTE, Benton, Burdon, Cattell, Bender-Gestalt, Peabody ve Good Enough gibi çocuk, ergen ve aile değerlendirme (objektif) testleri sertifikaları vardır.

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Şevket Onur Bali

2013 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Ana Dal Programı’ndan ve Sanat Kuramı ve Eleştirisi Yan Dal Programı’ndan yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2014-2015 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bilimsel Hazırlık derslerini misafir öğrenci olarak tamamladı.

2014-2015 yılları arasında Psike İstanbul tarafından düzenlenen ‘Psikanalize Giriş Seminerleri’ne katıldı.

2014 yılından itibaren Doç. Dr. Hanna Nita Scherler’in “Gestalt Teorisi ve Terapisine Giriş” eğitimine devam etmektedir.

2015 yılında Ekip Norma Razon Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır. 


Programa Giriş Yılı: 2014


Aliye Güçlü

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat - Psikoloji Çift Anadal Programı’ndan Yüksek Onur dereceleriyle ve program üçüncüsü olarak mezun oldu.

2013 yılı Şubat-Haziran ayları arasında "Picture Based Value Survey for Children” ölçeğinin Türkiye standardizasyon çalışmasında görev aldı.

2013 yılı Şubat-Haziran ayları arasında "Analysis of Cultural Differences in Social Perception of Intelligence and Honesty of Smiling and Non-Smiling Individuals” adlı kültürlerarası araştırmada görev aldı.

2014 yılında Wake Forest University’den Dr. Deborah Best süpervizörlüğünde yürütülen “Examination of Filial Responsibility in Children” adlı kültürlerarası araştırmanın Türkiye ayağında proje yürütücüsü olarak görev aldı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2015-2016 yılları arasında Haliç Üniversitesi Psikoloji bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2016 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. 


Betül Dilan Genç

İTÜ İşletme Mühendisliği bölümünden 1990’da mezun oldu.

Bireysel psikanaliz sürecinde psikanaliz formasyonuna başvurmaya karar vererek 2011’de Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümüne girdi. 

STK’larda çalışıyor.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Cansu Paçacı

2009 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümündeki lisans eğitimini 2013 yılında bitirdi.

2009-2010 yıllarında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü eğitmen olarak çalıştı.

2012 yılında Bakırköy Prof. Dr.Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde staj yaptı.

2013 yılında Prof. Dr Kültegin Ögel’in Yeniden Derneği’nde Aile Ve Çift Terapisi Eğitimini tamamladı.              

2013 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde başladığı Rorschach testi eğitimine hala devam etmektedir.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Deniz Coşan

Kabataş Erkek Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 

2008-2009’da Erasmus programı dahilinde Kopenhag Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji okudu. 

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji çift ana dalını tamamladı.

2012 yılında İngiltere’de bulunan Keele Üniversitesi’nde hümanistik yaklaşım ağırlıklı bütüncül terapi ve danışmanlık metodlarını uygulamayı öğrendiği Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. 

Yüksek lisans tezini “Türkiye’de Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Algısı” üzerine yaptı. 

2010-2012 yıllarında İngiltere’de yüksek lisans programı kapsamında üç ayrı yerde (United Churches Healing Ministry, Gay and Lesbian Foundation, The Place2be) çocuklara, ergenlere ve yetişkinlere yönelik psikolojik danışmanlık yaptı. 

Oyun terapi, çözüm odaklı terapi, kognitif davranışsal terapi ve analitik terapi ile ilgili eğitimlere katıldı. 

2013-2014 yıllarında Türkiye’de çeşitli merkezlerde (Yedikule Psikiyatri Merkezi, Halıcıoğlu Tıp Merkezi, Doğa Psikoloji) çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik psikolojik test uygulamaları ve psikolojik danışmanlık yaptı.

Halen çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikolojik danışmanlık çalışmalarına devam etmektedir. 

İngiliz Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Ece Tansu

Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu.


2000 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.


2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı’nı “Şirket Birleşmeleri: Fransız Sermayeli Firmaların Gelişmekte Olan Türkiye Pazarı’na Giriş Şekilleri” isimli tezini sunarak bitirdi.


2012-2014 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler ile Gestalt Eğitimi’ne devam etti.

2005-2009 yılları arasında Londra, Pakistan, Hindistan ve Tayland’ta bir çok NGO’da görev aldı.


2014’de Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesi ile bitirdi.


2017’de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programın’ndan “The Experience and Management of Countertransference Among Therapists Working with Anorexia Nervosa: An Exploratory Study” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Gizem Köksal

2012 yılında Erasmus Yaz Staj Hareketliliği Programı ile Tilburg Üniversitesi’nde Yar. Doç. Dr. Elif Durgel Jagtap tarafından yürütülen kültürler arası gelişim psikolojisi araştırmasının asistanlığını yaptı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü’nün Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu ve Prof. Dr. Gökhan Oral süpervizörlüğünde Metris Ceza evinde akran mahpus gençlerle yürütülen sosyal sorumluluk projesinde aktif rol aldı.

2013 Bahar döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında Tilburg Üniversitesi’nde, eğitim gördü.

2013 yılı Güz döneminde İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü’nün psikoloji öğrencileri için düzenlemiş olduğu psikodrama hazırlık eğitimine katıldı.

2013 yılından bu yana Nesne Psikoloji Dergisi’nde haber editörlüğü yapmaktadır.

2014 yılında Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoloji servisinde gönüllü staj yaptı.

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

Şubat 2014-Şubat 2015 aralığında Koç Üniversitesi ve Utrecht Üniversitesi’nin ortak olarak yürüttüğü akademik bir çalışmanın proje asistanlığını yapmaktadır.

2016 Ekim ayı itibariyle Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nde (ASAM) psikolog olarak çalışmaktadır.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "The Moderator Effect of Mentalization on the Link between Attachment and Somatization" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 


Merve Irmak

2007 yılında Sabancı Üniversitesi Ekonomi bölümünü bitirdi.

2007-2013 yılları arasında çokuluslu bir yatırım şirketinde finansal analist olarak çalıştı.

2013 yılında bilimsel hazırlık düzeyinde başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Nazlı Deniz Atalay

2009 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2009-2011 yılları arasında Birleşmiş Milletler Mülteciler Komiserliği’nde önce stajyer daha sonra da Koruma Bölümü asistanı olarak çalıştı.

2011-2013 yılları arasında Friedrich Schiller Üniversitesi Jena, Almanya’da Klinik ve Sağlık Psikolojisi Master Programı'na devam etti.

2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı'ndan “Intergenerational Experiences of Humanitarian Aid Workers in Turkey: A Contextual Perspective” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2016 Aralık ayı itibariyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde Koruma Sorumlusu olarak çalışmaktadır.


Selen Arda

2002 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 

2003 yılında başladığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan, izleyicilerin TV karakterleri ile kurduklarını hissettikleri yakın ilişkileri -“Parasocial Interaction” kavramını- incelediği tezini tamamlayarak 2006 yılında mezun oldu.   

2002-2005 yılları arasında ODTÜ öğrenci ve mezunlarına kariyer danışmanlığı yaptı.

2005-2009 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi (TA) olarak çalıştı.

 2009 yılı itibariyle özel sektörün farklı alanlarında deneyim kazanarak çalışma hayatına devam etmektedir.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Yetişkin Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Yusuf Atabay

2012 Güz Döneminde Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu. 

2013-2014’te Bilgi Üniversitesi Uluslararası Travma Programının klinisyen modülünü bitirdi. 

2013 yılından beri özel sektörün farklı alanlarında psikolog olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "The Moderator Role of Self-Discrepancy on the Relationship Between Attachment and Depression" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 


Zeynep Kızılkaya

2009 yılında McGill Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2010 Eylül ayı itibariyle Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri Klinikleri’nde 4 ay boyunca staj yaptı.

2011 Ocak ayından itibaren 2 sene boyunca Universal Aksaray Hastanesi Psikiyatri Kliniği yataklı servisinde ve polikliniğinde süpervizyon eşliğinde kadrolu psikolog olarak görev aldı.

2013 Şubat ayı itibariyle bir yıl boyunca özel bir muayenehanede gözlemci psikolog olarak seanslara katıldı ve çeşitli danışanlarla süpervizyon altında çalışmalar yürüttü.

2011-2015 yılları arasında European Association for Behavorioural and Cognitive Therapies tarafından akredite edilmiş Kognitif  Davranış Terapisi eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamıştır.

2013 Ocak ayında Rorschach Bütünleyici Sistem eğitimini tamamladı.

2017 Ocak –Haziran arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Program Akademik Asistanı olarak görev yapmıştır.

2014 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasındadır.

Yetişkinlerle psikoterapi ve psikolojik değerlendirme çalışmalarına devam etmektedir. 


Programa Giriş Yılı: 2013


Burcu Buğu 

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur.

2012 yılında bir dönem Utrecht Üniversitesi psikoloji bölümünde eğitimine devam etmiş, bu üniversitede psikoloji departmanı bölüm başkanı olan Prof. Henk Schut ile Erasmus öğrencilerinin ev özlemi (homesickness) konusunda kapsamlı bir araştırma yürütmüştür.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde başlamış olduğu Klinik Psikoloji Yüksek Lisansından, ‘Working with the ‘Cancer of the Diseases’: Phenomenology of Being a Psychotherapist Working with Torture Survivors in Turkey’ adlı tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

2013-2014 yılları arasında Prof. Ayşen Ufuk Sezgin süpervizörlüğünde İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. Aynı dönem KAMER Vakfı ile ortak yürütülen kadına yönelik şiddet temalı projede görev almıştır.

2014 yılında gerçekleştirilen 8. Uluslararası Travma Kongresi’nin bilimsel sekreterliğini yürütmüştür.

2016 yılında SETI (Somatic Experiencing Trauma Institute) onaylı beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşım olan Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Uzman Eğitimini tamamlayarak somatik deneyimleme uygulayıcısı olmaya hak kazanmıştır.

Somatik Deneyimleme Giriş Seminerlerinde eğitim asistanlığı yapmaktadır.

2015 yılında başlamış olduğu Somatik Deneyimleme Eğitimleri Türkiye Eğitim Sorumlusu görevine devam etmektedir.

2015 yılından beri ‘oda’ Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde psikoterapist ve somatik deneyimleme uygulayıcısı olarak çalışmaktadır.

Kadına yönelik şiddet, cinsel istismar, ensest, farklı etnik grupların dinamikleri ve politik şiddet konularında bir çok değerli ve deneyimli kişiyle birlikte çalışmış ve bu alanlarda yayınlar yapmıştır.

Akademik çalışmalarına bilimsel araştırmalar yürüterek devam etmektedir.


Burcu Yüksek

2008-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü bünyesinde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu ve Ceza İnfaz Kurumu''nda sırasıyla  Doç.Dr. Feyza Çorapçı ve Prof.Dr. Gökhan Oral süpervizyonu rehberliğinde psikososyal destek çalışmalarına gönüllü olarak katıldı.

Van Depremi sonrasında bölgedeki Halk Evleri Çocuk Evi çadırında Doç.Dr.Serra Müderrisoğlu''nun süpervizyonu rehberliğinde psikososyal destek çalışmasında gönüllü olarak yer aldı.

2012 yazında Adana Dr. Ekrem Toklu Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi''nde Alkol Madde Bağımlılığı, Adli Psikiyatri Polikliniği ve Servisi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi birimlerinde yaz stajını tamamladı.

2013 Şubat-Nisan arası Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Polikliniği ve Servisi''nde staj yaptı.

2013 Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden Onur Derecesi ile mezun oldu.

2013 Ekim ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı ve hala burada eğitimine devam etmektedir.


Ece Akten

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji  (çift anadal) bölümlerinden 2013 yılında yüksek onur derecesi ile Sosyoloji bölüm birincisi, Psikoloji bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

2004-2013 yılları arasında yerli ve yabancı çok sayıda sinema, dizi, reklam ve katalog çekiminde kostüm departmanında çeşitli pozisyonlarda çalıştı. 

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji - Yetişkin altdalında Yüksek Lisans Programı''na başladı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2016 yılında “The Profession without a Frame: The Assessment of Psycho-Symptomatology and Help Seeking Attitudes of Set Workers in relation to Burnout” başlıklı teziyle mezun oldu. 

2017 Ocak ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora programına başladı.  


Eda İkikardeş

2011 Yaz Döneminde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Dissosiyatif Kişilik Bozuklukları Birimi’nde staj yaptı.

2011’de Prof. Dr. Vedat Şar ve Doç. Dr. Erdinç Öztürk yönetiminde başlatılan çalışma sonucunda Çocukluk Çağı Travma Ölçeği Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği araştırmasının yürütülmesi ve makalesinin yazımında aktif rol aldı.

2012’de Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012 Güz Döneminde Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı. Burada programın ilk yılını tamamladı. 

2013 Haziran ayında Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği WISC-R eğitimine katılarak yeterlilik sertifikası aldı. 

2013 Güz Döneminde Doğuş Üniversitesi’nden ayrılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Yetişkin Alt Dalı’na geçiş yaptı.

2013 Güz Döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaratıcı Hareket ve Dans Hareket Terapisi sertifika programına başladı.

2014 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikoterapi Merkezi’nde staj yaptı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Yetişkin Bağlanma Stillerinin İlişki Örüntüleri ve Yeme Tutumları Üzerindeki Etkisi” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yaratıcı Hareket ve Dans Hareket Terapisi sertifika programını bitirdi.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Servisi, Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyon Merkezi’nde staj yaparak Dans Hareket Terapisi grubu yürüttü.

Psikoterapist olarak yetişkinlerle çalışmakta, sözel ilişkisel psikanaliz ve dans hareket terapisi uygulamaları yapmaktadır.  


Emine Satır

2010 yazında Fransız Lape Hastanesi’nde 1 ay staj yaptı.

2011 Mayıs ayında Güney Kalifornia Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 

2011 Haziran-2012 Mayıs ayları arasında Vatan Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı. 

2011 Kasım ayında MMPI eğitimini tamamladı. 

2012 Ocak ayında Davranış Bilimleri Enstitü’sünde ‘Yetişkin ve Aile Bölümü Mesleğe Hazırlık ve Staj Programı’nı tamamladı. 

2012 Nisan ayında Davranış Bilimleri Enstitü’sünde ‘Kısa Süreli Çift ve Aile Terapisi Eğitim ve Süpervizyonu’nu tamamladı. 

2012 Haziran-2012 Eylül ayları arasında Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı. 

2013 Haziran ayında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde Rorschach eğitimini tamamladı.

2013 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Firdevs Gülay Coşkun

2013 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı''na başladı.

2010 - 2013 yılları arasında Peppers and Rogers Group isimli stratejik yönetim danışmanlığı firmasında araştırmacı olarak çalıştı.

2010 yılında Koç Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu.

2010 yılında Nazan Aksan tarafından yürütülen, erken çocukluk döneminde sosyo-duygusal gelişimi inceleyen araştırmasında bir yıl süreyle asistanlık yaptı.

2009 Temmuzda Surp Purgiç Ermeni Hastanesi’nin Psikiyatri Polikliniği ve Servisinde yaz stajını tamamladı ve Yedikule Psikiyatri Seminer Programını tamamladı.

2008’de Koç Üniversitesi''nde Aylin Küntay koordinatörlüğünde TEÇGE (Türkiye Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri) araştırmasında öğrenci asistanlığı yaptı. CLAN programı kullanarak anne-çocuk etkileşim videolarının transkripsiyonunu yaptı.

2007-2008 yıllarında Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi kapsamında her cumartesi Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumuna düzenlenen ziyaretlere düzenli olarak katıldı.


Halime Samsa

2011 Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Stajı ile Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği Yaz Dönemi Stajını yaptı.  

2012 İKSARA-Veri Analiz ve Araştırma, Araştırma Asistanlığı,“Sokaktan Kazananlar” isimli araştırma için soru geliştirme ve kağıt toplayıcıları ile anket uygulanması yaptı. 

2008-2012 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Asistanlığı yaptı. 

2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2013 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin Alt Dalında birinci sınıf düzeyinde eğitime başladı. 


İlknur Ünal

2011-2012 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bilimsel Hazırlık derslerini tamamladı.

2012-2013 yıllarında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cinsel İşlev Bozuklukları Kliniği’nde staj yaptı.

2012-2014 yılları arasında Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitimini tamamladı.

2014- 2017 yılları arasında Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Eğitimleri’ni tamamlayarak Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı oldu.

2015-2017 yılları arasında Varoluşçu Terapilerde İleri Çalışmalar eğitimlerini tamamladı.

2016-2017 arasında Integral Somatik Psikoloji (İleri Somatik Deneyimleme Eğitimi) eğitimini Danimarka’da tamamladı.

2017 Haziran’da başladığı “Tune in to Children” eğitimine Almanya’da devam etmektedir.

Varoluşçu Akademi’de Temel Varoluşçu Analiz Eğitimlerinde yardımcı eğitmen olarak görev yapmaktadır.

Somatik Deneyimleme Türkiye eğitimlerinde asistan olarak görev yapmaktadır.

Varoluşçu Psikoterapiler Derneği yönetim kurulu üyesidir. 

2013 yılında başladığı Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan 2016 yılında tezini tamamlayarak mezun oldu. 


İrem Serhatlı

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne başladı.

2011 yılında Balıklı Rum Hastanesi’nde madde bağımlılarıyla çalışarak staj yaptı.

2013 yılında Psikeart Dergisi''nin "Sanat ve Psikiyatri" eğitimlerine katıldı.

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2013 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalında yüksek lisansa başladı.

2014 yılında Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı. Bu süreçte Geriatri Bölümü hastalarıyla Dans ve Hareket Terapisi seanslarında, terapist Seda Güney’in  süpervizörlüğünde gözlemci terapist olarak yer aldı.

2014’te Soma’daki maden faciasından sonra, TPD kapsamında, Soma ve Dursunbey’de aile içi şiddete ve yasa yönelik ebeveynlerle çalıştı.

Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yetişkin alt dalını “Çocukluk Çağı Travmaları ve Kronik Ağrı: Depresyonla İlişkisini Tartışma” isimli teziyle bitirdi.

2016 yılında 14. Ulusal Ağrı Kongresi’nde tezini araştırma şeklinde sundu.

2016 yılında bedeni temel alan ve travmaya psikobiyolojik bir yaklaşım sunan Somatik Deneyimleme (SEP) eğitimine başladı.

Sigara bağımlılığı için önlem/müdahale eğitimini vermek ve hazırlamakla ilgili Sağlık Bakanlığı’nda yer alan, uluslararası bir projenin Türkiye ayağında yer almaktadır.

Toplumsal cinsiyet, psikosomatik, kronik ağrı, çocukluk çağı travmaları ve depresyonla ilgili yayın ve makaleleri vardır. Bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Birimi aktif üyesidir.

Oda Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde yetişkinlerle, psikodinamik/psikanalitik yönelimli psikoterapist olarak bireysel çalışmaktadır. 


Özgün Taktakoğlu

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Lisans eğitimi sırasında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Laboratuvarında “Çocuklarda Duyguların İfade Edilişi” konulu projede ve Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında “Otobiyografik Hafıza” çalışmalarında asistanlık yaptı.

Lisans eğitimi klinik stajını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Psikiyatri kliniğinde tamamladı.

Mor Çatı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştı.

2013 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına başladı.  Yüksek lisans stajı kapsamında Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Merkezi''nde yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarında bulundu.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı ve  İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programına devam etti.

“Ailesi Karşısında Obez Ergen” projesinde obez ergenler ve aileleri ile; “3 Aşamalı Anne Olmada Ruhsallığın Taranması: Hamilelik, Doğum ve Bebekle Karşılaşma” projesinde kadınlar ile görüşmeler yürütmektedir.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde lisans düzeyinde Klinik Psikoloji dersi vermektedir.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nde Rorschach testi ve Tematik Algı Testi eğitimlerini tamamladı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan ""I Have Never Dreamed It This Way; Isn''t It Supposed To Be Wonderful?": Thematic Analysis of Narratives of Women Diagnosed with Postpartum Depression" başlıklı tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 


Tuğçe Çetin

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne başladı.

2006-2008 yılları arasında Ankara Kolektif Film Atölyesi’nde çeşitli faaliyetler yürüttü ve İşçi Filmleri Festivali’nin düzenleme komitesinde yer aldı.

2006 - 2012 yılları arasında Ankara’da çeşitli demokratik kitle örgütlerinde kadın çalışmaları yürüttü ve gönüllü eğitmenlik yaptı.

2012 - 2013 yılları arasında Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği’nde, şizofreni tanısı alan bireylerle yaratıcı drama ve sosyal beceri eğitimi çerçevesinde gönüllü çalışmalar yürüttü.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yetişkin Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı. “Violence in Turkey: Prevalence Rates and Predictors of Violence” isimli tez ile uzmanlık derecesini aldı.

2014-2015 yılları arasında Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji Bölümü’’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2015-2017 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2017 yılından beri Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde Klinik Psikolog olarak çalışmaktadır.

Özel bir ofiste genç ve yetişkinlerle, kısa ve uzun dönemli psikodinamik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Uğur Kaan Öner

2008 yılında MEB onaylı spikerlik ve sunuculuk diploması aldı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2013 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi Mesleğe Hazırlık ve Staj Programı’nı tamamladı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na  başladı.

2014 Mart ayından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Programa Giriş Yılı: 2012


Hilal Akekmekçi Tunalı

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji - Sosyoloji Çift Anadal Programı’ndan Bölüm Birinciliği ve Yüksek Onur dereceleriyle mezun oldu. 

2012 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’ndan 2015 yılında "Gey ve Lezbiyen Genç Yetişkinlerde İçselleştirilmiş Homonegativite ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkide Tercih Edilen Savunma Mekanizmaları ve Algılanan Desteğin Rolü" başlıklı tezi ile mezun oldu. 

Tavistock Center for Couple Relationships tarafından verilen “Cinsel Sorunların Çift İlişkisine Etkisinin İncelenmesi ve Cinsel Sorunların .Çift Terapisi ile Ele Alınması” konulu eğitimin 4 modülünü, 3 yıl süren “Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Sertifika Programı”nı, Prof. Dr. Doğan Şahin tarafından verilen ve 3 yıl süren "Kişilik Bozukluklarının Tedavisinde Psikodinamik Psikoterapiler" eğitimini, CETAD tarafından verilen “Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi”ni tamamladı.

Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu’nun 3 yıl süren “Destekleyici Psikoterapi” eğitiminde süpervizyon aşamasındadır. 

Mart 2014-Aralık 2016 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nde Araştırma Görevlisi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''nda Program Akademik Asistanı olarak çalıştı. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz & Psikoloji Serisi’nde çevirmen ve redaktör olarak birçok kitabın yayına hazırlanmasında görev aldı. 

2017 yılında Koç Üniversitesi Rehberlik Servisi’nde üniversite öğrencilerine yönelik psikolojik destek çalışmaları yaptı. 

2018 yılında Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde psikoterapi çalışmalarını sürdürdü. 

2019 yılı itibariyle yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarını özel bir klinikte sürdürmekte ve çeşitli mesleki eğitimlere katılmaya devam etmektedir.


Cemil Altunbaş

1995 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.

Askerlik görevi sırasında 1 yıl boyunca bir askeri okulun Personel Seçme-Değerlendirme ile Rehberlik-Psikolojik Danışmanlık bölümlerinde görev almıştır.

1997''den bugüne değişik kurumlarda özel eğitim ve psikoterapi alanlarında, değişik yaş gruplarıyla çalışmıştır.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin alt dalı) Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır.


Mirella Avayu Zavaro

Temmuz-Ağustos 2008’de Balıklı Rum Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde gözlemci olarak bulundu.

Ağustos-Eylül 2009’da Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı.

Ekim 2008-Haziran 2009 arasında Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nin yürüttüğü bir proje kapsamında gençlerin çeşitli psikososoyal becerileri geliştirmelerine yönelik grup çalışmaları yönetti.  

2010 Bahar döneminde ikili değişim programı kapsamında Vassar College, ABD’de öğrenim gördükten sonra, tam burslu olarak çift ana dalda eğitimini sürdürdüğü İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun oldu.

Temmuz 2010-Mart 2011 arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Merkezi’nde önce stajyer ve daha sonra proje asistanı olarak çalıştı.

Temmuz 2011-Eylül 2012 arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Psikoterapi/Psikonevroz Birimi’nde Prof. Dr. Şahika Yüksel’in yanında gönüllü olarak çalıştı. Bu süreçte özellikle cinsiyet kimliği, cinsel yönelim ve travma alanlarında faal oldu.

2017 Ocak’ta İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Çeşitli mesleki eğitim ve buluşmalara katılmaya devam etmektedir. Yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. 


Aliye Didem Çaylak

1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme dalından mezun oldu.

1992 yılında New York Üniversitesi Finans / Uluslararası İşletme dalında yüksek lisansını tamamladı.

1992 - 2004 yılları arasında özel sektörde finans ve yatırım alanlarında çalıştı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi Finans Doktora bölümünde yeterlilik sınavlarını tamamladı.

1999 - 2001 yıllarında kuruluşunda bulunduğu Ağ-17 adlı sivil toplum kuruluşu ile Adapazarı ve Kaynaşlı depremlerinin ardından bölgede çeşitli yardım çalışmalarına katıldı ve düzenledi.

2007 yılında Sağlıklı Yaşam Terapileri Derneği’nden Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ruhsal Gelişim Terapileri Uygulayıcısı belgesi aldı.

2007 yılında Somatic Experiencing Trauma Institute (“SETI”), (USA)`den travma alanında uygulanan Somatic Experiencing Practitioner (‘Somatik Deneyimleme Uygulayıcısı’) belgesi aldı.

2007 - 2011 yıllarında SETI’nin ileri seviye eğitimlerini tamamladı, eğitimlerde asistanlık yapma ve seans verme yetkinliği kazandı. SETI ‘nin Danimarka, Almanya, Norveç, İsviçre, Avustralya’daki eğitimlerinde asistanlık yaptı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde Misafir Öğrenci olarak dersler aldı.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) bölümünde Somatik Deneyimleme Tanıtım Çalıştayı’nın düzenlenmesinde yer aldı.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı Bilimsel Hazırlık düzeyine, 2012 yılında Yüksek Lisans (Yetişkin Alt Dalı) Programı’na başlamıştır.


Gülşah Karadayı

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2008 yılında Maastricht Üniversitesi (Hollanda), Ruh Sağlığı Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

2009 yılından beri "Şizofreni Hastalarında Yaşam Kalitesi ve İşlevselliği Etkileyen Faktörler" konulu yüksek lisans tezini yapmış olduğu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikotik Bozukluklar Araştırma Programı''nda araştırma görevlisi ve psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Tez çalışması da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve yayına hazırlık aşamasında akademik çalışmaları bulunmaktadır.

2009 yılından itibaren UNICEF ve ilgili bakanlıklar tarafından desteklenen, ilköğretim seviyesinde devamsızlığın önlenmesi ve çocuk cezaevlerinde risk ve ihtiyaçların tespit edilerek uygun iyileştirme programlarının uygulanması amaçlanan iki ayrı projede görev almıştır.

2010-2011 yıllarında Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği, Gençruh Projesi kapsamında çocuk ve ergenlerle psikolojik danışmanlık çalışmaları yürütmüştür.

2012 yılında kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği kurucu üyesi ve genel sekreteridir.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı''na başlamıştır.


Ceylan Özge Kunduz

1997’de Galatasaray Lisesi’ni bitirdi.

2002 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Çift Anadal Programı kapsamında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji Bölümleri’nden mezun oldu.

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bilimleri, Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans tezi “An exploration of the predictors of prejudice among students with and without headcover” 2010 yılında Lambert Academic Publishing tarafından kitap olarak yayımlandı; International Society of Political Psychology’nin 2011 yılında Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen yıllık konferansında sunuldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2003 yılından beri çeşitli dergilerde serbest yazarlık ve editörlük yapıyor.


Cenk Metin

2001 yılında Robert Koleji’nden mezun oldu.

2005 yılında Loyola University New Orleans’ta Psikoloji eğitimini tamamladı.

2007’de New York’taki The New School’da Psikoloji yüksek lisansı programından mezun oldu.

2008-2010 arasında Barcelona’da bulunan Universitat Pompeu Fabra’da Cognitive Systems ile Interactive Media ve Universitat Ramon Llull’da Constructivist Psychology alanında dersler aldı.

2012’de yine Barcelona’daki Universidad Autonoma de Barcelona’daki Neuroscience yüksek lisansından “BDNF val66met and COMT val158met polymorphisms: Habituation, fear conditioning and generalization” adlı teziyle mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Gülsüme Oğuz

2004 yılında Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2006 - 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (İÜ, İTF) Sosyal Psikiyatri Servisi’nde gönüllü stajyerlik yaptı.

2007 yılında başladığı İÜ,  İTF bünyesindeki Sanatla Psikoterapi Programı’nı 2010 yılında tamamladı.

2010 yılından beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda gönüllü olarak Kürtçe ve Türkçe terapi hizmetleri sunmaktadır.

2011 - 2012 yılları arasında Psike-İstanbul tarafından düzenlenen Psikanalize Giriş Seminerlerine katıldı.

2012 yılından beri İÜ, İTF’de Sanatla Psikoterapi ve Rehabilitasyon Projesi’nde gönüllü olarak “Fotoğrafla Terapi” grubunu yürüttü.

2012 yılında kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği’nin kurucu yönetim kurulu üyesidir.

Öğrenciliğinden bu yana psikoloji alanında bir çok kongre, sempozyum ve seminer ve atölyeye katıldı.

Lisans mezuniyetinden sonra özel sektörde psikolog olarak çalışmış ve süpervizyon almıştır.

2012 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasındadır.


Damla Okyay

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Temmuz 2011''de Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi''nde gönüllü yaz stajını tamamladı.

Şubat 2012 - Mayıs 2012 arası Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Psikoloji yüksek lisans öğrencisi İrmak Olcaysoy''un "The Effects of Political Ideology on Interpersonal Interaction: Does Exposure to Opposing Ideology Lead to Resource Depletion" başlıklı tezinde tez asistanlığını yürüttü.

Mart 2012 - Mayıs 2012 arası Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Dr. Nur Yeniçeri’nin yürüttüğü "Executive Functions in Children" başlıklı uzun süreli araştırmada proje asistanı olarak görev aldı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Gizem Özyaşar

2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2.5 yıl boyunca 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde hekim olarak çalıştı.

2011 - 2012 akademik yılında Bilgi Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak psikoloji lisans dersleri aldı.

Halen 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışmaya devam etmektedir.

2012’de İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır.


Zeynep Sunbay Bilgen

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2006 Temmuz-Ağustos aylarında University of Texas Austin Psikoloji Bölümü’nde Prof. James Pennebaker’ın yönetimindeki Kişilik Laboratuarı’nda Summer Internship programına katıldı.

2007 - 2008 arası Boğaziçi Üniversitesi, Essex Üniversitesi ve Iowa State Üniversitesi’nde eş zamanlı yürütülen kültürlerarası şeref/onur algısı üzerine yürütülen bir projede proje koordinatörü olarak görev aldı.

2009 yılında İngiltere Southampton General Hospital acil servisinde araştırma yürüttü ve “Post concussion symptoms and Post-Concussion Syndrome onset in mild traumatic brain injury patients: A Common-Sense Model Perspective” isimli tezini tamamlayarak Southampton Üniversitesi’nden Sağlık Psikolojisi Yüksek Lisans derecesini aldı.

2010 - 2012 yılları arasında ABD’de mindfulness (farkındalık) üzerine çalıştı ve University of Massachusettes Center for Mindfulness tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak MBSR (Mindulness-Based Stress Reduction- Farkındalıkla Stres Yönetimi) eğitimi vermek için yetkinlik kazandı.

2011 - 2012 arası Hillsboro Stress Reduction Clinic’te 8 haftalık MBSR programlarında asistan ve co-teacher olarak çalıştı. Katılımcı Tıp (Participatory Medicine) alanında farkındalık meditasyonu üzerine makale yayınlarına katkıda bulundu ve konferans sunumu yaptı.

2010 - 2012 arasında Oregon Serenity Hospice’te terminal dönem hastalarla gönüllü olarak çalıştı, eğitimlere katıldı ve diğer gönüllüler için farkındalığa giriş etkinlikleri düzenledi.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yetişkin Klinik Psikoloji (Yetişkin Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Sinan Tınar

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2011 - 2012 döneminde Psike İstanbul''un düzenlediği Psikanalize Giriş Seminerleri''ne katıldı

2012 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı’nda gözlemci /stajyer olarak yer aldı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Yetişkin) Programı’na başladı.


Programa Giriş Yılı: 2011 


Aslı Özden

2007 Eylül- 2009 Haziran arasında KUTOG''da (Koç Üniversitesi Toplum Gönüllüleri) sosyal sorumluluk projelerinin koordinatörlüğü yaptı. Bu sürede çocuklarla ve yaşlılarla gönüllü olarak çalıştı.

2008 Haziran- 2011 Haziran arasında Koç Üniversitesi''nde Nazlı Baydar tarafından yürütülen TEÇGE (Türkiye Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri) araştırmasında öğrenci asistanlığı yaptı.

2009 Temmuzda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikoz kliniğinde; 2010 Temmuzda da Pamukkale Üniversitesi psikoloji biriminde yaz stajlarını yaptı.

2009 yılında TİGE (Türkçe İletişim Gelişim Envanteri) araştırmasında 8 ile 36 aylık çocuklardan dil gelişimleri hakkında veri topladı.

2010 Ekim-2011 Ocak arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü''nde Mesleğe Hazırlık ve Staj Programına katıldı.

2010 Ekim-2011 Haziran arasında Koç Üniversitesi Biliş Laboratuarında "reminiscence bump" (anı yığını) araştırmasında 60 ile 70 yaş arasındaki katılımcılarla onların otobiyografik anıları hakkında görüşmeler yaptı. Bu araştırmanın bulgularını Ceyda Sayalı ile birlikte IACCP (International Association for Cross Cultural Psychology) 2011 kongresinde poster olarak sundu.

2011 Ocak''tan Haziran''a kadar Aylin Küntay koordinatörlüğünde CLAN programı kullanarak anne-çocuk etkileşim videolarının transkripsiyonunu yaptı.

2011 Haziran ayında Koç Üniversitesi psikoloji ve sosyoloji ( çift anadal) bölümlerinden mezun oldu.

2011 Eylül''de Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı''na başladı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından “Psychosomatic Symptoms and Emotions: The Relationship among Emotion Regulation, Demographic Variables, and Psychosomatic Symtoms in a University Sample” başlıklı tezini sunarak mezun oldu.

İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) üyesidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) denetiminde psikanaliz eğitimine devam etmektedir.

Yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. 


Aylin Erbahar

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan "The Relationship Between Perceived Parenting Practices and Subjective Well-Being of Emerging Female Adults in Turkey" başlıklı tezini sunarak mezun oldu.

Lisans ve yüksek lisans dönemi boyunca eğitim ve konferanslara katıldı, çeşitli kurumlarda stajyer olarak çalışmalar gerçekleştirdi: İZEV bünyesinde gönüllü çalışmalar yaptı. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Polikliniği'nde ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı ve Psikoloji Ünitesi'nde stajyer görevinde bulundu. Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Mesleğe Hazırlık Staj ve Eğitim programını tamamladı. 2010-2014 yılları arasında Ekip Norma Razon Çocuk, Ergen ve Aile Danışmanlık Merkezi'nde stajyerlik ve asistanlık yaptı. Yüksek lisans kapsamında, 2012-2014 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi ve Merkezi'nde süpervizyon altında psikolog olarak görev aldı.

Yüksek lisans eğitimine devam ederken, Şubat 2014-Temmuz 2014 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Eğitim Asistanlığı yaptı.

Yüksek lisanstan mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde (BÜREM) gönüllü Klinik Psikolog olarak görev aldı.

Şubat 2015-Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi'nde tam zamanlı olarak çalıştı.

2018-2019 Akademik yılının bahar döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Personality Assessment dersini verdi.

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) bünyesinde İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nde (PSİKE İstanbul) psikanaliz formasyonuna devam etmektedir.

2019 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji doktora programına başladı.

Ağırlıklı olarak yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmekte olup, ergen ve yetişkinlere projektif testler de uygulamaktadır.


Dicle Gençer Eren

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Film Çalışmaları Sertifika Programı’ndan mezun oldu.

2008-2009 yılları arasında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü olarak 10-13 yaş grubundaki çocuklarla barış eğitimi üzerine atölyeler yürütmüştür. 2009’un yaz döneminde ise 6 yaş grubundaki çocuklarla okul öncesi hazırlık üzerine gönüllü olarak atölyeler yürütmüştür.

2010 yılında Kopenhag Üniversitesi Bilişsel Sinirbilim Laboratuvarı’nda (UCN) Erasmus Yaz Stajı Programı kapsamında asistanlık yapmıştır.

2011 Ocak ayında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yapmıştır.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başlamıştır.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan travma ile başa çıkma mekanizmaları konusu hakkında yazdığı tezi ile mezun olmuştur.

2014-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (BÜPAM) gönüllü psikoterapist olarak çalışmıştır.

2015-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde tam zamanlı klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Yetişkinlerle psikanalitik yönelimli psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir. 

İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) üyesidir.

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) denetiminde psikanaliz eğitimine devam etmektedir. 


Börte Özdemir

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2007 Ekim- 2008 Mayıs tarihleri arasında "Bakırköy Gönüllü Değişim" projesinde yer aldı.

2008 yılında Koç Üniversitesi''nin "Minik Yürekler" adlı projesinde gönüllü olarak SHÇEK''teki çalışmalara katıldı.

2009 yılı boyunca Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği''nin Kulaktan Kulağa Bağımlılık Projesi kapsamında liselerde madde kullanımını önleme çalışmalarına katıldı. Takip eden iki yıl boyunca (2009-2010) aynı dernekte “Genç Ruh Projesi” kapsamında ergenlere danışmanlık hizmeti verdi.

2009 Haziran- 2009 Eylül tarihleri arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoz servisinde klinik stajı yaptı.

2010 yılında Fransa EHESP ile Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği''nin ortak yürüttüğü School Children And Mental Health Project''de gönüllü olarak okul araştırmacısı olarak çalıştı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programı İngilizce Hazırlık düzeyine başlamıştır.

2010-2013 yılları arasında Beykoz Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde koordinatör ve psikolog olarak görev yaptı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi (Klinik) Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Bağlanma Boyutları ve Baş Etme Becerileri Arasındaki İlişkide İyimserliğin Aracı Rolü” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2013 Ekim ayından itibaren Özel Doğan Hastanesi Aile Danışma Merkezinde uzman klinik psikolog olarak görev yapmaktadır.

Çocuk ve ergenlere psikoterapi hizmeti vermektedir.


Burçak Erdal

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimler Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2003 yılında Bath Universitesi (U.K.) İnsan İletişimi ve Teknoloji konulu yüksek lisans programını tamamladı.

2003 - 2010 yılları arasında yurtdışında ve yurtiçinde akademik ve endüstriyel ortamlarda iletişim ve iletişim teknolojilerinde psikolojik faktörler üzerine çalışmalar yaptı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı Bilimsel Hazırlık düzeyine başlamıştır.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2003 yılında İngiltere’de Bath Universitesi İnsan İletişimi ve Teknoloji yüksek lisans programını tamamladı.

2003 - 2010 yılları arasında yurtdışında ve yurtiçinde akademik ve endüstriyel ortamlarda iletişim ve iletişim teknolojilerinde psikolojik faktörler üzerine çalışmalar yaptı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından "Erkeklik ve Açmazları: Yeni Türkiye Sinemasına Psikanalitik Bir Bakış" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Yetişkinlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi pratiğini ve psikanalitik yazında çeviri ve editörlük çalışmalarını sürdürmektedir.

2016 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında klinik süpervizyon vermektedir


Burçak Özdemir

Ekim 2007 - Mayıs 2008 tarihleri arasında Bakırköy''de Gönüllü Değişim adlı projede yer aldı.

2008 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Bölümü Mesleğe Hazırlık Programını tamamladı .

2010 Ocak ayında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikoz kliniğinde, aynı yıl Mart ayında Çapa tıp Fakültesi''nde ve Nisan ayında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi''nde staj yaptı.

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2010 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Bölümünde asistanlık yapti.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı İngilizce Hazırlık düzeyine başlamıştır.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi (Klinik Psikoloji) Yüksek Lisans Programı’ndan “Narsisizm, Algılanan Aile Tutumları, Romantik İlişkiler ve Cinsel Tutumlar Arasındaki İlişkiler” başlıklı tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

Halen ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca Avcılar Belediyesi bünyesinde, C4 Recovery Solutions işbirliğiyle kurulan merkezde, alkol/madde kullanım bozukluğu üzerine çalışmaktadır.


Ebru Salman

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu.

2009 yılında Bilgi Üniversitesi, Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde "Uşaklıgil ve Atılgan''ın Romanlarında Ensest Motifleri" başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

2011 yılında Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başladı.


Ecem Çoban

2011 Haziran''da yüksek onur ödülü alarak, bölüm ve fakülte birincisi, okul ikincisi olarak Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2011 yılında, Bilgi Üniversitesi Klinik Yüksek Lisans Programı''nda başladığı uzmanlık eğitimini, 2014 yılında “The Role of Spirituality in Mortality Salience Effects (Ölüm Farkındalığına Verilen Tepkilerde Tinselliğin rolü)” başlıklı teziyle tamamladı.

2015’te American Pscyhological Association (Amerikan Psikoloji Birliği), Division 39 (Psikanaliz) bursiyeri oldu.

İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (Psike İstanbul) üyesi olarak uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) denetiminde psikanaliz eğitimini sürdürmektedir.

Şuanda, yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmenin yanında,  Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 


Merve Minkari Tunçay

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2011 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından, “Investigating Mindful Parenting in the context of Infant Intersubjectivity: The Dyadic Systems View” konulu bitirme projesiyle mezun oldu.

2007-2008 yılları arasında, 6 ay boyunca, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastane’nin psikoz servisinde psikososyal destek çalışmaları yaptı.

2009-2012 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri Ana Bilim Dalı’nda stajyer ve araştırma asistanı olarak çalıştı. Aynı yıllar içerisinde Dr. Hülya Bingöl’ün kliniğinde asistan psikolog olarak çalıştı. Süpervizyon eşliğinde çocuk ve ergenlerle bireysel ve grup çalışmaları gerçekleştirdi.

2010-2011 yılları arasında, Prof. Dr. Rita Krespi’nin süpervizörlüğünde, Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hemotoloji Departman’ında 9 ay boyunca psikososyal destek çalışmaları gerçekleştirdi.

2013 yılı içerisinde, Kl. Psk. Virna Gülzari süpervizörlüğünde, çocuk gelişimini destekleyen Mygym kurumunda psikolog olarak çalıştı. 18 ay ile 3 yaş arası bebek ve çocuk oyun gruplarını düzenledi ve ailelere danışmanlık verdi.

2012-2013 yılları içerisinde PSİ Danışmanlık Merkezi’nde zorunlu klinik stajını tamamladı.

2014 yılında Ege Üniversitesi Hastanesi’nde 3 ay boyunca TURKSCH-II araştırma projesinde görev aldı.

2015 yılında Boğaziçi Üniversite’sinin öğrencilerinin katıldığı, dışavurumcu sanat terapisti Suzi Amado’nun süpervizörlüğünde, sanat terapi grup çalışmasını yürüttü. Aynı dönem içerisinde, Boğaziçi Üniversite’sinde Michal Bardavid’in ‘Dance and Movement Counseling’ dersini aldı.

2015-2017 yılları arasında Maya Vakfı Project Lift projesi kapsamında travmaya maruz kalmış 6-18 yaş arası çocuklarla ve aileleriyle 2 yıl boyunca çalıştı. 6-12 yaş arası mülteci çocuklar ile sanat odaklı psikoterapi gruplarını yönetti.

Ağustos 2017’den beri İzmir Ekonomi Üniversite’sinin Psikolojik Gelişim ve Danışma Merkezi ile Engelli Destek Birimi’nin koordinatörlüğünü yapmakta ve öğrencilerle psikoterapi çalışmaları yürütmektedir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarını psikodinamik yönelimle sürdürmekte ve psikanalitik yönelimli projektif değerlendirme testleri uygulamaktadır. Çocuklara yönelik gelişimsel değerlendirme testleri yapmakta ve çocuklarla deneyimsel oyun terapisi aracılığıyla da çalışmaktadır. 


Merve Yılmaz Humalı

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur mezuniyet derecesi ile bölüm birincisi olarak mezun oldu.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2014 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Travmatik Kayıplar Sonrası Gelişim: Yas Süreci ile İlgili Faktörlerin, Baş Etme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Travma Sonrası Gelişim Üzerindeki Etkisi” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Şubat 2014-Ağustos 2015 tarihleri arasında Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı psikolojik danışmanlık ve eğitim merkezinde tam zamanlı olarak; yetişkin, çocuk ve aileler ile klinik psikolog olarak çalıştı.

Ekim 2015- 2018 yılları arasında kurumsal firma çalışan ve çalışan yakınları ile ebeveyn danışmanlığı, psikolojik değerlendirme ve psikoterapi çalışmaları yürüttü. Kurumlarda travma ve krize müdahale çalışmaları gerçekleştirdi; çeşitli konularda seminerler verdi.

Psikanalitik yönelimli psikoterapi çalışmalarına ve  bireysel süpervizyon sürecine halen devam etmektedir.


Tuğçe Acemoğlu

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

Eylül 2010–Temmuz 2011 tarihleri arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde asistanlık yapmıştır.

2011 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık Sınıfı derslerini misafir öğrenci olarak tamamlamıştır.

2011 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Yetişkin ve Aile ile birlikte Çocuk ve Genç bölümlerinde Psikolojik Danışmanlık Merkezi Mesleğe Hazırlık ve Staj Programı’nı tamamlamıştır.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır.

Eylül 2011–Haziran 2013 tarihlerinde Doç. Dr. Hanna Nita Scherler’in "Gestalt Teorisi ve Terapisine Giriş" eğitimini tamamlamıştır.

Eylül 2013–Eylül 2016 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “İlişki Modellerinde Bağlanma Stillerinin ve Utanç Eğimliliğinin Rolü” adlı tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

Kasım 2014–Mayıs 2016 tarihleri arasında Çatı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde yetişkinlerle klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Eylül 2015–Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde yarı zamanlı klinik psikolog olarak çalışmıştır.

2016 yılında Lumière Lyon 2 Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır.


Zeynep Güney

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Psikoloji (çift anadal) bölümlerinden 2010 yılında mezun oldu.

2010 yılında üç ay Bakırköy Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi psikoz kliniğinde staj yaptı. Bu esnada psikoz hastaları ile sanat çalışmaları yaptı.

2008 yılında PSİKE İstanbul''un verdiği psikanalize giriş seminerlerine katıldı.

2006-2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''ne bağlı olarak eğitim alarak akran danışmanı olarak çalıştı.

2007-2010 yılları arasında MEB''den aldığı resim öğretmenliği sertifikası ile 6-12 yaş grubu çocuklarıyla resim çalışmaları yaptı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi''nde Bilgi Paylaşım kapsamında SHÇEK''de çocuklarla çalıştı.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nde Rorschach eğitime devam etmektedir.

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başladı.

Şubat – Kasım 2011 arasında TÜBİTAK’a bağlı olarak yürütülen İstanbul Twin Study’de proje asistanı olarak görev aldı.

2013 yılından itibaren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.


Zeynep Ekener

1990''da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

1989-2010 arasında sigortacılık sektöründe çeşitli kademelerde yönetici olarak çalıştı.

2009''da İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans programından,  ‘’Gündelik hayatta kadının ''ele geçirilmesi'': Sınırlanma, baskı ve şiddete psikanalitik bir yaklaşım’’ adlı tezle, mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı Bilimsel Hazırlık düzeyinde başladı. Halen ‘’Intersubjectivity: The Different Faces of the Same Concept in Psychoanalytic Schools: A Literature Review.’’ adlı proje üzerinde çalışmaktadır.


Programa Giriş Yılı: 2010


Aslı Çallıoğlu

2008-2010 yılları arasında Ekipnormarazon Danışmanlık Merkezi'nde, Psikolog ve Eğitim Danışmanı Ditsa Alaton süpervizörlüğünde staj yaptı.

2009 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde staj yaptı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan “Grandparent-Grandchild Relationships in an Aging Turkey: An Investigation of Intergenerational Contact and Aging Anxiety” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Alp Üçok süpervizörlüğünde staj yaptı.

2012-2013 yılları arasında, İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde (I.P.I) temel seviyede psikodrama eğitimi aldı.

2012-2014 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler’in  "Gestalt Terapi" eğitimini tamamladı.

2013-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2013- 2017 yılları arasında Özne Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde, klinik psikolog olarak genç ve yetişkinlerle çalıştı.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İleri Nörolojik Bilimler Doktora Programı’na başladı. Doktora çalışmalarına “Psikoz için klinik risk grubundaki bireylerde zihin kuramı ve ilişkili değişkenlerin araştırılması” başlıklı tezi ile devam etmektedir.

2015-2016 yılları arasında Işık Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çalıştı.

2016-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikososyal Onkoloji Yüksek Lisans Programı kapsamında psikoonkoloji eğitimi aldı.

2017 yılından beri Psikodinamik Terapiler Merkezi’nde klinik psikolog olarak genç ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

2018-2019 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda yarı zamanlı öğretim üyesi olarak supervizör olarak görev aldı.

İstanbul Psikanaliz, Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (PSİKE İstanbul) üyesidir. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) denetiminde psikanaliz formasyonuna devam etmektedir.


Ayşen Senem Çopur

2009 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2009-2010 yılları arasında Ekipnormarazon Danışmanlık Merkezi''nde, yetişkin ve ergen psikoluğu Ditsa Alaton süpervizörlüğünde staj yaptı. Aynı tarihlerde Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin Bölümü`nde Mesleğe Hazırlık Staj ve Süpervizyon Programı`nı tamamladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''nda eğitimine başladı.

2012-2013 yıllarında Psike İstanbul derneğinin düzenlediği “Psikanalize Giriş Seminerleri”ne katılmıştır.

2013 yılında “The Role of Risk Factors in The Development of Post-Traumatic Stress Disorder” başlıklı projesini tamamlayarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan mezun olmuştur.

2013-2015 yılları arasında Çınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi`nde genç ve yetişkinlere bireysel terapi hizmeti vermiştir.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sosyal Psikiyatri Servisi çalışmalarında gözlemci stajyer olarak yer almıştır.

2014-2017 Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi`nde psikolojik danışman ve psikoterapist olarak çalışmıştır.

2017`de Eötvös Lorand Üniversitesi`nde Klinik Psikoloji Doktora Programı`na başlamıştır.

Yetişkin bireylerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Cengiz Sav

2003 yılında Dicle Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na İngilizce Hazırlık seviyesinden başladı.


Fatma Gökçe Yücel

2010 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'' nden mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.


Ferhat Jak İçöz

2009 yılında Psychodrama Training Institute, New York''ta başlangıç seviyesinde psikodrama eğitimi gördü.

2009''dan beri Viktor Frankl Institute of Logotherapy''de (Dallas, Teksas) aldığı varoluşçu analiz eğitimini 2012 yılında “Meaningful Inter-Group Dynamics Through Logotherapy: Boosting Inter-Modules Based on Logotherapy“ teziyle diplomate (eğitimci – süpervizör) seviyesinde tamamladı.

2010-2012 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in "Gestalt Terapisi" eğitimini tamamladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden "Working with Trauma: Secondary Traumatic Stress among Mental Health Workers in Turkey" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi ve yüksek onur derecesi alarak mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan “The Reliability and Validity Study of the Turkish Version of Affective Neuroscience Personality Scale” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2013 yılında Liverpool Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı''ndan (Liverpool, İngiltere) Sağlık Sistemleri İdaresi uzmanlığı ile “The Need for and Feasibility of Provision of Psychological Therapies under the State Welfare Scheme in Turkey”başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2012 yılında New School of Psychotherapy and Counselling – Middlesex Üniversitesi’nde (Londra, İngiltere) Varoluşçu Psikoterapiler Doktora Programı’na başladı. Program dahilindeki tüm kuramsal dersleri, klinik saatleri ve süpervizyon saatlerini tamamlamıştır. Hali hazırda "How do psychotherapists experience the psychotherapeutic Mitwelt: A comparative study between existential and psychoanalytic practitioners" isimli tez çalışmasını sürdürmektedir. 

2013 yılında Viktor Frankl Institute of Logotherapy (Dallas, Teksas) enstitünün öğretim görevlisi kadrosuna katıldı.

2008-2014 yılları arasında çeşitli uluslararası kongrelerde yirmiyi aşkın adet sözlü ve poster sunum yaptı.

2012’den beri kendi ofisinde birey ve gruplarla klinik psikolog olarak çalışmaktadır, varoluşçu psikoterapiler, varoluşçu analiz ve logoterapi alanlarında seminer ve uzun süreli formasyon eğitimleri vermektedir. 

İstanbul''da Varoluşçu Akademi''nin kurucusudur ve hala bu kurumda bireylerle, çiftlerle ve gruplarla psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Psikodinamik Terapiler Merkezi''nin kurucu ortaklarındandır. Aletheia Kitap''ın kurucusu ve genel yayın yönetmeni, Minty Kitap''ın kurucu ortaklarındandır. 


Günseli Yarkın

2009-2010 yılları arasında Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nda gönüllü olarak çalıştı.

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan, işkence ve başa çıkma mekanizmalarını konu alan tezini tamamlayarak mezun oldu.

2015 yılında İngiltere''de, University of Hertfordshire''a bağlı Prof. Helen Payne tarafından verilen The BodyMind Approach eğitimine katıldı. Tıbbi olarak açıklanamayan bedensel şikayetlere sahip kişilerle grup tekniğiyle çalışma yetkinliği kazandı.

2014-2015 güz dönemi ve 2015-2016 güz döneminde İstanbul Arel Üniversitesi’nde yarı zamanlı araştırma görevlisi olarak çalıştı. Psikolojiye Giriş dersini ve Çocuk Gelişimi ve Ruh Sağlığı dersini verdi.

2016-2017 güz döneminde Acıbadem Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı. Bebek Ruh Sağlığı dersini verdi.

2012-2017 yılları arasında Beyoğlu Belediyesi bünyesinde ergen ve yetişkin bireylere klinik psikolog olarak danışmanlık hizmeti verdi.

2011-2013 yılları arasında Lunar Psikoterapi Merkezi’nde; 2013-2017 yılları arasında Gökdeniz Psikoterapi Merkezi’nde ergen ve yetişkin bireylerle klinik psikolog olarak bireysel psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi.

2017 yılından bu yana kendi ofisinde ergen ve yetişkin bireylerle klinik psikolog olarak bireysel psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirmeye devam etmektedir.


İnanç Sümbülooğlu

1999 yılında Kabataş Erkek Lisesi''nden mezun oldu.

2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2007-2009 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Psikiyatri ABD altında yürütülen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzmanlığı Yüksek Lisans Programına devam etmiştir.

2009 yılında İngilizce hazırlık seviyesi ile başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan “Forum Tiyatro Tekniği Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar ve Psikolojik Yardım Arama Davranışına Yönelik Tutumlar Üzerinde Etkili Olabilir mi?” başlıklı tez çalışması ile 2014 yılında “Klinik Psikoloji” uzmanlık derecesini aldı.

IAGP ve FEPTO üyesi olan Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde yazmış olduğu “Psikodramanın Tiyatro Eğitiminde Kullanımı” başlıklı tez çalışması ile 2014 yılında “Psikodrama Terapisti” ünvanını aldı.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Doktora Programına devam etmektedir.

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü''nde Psikodrama Eğitmeni ve Araştırma Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır.

Oyun Terapileri Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir.

Bir İZ Toplum Ruh Sağlığı Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu üyesidir.

Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşması ve herkes için her yerde ruh sağlığına duyarlı bir yaşam inşaası için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmaktadır.

Bireyler ve gruplar ile yürütmüş olduğu klinik çalışmalarına kurucusu olduğu Çatı Atölye''de devam etmektedir.


Melis Kısmet

2008-2009 yıllarında Koç Üniversitesi bünyesinde "Social and Emotional Development of Preschool Children" konulu araştırmada 9 ay araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2009 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı ve 2013 yılında "Discussion on the Psychological Effects of Breast Cancer and the Meaning of Breast in Terms of Motherhood and Sexuality" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2012 yılından beri Avita Çalışan Destek Hizmetleri bünyesinde çift, bireysel ve grup psikoterapi çalışmalarını yürütmenin yanı sıra çeşitli kurumlarda travma müdahaleleri gerçekleştirmeye, ebeveyn ve yetişkinlere yönelik eğitim ve seminerler vermeye devam etmektedir.

2015 yılında Çatı Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Korto Psikoloji’de çalışmaya başlamıştır. Genç ve yetişkinlere bireysel terapi hizmeti vermektedir.

2015 yılından beri haftanın belli günlerinde Antalya’da bulunan Karma Kültür Psikolojik Danışmanlık Merkezinde danışanlarını görmeye devam etmektedir.


Nazlı Akay

2009 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde staj yaptı.

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden yüksek onur mezuniyet derecesiyle mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı’na başladı.

2012-2013 yılları arasında Reyhana Seedat’tan 150 saatlik oyun terapileri eğitimi aldı.

2013 yılında “Mothering A Child That Is Not “Mine”: The Perceptions About Mothering And Babysitting Of Immigrant Babysitters Who Had Left Their Children Behind” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2013-2016 yılları arasında Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği’nde psikoterapist olarak çalıştı.

2014-2016 yılları arasında İSTEK okulları bünyesinde anaokulu psikoloğu olarak çalıştı.

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı’nda Bilkent Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak ders verdi.

2016 yılından beri ODTÜ Gelişim Psikolojisi Programı’nda doktora çalışmalarına devam etmekte ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.


Özge Ar

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe bölümlerinde lisans eğitimini 2006 yılında (çift ana dal) tamamladı.

Lisans döneminde Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde gönüllü olarak staj yaptı, aynı dönemde Doç. Dr. Kemal Kuşçu süpervizörlüğünde anne-çocuk bağlanması ile ilgili projede araştırmacı olarak çalıştı, Prof. Dr. Mehmet Sungur’un Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisi için Bilişsel Davranışçı Terapiler teorik eğitimine katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden "Kavramsal Olmayan Deneyimin Olasılığı Üzerine: Müzik Deneyimi Örneği" adlı tezini Prof. Stephen Voss danışmanlığında 2009 yılında tamamlayarak mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı. Yüksek lisansını Prof. Dr. Mine Özmen ve Doç. Dr. Levent Küey danışmanlığında “Obezite ve Ruhsal Bozukluklarla İlişkisi” adlı projesiyle 2013 yılında tamamladı.

2011-2012 yıllarında Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık, Değerlendirme ve Eğitim Merkezi’nde staj yaptı.

Türk Psikologlar Derneği ve Oyun Terapileri Derneği üyesidir.

Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göcek’ten oyun terapisi eğitimi almaktadır.

2008 yılından beri Özel Efdal Anaokulları’nda çocuklar ve aileleri ile çalışmakta ve rehberlik servisi aktivitelerini yönetmektedir.

Nisan 2014’ten beri Çınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelere yönelik psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektedir. Aynı zamanda, çocuklar ve yetişkinler ile psikolojik test ve değerlendirme çalışmaları yapmaktadır.


Renan Kahyaoğlu Öztop

2008-2009 yıllarında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı Bilimsel Hazırlık derslerini tamamladı. 

2009-2011 yılları arasında Doç.Dr. Hanna Nita Scherler'in “Gestalt Teorisi ve Terapisi” eğitimini tamamladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2011-2013 yılları arasında PSİKE İstanbul derneğinin düzenlediği “Psikanalize Giriş Seminerleri”ne ve “Vaka Çalışmaları”na katıldı.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından “A Psychoanalytic Reading of Performance Art via Marina Abramović within the Context of Creativity and Psychoanalysis” başlıklı bitirme projesini tamamlayarak mezun oldu.

2012-2016 yılları arasında İstanbul Psikodrama Ensititüsü’nde “Psikodrama Grup Psikoterapisi” eğitimi aldı.

2013-2022 yılları arasında Özne Psikiyatri ve Psikoterapi Merkezi’nde, 2022 itibariyle kendi yerinde psikanalitik yönelimli çalışmalarına devam etmektedir.


Seda Aktaş

2009 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2006-2009 yılları arasında Dünya Şizofreni Derneğinde gönüllü olarak çalıştı.

2010 yılı Şubat- Temmuz tarihleri arasında Aydos Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde psikolog olarak çalıştı.

2010 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nin verdiği Rorschach eğitimine başladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı. 2014 yılında “Discussion on the Meaning of Imam Ali in Alevi Culture” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Antropoloji Doktora Programı’na başladı.

2012-2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2013 yılından beri genç ve yetişkinlerle bireysel psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.


Tuğba Kocaefe

2008 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde stajyer psikolog olarak çalıştı.

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi bilim dalında, Prof. Dr. Mine Özmen süpervizörlüğünde staj yaptı.

2012 yılında Milenyum Eğitim Kurumları Bilgi Dünyası Anaokulu bünyesinde çocuklar ve aileleri ile çalıştı, eğitim verdi.

2010 yılında kabul edilmiş olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan 2013 yılında, ‘Özerklik (Otonomi) veren Ebeveynlik Stili, Bilinçli Farkındalık (Mindfulness) ve Psikolojik Sağlık arasındaki İlişki’ başlıklı teziyle, Doç. Dr. Hanna Nita Scherler danışmanlığında mezun oldu.

2013-2015 yılları arasında Beyoğlu Belediyesi bünyesinde çocuk, aile ve yetişkinlere psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri verdi.

2015-2017 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi bünyesinde Psikolojik Danışmanlık Birimi koordinatörlüğü yaptı ve genç yetişkinlere bireysel psikoterapi hizmeti verdi.

2017 yılında 3 ay süreyle Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı bünyesinde Çocuklarla Sanat Terapisi Atölyesi gerçekleştirdi.

2013 yılı itibariyle Psikeİstanbul ve Moda Sahnesi ortak etkinliği olan Sinema Akşamları Etkinliği’nde Psikeİstanbul vakfı ile birlikte çalışmaktadır. Psikanalitik açıdan sinema filmlerinin analizi kapsamında oluşturulan etkinliklerde tartışmacı olarak da yer almaktadır.

Sinema filmlerinin psikanalitik açıdan analizi kapsamında 2014-2015 yılları arasında Psikeart dergisinde yazıları yayımlandı. Psychologies Türkiye dergisinde aynı alandaki yazılarına devam etmektedir.

2011-2013 yılları arasında Lunar Psikoterapi Merkezi’nde; 2013-2017 yılları arasında Gökdeniz Psikoterapi Merkezi’nde klinik psikolog olarak çocuklar ve aileleriyle çalıştı, yetişkinlerle bireysel psikoterapi görüşmeleri gerçekleştirdi.

2017 yılından itibaren kendi ofisinde yetişkinlerle bireysel psikoterapi görüşmelerine, çocuklar ve ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye devam etmektedir.   


Programa Giriş Yılı: 2009


Barış Özgen Şensoy

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2010 yılında otizmli ve zeka engelli bireyler ve aileleriyle çalıştı.

2011 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Darülaceze biriminde yaşlılarla çalıştı.

2012 yılında İstanbul Meslek Edindirme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde evsiz gençlerle çalıştı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevine devam etmektedir.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur.

Gümüşsuyu’nda bulunan Lunar Psikoterapi Merkezi’nde çocuk ve yetişkinlerle psikoterapist ve klinik psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir. 


Billur Kurt

2007 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2008 yılında New School'da Yaratıcı Sanatlar Terapileri Sertifika Programını tamamladı.

Kasım 2008-Eylül 2009 tarihlerinde Prof Dr. Ümran Korkmazlar'ın asistanlığını yaptı.

Şubat-Eylül 2009 tarihlerinde DBE'nden 1. ve 2. Düzey EMDR sertifikası aldı.

Mart-Haziran 2009 tarihlerinde BÜPAM'da oyun terapisi eğitimine katıldı.

Kasım 2009'dan beri Fide Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve ABC Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezinde Psikolog olarak çalışıyor.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.


Cansu Alözkan

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2008'de University New Hampshire bünyesindeki Family Research Labaratory'de üç ay araştırma asistanı, Ekim 2008-Ağustos 2010 arasında University of Essex, Iowa State University ve Bogaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen "Cultural Construction of Honor in Turkey and the U.S" adlı araştırmada Türkiye asistanı ve 2011 yılında yedi ay süreyle Hale Bolak Boratav’ın proje koordinatörlüğünü yürüttüğü “Erkekliğin gelişimsel ve kültürel inşaası” projesinde araştırma asistanı olarak çalıştı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.

Ocak 2013'de "İşkence Görmüş Kişilerin Rorschach Profilleri ve Politik Aktivizmin Etkisi: Kontrollü Bir Çalışma" başlıklı tezini sunarak mezun oldu.

2011-2013 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim asistanı olarak çalıştı.

Mayıs 2013-Aralık 2013 arasında Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin Sınır Tanımayan Doktorlar’la ortak yürüttüğü projede klinik psikolog olarak İstanbul’da yaşayan göçmen ve sığınmacılarla çalıştı.

Aralık 2013’den beri Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)’da klinik psikolog olarak göçmen ve sığınmacılarla çalışmakta, İstanbul’da psikoterapist olarak yetişkinlerle çalışmaktadır.


Ceren Tezoğlu

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi psikiyatri servisinde staj yaptı.

2007 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikoz ve ergen servislerinde staj yaptı.

2007 yılında Bakırköy'de Gönüllü Değişim adlı projede yer aldı.

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2008 Eylül ayından beri Beşiktaş Belediyesi ile birlikte yürütülen projede psikolog olarak çalışmaktadır.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.


Elif Okan Gezmiş

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.

2011-2012 yıllarında Bakırköy Belediyesi Sağlık Merkezi'nde çalıştı.

2012'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'ndan mezun oldu.

2013-2018 yıllarında Veritas Psikiyatri ve Beyinbilimleri'nde Klinik Psikolog olarak çalıştı.

2012’den bu yana serbest çevirmen olarak faaliyet göstermektedir. Psikoloji alanında çok sayıda makale ve kitap çevirisi bulunmaktadır.


İpek Gülru Seylam

2008 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.


Melis Zorluuysal

2004 yılında A.B.D. University of Maryland, Baltimore County Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2003-2004 yılları arasında stajını, Community Services for Autistic Adults and Childrens merkezine bağlı olarak yüksek işlevsel otizmi olan bir çocuğun sosyal gelişimine, çocuğun ev ve okul ortamında katkıda bulunarak tamamladı.

2004-2006 yılları arasında İstanbul Zihinsel Engelliler Vakfı'nda bireysel ve grup özel eğitimi uyguladı.

2006-2009 yılları arasında International Small Hands Academy'de iki yaş grubuna İngilizce Öğretmenliği ve okulun sorumlu müdürlüğünü yaptı.

2008 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Ergen Psikolojisi-Psikoterapisi Mesleğe Hazırlık Programını tamamladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.


Meral Erten

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü'nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na İngilizce Hazırlık düzeyinden başladı.


Nazlı Merey

2007 yılında A.B.D. New York Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2007 yılında bir süre New York'da Mount Sinai Tıp Fakültesi'nin psikiytari bölümünün PET Scan laboratuarında araştırma asistanı olarak çalıştı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.


Su Ece Ertürk

2007 yılında A.B.D. Ithaca Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.

Eylül 2007 – Kasım 2012 arasında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

Eylül 2012 – Eylül 2013 arasında Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) tarafından desteklenen “Cuma Hutbelerinde Kadınlık ve Erkekliklerin İnşası” projesinde toplumsal cinsiyet ve aile kavramlarının yapılandırılmasında dinin etkisinin Cuma hutbeleri kanalıyla araştırılması konusunda araştırma asistanı olarak çalıştı.

Nisan 2018’de Avita Çalışan Destek Hizmetleri Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde “Remed Group Assistance” ile anlaşmalı şirketlerin çalışanlarına telefon üzerinden psikolojik danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Eylül 2018’de Eylül 2009'da Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nin verdiği Yetişkin Rorschach ve TAT eğitimine başladı.

Bir süredir farklı ofislerde verdiği psikoterapi hizmetlerine Kasım 2018 itibariyle ekip arkadaşlarıyla birlikte kurduğu Lumos Psikoloji'de (Bağdat Caddesi-Selamiçeşme) devam etmektedir.


Senem Tanberk

1999 yılında A.B.D. Brown Üniversitesi Matematik- Örgütsel Davranış ve İşletme Bölümleri'nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.


Yeşim Keskin

2003-2005 yılları arasında SKGYD ve AÇEV derneklerinde düzenlenen projelerde yer aldı.

2006 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde staj yaptı.

2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

MonoKL'un Uluslararası Lacan Özel Sayısı editörlüğünü yürüttü; Uluslararası Lacan Kolokyumu Organizasyon Komitesi'nde yer aldı. Halen MonoKL'un Psikanaliz Bölümü'nü hazırlamaktadır.

Eylül 2009'da Rorschach ve Projektif Testler Derneği'nin verdiği Rorschach eğitimine başladı.

Ocak 2009'dan bu yana "içgoru-web"in içerik editörlüğünü yürütmektedir.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.

Halen Balıklı Rum Hastanesi Anatolia I Kliniği'nde ergen ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

2013 yılında Virginia Tech (Blacksburg, Virginia), Çift ve Aile Terapisi doktora programına başlamış, Mayıs 2017'de programdan mezun olmuştur.

Temmuz 2017'den bu yana University of La Verne, Psikoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve Çift ve Aile Terapisi YL Programı Alan Çalışmaları Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 


Zeynep Ungun

1993 yılında O.D.T.U. İktisat bölümünden mezun oldu.

1995 yılında A.B.D. Hartford Üniversitesi İsletme Yüksek Lisans programından mezun oldu. (M.B.A)

2008 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bilimsel Hazırlık sınıfı derslerini misafir öğrenci olarak tamamladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.

2009 yılından beri Istanbul Psikodrama Enstitüsü'nde Psikodrama Grup Psikoterapisi Eğitimine devam ediyor.


Programa Giriş Yılı: 2008 


Ayten Deniz Tepeli

2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2004-2010 yılları arasında Pozitif Gelişim Eğitim Merkezi''nde, Selimiye Hastanesi''nde, Etiler Nispetiye Dinlenme ve Bakım Evi''nde ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikolog olarak çalıştı.

2005-2006 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Psikoloji Biriminde ve Sanat Terapileri Bölümünde gönüllü olarak çalıştı, klinik psikolojik testler ve oyun terapisi eğitimleri aldı.

2006-2009 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nin Rorschach ve T.A.T. testleri sertifika eğitimlerini ve Uzm.Psk.Yavuz Erten tarafından verilen "Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere" adlı eğitimi tamamladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2010 yılından beri Kıyı ve Mira Psikolojik Danışmanlık Merkezlerinde psikoterapist olarak çalışıyor ve  2011 yılından beri Kadıköy Belediyesi Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde koruyucu ruh sağlığı çalışmaları yürütüyor.

2011-2012 arasında Psike İstanbul Vaka Çalışmaları Eğitimini tamamladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Turkish Cinema Between 1950-2010 from the Viewpoint of Splitting in the Female Identity” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Büşra Yalçınöz

Büşra Yalçınöz 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı.

Bilgi Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında Türkiye’de erkek kimliğinin sosyal ve kültürel kuruluşunu araştıran bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak çalıştı.

2011 yılında “Çocuk olmaktan baba olmaya: Türkiye’de kuşaklararası bir karşılaştırma” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak yüksek lisans programından mezun oldu.

Mezun olduktan sonra Bahçelievler Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yürütülen bir koruyucu ruh sağlığı projesine dahil oldu.

2011-2012 yılında Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde tam zamanlı olarak çocuk ve ailelerle çalıştı.

2011 yılından itibaren Kıyı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ergen ve yetişkinlerle psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi çalışmaları yürütmekte, ayrıca çocuk ve aile danışmanlığı yapmaktadır.

2012 yılı itibariyle Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başladı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim asistanlığı yapmaktadır.


Beril Yardımcı

2007 yılında Almanya Heidelberg Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden "Türk ve Alman Lider Kişilik Özellikleri" konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

2008 yılında İstanbul İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Psycho-education in the Treatment of Obesity” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2008 - 2013 yılları arasında Veritas Psikiyatri ve Beyin Bilimleri''nde psikolog ve eğitmen olarak çalışmıştır.

2013 – 2016 yılları arasında Gök Deniz Psikolojik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak çalışmıştır.

Ocak 2013 tarihinden itibaren Liv Hospital Ulus’ta klinik psikolog olarak yarı zamanlı çalışmaktadır.

2014 yılından bu yana Liv bünyesinde haftalık düzende devam eden kanser destek gruplarının liderliğini yapmaktadır.

Ekim 2016 yılından bu yana Ulus’taki ofisinde psikoterapist olarak yetişkinlerle çalışmaktadır ve Almanya Farkındalık Enstitüsü lisanslı MBSR eğitmeni olarak mindfulness çalışmaları yürütmektedir.


Deniz Arduman

2006 yılında A.B.D. Brown Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “The Psychometric Properties of the Trauma Symptom Checklist for Children, Alternate Version (TSCC-A) on a 13 – 16 year old Turkish Sample” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Filiz Olcayto

1992 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nde misafir öğrenci statüsünde dersler aldı.

Eylül 2007''den beri Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in "Gestalt Terapisi" eğitimine devam etmektedir.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Summary of Four Psychoanalytic Theoreticians Views on Affect” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Funda Nazlı Erdoğan

2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2004-2009 yılları arasında Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği'nde proje sorumlusu, eğitmen ve psikolog olarak görev aldı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.

2009-2015 yılları arasında Hürriyet ve Aralık Derneği'nin işbirliği içerisinde yürüttüğü "Aile İçi Şiddete Son, Acil Yardım Hattı" projesinde psikolog olarak çalıştı.

2005 yılından beri ergen ve yetişkinlerle yüz yüze terapi uygulamaları yapan Nazlı Erdoğan, 2018 yılından beri çalışmalarını klinik psikolog olarak online platformda sürdürmektedir. 


Gökçen Yıldız

1998 yılında İstanbul Tıp Fakültesi''nden mezun oldu.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Definition and Development of Sense of Time and its Clinical Manifestations” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


İrem Doğan

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'ndan “Coping Mechanisms of the Ex-Prisoners Who Were Tortured in Diyarbakır Prison in the Period of 1980-1984, Aftermath the Military Coup, September 12, 1980” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Eren Murat Dinçer

2003 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Rehberlik Bölümü''nden mezun oldu.

2006-2008 yılları arasında İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü''ne bağlı "Yurt ve Yuvalarda Kalan Çocuk ve Ergenlerin Problemlerinin Tespit Edilmesi" araştırma projesini yürüttü.

2008 yılında İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve İsrail Dış İşleri Bakanlığı arasındaki işbirliği projesini yürüttü ve İsrail''de Çocuk Koruma Sistemi ve travma sağaltımı konularında incelemelerde bulundu.

2008 yılında SHÇEK İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde psikolojik danışmanlık yaptı ve "Aileye Dönüş Çocuk Evi" Projesini yürüttü.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Two Faces of “Here and Now”: Comparison and Integration of Relational Psychoanalysis and Existential Psychotherapy” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2013 yılında Tavistock Center for Couple Relationships tarafından verilen cinsel sorunların çift ilişkisine etkisinin incelenmesi ve cinsel sorunların çift terapisi ile ele alınması sertifika programına başladı ve 2015 yılında bitirdi.

2015 yılında İlişki Psikoterapileri Enstitüsü aile ve çift terapileri eğitimine başladı ve halihazırda süpervizyon aşamasına devam etmektedir.

2015 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Doktora Programına başladı ve halen tez aşamasındadır.

2016 yılında Avusturalya Dulwich Center''ın iki yıllık Narrative Terapi eğitimini tamamladı.

2018 yılında University of Melbourne''de "Narrative Therapy and Community Work" yüksek lisansına başladı.

Halen POEM Psikolojik Danışmanlık Merkezinde terapist olarak çalışmakta ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümünde kısmi zamanlı olarak dersler ve süpervizyon vermektedir.  


Müjde Hardal

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2007-2008 yıllarında Yeni Mevsim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi''nde psikolog olarak çalıştı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Common Ethical Violations and Ethical Action Patterns among Turkish Mental Health Professionals and the Factors That Influence Them” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Pınar Deniz

2008 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Emerging Adulthood: A Review and Discussion” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Sevda Arslan

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

Kasım 2007- Haziran 2009 tarihleri arasında Yavuz Erten tarafından verilen "Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere" adlı eğitimi tamamladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “The Psychological Profiles of Ex-prisoner Torture Survivors Who Served in Diyarbakır Prison between the Years of 1980-1984” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Yasemin Tabbikha

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2011 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “Shame in Psychoanalytic Treatment” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Programa Giriş Yılı: 2007 


Berrak Karahoda

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı ''na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Üniversite öğrencilerinde ruhsal rahatsızlığa ilişkin etiketler; fikir, inanç ve tutumlar: Damgalama (stigma) araştırmasında çoklu yöntem" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Şubat 2009''dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nde Araştırma Görevlisi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''nda Program Asistanı olarak çalışmaktadır.

Psikoterapi ve psikodinamik teoriler üzerine yazılmış çeşitli makale ve kitapların çeviri çalışmalarında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları Psikanaliz/Psikoloji Serisi''nden çıkan kitapların düzelti ve editörlük çalışmalarında yer almaktadır.

Şubat 2008''den beri Diyarbakır Cezaevi Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu üyesidir ve komisyonun yürüttüğü çalışmaların psikolojik boyutu üzerine yazılacak olan rapora katkı sunmaktadır.

Nisan - Aralık 2011’de Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın Toplumsal Travma’yla Başetme Çalışmaları projesinde yer almıştır. Nisan 2013''ten beri Türkiye İnsan Hakları Vakfı''nda gönüllü psikoterapist olarak politik şiddet, işkence ve insan hakları ihlallerine maruz kalmış kişilerle çalışmaktadır.

Ekim 2012-Temmuz 2013''te Travma Çalışmaları Sertifika Programı''nı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programları ve Uluslararası Travma Çalışmaları Programı - New York) tamamlamıştır.

Eylül 2012''de Boğaziçi Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı''na başlamıştır.

Psikoterapist olarak yetişkinlerle çalışmakta, ve psikolojik değerlendirme yapmaktadır. İlişkisel psikanaliz, psikotravmatoloji, politik psikoloji, travmanın kuşaklararası aktarımı, beden odaklı psikoterapi yaklaşımları başlıca çalışma ve ilgi alanlarıdır


Burak İsmanur

2001 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu.

2001 yılından beri Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde psikoterapist olarak çalışmaktadır.

2000-2002 yılları arasında Türkiye Kas Hastalıkları Derneği’nde "Kas Hastalıkları, Yaşam Kalitesi ve Psikososyal Destek Programı’nda görev aldı.

2001-2006 yılları arasında İBB İstanbul Özürlüler Merkezi’nde "Özürlülerin Topluma ya da Toplumun Özürlülere Adaptasyonu Projesi’nde çalıştı.

2002-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda rehberlik servislerinde çalıştı.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı’na İngilizce hazırlık düzeyinden başladı.

2008 yılında Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimini “Kronik Şizofreni Hastalarında Psikodramayla Sosyal İşlevselliğin Arttırılması” adlı teziyle tamamlamıştır.

2009 yılından beri Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde eğitmen olarak görev almaktadır.

2015 yılından beri Otistikler Derneği yönetim kurulunda yer almaktadır.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı’ndan “Bir Grup Ağır Ruhsal Hastalığı Olan Bireyde İçselleştirilmiş Damgalanma, Umutsuzluk ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkiler ile Sosyodemografik ve Klinik Özelliklerin İncelenmesi” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2018 yılından beri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde çeşitli dersler vermektedir.                           

Klinik pratiğini ergen ve yetişkinlerle psikoterapist olarak sürdürmektedir. Psikodinamik psikoterapi, grup psikoterapileri, sanatın çeşitli ruh sağlığı çalışmalarında kullanımı, otizm, stigmatizasyon başlıca ilgi alanlarını oluşturmaktadır.


Dinç Orkun Yontar

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden tam burslu okuyarak mezun oldu.

2006 Kasım - 2007 Haziran döneminde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünün düzenlediği "Ben Büyüyünce" projesinde gönüllü olarak çalıştı.

2006 Ekim - 2007 Haziran döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi''nde ziyaretçisiz kronik hastalarla sosyal ilişki geliştirmeye yönelik projede gönüllü olarak çalıştı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi sosyoloji bölümünden mezun oldu.

2007-2011 yılları arasında Yağmur Çocuklar Psikolojik Danışmanlık ve Özel Eğitim Merkezi''nde bireysel özel eğitim ve oyun terapisi alanlarında çalıştı.

2010-2011 yılları arasında Haydarpaşa GATA Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde askerlik görevini psikolog olarak yaptı.

2012 yılında yarı burslu olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan mezun oldu.

2008-2016 yılları arasında Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde bireysel psikoterapi, oyun terapisi, sanatla terapi, farklı gelişenlerden oluşan psikososyal gruplarda grup liderliği, Otistikler Derneği yaz entegrasyon kamplarında kamp liderliği yaptı ve Alternetif Gelişim Projesi’nin genel sorumlusu olarak çalıştı.

2014-2016 yılları arasında Otistikler Derneği Yönetim Kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

2016-2017 yılları arasında Türkiye Hastanesi’nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak görev yapmaktadır.

2017 yılından bu yana Doğan Aile Danışma Merkezi’nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak görev yapmaktadır.


Ezgi Soncu

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun oldu.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başladı.

2010 yılında "Türkiye'deki Ruh Sağlığı Çalışanlarının Psikiyatrik Semptom Düzeyleri, Bağlanma Stilleri ve Tükenmişlik Seviyeleri" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

2009-2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı.

Eylül 2011’de İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde başladığı İleri Nörolojik Bilimler Doktora programını Mart 2018'de "Alzheimer Hastalığında Kendilik ve Kişiliğe Dair Özellikler ile Bunların Nörobiyolojik Temelleri" başlıklı teziyle tamamladı.

Klinik pratiğinde psikoterapist olarak ergen ve yetişkinlerle çalışmakta ve nöropsikolojik değerlendirme yapmaktadır.

Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.


Filiz Yurtseven

1998 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü''nden mezun oldu.

1998-1999 yıllarında bir dönem Balıklı Rum Hastanesi''nde alkol ve madde bağımlılığı merkezlerinde çalıştı.

2000 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde psikolojik danışman olarak görev yapmaktadır.

2004 yılında psikodrama eğitimini tamamladı ve "Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Gelişimi Sürecinde Psikodramanın Yeri" konulu tezini sunarak psikodrama yöneticisi sertifikasını aldı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “A Study of the Relationship of Self-With-Other Representations with Defense Mechanisms” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Fulya Çalık

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2006 yılında Ege Üniversitesi Ergen Psikiyatrisi bölümünde staj yaptı.

2007 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Gündüz Hastanesi biriminde Dr. Ayla Yazıcı liderliğinde şizofreni ve iki uçlu kişilik bozukluğu olan hastaların grup terapilerine gözlemci olarak katıldı.

2007 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde hastaların rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlayan “Gönüllü Değişim Projesi”nde çalıştı.

2007 yılında Tarlabaşı Toplum Merkezi ve İmece Kadın Dayanışma Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2011 yılında “Annelerin Duygu Sosyalizasyonu Davranışlarının Belirleyicileri Olarak Kendi Duygularıyla Baş Etme Becerileri, Sosyo-Ekonomik Düzey ve Sosyal Bağlamın Rolü” başlıklı tezini tamamlayarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

Ocak 2011- Şubat 2013 arasında İzmir’de Acil Ambulans Hekimleri Derneği’nde “BECAN Çocuk İhmal ve İstismarı Balkan Epidemiyolojik Çalışması” ve “BESECU Davranış, Güvenlik, Kültür: Acil Durumlarda İnsan Davranışı” başlıklı Avrupa Birliği projelerinde alan araştırması, alan çalışanlarının eğitimi ve proje raporlaması üzerine çalıştı.

Mart 2013 – Mayıs 2014 arasında Darüşşafaka Urla Rezidans’ta geriatri alanında 65 yaş üstü bireylerle çalıştı.

Ağustos 2014’ten bu yana İzmir Üniversitesi psikolojik danışmanlık biriminde klinik psikolog olarak genç yetişkinler ile çalışmaktadır.


Hejan Epözdemir

2006 yılında Haliç Üniversitesi (YÖK burslu) Psikoloji Bölümü''nden bölüm birincisi ve yüksek onur mezuniyet dereceleriyle mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı’nı kazanan Epözdemir öğrenimine 1 yıl ara verdikten sonra 2007 yılında programa başladı ve 2009 yılında "Semptom Değerlendirme Ölçeği''nin (SA-45) Türkçe Standardizasyonu" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2010 yılında Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programına başlayan Epözdemir, “Seri Evlilik Yapan Bireylerin İlk ve İkinci Evliliğini Yapmış Bireyler ile Nesne İlişkileri, Yansıtmacı Özdeşleşim, Savunma Mekanizmalarının Düzeyi, Psikolojik Belirtiler ve İlişki Doyumu Açısından Karşılaştırılması: Nesne İlişkileri Çift Terapisi Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme" başlıklı tezini tamamlayarak 2014 yılında “doktor” ünvanını aldı.

2006-2013 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde psikoterapist ve projeler koordinatörü olarak çalışan Epözdemir, 2013 yılı itibariyle, klinik çalışmalarına kendi özel ofisinde devam etmekte; yetişkin, çift ve ailelerle çalışmakta ve psikolojik değerlendirme yapmaktadır..

Yurtiçi ve yurtdışı çeşitli kongrelerde sunulmuş bildirileri ve yayınlanmış araştırmaları vardır.

Klinik faaliyetlerinin yanı sıra, Epözdemir, Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında ve çeşitli üniversitelerde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak klinik süpervizyon ve dersler vermektedir.

Psikanalitik psikoterapi, nesne ilişkileri çift terapisi, kısa süreli psikodinamik terapiler (IPT, DIT vs.), travmaya müdahale ve çift-aile terapisi başlıca ilgi alanlarıdır.


Neşe Hatiboğlu

2003 yılında İstanbul Ünivesitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2004-2007 yılları arasında SHÇEK''te 7-12 yaş arası çocuklarla gönüllü olarak çalıştı.

2005-2007 yılları arasında Bakırköy Aile Mahkemesi''nde psikolog olarak çalıştı.

2007 yılından beri Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastahanesi''nde psikolog olarak çalışmaktadır.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı ''na başladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan “The Socio-Demographic Predictors of Child Abuse and Relationships between Child Abuse, Attachment Patterns and Psychopathology in a Group of Turkish University Students” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Özlem Toker Erdoğan

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılından beri Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi''nde psikolog olarak çalışmaktadır.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Prepartum ve Postpartum Depresyonda Psikososyal Risk Faktörleri: Uzun Dönemli bir Çalışma" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Romina Yorohan

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2007 yılından beri Yeniden Saglık Dernegi’nde psikolog olarak çalışmaktadır.

2007 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı’na başladı.

2011 yılında “Ergenlerde şiddete maruz kalmanın şiddet algısı ve şiddet davranışıyla ilişkisi” konulu tezini tamamlayarak Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.


Sena Avaz Avcı

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde stajyer psikolog olarak çalışmış, ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ÇEMATEM (Çocuk – Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi)’de stajyer psikolog olarak çalışmaya devam etmiştir.

2007 Ağustos ayından itibaren TÜBİTAK ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile ortak yürütülen "Anne ve Babaların Kız Çocuklarının Eğitimi Üzerindeki Tutumu" konulu projede çalışmaktadır.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı. Yüksek Lisans eğitimi süresince Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsultasyon-Liyezon bölümünde ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde stajyer psikolog olarak yetişkinlerle çalışmış, vaka ve süpervizyon çalışmalarına katılmıştır.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı’ndan “The Influence of Perceived Maternal Rejection, Perceived Paternal Rejection and Father Involvement” başlıklı tezini tamamlayarak mezun olmuştur.

Uzmanlığını aldıktan sonra, Türkiye İş Kurumu’nda eski hükümlü ve uzun süreli işsiz kalmış bireylerle çalışmıştır.

BATE (Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü) ‘de ergen ve yetişkinlerle çalışan Avcı, ayrıca özel bir anaokulunda çocukları gözlemleyip ailelerine danışmanlık vermektedir.

Psikoterapi eğitimlerinin yanı sıra Rorschach, MMPI, WAIS gibi klinik amaçlarla sıklıkla kullanılan test ve envanterlerini uygulama ve yorumlama eğitimlerini almıştır. Bunun yanı sıra, ulusal pek çok kongrede sunumları bulunmaktadır.


Sevilay Sitrava

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü''nden yüksek onur öğrencisi olarak dereceyle mezun oldu.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008-2012 yılları arasında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklara ve ergenlere zekâ testleri ve projektif testler uyguladı, ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti verdi.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Türkiye''deki Ruh Sağlığı Çalışanlarının Profesyonel ve Sosyo-kültürel Profilleri" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Ekim 2009-Mayıs 2011 tarihleri arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in Gestalt Eğitim Programı''nı tamamladı.

2009-2011 yılları arasında Mezura Sağlıklı Beslenme Merkezi''nde psikolog olarak, yeme bozuklukları üzerinde çalıştı. Bu yıllar arasında, beslenme psikolojisi, sağlık psikolojisi, yeme bozuklukları üzerine birçok çeviri yaptı, makaleler yazdı.

2011 yılından beri İstanbul Medipol Üniversitesi’nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır. Şubat 2012’den beri, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders vermektedir.

Şubat 2014’ten beri Medipol Üniversite Hastanesi’nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

2014 yılında University of Exeter Clinical Practice doktora programına başlamıştır.

Ulusal ve uluslararası kongrelere katılmakta, gerek psikoterapi ve klinik psikoloji alanında, gerek nöropsikoloji alanında çalışmalar yapmaktadır.

Çeşitli televizyon kanallarında hastalıklar ve psikolojik etkileri üzerine konuşmak üzere televizyon programlarına katılmaktadır.

Beden imajı, yeme bozuklukları, beslenme ve motivasyon gibi konularda seminerler vermektedir.

Yetişkinlerle psikoterapi yapmaktadır.


Zeynep Koçak

2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü''nden mezun oldu.

2006-2007 yıllarında Fatih Çocuk Yuvası ve Geleceğimizin Çocukları Vakfı''nda psikolog olarak çalıştı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)''na başladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Freud''dan Klein''a bazı klinik kavramların gelişimi: olumsuz teröpatik tepki, karşıaktarım, yansıtmalı özdeşim ve kapsama" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Programa Giriş Yılı: 2006


Aslı Erkan

1997 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi''nden mezun oldu.

2006 yılında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans Programı''ndan mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (Klinik Psikoloji) Yüksek Lisans Programı''na başladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (Klinik Psikoloji) Yüksek Lisans Programı''ndan "The Impact of Early Childhood Loss on a 23-Year-Old Female Patient" projesini tamamlayarak mezun oldu.


Cem Malakçıoğlu

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü''nden mezun oldu.

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Aile Terapisi eğitimlerini tamamladı.

Çocuk ve Ergenlerle Drama Terapisi konusunda yurt dışında çalışmalara katıldı ve sunumlar yaptı. Terapötik bir süreç olan Spontanite Tiyatrosu ile ilgilenmektedir.

Çocuklarla Oyun Terapisi konusunda eğitimlere katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Sungur ile Bilişsel Davranışsal Terapiler eğitim programını tamamlamıştır.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (Klinik Psikoloji) Yüksek Lisans Programı''na başladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji (Klinik Psikoloji) Yüksek Lisans Programı''ndan "Duyuşsal Mizaç ve Diğer Faktörlerin Türkiye''deki Bir Grup Lise Son Sınıf Öğrencisi Ergenin Meslek Seçimine Etkileri: Bir Betimleyici, Kesitsel Alan Çalışması" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Deniz Yılmaz

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan mezun oldu.

Haziran 2005-Mayıs 2006 tarihleri arasında Dialog Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi''nde çalıştı.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Savaş Travması ve Öznel Anlamları: ''Mehmedin Kitabı: Güneydoğu''da Savaşmış Askerler Anlatıyor'' Üzerine Bir İnceleme" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Didem Mersin Alıcı

1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü''nden mezun oldu.

1995 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı''ndan mezun oldu.

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan mezun oldu.

1998-1999 yılları arasında Berk Çocuk Evi''nde psikolog olarak çalıştı.

1999-2005 yılları arasında Koç Üniversitesi''nde Öğrenci Gelişim ve Destek Koordinatörü olarak çalıştı. 2002-2005 yılları arasında Yaz Atölyesi Gönüllü Projesi Koordinatörlüğü yaptı.

2000-2003 yılları arasında Öteki Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından organize edilen Dışavurumcu Sanat Terapilerine Giriş eğitimini tamamladı.

2000-2004 yılları arasında Cleveland Gestalt Institute tarafından verilen Gestalt Terapisi Temel Eğitiminin 4 modülünü tamamladı.

2004-2005 yılları arasında KÜ Minik Yürekler Gönüllü Projesi''ni hayata geçirdi ve koordinatörlüğünü yaptı.

2004-2010 yılları arasında İstanbul Tavistock Modeli Bebek Gözlem Grubu''nda süpervizyon altında 2 yıl bebek gözlemi, 1 yıl çocuk gözlemi yaptı.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan ''Çocuk-Bakıcı Bağlanmasını Desteklemek Amacıyla Çocuk Esirgeme Kurumunda Bir-Üç Yaş Çocuklarına Bakım Veren Bakıcılar ile Yapılan Eğitim ve Süpervizyon Grup Çalışması'' başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2007 yılından itibaren Minik Adımlar Gönüllü Projesi’nin kurucu koordinatörlüğünü yapmaktadır.

2008-2009 yılları arasında Türk Psikologlar Deneği İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen ve Hollanda Hükumeti''nin Matra-Kap fonu tarafından desteklenen "SHÇEK Çalışanlarına Yönelik Ücretsiz Mesleki Eğitim Programı"nın Proje Koordinatörü olarak çalıştı.

2009 yılından beri yetişkinlere yönelik bireysel psikodinamik psikoterapi hizmeti vermektedir ve dışavurumcu sanat terapisi yöntemleri ile farkındalık ve kişisel gelişim grup çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmalarını Nöron Sağlık Danışmanlık''ta yürütmektedir.


Ege Ortaçgil

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "The Analysis of Socio-Demographic, Environmental and Individual Factors Associated with Abnormal Eating Attitudes among University Students'''' konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

Ocak 2007-Mayıs 2009 tarihleri arasında İstanbul Psikanaliz Derneği''nin hazırladığı ''Psikanalizle Tanışma Seminerleri- I, II, III''e katıldı.

Ekim 2007''de Alman Hastanesi Psikiyatri Departmanına bağlı Yeme Bozukluğu Kliniğinde staja başladı.

Nisan 2009''da Alman Hastanesi Psikiyatri Departmanına bağlı Yeme Bozukluğu Kliniğinde kadrolu Klinik Psikolog olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.

Eylül 2007-Haziran 2009 tarihlerinde Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in "Gestalt Terapisi" eğitimini bitirdi.

Eylül 2007 - Haziran 2009 tarihlerinde Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nin (Yard. Doç. Dr. Teyfika Tunaboylu İkiz) verdiği ''Rorschach'' eğitimini bitirdi.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "The Prevalence of Borderline Personality Disorder among Individuals with Eating Disorders" konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Şubat 2009-Eylül 2010 tarihleri arası Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nin (Yard. Doç. Dr. Teyfika Tunaboylu İkiz) verdiği ''TAT'' eğitimine katıldı.

Ağustos 2010''dan beri AÇEV (Anne Çocuk Eğitim Vakfı)''de Kurumsal Gelişim Birimi''nde Proje Sorumlusu olarak çalışmaktadır.


Elif Zümrüt Bulamur

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında Anaokulu, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi, Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi-AB Projesi, ve Psikiyatri-Psikoterapi Merkezlerinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikolog olarak eğitim, seminer, psikolojik destek grupları gibi çeşitli çalışmalar yürüttü. TPD’nin, Menopoz & Andropozla Baş Etme Proje Kitabı’nın eş-yazarlarındandır.

2003 – 2006 yılları arasında İlişki Psikoterapileri Enstitüsü''nde ‘‘Aile ve Çift Terapisi’’ eğitimi; 2004 - 2007 yılları arasında, Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde Tevfika Tunaboylu İkiz tarafından verilen ‘‘Rorschach ve T.A.T.’’ sertifika eğitimleri, 2006 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen ‘‘WISC-R’’ sertifika eğitimi, ve 2012 yılında Psk.Dr. Burçin Alsancak Sönmez & Uzm.Psk. Özge Türk tarafından verilen ‘‘Brunet-Lezine Gelişim Ölçeği’’ sertifika eğitimini aldı.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''na başladı. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından, kadın sığınmaevi popülasyonuyla yaptığı ‘‘Understanding Violence against Women in a Shelter Group: The Effects of Domestic Violence and The Predictors of Trauma-Related Psychopathology’’ başlıklı tez çalışmasını vererek mezun oldu.

2007 – 2008 akademik yılı boyunca yüksek lisans eğitimi kapsamında, İstanbul Üniversitesi (Çapa) Tıp Fakültesi Psikiyatri ABD Psikopatolojik Sanat Laboratuarı''nda ‘‘Sanat Psikoterapisi’’ eğitim programına ve ayrıca Sosyal Psikiyatri Servisi''nde düzenlenen vaka tartışmalarına katıldı.

2007– 2009 yılları arasında yüksek lisans eğitimi kapsamında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde bireysel ve grup süpervizyonu altında genç yetişkinlerle bireysel psikoterapi seansları yürüttü.

2010 yılında İstanbul Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Kadın-Çocuk Sağlığı Birimi''nde Formatör Psikanalist Dr. Talat Parman tarafından yürütülen ‘‘psikanalitik aile tedavisi’’ seanslarına katıldı.

2006 – 2009 yılları arasında 3,5 yıl boyunca Kadıköy Belediyesi Kadın Sığınmaevi''nde psikolog olarak aile içi şiddet mağduru çocuk, ergen ve kadınlarla çalıştı.

2010 – 2013 yılları arasında Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’ne başvuran ve ayrıca belediyenin Kadın Sığınmaevi’de kalan; çocuk, ergen, yetişkin, aile ve çiftlerle psikanalitik psikoterapi seansları yürüttü. Psikolojik Destek Birimi’nin çalışma çerçevesini oluşturdu, ve koordinasyonu sağladı.

2010 yılından beri Açık Kapı Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından SHÇEK Bahçelievler 0-12 yaş Çocuk Yuvası''nda Dr. Saltuk Dönmez öncülüğünde psikanalitik bakış açısıyla yürütülen ‘’Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi’’nde Proje Koordinatörü & Yrd. Süpervizör olarak görev yapmakta ve yuvadaki ruh sağlığı ekibiyle çalışmaktadır. Ayrıca, Koruyucu Ruh Sağlığı Proje Kitabı’nın eş-yazarıdır.

2010 yılında IPA Psikanalist Adayı olarak kabul edildi. IPA (International Psychoanalytic Association / Uluslararası Psikanaliz Birliği) tarafından, İstanbul Psikanaliz Derneği (IPD) çatısı altında verilen ‘‘psikanaliz formasyonu’’nda teorik çalışmaları tamamlamış, klinik çalışmalar ve süpervizyonla devam etmektedir. Ayrıca, 2010 yılından beri IPD bünyesindeki IV. formasyon grubunun temsilcilik görevini yürütmektedir. 2013 yılından itibaren IPA Websitesi Türkçe Çeviri Kurulu’nda görev almaktadır.

ICEPPD tarafından verilen ‘‘Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi’’ formasyonuna ve ayrıca bu kapsamda ‘‘Psikanalitik Bebek Gözlemi’’ eğitimine devam etmektedir.

2007 yılından beri halen İstanbul’daki merkezlerde çocuk-ergen, yetişkin ve aile-çiftlerle psikanalitik psikoterapi pratiğini sürdürmektedir.

Avrupa Psikanaliz Federasyonu (EPF), Uluslararası Psikanalitik Çalışmalar Örgütü (IPSO), İstanbul Psikanaliz Derneği (IPD), Avrupa Psikanalitik Psikoterapi Federasyonu (EFPP)-İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği (ICEPPD), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Rorschach ve Projektif Testler Derneği (RPTD) üyesi, ve ayrıca IPA aday üyesidir.


Fatma Tanış

2003 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2003 yılında SHÇEK''e bağlı cinsel istismar mağduru kız çocuklarının kaldığı, ikinci adım niteliğindeki Çocuk Ve Gençlik Merkezinde çalışmaya başladı.

2004-2006 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Çematem Kliniği''nde görev yaptı.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

Aile içi şiddet mağduru kadınlara hizmet veren Şahmaran Kadın Derneği''nde ve Zeytinburnu Aile ve Kadın Destek Merkezi''nde görev yaptı.

2007-2009 yılları arasında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi''nde çalıştı.

Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi''nde görev yaptı.

Özel Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya Bilge hastanesinde çalışmaktadır.

2006 yılından bu yana özel bir merkezde psikoterapist olarak hizmet vermektedir.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Sinemada Kolektif Yas Oyunu: ''Babam ve Oğlum'' ve ''Beynelmilel''" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Gonca Akkaya

1997 yılında Özel Amerikan Robert Lisesi’nden mezun oldu.

2001 yılında ODTÜ İşletme lisans eğitimini tamamladı ve akabinde bir süre pazarlama alanında çalıştı.

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı''nı ikincilik derecesiyle tamamladı.

2006 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik) Programı''ndan 2009 yılında birincilik derecesiyle mezun oldu.

Üniversite eğitimi dışında psikoterapi alanında çeşitli mesleki eğitimlere katıldı.

Uzmanlığını aldıktan sonra çeşitli üniversiteler, psikolojik danışmanlık merkezleri ve kurumsal eğitim şirketlerinde çalıştı.

2016 yılında Lapsus Psikoloji ve Gelişim Atölyesi’ni kurdu (www.lapsus.com.tr).

Ağırlıklı olarak yetişkinlere psikoterapi hizmetleri sunmakta, bunun yanı sıra psikoloji alanında akademik çeviriler yapmaktadır.

Benimsediği psikoterapi pratiğinin ana ekseni psikodinamik yaklaşımdır. Hümanistik, varoluşçu ve Gestalt ekollerinden de beslenmektedir.

Çevirileri:

Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler (Jeremy D. Safran, Okuyan Us Yayınevi)

Kişilerarası Psikoterapi (Ellen Frank & Jessica C. Levenson, Okuyan Us Yayınevi)

Varoluşçu-Hümanistik Terapi (Kirk J. Schneider & Orah T. Krug, Okuyan Us Yayınevi)

Naratif Terapi (Stephen Madigan, Okuyan Us Yayınevi)

İnsanın Sekiz Evresi (Erik H. Erikson, Okuyan Us Yayınevi)

Türk Psikologlar Derneği’ne üyedir.


Gülenbaht Şentürk

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi''nden 1993 Yılında mezun oldu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi''nde Tarih ve Psikoloji Bölümlerini çift anadal öğrencisi olarak bitirdi. Psikoloji bölümünden "Evlilik Süresinin ve Çocuk Sahibi Olmanın Evlilik Uyumuna Etkisi" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Yetişkin Bağlanma Görüşmesi''nin (YBG) Türkiye Örnekleminde Geçerliliğinin Sınanması için Bir Ön Çalışma" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Yüksek lisans tezinde kullanmak üzere Minnesota Üniversitesi''nde düzenlenen Adult Attachment Interview-AAI (Yetişkin Bağlanma Görüşmesi) eğitimine katıldı ve sonraki iki yıl boyunca geçerlilik testlerini geçerek resmi AAI uygulayıcısı ve kodlayıcısı oldu.

2008 yılından beri özel bir terapi merkezinde ergen, yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmaları yapmaktadır.

2010-2013 yılları arasında "Tavistock Center for Couple Relationship"te çiftlerle psikanalitik yönelimle çalıştı ve 2013 yılında Psikanalitik Çift Terapisi Formasyonunu tamamladı. Britanya Çift Terapistleri ve Britanya Psikanaliz Cemiyeti üyeliğine kabul edildi.

Doğu Londra Üniversitesi''nden Psikanalitik Çift Terapisi Yüksek Lisans derecesi aldı.

Halen Essex Universitesi''nde Psikanalitik Çalışmalar Bölümü''nde doktora tezini hazırlamaktadır.Ayrıca International Psychoanalytic Association (IPA) / Uluslararası Psikanaliz Birliği bünyesinde Psikanalist Adayı olarak psikanaliz formasyonuna devam etmektedir.


İrem Bayoğlu

2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2007 yılında Acıbadem Hastanesi''nde psikolog olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "The Psychosocial Aspects of Infertility and Coping" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Merve İnce

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılı Eylül ayından bu yana Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Erken Dönem Çocukluk Deneyimlerinin Hangi Yönleri Romantik Kıskançlığı Öngörür? Ebeveyn Davranışı, Kardeş Kıskançlığı, ve Yetişkin Bağlanma Stillerinin Yetişkin Romantik Kıskançlığına Etkileri Üzerine Bir Araştırma" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2008- 2011 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde uzman klinik psikolog olarak çalıştı.

2011 yılı Nisan ayı itibariyle KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesinde uzman klinik psikolog olarak görev almaktadır.

2016 yılı Aralık ayı itibariyle Ataşehir’de bulunan kendi merkezinde çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Nilüfer Erdem

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Klinik Psikoloji)''na Bilimsel Hazırlık düzeyinden başladı ve 2010 yılında bu programdan "Uygulamalı Psikanaliz Açısından Sevim Burak’ın İki Hikâyesinin Analizi - Sanatçının Annesinin Kızı Olarak Portresi" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

The International Journal of Psychoanalysis (Uluslararası Psikanaliz Dergisi) yayın organı olan Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın (Sel Yayıncılık) Türkiye editörüdür. Aynı zamanda Yıllığın 2009’dan bu yana çıkan tüm sayılarında çevirileri vardır.

Jacques Lacan’ın Fransızca kitabından yaptığı Seminer 11: Psikanalizin Dört Temel Kavramı başlıklı çevirisi ile İstanbul Psikanaliz Derneği 2014 Başarı Ödülünü kazanmıştır.

2004 yılında International Psychoanalytic Association (IPA) bünyesinde başladığı psikanaliz eğitimini 2011’de tamamlayarak psikanalist oldu. IPA doğrudan üyesi ve Psike İstanbul üyesidir.

Uluslararası Psikanaliz Dergisi (International Journal of Psychoanalysis) yayın organı Türkçe Uluslararası Psikanaliz Yıllığı’nın 2009 yılındaki başlangıcından bu yana Yayın Kurulu başkan yardımcısıdır.

La pièce vide (Boş Oda) başlıklı makalesi Revue Française de Psychanalyse’de yayımlanmıştır (Paris, 2006). Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Cinsiyetli Olmak (2007) ve Freud Konuşmaları (2008) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan Düşler, Düşlemler, Masallar (2012), Baba İşlevi (2012), Sinema ve Psikanaliz: Filmler ve Bilinçdışı isimli derleme kitaplarda makaleleri yer almaktadır.

Büyük A adlı bir hikâye kitabı (Patika, 1999), dergilerde yayımlanmış hikâyeleri, Sevim Burak ve edebiyat üzerine makaleleri vardır. Korkuyorum Anne (2004) filminin Reha Erdem’le birlikte senaristidir.

Uluslararası Psikanaliz Birliği (International Psychoanalytical Association -IPA) doğrudan üyesi ve Psike İstanbul üyesi psikanalisttir. İstanbul’da erişkin ve çocuklarla çalışmaktadır. Psike İstanbul psikanalist adaylarının IPA formasyon programında eğitimci; İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji YL programında yarı zamanlı öğretim görevlisidir.


Serkan Kahyaoğlu

1996 yılında Hacettepe Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü''nden mezun oldu.

2000-2003 yılları arasında Anne Çocuk Eğitim Vakfı''nda Baba Destek Programı program sorumlusu olarak çalıştı.

2000 yılından bu yana İleri Transaksiyonel Analiz Eğitimi almaktadır.

2003 yılından beri Xperteyes Eğitim Danışmanlık Merkezi''nde ergenlere ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık ve program geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

2003 yılından beri VKV Koç Özel İlköğretim Okulu''nda Psikolojik Danışman olarak çalışmaktadır.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na bilimsel hazırlık düzeyinden başladı.

2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Ön-Ergenlerin Özsaygı Algılarına Aileden ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Desteğin Göreceli Etkileri" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.


Verda Behar Yohay

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

Yüksek lisans eğitimi kapsamında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi bölümünde çalıştı.

2009 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Türkiye''de Yaşayan Genç Yahudi Erkeklerin Ailelerinden Ayrilma-Bireyselleşme Deneyimleri" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2008- 2011 yılları arasında bir vakıf kuruluşunda klinik psikolog olarak çalıştı.

2011 yılı Ekim ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi’nde klinik psikolog olarak görev almaktadır.

2012 yılı Haziran ayından bu yana İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde klinik psikolog olarak hizmet vermektedir.

2011 yılı Ekim ayı itibariyle İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikolojik Destek Birimi’nde klinik psikolog olarak görev aldı

2012 yılı Haziran ayından 2013 yılında merkezin kapanışına kadar İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde klinik psikolog olarak hizmet verdi.

2015 yılı Aralık ayı itibariyle Madalyon Psikiyatri Merkezi’nde klinik psikolog olarak hizmet vermektedir.


Programa Giriş Yılı: 2005


Aylin Sezer

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü lisans programından "Kıskançlıkta Cinsiyet Farklılıkları: Evrimsel Hipotezin Testi" başlıklı tezini tamamlayarak fakülte birincisi ve yüksek onur derecesi alarak mezun oldu.

Aralık 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü''nde "Aile ve Çift Terapisi" eğitimi aldı.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Hamilelik Döneminde Yaşanan Kaygı ve Depresyon" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

Eylül 2007- Mayıs 2010 tarihleri arasında Cleveland Institute işbirliğinde Doç. Dr. Hanna Nita Scherler "Gestalt Teorisi ve Terapisi" eğitimi aldı.

Kasım - Aralık 2009 tarihleri arasında Türk Psikologlar Derneği''nde "Ayrılık, Kayıp ve Yas" eğitimini aldı.

Aralık 2013-Şubat 2014 tarihleri arasında Türk Psikologlar Derneği ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöropsikoloji Laboratuarı ortak programında “Nöropsikolojik Test Bataryası Eğitimini” aldı.

Temmuz 2014’de 3 yıllık “Somatik Deneyimleme Uygulayıcı Sertifika Programı”na başladı.

Eylül 2007-Ocak 2009 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nde araştırma görevlisi ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''nda idari asistan olarak çalışmıştır.

Ocak 2009 – Eylül 2014 tarihleri arasında Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Nöroloji ve Onkoloji Bölümleri''nde klinik psikolog olarak çalıştı, Kapsamlı Onkoloji Merkezi’nin psikososyal direktörlüğünü yürüttü.

Eylül 2014 tarihinden itibaren kendi merkezinde ergen, yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Deniz Dağyaran

2004 yılında Tufts Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "İkincil Travmatizasyon ve Başa Çıkma Stratejileri" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.


Dilşad Koloğlugil

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Eğitim ve Süpervizyon Destek Grubunun Türkiye''deki bir Çocuk Esirgeme Kurumunda Çalışan Bakıcı Anneler Üzerindeki Etkileri ve Bu Etkinin Çocukların Gelişimsel Kazanımları Üzerine Etkisi" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Ekim 2008 tarihinden itibaren Fide Danışmanlık Merkezi''nde çocuk ve ergenler ile psikoterapi seansları yürütmektedir.

Şubat 2009 tarihinden itibaren Avita Çalışan Destek Hizmetleri''nde yarı zamanlı klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

Eylül 2010 tarihinden itibaren Ataşehir Memorial Hastanesinde yarı zamanlı klinik psikolog olarak çalışmaktadır.


Gülcan Akçalan

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Kaygı Yaratan bir Düşüncenin Bastırılmasının Bellek İşlevlerine Etkisi ve Bastırmanın Beynin İki Yarımküresi Arasındaki İletişim Düzeyiyle İlişkisi" başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Eylül 2007- Haziran 2010 arası İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

Aralık 2009?dan beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.


Hande Özyıldırım Dündar

2004 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2004 yılında Öteki Psikolojik Danışmanlık merkezinde dışavurumcu sanat terapileri eğitim asistanı ve stajyer olarak çalışmaya başladı.

Ocak 2006''dan beri Öteki Psikolojik Danışmanlık merkezinde psikolog olarak çalışmaktadır.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Oyunculuğun (playfulness) psikoterapi ilişkisinde ve sürecinde tezahürü ve işlevleri" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2007- 2008 yıllarında Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ''nde (KURES) klinik psikolog olarak çalışmıştır.

2008-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde psikolojik danışman olarak çalıştı ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi''nin direktörlüğünü üstlendi.

2007 den bu yana Öteki Psikolojik Danışmanlık Merkezi''nde psikoterapist olarak genç erişkin ve yetişkinlerle çalışmaktadır.

2008 den bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''nda klinik süpervizör olarak görev almaktadır.


Harika Yücel

1999 yılında Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (Klinik Psikoloji) başladı ve 2008 yılında bu programdan “Psikanalitik Bir Perspektiften Türkiye’de Milliyetçi Söylemler” başlıklı tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Psikoterapist olarak çalışmalarını kurucu ortağı olduğu Patika Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezi’nde sürdürmekte; hem yetişkin, hem de çocuk ve ergenlerle çalışmaktadır.

İstanbul Psikanaliz Derneği üyesidir ve International Psychoanalytic Association (Uluslararası Psikanaliz Birliği) bünyesinde Psikanalist Adayı olarak psikanaliz formasyonuna devam etmektedir.

İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapi Derneği üyesidir.


Karin Karakulak

2005 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2007 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Bir üniversite örnekleminde Travma Belirti Envanteri''nin Türkçe Standardizasyonu" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

Eylül 2007''den beri İzmir''de özel bir psikiyatri hastanesinde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.


Lale Orhon Baykal

2004 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2004-2005 yılları arasında Marmara Üniversitesi Hastanesi''nde Postpartum Dönemdeki Psikososyal Durum ve İnfantilkolik İlişkisi ve Postpartum Dönemdeki Depresyon ve Emzirme Becerileri Arasındaki İlişkiyi araştıran bir projede asistanlık yaptı.

2004-2008 yılları arasında Gestalt terapisi eğitimi aldı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Genç Türk Kadınların Anneleriyle İlişkilerindeki Ayrılma Bireyselleşme Deneyimleri" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2007 - 2010 yılları arasında Şahmaran Kadın Dayanışma ve Araştırma Merkezinde yarı zamanlı klinik psikolog olarak çalıştı

2008- 2011 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi ''nde yarı zamanlı klinik psikolog olarak çalıştı.

Şubat 2008'' den beri Öteki Psikolojik Danışmanlık''da klinik psikolog olarak çalışmakta, yetişkinlerle psikanalitik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir..

2011 senesinden beri Türkiye İnsan Hakları Vakfında İşkencenin rehabilitasyonu alanında psikanalitik psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

2012 senesi boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi Travma Çalışmaları Eğitim Programına katıldı.

2014 senesinde Uluslararası Psikanaliz Birliği aday derneği İstanbul Psikanaliz Derneği bünyesinde başladığı psikanaliz formasyonuna devam etmektedir.


Mine Kayraklı

2000 yılında İtalyan Lisesi’nden, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2004 yılında Şişli Etfal Hastanesi psikiyatri kliniğinde, 2005 yılında ise Çapa Çocuk Ruh Sağlığı kliniğinde stajyer olarak çalıştı.

2005-2008 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.

Bitirme tezini "Kentli Orta Sınıf Türk Annelerin Beklentiler ve Çocuk Yetiştirme Alışkanlıkları” üzerine yazdı.

2006-2007 yılında Bilgi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Servisinde, Marmara Üniversitesi ÇocukRuh Sağlığı ve Hastalıkları Biriminde ve PSİ Çocuk ve Aile Merkezi’nde stajyer olarak çalıştı.

Londra Anna Freud Center''da ''Story Stem Assessment Profile- SSAP (Hikaye Dayalı Anlatım Değerlendirmesi)'' ve ''Parent Infant Relationship Assessment-PIRAT (Ebeveyn Bebek İlişki Değerlendirmesi) eğitimlerini aldı ve geçerlilik/güvenilirlik test süreçlerini tamamladı.

2007 yılından beri PSİ''de çocuk, ergen ve yetişkinlerin duygusal ve ilişkisel alanlardaki güçlükleriyle psikodinamik yaklaşım üzerinden çalışmaktadır.


Nilüfer Karapehlivan

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Kanserin Psikofizyolojisine Bütünsel Yaklaşım" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

Aralık 2007-Mart 2008 tarihleri arasında Zihinsel Yetersiz Çoçukları Eğitme ve Koruma Vakfı''nda klinik psikolog olarak çalıştı.

Eylül 2007- Mayıs 2009 döneminde Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in Gestalt Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Nisan 2008'' den beri Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu''nda klinik psikolog olarak çalışmaktadır.


Oya Arca

1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Modern Öncesi Anadolu Tinselliği ve Psikanalizinin Temel Kavramları Üzerine Tartışma" başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

1995 yılından beri Öteki Psikolojik Danışmanlık merkezinde psikoterapist olarak çalışmaktadır.


Reyan Kanyas

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "Ebeveyn-çocuk ilişkisinin kardeşler arası ilişkiye yansımaları" konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

2007 Eylül?den beri Acıbadem Hastanesi bünyesinde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

2007 Kasım itibariyle yarı zamanlı Günce Psikolojik Danışmanlık Grup Çalışmaları Merkezin'' de ergenler ile psikoterapi yürütmektedir.

2008''den itibaren Öteki Psikolojik Danışmanlık Merkezi''nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.


Şehnaz Layıkel

1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü''nden mezun oldu.

1998-1999 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi''nde (BÜPAM) İdari Asistan olarak çalıştı.

1999-2001 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ve AMURT Marmara Depremi Sonrası Psikososyal Destek Projesi''nde koordinatörlük yaptı.

2001-2002 akademik yılında New York Üniversitesi Uluslararası Travma Çalışmaları Programı''na devam etti ve tamamladı.

2002-2005 yılları arasında Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği (SKYGD) / Risk Altındaki Çocuklara Yönelik Projelerde koordinatörlük yaptı.

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi klinik psikoloji Yüksek Lisans Programı''na kabul edildi ve aynı üniversitede psikoloji bilimsel hazırlık derslerini tamamladı.

2005 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''na başladı.

2004-2006 yılları arasında Uluslararası Zihinsel ve Ruhsal Engellilik Hakları Kuruluşu''nun (MDRI) Türkiye temsilciliğini yapmıştır.

2006 yılında kurulan Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği''nin kurucu üyelerindendir ve halen yönetim kurulu üyesidir.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı''ndan "İnkar, Yadsıma, Bastırma ve Çözülme Savunma Mekanizmaları ve Ruh ve Simgeleştirme Üzerine Etkileri" konulu tez çalışmasını tamamlayarak mezun oldu.

Kasım 2008 itibariyle Koç Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisinde klinik psikolog olarak göreve başlamıştır.

Ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.