Çocuk-Ergen Altdalı Öğrenci ve Mezunları

Programa Giriş Yılı: 2022

Ayşen Göncü

2016-2022 yılları arasında ODTÜ psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2019 yılında ODTÜ Çocuk-Ergen Laboratuvarında Başak Şahin Acar’ın projelerinde 3 ay gönüllü araştırmacı olarak yer aldı.

2020-2021 yılları arasında İltica ve Göç Araştırmaları Merkezinde 6 ay Eğitim Gönüllüsü olarak yer aldı.

2020’de stajyer olarak girdiği Ankara Üniversitesinde Dilek Sarıtaş Atalar tarafından yürütülen TUBİTAK projesinde 2021’de burs kazanarak 2 yıl araştırma asistanlığı yaptı.

2021 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında University of Mannheim’da bir dönem boyunca öğrenim gördü.

2021 yılından itibaren Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları derneğinde psikososyal destek alanında gönüllülüğe devam etmektedir.

2022 yılında ODTÜ Ayna Klinik Psikolojik Destek Ünitesindeki 3 aylık stajında süpervizyon eşliğinde ön görüşmeler gerçekleştirdi.

2022-2023 yılları arasında Ankara Üniversitesinde Dilek Sarıtaş Atalar tarafından yürütülen TUBİTAK projesinde 1 yıl araştırmacı ve yüksek lisans bursiyeri olarak çalıştı. Avrupa Psikoloji Kongresinde sunulan bu projenin (Alan Özelinde Sosyalizasyon) yazar ekibinde yer aldı.

2022 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.

2022 yılında ebeveynler ve çocuklar için geliştirilmiş sosyal becerileri geliştirmeye yönelik Çocuk Anne Baba Gelişim Atölyesi (ÇABA) eğitimini almış ve 12 hafta boyunca çocuk grubunda asistan terapist olarak görev aldı.

2023 yılında Türkiye Psikologlar Derneği ile Deprem Psikososyal Dayanışma ağı (DEPSDA) projesi kapsamında deprem sahasında gönüllü psikolog olarak bulundu.

2023 yılı itibariyle Haliç Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir.


Ceyhan Büşra Kösem

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2022 yılında Yüksek Onur Derecesi ile mezun oldu.

2020 Ekim - 2021 Şubat tarihleri arasında Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak tarafından yürütülen Boğaziçi Akran Rehberlik Program Değerlendirme Projesi’nde çalıştı.

2020 Ağustos - 2022 Ekim tarihleri arasında Dr. Gizem Sürenkök tarafından yürütülen Yakın İlişkiler projesinde bilimsel içerik üretti.

2021 Ocak - 2022 Mayıs tarihleri arasında Dr. Gizem Sürenkök tarafından yürütülen Yakın Ebeveynlik projesinde yazarlık, editörlük ve içerik ve sosyal medya koordinatörlüğü yaptı.

2021 Eylül - 2022 Ekim tarihleri arasında iyi oluş uygulaması Relate App’te içerik üretti ve UX alanında staj yaptı.

2021 güz ve 2022 bahar dönemlerinde Haydarpaşa Lisesi’nde zorunlu stajını tamamladı. Bu süreçte lise öğrencileri ile öz şefkat grupları düzenledi.

2022 güz döneminde And Okulları’nda anaokulu ve ilkokul grubuna yaratıcılık ve mindfulness atölyeleri düzenledi.

2022 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt Dalı) eğitimine devam etmektedir.


Kübra Arıkan

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu olarak lisans eğitimine başladı.

2017 yılı Temmuz ayında World Human Relief (WHR) Derneğinin Afrika projesi kapsamında iki hafta boyunca Uganda’da koruma altındaki çocuklarla psikososyal destek çalışmalarında ve topluma yönelik sürdürülebilirlik çalışmalarında gönüllü olarak yer aldı.

2017-2019 yılları arasında Doç. Dr. Ayten Zara önderliğinde çalışmalar yapan Bilgi Açık Kapı Kulübünde şiddet ve travmayı önleme konusundaki toplumsal çalışmalar düzenlenmesine katkı sağladı.

2017 yılında Doç. Dr. Sibel Halfon tarafından yürütülen “Psikodinamik Oyun Terapisinin Etkinliğinin İncelenmesi: Oyun Türleri, Terapötik Müdahaleler ve Terapötik İttifak” başlıklı projesi kapsamında oyun terapisi seanslarının yazılı deşifrelerini tamamladı.

2017 yılından itibaren gönüllü olduğu TEGV’de 2017’de matematik öğretmenliği yaptı, 2022 yılında ise ‘Gizli Hazinem’ dersi ile çocukların sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara destek oldu.

2018 Şubat-2019 Temmuz tarihleri arasında Doç. Dr. Ümit Akırmak tarafından yürütülen ve daha sonra kitap olarak yayımlanan Türkçe kelimelerin serbest çağrışım norm verilerinin toplanmasını amaçlayan araştırmaya asistan olarak katkı sağladı.

2017-2018 yıllarında Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek öncülüğünde sürdürülen ve Suriyeli çocukların yaşamlarındaki değişimleri incelemeyi amaçlayan “Çocukların Yaşam Değişimi Ölçeği” projesi kapsamında okullarda veri toplama ve veri girişi aşamalarında asistanlık yaptı.

2018 Ocak ve Kasım ayları arasında Ekip Norma Razonda staj yaptı.

2018 Kasım ve 2019 Ocak ayları arasında Balıklı Rum Hastanesinde staj yaptı.

2019 Ekim ayı ile 2020 Mart ayı arasında Koruncuk Vakfı ve Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü iş birliğinde yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Biyolojik Ailelere Dönüş” projesine asistan olarak katkı sağladı.

2020 yılında Koç Üniversitesinde tam burslu olarak Gelişimsel Psikoloji alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2022 yılında Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk danışmanlığında yazdığı “Ebeveyn Kontrolünden Çocuğun Kontrolüne: Ebeveynlerde Stres ve İyi Oluş Halinin Rolü” başlıklı tezi ile mezun oldu. Bu araştırma bulguları Üçüncü Ulusal Gelişimsel Psikoloji Sempozyumu’nda poster bildirisi olarak sunuldu.

2021 Eylül ayında WHR Derneği ile Marmaris’teki yangılardan etkilenen kişilere yönelik psikososyal destek çalışmalarına destek oldu.

2021 yılında Bahar Tarakçı ve Doç. Dr. Ümit Akırmak ile hazırladığı “Psikoloji araştırmalarında kelime edinim yaşı: Kuramlar, yöntemler ve uygulama alanları” başlıklı derleme makalesi Nesne Dergisi’nde yayımlandı.

2022 Ekim itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında (Çocuk-Ergen Alt Dalı) eğitimine devam etmektedir.

2023 yılı Ağustos ayında Türk Psikologlar Derneğinin “Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı” (DEPSDA) projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta 1 hafta süre ile depremden etkilenen kişilere yönelik psikososyal destek çalışmalarına katkı sağladı.


Maide Körlü

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri Edebiyatı Bölümü tarafından verilen Film Çalışmaları Sertifika Programı’nı tamamladı.

Lisans yılları boyunca Boğaziçi Ünversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nde (BÜDAV) aktif olarak çalıştı. 2021-2022 senesinde kulüp başkanlığı görevini yürüttü.

2020-2022 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmetler Kulübü (BUSOS) Gülen Gözler Projesi kapsamında devlet korumasındaki çocuklarla çalıştı. Pandemi döneminde koruyucu ailelerin yanında kalan çocuklarla çevrimiçi atölyeler yürüttü.

2020-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde bölüm akranı olarak hazırlık sınıfı öğrencilerinin üniversiteye adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla çalıştı.

2020-2022 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda Dr. Deniz Tahiroğlu’nun araştırmalarında asistanlık yaptı. Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda bilişsel işlevler, yaratıcılık ve hayali arkadaşlar gibi konuların araştırıldığı projelerde asistanlık yaptı. Bu projelerde veri toplama, transkripsiyon ve kodlama gibi çeşitli görevlerde çalıştı.

2022 yılında Prof Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un araştırma ekibinde yer aldı. Doktora öğrencisi Selin Kitiş’in 3-6 yaş arası çocuklarda iyi oluş hali, sembolik oyun, bağlanma temsilleri vb. konuları araştırdığı tez çalışmasında asistanlık yaptı.

2021-2022 yılları arasında Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen’in çevrimiçi nöropsikolojik testlerin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü norm çalışmasında asistanlık yaptı. 50-90 yaş arası katılımcılarla çevrimiçi nöropsikolojik testler uyguladı. 

2021-2022 yılları arasında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın otobiyografik bellek üzerine yürüttüğü araştırmalarda anket oluşturma, veri toplama, kodlama vb. görevleri yürüttü.

2021 yılında Prof. Dr. Nazlı Baydar’ın “Eşler Arasında Çatışma Çözümü Süreçlerinin Güçlendirilmesi” başlıklı Tubitak projesinde asistanlık yaptı.

2021-2022 yılları arasında Klinik Psikolog Ceyda Dedeoğlu ve ekibiyle birlikte Eflatun Aile Danışmanlık Merkezi’nde ofis asistanı olarak çalıştı.

2022 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında (Çocuk-Ergen Alt Dalı) eğitimine devam etmektedir.

 

Melike Albayrak

2015 yılında Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji lisans eğitimine başladı.

2015 Eylül – 2016 Haziran tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü “Uçan Sarı Yengeçler” projesi kapsamında 2-18 yaş arası kanserli çocuklarla birlikte sanat atölyeleri yürüttü.

2017 Eylül – 2018 Haziran tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü “Kol Düğmeleri” projesi kapsamında yaratıcı drama eğitimi aldı ve süpervizyon eşliğinde Metris Kapalı Cezaevi’nde 18-24 yaş arası mahkumlarla yaratıcı drama atölyeleri yürüttü.

2018 Şubat – 2018 Haziran tarihleri arasında Dr. Öğr. Üyesi Nur Soylu Yalçınkaya’nın yürütmüş olduğu “Masculinity Threat” konulu araştırmada araştırma asistanı olarak görev aldı.

2018 Eylül – 2019 Haziran tarihleri arasında Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda Aylin Vartanyan ve Tuğba Ata’nın süpervizörlüğünde 11-15 yaş arası çocuklarla birlikte dışavurumcu sanat atölyeleri yürüttü.

2019 Ocak Ayında Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Kış Okulları projesi kapsamında nitelikli eğitim ve sosyal etkinliklere erişimi kısıtlı olan 6-13 yaş arası çocuklarla dışavurumcu sanat atölyeleri yürüttü.

2019 Haziran – 2020 Eylül Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın “Urban 95: İstanbul” isimli uluslararası projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2019 Eylül – 2020 Eylül tarihleri arasında Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun “Parenthing Ethnotheories” konulu TUBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2020 Eylül ve Kasım ayları arasında oyun ablalığı yaptı.

2020 Eylül – 2021 Eylül tarihleri arasında Prof. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun “Child Well-Being” konulu projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2022 Ocak ve Haziran ayları arasında Güzel Günler Kliniği ve Polikliniği’nde staj yaptı.

2022 Eylül ve Aralık ayları arasında Psikoloji Yaygınlaştırma Derneği’nde içerik danışmanı olarak görev aldı.

2022 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine devam etmektedir.

2022 yılı itibariyle Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürütmüş olduğu araştırmalarda asistanlık yapmaktadır.

2022 yılında ebeveyn ve çocuklar için geliştirilmiş sosyal becerileri geliştirmeye yönelik Çocuk Anne Baba Gelişim Atölyesi (ÇABA) eğitimi aldı ve ebeveyn grubunda yardımcı terapist olarak görev aldı.

2023 Temmuz ayında Türkiye Psikologlar Derneği ile Deprem Psikososyal Dayanışma Ağı (DEPSDA) projesi kapsamında deprem sahasında gönüllü çalışmalarını yürüttü.

2023 yılında Giunti Psychometrics Türkiye’de Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) eğitimini tamamladı.

2023 yılı itibariyle Güzel Günler Kliniği’nde asistan psikolog olarak çalışmaya devam etmektedir.

Programa Giriş Yılı: 2021

Bengü Önol

Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2020 Yılında mezun oldu. 

2017 Yılında Ege Üniversitesi’nde Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri enstitüsünde 3 ay gönüllü stajyerlik yaptı.

2018 yılında Doç. Dr. Tilbe Göksun’un laboratuvarında çeşitli çalışmalarda görev aldı.

2019- 2020 yılında Koç Üniversitesi Klinik Psikoloji laboratuvarında Ayşe Altan Atalay tarafından yürütülen araştırmalara destek oldu. Görev aldığı “Repetitive Negative Thinking during Ambiguous Situations: Interactive Roles of Looming Cognitive Style and Intolerance of Uncertainty” isimli makale, 2023 yılında Journal of Experimental Psychiatry and Behavior Therapy dergisinde yayınlandı. Bu makale Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu araştırma ödülüne kabul aldı. 

2021 yılında Nuppu Kids’te 3 ay gönüllü stajyerlik yaptı.

2021 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt Dalı) eğitimine devam etmektedir.


Büşra Conboy

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden, yüksek onur derecesi ve sosyoloji yan dalı ile mezun oldu.

2013 yılı Bahar Dönemi’nde Erasmus öğrenci değişim programı ile Belçika’da Gent Üniversitesi’nde öğrenim gördü.

Lisans öğrenimi süresince, Tarlabaşı Toplum Merkezi ve Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde dezavantajlı çocuklar ve aileler ile gönüllülük ve atölye faaliyetleri sürdürdü.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde Çocuk Koruma Yüksek Lisans programını tamamladı. Çocuk istismarı ve ihmaline yönelik çalışma gruplarında ve eğitim faaliyetlerinde yer ve görev aldı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Çocuk-Ergen Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2023 yılında, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde, çocuklar ve ebeveynler ile sosyal beceri alanında grup çalışmaları yürüttü.

Aralık 2014 yılından beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı bir çocuk kuruluşunda, devlet koruması ve bakımı altındaki çocuklar ve ergenlerle çalışmaktadır.


Dilara Dikencik 

2015 yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nden mezun oldu.

2018 yılında bir ay süresince Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri bölümünde gönüllü staj yaptı.

2019 yılında Koç Üniversitesi SOMI Laboratuvarı’nda (Social Minds Lab) araştırma asistanı olarak çalıştı.

2020 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve çift anadal öğrencisi olduğu Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

2021 yılında 5 ay süresince Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın Güzel Günler Kliniği’nde stajyer olarak çalıştı.  

2021 yılında bir yıl süresince İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda Doç. Dr. Sibel Halfon’un psikodinamik oyun terapisi sürecini incelediği araştırmasında araştırma asistanı olarak çalıştı.

2022 Aralık- 2023 Mart tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Anne Baba Sosyal Beceri Grubunda co-terapist olarak görev aldı. 

2022 yılında 10 ay süresince Barok Psikoloji ’de (Psikolojik Danışmanlık Merkezi) stajyer olarak çalıştı. Barok Psikoloji’de çocuk ve ergenlerle psikoterapi çalışmaları yapmaya devam edecektir.

2021 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam etmektedir.


E. Bilge Sözüer

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazandı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübünde Kuştepe’de Roman çocuklarla birlikte okul kazanımlarını geliştirmek için Deniz Yıldızı projesi altında hak temelli gönüllülük yaptı.

2017 yılında Deniz Yıldızı projesinin proje sorumluluğu yaptı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübünde yönetim kurulu üyesi oldu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.

2019 yılında Prof. Dr. Feyza Çorapçı tarafından yürütülen KENT95 projesinde saha çalışanı olarak yer aldı.

2020 yılında çocuk hakları hakkında farkındalık kazandırma çalışmalarında bulundu.

2021 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.

2021 yılında Psikodinamik Çocuk Terapisi Süreç Araştırmaları laboratuvarında sosyal medya düzenlemelerinde görev aldı.

2022 yılında başladığı Çocuklar için Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları projesinde araştırma asistanı olarak devam etmektedir.

2022 yılında Prof. Dr. Aylin İlden Koçkar’ın ofisinde stajyer psikolog olarak görev almıştır.

2022 yılında başladığı Dr. Zeynep Çatay tarafından yürütülen Psychotherapist’s Nonverbal Coordination Coding System projesinde araştırma asistanı olarak devam etmektedir.

2023 Eylül ayında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde PDM Sorumlusu görevine başlamıştır.


Hamza Burak Koç 

2016 yılında Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun oldu.

2018 yılında Ayvalık Kış Okulları Projesinde yer aldı ve çocuklarla dışavurumcu sanat atölyeleri uyguladı.

2018-2020 yılları arasında özel bir eğitim kurumunda İngilizce öğretmenliği yaptı. 

2019 yılında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın Kendilik ve Hafıza üzerine yaptığı çalışmada araştırma asistanı olarak görev aldı.

2019 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında “İstanbul'daki Babalara Ebeveyn Etnoteorisi Üstünden Bir Bakış” isimli bir çalışma tamamladı. Sonrasında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun yürüttüğü Türkiye’deki anne ve babaların çocuk yetiştirme inanışlarını inceleyen nitel çalışmada araştırma asistanlığı yaptı.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2021 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk Ergen Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2021 yılında Doç. Dr. Sibel Halfon’un Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Laboratuvarında “Mentalization and Growth of Symbolic Play and Affect Regulation in Psychodynamic Child Psychotherapy” adlı süreç araştırmasında görev aldı.

2022 yılından beri Doç. Dr. Sibel Halfon’un Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Laboratuvarında “Çocuklar İçin Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları” adlı araştırma projesinde çalışmaktadır. Bu proje kapsamında ebeveyn ve çocuklara 12 hafta süren Sosyal Beceri grupları uyguladı.

2022-2023 yıllarında Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çatay tarafından yürütülen “Therapist Nonverbal Coordination in Psychodynamic Child Psychotherapy: Its Connection to Children’s Symbolic Play, Affect Regulation and Outcome” isimli çalışmada görev alarak psikoterapi süreçlerindeki sözsüz iletişime dair öğeler üzerine çalışmalar yürüttü.

2023 yılında The Nest Anaokulunda okul psikoloğu olarak çalışmaya başladı.


Özlem Özsoy 

2019-2020 yılları arasında Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü “Ev Ziyareti Temelli Aile Rehberliği Programının Geliştirilmesi ve Etki Çalışması” projesinde lisans asistanı olarak görev aldı.

2020 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) gönüllü stajyer olarak çalıştı. 

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2021 yılının Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2022 yılının Mart ayından itibaren Doç. Dr. Sibel Halfon’un “Zihinselleştirmeye Dayalı Çocuk Terapileri Etki Çalışması” projesinde araştırma asistanı olarak görev almaktadır.

2022 yılında Dr. Psk. Elif Göçek ve Doç. Dr. Yudum Akyıl tarafından geliştirilen Çocuk Anne Baba Gelişim Atölyesi (ÇABA) eğitim ve süpervizyon seanslarını tamamlayarak sertifikalı uygulayıcı olmaya hak kazandı.

2022 yılında Aylin İlden Koçkar Klinik’te zorunlu stajını tamamlamıştır. 2023 yılının Ağustos ayından itibaren aynı kurumda psikolog olarak çalışmaktadır.  


Sıla Tülü

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ve bölüm ikinciliğiyle mezun oldu.

2019 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında İspanya’da Universidad Autónoma de Madrid Psikoloji bölümünde bir dönem boyunca eğitim aldı.

2019 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Araştırma dersi kapsamında “Türkiye’de Ebeveyn Etnoteorileri: Anneler ve Kızları Üzerinden Bir İnceleme” isimli bir çalışma tamamladı. Sonrasında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun yürüttüğü Türkiye’deki anne ve babaların çocuk yetiştirme inanışlarını inceleyen nitel çalışmada araştırma asistanlığı yaptı.

2019 yazında Günışığı Çocuk Merkezi’nde ağırlıklı olarak otizm spektrumundaki çocuklarla olmak üzere çeşitli oyun grupları yürüttü. Gelişimsel zorluklar yaşayan çocukların duyu, dil ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Floortime seanslarına gözlemci olarak katıldı.

2020-2021 yıllarında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Covid-19 döneminde çocuğun iyi olma hali üzerine yaptığı çalışmada araştırma asistanlığı yaptı.

2020 yılında Güzel Günler Kliniği’nde Prof. Dr. Yankı Yazgan ile birlikte çocuklar ve ergenler üzerine çalıştığı bir staj yaptı.

2021 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2021-2022 yıllarında Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları” projesinde araştırma asistanlığı yaptı.

2022 yılında Prof. Dr. Karin Ensink tarafından verilen “Çocuk ve Ergen Yansıtıcı İşleyiş Ölçeği (CARFS)” eğitimini alarak bu ölçeğin uygulayıcısı ve kodlayıcısı oldu.

2022-2023 yıllarında çocuk, ergen ve ailelerle çalışan Eflatun Aile Danışmanlık Merkezi’nde yüksek lisans stajyeri olarak görev aldı.

2022 yılından beri Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Çocuklarda Zihinselleştirme Temelli Terapinin Etkililik ve Değişim Mekanizmaları (MBT-C)” isimli uluslararası bir projenin Türkiye ayağında araştırma asistanlığı yapıyor. Bu araştırma kapsamında Çocuk Bağlanma Görüşmesi (CAI), Çocuk Oyun Terapi Aracı (CPTI), Oyuncak Öykü Tamamlama Testi (ASCT) ve Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği (TPOCS) eğitimleri alarak bu araçların uygulayıcı ve kodlayıcısı oldu.

2023 yılında Tracy Prout tarafından verilen “Çocuklar için Düzenleme Odaklı Psikoterapi (RFP-C)” eğitimini alarak


Programa Giriş Yılı: 2019


Ahmet Serhan Sayım

Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2019 Yılında Yüksek Onur Derecesi ile mezun oldu. Aynı zaman Sosyoloji Bölümü ile Yandal Eğitimi yaptı.

2016 Yılında Erdemli Yeni Terapi Özel Eğitim Merkezinde 1 ay gönüllü stajyerlik yaptı.

2017 Yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof Dr. Murat Gülsoy’un Yaratıcı Yazarlık kursunu tamamladı.

2018 yılında Erasmus Programı ile Polonya/Krakow’da bir dönem eğitim aldı.

2019 yılında, Dr. Yasemin Sohtorik İlkmen tarafından yürütülen İstanbul içi Norm oluşturma çalışmasında birçok nöropsikolojik testi çeşitli yaş gruplarına uyguladı ve skorladı.

2019 yılında Prof Dr. İsmail Ercan Alp danışmanlığında, şehir dışından gelen üniversite öğrencilerinin anneleri ve partnerleriyle olan ilişkisini bağlanma teorisi açısından inceledi.

2016 yılından bu yana çocuk bakıcılığı ve oyun abiliği yapmaktadır.

2019 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt Dalı) eğitimine devam etmektedir.


Begüm Efeoğlu

2014-2016 yılları arasında Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda, gönüllü eğitim sorumlusu olarak çalıştı.

2016 yılında Elma Ağacı Eğitim Kurumları’nda okul psikoloğu stajyeri olarak görev aldı.

2017 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk-Ergen Bölümü’nde stajını tamamladı. 

2017 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Cardiff Metropolitan University’de bir dönem boyunca öğrenim gördü.

2018 yılında Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde 3 aylık stajını tamamladı.

2018 yılında “Reddedilme Duyarlılığı ve Mental İyi Oluş” konulu lisans tezini tamamladı. Araştırmasını, 23. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sundu.

2018 yılında tam burslu olarak kazandığı Işık Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2018-2019 yılları arasında Mita Psikoloji’de asistan psikolog olarak görev aldı. 

2019 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programını tamamladı.

2019 yılında Özel Levent Açı Anaokulu’nda gölge öğretmen olarak bir süre görev aldı.

2019 yılı Eylül ayında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.


Dilara Güvenç

2015 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden mezun oldu.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden tam başarı bursu ile mezun oldu.

2018 yılında Erasmus değişim programı kapsamında Mannheim Üniversitesi’nde eğitim aldı.

2018 yılında 1 yıl süre ile Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2019 yılında 1 ay süre ile Moodist Psikiyatri Hastanesi’nde staj ve eğitim programına katıldı.

2019 yılında Mind and More Bilişsel Beceri Projesi kapsamında dikkat ve öğrenme güçlükleri olan çocuklar ile bilişsel beceri çalışmaları yürüttü.

2019 yılı Eylül ayında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.


Ebru Açıkgözler

2018 yılında Boğaziçi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden mezun oldu.

2017 yılı bahar döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında Hollanda’da Radboud Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim gördü.

2015 – 2018 yılları arasında Boğaziçi Ayvalık Yaz & Kış okulları projesi kapsamında tiyatro ve psiko-sosyal destek biriminde gönüllü olarak çalıştı.

2017-2019 yılları arasında sosyal sorumluluk projelerine maddi destek amacıyla kurdukları SOIL adındaki kurumlarında liseli gençlere yönelik Dışavurumcu Sanat atölyeleri yaptı.

2016 yılında Roman Hakları Derneği’nin kurmuş olduğu Çimenev’de gönüllü öğretmenlik yaptı.

2016’da Boğaziçi Sosyal Servis Kulübünde Kol Düğmeleri projesiyle Metris Cezaevindeki LGBTİ+ mahpuslarla drama atölyesi yaptı.

2017 -2018 yılları arasında Yeditepe Atlas Rehabilitasyon Merkezi’nde otizm spektrumu tanısı alan öğrencilerle çalışmaya başladı. Sonrasında bir özel terapi merkezinde ABA Terapisti olarak çalıştı. 2019 yılında çalışma eğilimini çocukların liderliğini benimseyen terapi yöntemlerine yönelterek, floortime eğitimlerine başladı.

2014-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları (BUO) ile tiyatro yaptı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çocuk Ergen alt dalında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 


Fatma Selin Ateş

2014 yılında Vefa Lisesi’nden mezun oldu.

2015 yılında Meva Psikoloji ve Pskiyatri’de stajını tamamladı.

2016 yılında Istanbulimpro Sahne’de gönüllü sahne asistanı olarak çalıştı.

Lisans eğitimi sırasında Doç. Dr. Emre Selçuk’un Yaşam Boyu Gelişim Laboratuvarı’nda “Taşınma Sıklığı ve Romantik İlişkiler” ve “Eş Seçiminde Statüko Önyargısının Rolü” isimli çalışmalara asistanlık yaptı.

Lisans süresince Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş, Dr. Öğr. Üyesi Banu Cingöz Ulu ve Dr. Öğr. Üyesi Başak Şahin Acar danışmanlığındaki biseksüel bireylerde bağlanma, politik tolerans ve annelik sürecinde mahcup edici tecrübeler alanlarındaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin gönüllü öğrenci asistanlığı yaptı.

2018 yılında University of Padova’da Bellek ve Öğrenme Laboratuvarı’nda Irene Mammarella’nın yanında staj yaptı.

2018 yılındaki diğer stajını Sincan Dr. Nafiz Körez Devlet Hastanesi’nde tamamladı.

2019 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2019 yılı eylül ayında başlamış olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.     


Filiz Zeynep Sezgin

2016 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde stajını tamamladı.

2016 Ekim - 2017 Ocak tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi’ndeki “Campus Dogs” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında gönüllü olarak barınak hayvanlarıyla ilgilendi.

2017 Ocak - 2017 Haziran tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırma Laboratuvarı’nın yürüttüğü "Güvenli Çember Ebeveynlik Eğitim Programı İle Anne-Çocuk Arasındaki Bağlanma İlişkisinin Güçlendirilmesi” projesinde anne-çocuk ev gözlemleri yaptı ve MBQS kodlama sistemine göre kodlama sürecinde görev aldı. 

2017 Temmuz - Ağustos aylarında Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2017 yılında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın “Duygulu Maskeler” etkinliğinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin onkoloji departmanında, süpervizyon eşliğinde, gönüllü olarak çalıştı.

2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2018 Ekim - 2019 Şubat tarihleri arasında Özel İlkbeş Anaokulu’nda asistan psikolog olarak çalıştı.

2019 Nisan ayında Florence Nightingale Hastanesi’nde staj yaptı.

2018 Kasım - 2019 Haziran tarihleri arasında PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin okuma grubuna katıldı, 2019 Eylül ayından beri aynı kurumda asistan olarak çalışmakta ve şu anda ev servisi ekibinde aktif olarak çalışmaktadır.

2019 yılı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine devam etmektedir.


Gül Ece Ertürk

Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden 2018 yılı Haziran ayında, çift anadal öğrencisi olduğu Psikoloji bölümünden 2019 Mart ayında yüksek onur dereceleri ile mezun oldu.

2015 yılı güz döneminde İstek Belde Okulları’nın ortaokul seviyesinde zorunlu stajını tamamladı.

2016 yılında Çınar Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü yaz stajı yaptı.

2017 yılı güz döneminde Ümraniye Belediyesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde zorunlu stajını tamamladı.

2018 yılı bahar döneminde İstanbul Erkek Lisesi Rehberlik Servisi’nde zorunlu stajını tamamladı.

2019 yılında İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoterapi Merkezi’nin Nöropsikoloji Birimi’nde gönüllü staj yaptı.

2019 yılı bahar döneminde Muzaffer Akpınar Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı ve Mind and More Danışmanlık Merkezi ortaklığında yürütülen Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden ilkokul seviyesindeki öğrencilerin bilişsel ve sosyal becerilerini arttırmak amacıyla birebir çalışmalarını gönüllü olarak yürüttü.

2019 yılı yaz dönemi boyunca aynı Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ve Mülteciler Derneği’ndeki çocukların bilişsel ve sosyal becerilerini arttırmak amacıyla birebir çalışmalar yürüttü.

2019 Eylül itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalında eğitim hayatına başlamıştır.


H. Şule Yasin

2014 yılında Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nden mezun oldu ve Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünde tam burslu olarak lisans eğitimine başladı.

2016 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) gönüllü stajyer olarak çalıştı ve Suriyeli çocuklarla yaz okulu projesinde görevli oldu. 

2016 yılında Romantik İlişkilerde İnsandışılaştırma (Dehumanization in Romantic Relationships) konulu araştırmada Dr. Öğretim Üyesi Asuman Büyükcan-Tetik ile beraber çalıştı. Bu araştırmayı Ankara’da gerçekleşen 20. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde poster bildirisi olarak sundu.

2017 yılında Naisa Psikolojik Danışmanlık’ta klinik uygulama ağırlıklı eğitim ve staj programına katıldı.

2018 yılında ebeveynlik stilleri, ebeveyn besleme davranışları ve mizaç özelliklerinin erken çocukluk döneminde beden kitle indeksiyle ilişkisi hakkında yapılan araştırmalarda, Dr. Öğretim Üyesi Melis Yavuz Müren ile birlikte çalışmaya başladı.

2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Eğitim Programı’nı tamamlayarak aile danışmanı sertifikasını almaya hak kazandı.

2019 yılında Sabancı Üniversitesi Psikoloji bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu.

2019 yılı Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Programı’nda eğitimine devam etmektedir.


Hazal Çelik

2007 yılında Maltepe Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi ve New York Üniversitesi’nin (NYU) ortak programı kapsamında Prof. Dr. Selçuk Şirin’in NYU’da bulunan sosyal bilimler laboratuvarında yaz stajı yaptı. 

2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 

2016 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nı “Yürütücü İşlevler ve İlkokula Hazır Bulunuşluk Arasındaki Bağlantılar” isimli tezi ile bitirdi. 

2016-2019 yılları arasında çeşitli danışmanlık merkezlerinde Gelişim Psikoloğu olarak otizm spektrumda yer alan çocuklarla terapi çalışmalarını yürüttü.

2019 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen alt dalında) eğitimine devam etmektedir. 


Nurşen Tuncer

2013 senesinde Galatasaray Lisesi’nden mezun oldu.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü yüksek onur derecesi ile bitirdi.

2014 senesinde, Minik Kalpler Projesi kapsamında Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda gönüllü olarak çalıştı.

Ekip Norma Razon Danışmalık Merkezi’nde, Moodist Psikiyatri & Nöroloji Hastanesi’nde ve Dr. Öğr. Üyesi Neslim G. Doksat’ın yanında staj yaptı.

2016-2018 yılları arasında Dr. Öğr. Üyesi Ümit Akırmak’ın süpervizörlüğünde zaman perspektifi üzerine yapılan araştırmanın makaleye dönüşmesi sürecinde asistanlık yaptı. Aynı yıllarda, Dr. Öğr. Üyesi Ayten Zara’nın yanında asistanlık yaptı.

2018 yılında Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon'un süpervizörlüğünde “psikodinamik terapide çocukların güvenli bağlanma değerleri ile erken terapötik ittifak arasındaki korelasyon” üzerine lisans tezini yazdı.

2017 yılından itibaren Dr. Öğr. Üyesi Sibel Halfon'un yürüttüğü Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları projesinde asistanlık yapmaktadır.

2019 yılının eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji bölümü Çocuk ve Ergen Alt Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı.


Y. Tuğçe Topkaya

2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünden Psikoloji yandal programını da tamamlayarak mezun oldu.

2015 yılında girdiği Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi “MSci. in Psychology: Learning Sciences” yüksek lisans programından 2018 yılında mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimi sırasında  “Special Issues in Emotion, Cognition, Learning and Development” dersi kapsamında Gelişim ve Eğitim Psikolojisi Kürsüsü tarafından yürütülen bir projenin parçası olarak, erken dönem dil gelişiminin zihin kuramı gelişimi üzerinde etkileri konusunda çalıştı.

2016 yılında Almanya’da Hei Haus der Eigenarbeit’ta başladığı seramik eğitimine, 2018 yılında Başkent Üniversitesi Seramik Atölyesi’nde devam etti.

2018 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından yürütülen “Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri” kursuna başladı. Program kapsamında yeme bozuklukları grubunda yardımcı terapist olarak görev aldı ve iki yıllık eğitimin ilk yılını tamamladı.

2019 yılında T. C. Adalet Bakanlığı Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde madde bağımlısı ergenlerle sanat psikoterapi grubunda yardımcı terapist olarak görev aldı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk/Ergen alt dalı) yüksek lisans programına başladı.

Programa Giriş Yılı: 2018


Barış Can

2005 yılında Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler’den mezun oldu.

2006-2010 yılları arasında aktif olarak Boğaziçi Felsefe Yüksek Lisans programında okudu. Bilimsel hazırlık dahil ders yükümlülüklerini tamamladıktan sonra tez yazım aşamasında ayrılıp serbest piyasada çalışmaya başladı.

Yaklaşık 1.5 yıl kuyumculuk piyasasında görev yaptıktan sonra 2013 yılından itibaren, dört yıl CELTA sertifikasıyla kurslarda İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı. Buna ek olarak aynı yıldan beri özel bir firmada eğitim danışmanlığı yapmakta.

2014 yılında Bilgi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliğine giriş yaptı ve 2018’de Psikoloji’yle çift anadaldan mezun oldu.

İngilizce Öğretmenliği çerçevesinde son yılında Üsküdar Amerikan Lisesi’nde stajyer öğretmen olarak görev yaptı.

Şubat-Mart 2018’de Günışığı Çocuk Merkezi’nde staj yaptı.

2018’de Bilgi Üniversitesi’nde Yard. Doç Dr. Sibel Halfon’un yürütüğü oyun terapisi araştırmalarına terapi transkripsiyonu yaparak katkı sağladı.

2018 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi, Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı.


Büşra Baştürk

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2018 yılında mezun oldu.

2018 Şubat ayında Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Kış Okulu kapsamında Ayvalık’ta Roman çocuklarla dışavurumcu sanat etkinlikleri yaptı.

2017 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Analiz Dersi kapsamında “Üniversite Eğitimi İçin İstanbul’a Gelen Öğrencilerin Şehir ve Üniversite Deneyimleri” konulu projesini tamamladı.

2017’de Koç Üniversitesi Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarı Yaz Araştırmaları Programı kapsamında doktora öğrencisi Müge Ekerim’in etnik kimlik ve zihin becerileri kuramı arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmasında görev aldı.

2017 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaz stajı yaptı.

2017 yılında Muzaffer Akpınar Vakfı Bilişsel Beceri Projesi kapsamında 4 ay boyunca ilkokul öğrencilerine bilişsel becerilerini geliştirmeye yönelik egzersizler yaptırdı.

2016 yılında 3 ay boyunca Nişantaşı Psikiyatri’de staj yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün Yel Değirmeni projesi kapsamında 2015-2017 yılları arasında Kuştepe Roman Sanat Evi’nde ve Çimenev Bilim ve Sanat Merkezi’nde çocuklarla dışavurumcu sanat etkinlikleri yaptı.

2016 yılında Yel Değirmeni Projesinin projesi sorumlusu olarak gönüllülük yaptı.

2015 yılında Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın çocuk etkinlik gönüllüsü olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanserli çocuklarla çalıştı.

2018 yılı itibariyle Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çocuk-Ergen alt dalında eğitim hayatına devam etmektedir.


Busem Kuralar

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Onur derecesiyle mezun oldu.

Kasım 2016 – Haziran 2017 arasında Ekip Norma Razon Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

Eylül 2016 - Haziran 2017 arasında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun “Children’s Well-Being” araştırmasında görev aldı.

2017 yılında Bilişsel Beceri Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Türkan Şoray İlköğretim Okulu’nda 3.sınıf öğrencileriyle çalıştı.

2017 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun nitel araştırma dersi kapsamında “Taşınma Süreçlerinin Kimlik Oluşumu Üzerine Etkileri” konulu araştırmayı tamamladı.

2017 yılında Prof. Feyza Çorapçı’nın Urban 95: İstanbul isimli projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü Yeniden Hayat isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında Fatih’te Suriyeli çocuklarla çalıştı.

2017 yılında YDY Araştırma & Danışmanlık ve Güzel Günler Kliniğinde staj yaptı.

2018 yılında Balıklı Rum Hastanesi Psikiyatri bölümünde staj yaptı.

2018 yılının Eylül ayında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na kabul edildi, Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine başladı.


Ecem Merve Altan

2008 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden tam başarı bursu ile mezun oldu.

2011 yazında Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü stajını yaptı.

2011 yazında Otistikler Derneği’nde gönüllü olarak çocuk, ergen ve yetişkinlerle sosyal çevreye adaptasyon içerikli Alternatif Gelişim Projesi’nde çalıştı.

2012 yılında Gün Işığı Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde yaygın gelişim bozukluk alanında gönüllü yaz stajını yaptı.

2012 Ekim-Kasım aylarında Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın kliniğinde stajyer olarak çalıştı.

2012 yılında Koç Üniversitesi Dil ve İletişim Gelişimi Laboratuvarında Prof. Aylin C. Küntay’ın yürüttüğü araştırma projesinde veri kodlama ve transkripsiyon süreçlerinde görev aldı.

2012-2013 yıllarında Koç Üniversite’sinde Doç. Dr. Bilge Yağmurlu’nun yürüttüğü anne-çocuk ilişkisi ve ergenlerde öfke alanlarındaki TÜBİTAK projelerinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

 2009-2013 yılları arasında Koç Üniversitesi KU Gönüllüleri Kulübü’nde çeşitli projelerde gönüllü olarak ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile çalıştı.

2014-2018 yıllarında Ipsos ve Eti Gıda firmalarında araştırmacı olarak çalıştı.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Hande Burcu Şimşek

2018 yazında Manisa/Soma’da, 2019 yazında Adana/Aladağ’da düzenlenen yaz okullarında çocuklar için çeşitli atölyeler düzenledi.

2016-2017 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde 9-11 yaş arası çocuklarla koro atölyesi yürüttü ve lise öğrencilerine dersler verdi.

2017 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yaptı.

2017 Kasım – 2018 Nisan ayları arasında Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda Aylin Vartanyan ve Tuğba Ata’nın süpervizörlüğünde lise çağındaki çocuklarla dışavurumcu sanat atölyeleri yürüttü.

2018 Ocak ayında Günışığı Çocuk Merkezi’nde staj yaptı.

2017-2018 yıllarında Prof. Dr. Ali Tekcan’ın otobiyografik bellek ve kolektif bellek üzerine yürüttüğü araştırmalarda görev aldı.

2017 yılında, bir devlet okulunda ilkokul 3. Sınıf öğrencilerine bir proje kapsamında birebir bilişsel beceri egzersizleri uyguladı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Programı’na başladı.

2018 yılından beri özel bir anaokulunda ailelere danışmanlık vermekte, aile seminerleri düzenlemekte, çocuklarla grup çalışmaları yapmaktadır.

2018 yılında başladığı Rorschach ve TAT eğitimine, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde devam etmektedir.

2019 yılında Maltepe Üniversitesi’nde yürütülen bir tez çalışması kapsamında bakım evlerinde yaşayan psikoz grubu hastalarla yürütülen destekleyici grupta yardımcı psikolog olarak bulunmuştur. 


Hilmi Kaan

2014 yılından itibaren 2 yıl süreyle Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü bünyesinde gerçekleştirilen Yeldeğirmeni projesinde ve 2015 yaz döneminde Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu projesinde 6-13 yaş aralığında farklı gruplarla Dışavurumcu Sanat ve Çatışma Dönüşümü atölyeleri düzenledi.

2014 Kasım ayından itibaren ilk adıyla Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Topluluğu’nun ve sonrasında resmi adıyla Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübü’nün kurucu üyeleri arasında yer aldı ve mezun olduğu döneme kadar aktif olarak çalışmalarına devam etti.

2018 yılının Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında eğitimine devam etmektedir.


İrem Yıldırım

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2016-2017 güz döneminde Erasmus kapsamında Tilburg Üniversitesi’nde eğitim aldı.

2007-2014 yılları arasında UNICEF’in 500 Çocuk El Ele projesinde gönüllü olarak çalışarak Bursa Barış Anadolu Lisesi’nin kuruluşunda rol oynadı.

2015-2016 yılları arasında Kuştepe’de 6-12 yaş arası çocuklarla dışavurumcu sanat atölyelerini yürüten ekipte yer aldı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Falih Köksal’ın yürüttüğü araştırmada araştırma asistanlığı yaptı.

2016-2017 yıllarında Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği’nin düzenlediği 5. ve 6. Uluslararası Çocuk Hakları Film Festivali’nde ön jüri üyeliği yaptı.

2016-2017 yılları arasında Hollanda’da bulunduğu sırada UNICEF Studentteam ve Serve the City kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştı.

2017 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün lisans öğrencilerine yönelik hazırladığı eğitime katıldı.

2017 yılında Bilişsel Beceri sosyal sorumluluk projesi kapsamında 3. sınıf öğrencileriyle bireysel atölyeler yürüten gönüllülerden biri oldu.

2017-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı’nda Yard. Doç. Dr. Gaye Soley’in araştırmalarında ve Boğaziçi Üniversitesi Gelişimsel Psikoloji Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü araştırmalarda asistanlık yaptı.

2017-2018 yılları arasında Maya Vakfı’ında, YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık’ta ve Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yetişkin erkek psikoz servisinde gönüllü stajlarını tamamladı.

Lisans hayatı boyunca Boğaziçi Ünversitesi Davranış Bilimleri Kulübü kurucu üyelerinden biri olarak kulüp içi çalışmalarını sürdürdü.

2018 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında (Çocuk-Ergen Alt Dalı) eğitimine devam etmektedir.


Sumru Duraner

2013-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Uygulamalı Hafıza Araştırmaları Laboratuvarı (KURAM) bünyesinde yürütülen otobiyografik hafıza araştırmasının veri toplama ayağında görev aldı.

2015-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Kulübü’nün başkanlığını yaptı.

2016 yılının güz döneminde öğrenci değişim programı kapsamında American University’de eğitimine devam etti.

2017 yılının bahar döneminde Dr. Ayşe Altan Atalay tarafından yürütülen, karar verme davranışları ve kişilik özellikleri konulu araştırmada görev aldı.

2017 yılının Haziran ayında Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yaptı.

2017 yılının yaz döneminde Koç Üniversitesi Work-Study programı kapsamında, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi altında yürütülen araştırmada görev aldı.

2017 yaz-güz dönemleri arasında Yar. Doç. Dr. Gizem Erdem tarafından yürütülen, bağımlılık ve aile dinamikleri konulu araştırmada asistan olarak görev aldı.

2018 yılında Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde 3 ay süreyle staj yaptı.

2018 yılında Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2018 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden, Bilişsel ve Beyin Bilimleri sertifika programını tamamlayarak mezun oldu.

2018 yılı eylül ayında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.


Şafak Durace

2018’de Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu.

2017’de dört ay boyunca Oxford Üniversitesi Psikiyatri Departmanı’nda Dr. Bergljot Gjelsvik ile ‘Mindlock’ isimli projede intihar ve depresyon üstüne araştırmalara katıldı.

2017’de Oxford Mindfulness Center’da  Dr. Mark Williams ve Dr. Willem Kuyken tarafından hazırlanan Mindfulness ve Depresyon temalı Yaz Okulu’na katıldı ve onun dışında aynı organizasyonda gönüllü olarak çalıştı.

2017 yazında Bangor Universitesi tarafından düzenlenen ‘Mindfulness in Society Conference’ına katıldı.

2017’de Fransız La Paix Hastanesi’nde staja katıldı.

2016’da Dr. Justin Marcus’un asistanlığını yürüttü.

2012’de Galatasaray Üniversitesi siyaset bilimi bölümünden mezun oldu.

Lisans hayatı boyunca TOG ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü faaliyetlere katıldı.


Tuba Güler

2018-2019 Rorschach eğitiminin ikinci ve TAT eğitiminin ilk yılındadır 2017 -2018 Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Pedagojik Formasyon eğitimini tamamladı.

2017-2018 Tavistock Bebek Gözlem Grubu’ndaki eğitim kapsamında 1 yıl boyunca haftada bir gün bir ailenin bebeğini gözlemledi ve eğitim kapsamında yine süpervizörler ile 2 ayda bir buluşma seminerlerine katıldı.

2017- 2018 Mini Renk Anaokulları’nda psikolog / rehber öğretmen olarak çalıştı.

2016-2017 Bostancı Doğa Koleji’nde gölge öğretmenlik yaptı (ilköğretim).

2016 yılında Çocuk Testleri Değerlendirme Eğitimi’ni tamamladı ve çalıştığı kurumlarda uyguladı.

2016 Ocak ayında Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Yardımcı Doçent Berna Akçınar  ve tez ekibi, öğrenciler Melis Tuncel, Bahar Kar, Ebru Özbek ile birlikte Gelişim Psikolojisi alanında bir yıllık bir tez araştırması yapıldı. ‘Moral Development’ üzerine bir tez araştırması yazarak mezun oldu.

2016 Avrasya Şizofreni Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.

2016 yılında İstanbul Çapa’da  Nöroloji Bölümü’nde Psikolog Elif Yavaş Yıldırım’ın çalışmasına gönüllü  katılım sağladı.

2015 yılında Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 1 yıl gönüllü stajyerlik yaptı.

2014-2015 yılları arasında FMV Otizm Orkestrası projesinde 1 yıl gönüllü olarak görev aldı.

2014 Ocak-Mayıs döneminde BİLGEN TERAPİ ENSTİTÜSÜ’nde Garo Topuzoğlu ile birlikte klinik alanda stajını tamamladı (yarı dönemlik staj).

2014 Eylül-Haziran’da FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ  Psikoloji laboratuvarında araştırma alanında Yrd. Doç. Dr. Roberth Booth’un gönüllü asistanlığını yaptı


Tuğba Çetin

2012-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)’nde gönüllü olarak çalıştı.

2014- 2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde öğrenci asistanlığı yaptı.

2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak tarafından verilen eğitim ve gözetim eşliğinde Akran Rehberliği derslerini tamamlayarak bölümü yeni kazanan öğrencilere akademik ve sosyal alanlarda destek oldu, bölümde düzenlenen etkinliklerde görev aldı.

2015 yılı bahar döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında Kopenhag Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim gördü.

2015-2016 yılları arasında Arkabahçe Psikolojik Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi Merkezi’nde staj yaptı.

2015-2016 yılları arasında FMV Ayazağa Işık İlkokulu’nda zorunlu stajını tamamladı.

2016 yılı bahar döneminde Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Nihal Yeniad ve New York Üniversitesi’nden Michael Sulik işbirliğinde yürütülen çocukların öz denetim becerileriyle içselleştirme rahatsızlıklarını araştıran meta analiz projesinde görev aldı.

2016 Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2016 Haziran-Eylül ayları arasında Genç Hayat Vakfı “Mevsimlik Gezici Çocuk İşçiliği Önleme Programı” projesinde saha psikolojik danışmanı olarak gönüllü üniversite öğrencileri, mevsimlik gezici çocuk işçiler ve aileleri ile çalıştı. Aynı proje kapsamında sonraki senelerde Gönüllü Eğitmeni olarak eğitmenlik yaptı.

2016 Eylül-2018 Temmuz yılları arasında Özel Fenerbahçe Eğitim Kurumlar’ında Okul Psikolojik Danışmanı olarak ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler ve aileleri ile çalıştı.

2018 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir


Zeynep Eda Erdivanlı

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Günleri’ni düzenleme ekibinde görev aldı.

2014-2017 yılları arasında Pavlov’s Partner adlı terapi merkezinde staj yaptı.

2014 yılında Küçük Şeyler Anaokulu’nda gönüllü olarak gözlem yaptı. Burada 4 yaşındaki çocukların gelişimini üç ay süreyle çocuklarla oynayarak etkileşim içinde gözlemledi.

2015 yılında İstanbul Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki stajını tamamladı.

2016 yılında okulundaki gelişim projeleri dersi kapsamında Gelincik Çocuk Yuvası’nda üç ay süreyle gözlemci olarak bulundu. Burada çocuklarla aktif olarak ilgilendi, gözlem yaptı ve çocuklara gelişim testleri uyguladı.

2017 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) eğitimini tamamladı.

2017 yılında SHÇEK Bahçelievler Şeyh Zayed 0-12 yaş Çocuk Yuvası’nda yapılması tasarlanan Koç Üniversitesi Yeni Hayatlar Projesi(KÜYAP)’nde eş koordinatör yardımcısı olarak görev aldı. Projenin yazımında ve tasarlanmasında yer aldı. 

2018 yılı eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) programında eğitimine devam etmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ve Bebek Ruh Sağlığı Derneği üyesidir.


Programa Giriş Yılı: 2017


Ayşenur Dilara Düven

2014 yılında 6 ay süreyle Gaziosmanpaşa Belediyesi Aile Danışma Merkezi’nde staj yaptı.

2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü Yeldeğirmeni projesinde ve 2015 yaz döneminde Boğaziçi Üniversitesi Ayvalık Yaz Okulu projesinde 6-13 yaş aralığında farklı gruplarla Dışavurumcu Sanat ve Çatışma Dönüşümü atölyeleri düzenledi.

2016 yılında Hümanite Psikiyatri Kliniği staj programını tamamladı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (Çocuk – Ergen Alt Dalı) başladı.


Ece Soysal

2012 yılında Koç Özel Lisesi’nden mezun oldu.

2015 yılında Manchester Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2016 yılında Northumbria Üniversitesi Sağlık Psikolojisi alanında burslu yüksek lisansını birincilikle bitirdi.

Lisans tezini ‘kendi kendine klamidya testi yapmayı tahmin eden faktörler’ konusunda yaptı. Yüksek lisans tezinde kendi kendine testis muayenesini artırmak için bir geliştirdiği bir müdahalenin fizibilitesini inceledi.

2016 yılında Sri Lanka’da SLV Global bünyesinde üç ay süre ile gönüllü koordinatörü olarak çalıştı, hastane servisleri, okullar ve çeşitli toplum merkezlerinde aktiviteler yürüttü.

2017 yılında 9 ay süre ile Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk/Ergen Psikiyatri/Psikoloji bölümünde araştırma projelerine aktif olarak katıldı ve seans gözlemi yaptı. Araştırmalara katılımı halen devam etmektedir.

2017 itibariyle Kanser Savaşçıları Derneği’nin Serum Askılı Bisiklet araştırmasını yönetmekte, Türkiye’deki pediatrik onkoloji yatan hasta servislerinde bisiklet kullanımının psikososyal etkilerini incelemektedir.

2017 itibariyle Kaçuv’un Sanatla Hayata Renk Kat projesinde gönüllü olarak çalışmaktadır.

Ayrıca ilkokul ve lise yıllarında Fenerbahçe Yelken Kulübü’nde yelken yaptı ve milli takımda yarıştı, üniversite eğitimi boyunca voleybol oynadı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk/Ergen alt dalı) yüksek lisans programına başladı.


Merve Açıl

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisansı’na başladı.

2013 yılından, mezun olana kadar Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nde aktif olarak yer alarak Şeyh Zayed Çocuk Yuvasında’ki çocuklarla çalışmaların yapıldığı gönüllü sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

2014 yılından itibaren mezun olana kadar Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın projesinde çalıştı, çeşitli kodlamalar ve çocuklarla kreşlerde uygulamalar yaptı.

2014 yılından itibaren mezun olana kadar Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nde (GETEM) görme engellilerle çalıştı.

2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda gönüllü staj yaptı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nin tercih dönemindeki lise öğrencilerine koçluk yapılması amacı ile başlattığı Koçluk Projesi’nde aktif olarak yer aldı.

2016 yılında Reading & Research dersi kapsamında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun “Child Maltreatment” projesinde yer aldı.

2016 yılında Erasmus değişim programı ile Belçika’da KU Leuven Üniversitesi’ne gitti. 

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesi ile tamamladı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (çocuk-ergen alt dalı) programına başladı ve devam etmektedir.

2017-2018 yılında HABİTUS Araştırma Şirketi’nde Sosyal Antropolog olarak çalıştı.

2018 yılından beri Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon'un yürüttüğü "Psikodinamik Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları"nda TÜBİTAK Proje Asistanı olarak çalışmaktadır.

2018 yılından beri Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi olarak İstinye Üniversitesi’nde çalışmaktadır. 


Tuğçe Merve Aytaç 

2014 – 2017 yılları arası Doç. Dr. Ayten Zara’nın yanında asistan olarak görev yaparak, topluma yönelik önleyici çalışmalarına destek verdi.

2015 yılında Hayata Renk Ver Derneği’nde gönüllü olarak, Siyami Ersek Hastanesi’nde kronik kalp hastası çocuklarla sanat terapisi çalışmaları yaptı.

2015 yılından bu yana World Human Relief (WHR) topluluğunda gönüllü olup, projelere destek vermektedir.

2015 yılında Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği’nin Çocuk Koruma Seminerleri Kursu’nu tamamladı.

2016 yılında Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde stajyer olarak görev yaptı.

2016 yılından bu yana Zen Danışmanlık’ta stajyer olarak görev yapmaktadır.

2017 yılı Temmuz ayında WHR topluluğun Afrika projesi kapsamında gönüllü olup iki hafta boyunca Uganda’da çocuklarla psiko – sosyal destek çalışmalarında bulunarak, topluma yönelik sürdürülebilir çalışmalarda görev aldı.

2016 Ekim – 2017 Ocak tarihleri arasında Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon tarafından yürütülen “Psikodinamik Oyun Terapisinin Etkinliğin İncelenmesi: Oyun Türleri, Terapötik Müdahaleler ve Terapötik İttifak” başlıklı projesi kapsamında 7 oyun terapisi seansının yazılı deşifrelerini tamamladı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (Çocuk – Ergen Alt Dalı) başladı.


Yasin Gürkan

Marmara Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümleri’nde çift anadal yaparak ve her iki bölümden de yüksek onur derecesi alarak 2016 ve 2017 yıllarında lisansını tamamladı. Fen-Edebiyat Fakültesi 2.liği ve Sosyoloji Bölümü 1.liği dereceleriyle mezun oldu.

Lisans eğitimi sürecinde 2013-2014 eğitim öğretim yılında bir dönemini de Hollanda’da Erasmus University Rotterdam’de değişim öğrencisi olarak geçirdi.

2015 Eylül ve 2016 Ocak arasında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde Psikolojik Danışmanlık stajını gerçekleştirdi.

2017 Şubat ve Mayıs arasında Harun Reşit İlköğretim Okulu’nda Psikolojik Danışmanlık stajını gerçekleştirdi. Bu süreçte grupla psikolojik danışmanlık çalışmaları yaparak 2. ve 3. Sınıf öğrencilerinden oluşan bir gruba ön-test ve son-test içeren Empati Geliştirme Programı uygulamıştır.

2017 Ocak ayından itibaren aldığı Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi kapsamında özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon eşliğinde danışan görmüştür.

2017 yılından beri Duru Yaşam Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde psikolojik danışma & psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrenimi boyunca Marmara Üniversitesi kulüplerinde başkanlık, başkan yardımcılığı ve denetim kurulu üyeliği ve aktif üyelik görevlerini yerine getirdi. Özellikle Erasmus Student Network Marmara’da 3 sene, Psikoloji ve Gelişim kulübünde 2 sene ve Sosyoloji kulübünde 3 sene aktif olarak yer aldı.

Bilişsel Davranışçı Terapi teorik ve uygulama & süpervizyon eğitimini tamamlamıştır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi eğitimi, Obsesif Kompulsif Bozukluğu Tedavisi (bütüncül psikoterapi perspektifi), Temel Psikofarmakoloji Eğitimi aldı.

MMPI, TAT, CAT gibi objektif ve projektif, toplamda 24 tane çocuk ve yetişkin değerlendirme testinin uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

2017 yazında, 3 ay özel bir yaz okulunda 3-10 yaş aralığında ki çocuklarla öğretmen olarak çalışmıştır.

2017 Eylül ayında Aile Danışmanlığı (Marmara Üniversitesi & 450 saat) Programı’na başladı ve 2018 Şubat ayında eğitimini tamamladı. Özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde süpervizyon altında aile danışmanlığı hizmeti vermektedir.

2017 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (çocuk-ergen alt dalı) programında derslerini ve stajını bitirmiş, şu anda tez aşamasındadır.

2018 Mart-Temmuz arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde seminer, eğitim ve araştırma konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

Travma terapisi üzerine olan “Somatik Deneyimleme’ye Giriş Seminerleri’ne” katıldı.

Resim Yorumlama Eğitimi & Projektif Çizim Testleri Eğitimine katıldı.

Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın ofisi Güzel Günler Polikliniği & YDY danışmanlıkta 1 yıllık stajını bitirmiştir. Halen bu merkezde danışan görmeye devam etmektedir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuk ve ergenlerle (6-18 yaş) nöropsikolojik terapi yöntemi olan “Attentionar” uygulayıcısı eğitimini tamamlamıştır.

 “Şema Terapi Uluslararası Sertifikasyon” ve “Duygu Odaklı Çift Terapisi” eğitimi sürecindedir.


Programa Giriş Yılı: 2016


Büşra Erdoğan

2015 yılında altı ay süreyle PADEM Psikoloji Organizasyon Hizmetleri’nde “Öğrenci Kulübü Staj Programı” kapsamındaki seminer ve etkinliklere katılarak 60 saatlik staj programı tamamladı.

2012-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)’nde gönüllü olarak çalıştı.

Ekim 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında Özel Açı Okulları’nda stajyer okul psikolojik danışmanı olarak çalıştı.

Ocak-Mayıs 2016 tarihleri arasında Kağıthane Seyrantepe İlkokulu’nda stajyer okul psikolojik danışmanı olarak çalıştı.

2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak tarafından açılan “Akran Rehberliği” dersi kapsamında, eğitim ve gözetim alarak hazırlığa devam eden bölüm öğrencilerine akran rehberlik hizmetini sağlayan gönüllü öğrenciler arasında yer aldı.

Temmuz 2015-Eylül 2016 tarihleri arasında Özel Mavi Yunus(Dodo) Aile Danışma Merkezi’nde staj yaptı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Mümin Tansever Kulüp Faaliyetleri ödülünü de alarak yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2016 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Esra Hızır

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübü’nün düzenlenmiş olduğu Hasan Nami Güler tarafından verilen Yaratıcı Drama eğitimini tamamladı.

2014 yılı Bahar döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında University of Ljubljana, Slovenya’da eğitim gördü.

2014 Eylül-2015 Nisan tarihleri arasında Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda, Gençlik Eğitim Merkezi(GEM) projesinde gönüllü olarak görev aldı. O süreçte çocuklarla Dışavurumcu Sanat Atölyeleri düzenledi.

2015 Ekim-2016 Haziran ayları arasında devam etmekte olan teorik ve uygulamalı eğitimi içeren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Dans ve Hareket Terapisi Yöntemleri Sertifika Programı’nı tamamladı.

2015 Kasım ayından beri Maya Vakfı’nın gönüllülerinden biri olarak sanat, müzik ve dans terapisi atölyelerini içeren ‘Project Lift’ projesi kapsamındaki faaliyetlere katılmaktadır.

2016 Ocak-Haziran ayları arasında Boğaziçi Üniversitesi Bebek ve Çocuk Laboratuvarı’nda lisans asistanlarından biri olarak çalıştı.

2016 Ocak-Haziran ayları arasında Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürütmüş olduğu projede anne-çocuk etkileşiminde ‘Supportive Presence’ ve ‘Structural and Limit Setting’ kodlamalarında görev aldı.

2016 Nisan ayında Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Çiğdem Ergül tarafından verilmiş olan ‘DIR Floortime Başlangıç Kursu’ eğitimini tamamladı.

2016 yılı Ocak ayında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2016 Eylül ayında İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisinde iki yıl sürecek olan Sanat Psikoterapileri Eğitim Programı’na, programın asistanlarından biri olarak kabul edildi.

2016 Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Ezgi Emiroğlu

2012-2013 okul döneminde Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen "Anne-Babalara Yönelik E-Öğrenme Portalı İle Otizmli Çocukların Okul Öncesi Eğitime Katılımlarının Artırılması" adlı projede gönüllü olarak çalıştı. 

2013 -2015 yılları arasında "Oyun Benim İlacım" projesi kapsamında, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı bünyesinde Şişli Etfal Hastanesi'nin onkoloji departmanında, süpervizyon eşliğinde, gönüllü olarak çalıştı. 

2015 Ocak- 2015 Eylül tarihleri arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi K4 psikoz servisinde staj yaptı. 

2015 Nisan-2015 Aralık tarihleri arasında Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırma Laboratuvarının yürüttüğü "Evliliğin İlk Yıllarında Evlilik İlişkisini Etkileyen Faktörler" projesinde yeni evli çiftlerin etkileşimlerinin çift kodlama sistemine göre kodlanma sürecinde görev aldı. 

2015 Temmuz-Ağustos aylarında Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Kliniklerinde staj yaptı. 

2016 Ocak ayında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesi ile mezun oldu. 

2016 Ocak– 2016 Mayıs tarihleri arasında Neşe Erberk Çocuk Yuvasında staj yaptı. 

2016 Şubat 2016 Mayıs tarihleri arasında Çocuk Aile Gelişim ve Eğitim Derneği bünyesinde gerçekleştirilen "Gelişim Tarama" projesinde testör olarak görev aldı. 

2016 Ocak ayından beri Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2016 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WÇZÖ-IV) eğitimini tamamladı. 

2016 -2018 yıllarında PSI Çocuk ve Aile Merkezi’nde asistan psikolog olarak çalışıp, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarla ev ortamında özel eğitim terapisi uyguladı.

2019 yılında “Depresyondaki Ergenlerin Okul ve Arkadaşlık Algıları" adlı teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programından mezun oldu.

2018 yılında PSİ ekibine dâhil oldu. Çocuk, ergen ve aileleriyle hem değerlendirme (bilişsel ve projektif) hem bireysel terapi alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Duygusal terapi çalışmalarının yanı sıra öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrumuna bağlı güçlükler, dil gelişimindeki zorluklar ve gelişimsel sorunlar yaşayan çocuklara eğitimsel terapi ile destek vermektedir. 


Gözde Aybeniz

2014 yılı güz döneminde Deniz Kabuğu Okul Öncesi Eğitim Merkezi'nde staj yaptı.

2015 yılı Nisan ayında, şiddete maruz kalan ya da şiddete tanık olan çocukların sosyal hayata katılmalarını desteklemeyi hedefleyen Çocukça Yaşamak adlı projede yer aldı.

2015 yılında, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın polikliniğinde gözlemci olarak bulundu.

2016 yılında Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2016 yılı bahar döneminde Çagev tarafından yürütülen Gelişim Tarama Projesi'nde çocuklarla gelişim tarama testleri uyguladı.

2016 yılı bahar döneminde gönüllü olarak yer aldığı Bilişsel Beceri Eğitimi adlı projede çocuklarla bire bir dikkat egzersizleri uyguladı.

2016 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun oldu.

2016 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Merve Gamze Ünal

2013-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü’nün Gülen Gözler Projesi’nde ve Çocuk Hakları Birimi’nde gönüllü olarak görev aldı.

2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nda Doç. Dr. Deniz Albayrak Kaymak tarafından verilen eğitim ve gözetim eşliğinde Akran Rehberliği derslerini tamamlayarak bölümü yeni kazanan öğrencilere akademik ve sosyal alanlarda destek oldu.

2014-2015 yılları arasında Ekip Norma Razon Çocuk, Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2015 yılında Erasmus Değişim Programı kapsamında Kopenhag Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde eğitim gördü.

2015-2016 yılları arasında Ulus Özel Musevi Okulları’nın ilkokul ve lise bölümlerinde stajyer psikolojik danışman olarak zorunlu stajını tamamladı.

2016 yılında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde staj yaptı.

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2016-2019 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuvarı’nda yürütülen Psikanalitik Oyun Terapileri Süreç Araştırması’nda çalıştı.

2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Garanti Emeklilik ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ve çalışan çocukların okula dönmesini hedefleyen “İşimiz Okumak Projesi”nde asistan olarak çalıştı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’ndan “Associations between Parental Mentalization, Children's Emotional Mental State Talk, Children's Adverse Experiences and Behavior Problems” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2018 yılı itibariyle özel bir danışmanlık merkezinde çocuk, ergen ve ailelerine yönelik psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir. 


Merve Özmeral

2014-2016 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde Akran Rehberliği derslerini alarak bölüme yeni gelen öğrencilere akademik ve sosyal destek verilmesini hedefleyen projede yer aldı ve bu süreçte bölümdeki etkinliklere destek oldu.

2015 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türk İşaret Dili kursunun ilk aşamasını tamamladı.

2015-2016 eğitim yılında İstek Özel Kemal Atatürk Ortaokulu’nun psikolojik danışmanlık servisinde zorunlu stajını tamamladı.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda gönüllü staj yaparken psikiyatri kliniğinin vaka toplantılarına ve görüşmelerine gözlemci olarak katıldı. Aynı zamanda Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın Cerrahpaşa Nöroloji Anabilim Dalı’ndaki otizm ve asperger tanısı almış çocuklarla muayenelerinde bulundu.

2015- 2016 yılları arasında Leyla Müderrisoğlu’nun Oku-Yaz Öğrenme Merkezi'nde alternatif eğitim metotları ile özgül öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalıştı.

2016 Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden yüksek onur derecesi ve “Eğitim Bilimleri Özel Ödülü” ile “Fakülte Sekreterliği Ödülü” alarak mezun oldu.

2016 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın Çocuk-Ergen alt dalında eğitimine devam etmektedir.


Rüştü Emre Aksoy

 2011 yılında Kadıköy Anadolu Lisesinden Mezun Oldu

2015 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer olarak çalıştı.

2016 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimi sürecinde çeşitli araştırma ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı, Felsefe bölümünde yan-dal yaptı,

2016 yılında başladığı yüksek lisans eğitimi boyunca araştırma asistanı olarak çalıştı, data toplama, düzenleme ve analizi görevlerinde yer aldı. 

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından, “Affect regulation mediates the association between affect focused psychodynamic interventions and symptomatic improvement in child psychotherapy” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

2019-2021 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezinde klinik psikolog olarak görev aldı; başvuruların değerlendirilmesi, merkezin koordinasyonu ve çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarının düzenlenmesi gibi sorumlulukları yerine getirdi.

2019 yılından itibaren özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için bireysel psikoterapi ve ebeveyn danışmanlığı çalışmalarını sürdürmektedir.


Seda Doğan

2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümünden mezun oldu.

2011-2012 yıllarında bir sözlü tarih projesinde asistan olarak çalıştı. Bu süreçte birçok gençle derinlemesine görüşmeler yaptı.

2012 yılında Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar yüksek lisansını tamamladı.

2014-2015 yıllarında Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde Türkiyeli ve Suriyeli çocuklara akademik ve sosyal destek verdi.

2016 yılında (2013 yılında girdiği) İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olarak ikinci lisans eğitimini tamamladı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisansına (Çocuk-Ergen alt dalı) başladı.

Halen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda gönüllü olarak staj yapmaktadır.


Şebnem Erinç

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Felsefe Çift Anadal Programından mezun oldu.

Lisans eğitimi boyunca pek çok sivil toplum kuruluşunda gönüllülük ve proje yürütücülüğü yaptı. 

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programından, “A cultural developmental perspective on differences in adolescents' judgments about moral values at different ages” başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu.

Çalışmalarına psikanalitik yaklaşımlı bireysel psikoterapi (yetişkin, çocuk ve ergen), oyun terapisi, ebeveyn danışmanlığı, psikolojik ve bilişsel değerlendirmeler ile devam etmektedir.


Programa Giriş Yılı: 2015


Ayşenur Coşkun

2013 Haziran- Aralık ayları arasında Nirengi  Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2014 yılı Güz döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında Helmut Schmidt Universität, Hamburg‘da eğitim gördü.

2014 – 2015 öğretim yılı boyunca Özel İstanbul Koleji’nde stajyer psikolojik danışman olarak zorunlu stajını tamamladı. Bu süreçte 6 haftalık bir grup çalışması yürüttü.

2015 Ocak- Temmuz ayları arasında Boğaziçi Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Labaratuvarında Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü projenin veri kodlama sürecinde görev aldı. Daha sonra gene Doç. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü ‘’Environmental Conditions and Child Development in Preschool Period‘’ adlı proje kapsamında yuvalara giderek çocuklarla uygulamalar yaptı.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nden onur derecesi ile mezun oldu.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı''na başladı.


Burcu Oğuzdoğan 

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden Eğitim Fakültesi’nin Prof. Dr. Turhan Oğuzkan ödülünü alarak yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2014-2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenci asistanı olarak çalıştı.

2014-2015 yılları arasında Özel Şişli Terakki Vakfı Ortaokulu’nda stajyer psikolojik danışman olarak görev aldı. Bu süreçte 8 haftalık bir grup çalışması uyguladı.

2014 yılında yaz döneminde Romanya’da 15 haftalık süren ‘Grow’ Projesinde eğitmen olarak görev aldı. Aynı sürede Romanya’da bulunan ‘Angels Down Friends’ isimli klinikte stajyer psikolojik danışman olarak çalıştı.

Prof. Dr. Kültegin Ögel’in Motivasyonel Görüşme Teknikleri ve Bağımlılık eğitimlerini tamamladı, şuanda Bağımlılık ile Mücadele projesinde proje asistanı olarak çalışmakta.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "The Relationship between Emotion Regulation, Coping Strategies, Perceived Social Support and Alcohol/Cannabis Dependency Risk Among University Students" başlıklı tezini tamamlayarak mezun olmuştur. 


Cansu Yavuzoğlu

2008 yılında İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nin Piyano Bölümünü tamamladı.

2011 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi’nden mezun oldu.

2014 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde 1 aylık stajını tamamladı.

2014 yılından itibaren çeşitli yaş gruplarına piyano ve solfej dersi vermeye başladı.

2015 yılında Ankara Şizofreni Hastaları ve Yakınları Dayanışma Derneği’nde, Prof. Dr. Nuray Karancı’nın açmış olduğu ders kapsamında süpervizyon alarak, 4 ay gönüllü olarak çalıştı.

2015 Şubat ayında Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun verdiği Aile ve Evlilik Terapisi, Seviye 1’i tamamladı.

2015 Haziran ayında ODTÜ psikoloji bölümününden mezun oldu

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Deniz Özsoy

2015 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

Lisans eğitimi boyunca Doç. Dr. Bilge Selçuk’un Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı ile Prof. Dr. Sami Gülgöz’ün KOBA Otobiyografik Bellek Araştırmaları Laboratuvarı’nda görev aldı.

2012 güz döneminde Erasmus Değişim Programı kapsamında Tilburg Üniversitesi’nde eğitim gördü.

2013 yılının yazında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde stajyer olarak çalıştı.

2013-2014 yıllarında Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi’nde çalıştı.

2014 bahar döneminde Yağmur Çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalıştı.

2014 yazında AIESEC programı ile Arjantin’deki bir çocuk esirgeme kurumunda gönüllü olarak çalıştı.

2015 bahar döneminde Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın kliniğinde stajyer olarak çalıştı.

2015-2018 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi''nde yürütülen Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları Laboratuvarı’nın asistanlığını yürüttü.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans programından, " Therapeutic Alliance in Psychodynamic Child Psychotherapy: Growth Trajectories and Relations with Outcome" başlıklı teziyle mezun oldu.

Bate Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü’nde çocuk ve gençler ile psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir.


Dilay Celasun

2013 yılında Doç. Dr. Mehmet Kemal Kuşçu’nun, anne-çocuk etkileşimleri ile ilgili araştırmasında videoların kodlanmasında görev aldı.

2014 Eylül ayından beri Ekip Norma Razon Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yapmaktadır.

2014 Ekim - 2015 Şubat tarihleri arasında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda gönüllü olarak çocuklarla çalıştı.

2015 Ocak ayında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Kadın Psikoz Servisi’nde staj yaptı.

2015 yılında Erenköy İlkbeş Anaokulu’nda staj yaptı.

2013- 2015 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarı’nda Yard. Doç. Dr. Simay İkier’in danışmanlığında yürütülen kokuların insan algısı üzerindeki etkisini inceleyen araştırmada veri toplama ve araştırma alanlarında yer aldı.

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde Yard. Doç. Dr. Ayşe Altan Alatay’ın danışmanlığında çocukluk yaşantılarının şimdiki ilişkiler ve romantik ilişkiden memnuniyete nasıl yansıdığını incelemek amacıyla yürütülen araştırmada yer aldı.

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Gülsün Ünal

2012 Eylul-2013 Mayıs ayları arasında Öğrenci Değişim Programı kapsamında University of Calgary, Kanada’da eğitim gördü.

2013 Ağustos ayında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2013 Eylül ayında ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’na başladı ve “Koruma Altındaki Bebek Ve Çocukların Bireysel Özellikleri İle Bakım Tiplerinin Gelişimsel Sonuçlar Üzerindeki Etkilerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi” adli TUBITAK projesinde proje asistanı olarak çalıştı. Ayrıca “Anne-Çocuk Konuşmalarında Annenin Kullandığı Mimik Ve Dokunma Davranışlarının Çocuğun Bellek Özellikleri Üzerindeki Etkisi” adli projede asistan olarak çalıştı.

Nisan 2013-Eylul 2015 tarihleri arasında Ufuk Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

ODTÜ’deki Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı’nı 2015 Eylül ayında “Maternal Psychological Control and Child Temperament As Predictors Of Preschoolers’ Internalizing Problems: Mediating Role Of Guilt Proneness” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamladı.

2015 Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı''na başladı.


Ivon Siva

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2014 yılında mezun oldu.

2012 yılında Ekip Norma Razon, Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık         Merkezi’nde  staj yaptı.

2014 Yılında Junior&Parents Psychiatry’de staj yapmıştır.

2014 yılında Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi- Psikiyatri Polikliniğinde klinik staj ve araştırma asistanlığı yaptı.

2014 yılından itibaren Koç Üniversitesi – Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda, Doç Dr. Bilge Yağmurlu tarafından yürütülen bir TÜBİTAK projesinde , araştırma asistanlığı yapmaktadır.

2014 Mayıs ayında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde 5 senelik Psikodramatistlik eğitimine başlamıştır.

2014 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde başladığı Rorschach, CAT ve TAT test eğitimlerine devam etmektedir.

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk- Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Mehmet Sunalp Tarakçı

2005 Aristoteles Üniversitesi Modern Greek Language School’ da Yunan Dili Kültürü Eğitimini tamamladı.

2006 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu.

2008 Ekim – 2009 Nisan yıllarında Türk Kızılayında gönüllü olarak çalıştı.

2009 yılı Nisan ayından itibaren Türk Kızılayında görev yapıyor.

2013 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Yüksek Lisans Programından mezun oldu.

2013 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar tarafından 42 saatlik “Bilişsel ve Davranışçı Terapi Eğitimini” tamamladı

2014 yılı Nisan ayında Wisc-r Formatörü Murat Bulut tarafından “Wisc-r Zeka Testi Uygulama ve Yorumlama Eğitimine” katıldı

2014 yılı Mayıs ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Uluslararası Travma Çalışmaları ortak programı olan 112 saat seminer ve 48 saat klinik süpervizyondan oluşan “Travma Çalışmaları Sertifika Programını” tamamladı

2014 yılında İstanbul Üniversitesi Travma Çalışmaları Sertifika Programı ile işbirliğinde düzenlenen “Travma ve İlişkili Ruhsak Bozukluklarda EMDR Uygulamaları” Eğitime katıldı

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji ( Çocuk- Ergen Alt Dal) Yüksek Lisans Programı’na Bilimsel Hazırlık düzeyinde kabul edildi.


Nazlı Büyükbayrak

2013 yaz döneminde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yaptı.

2013 ve 2014 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde 3 ay süren “Mesleğe Hazırlık: Terapi Odasına Giriş” programına katıldı.

2014 yılında Doç. Dr. Bilge Yağmurlu tarafından yürütülen bir TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinden mezun oldu.

2014 yaz döneminde Türk Psikologlar Derneği tarafından yürütülen “Çocuk Değerlendirme Paketi” kursuna katıldı.

2014 yılında Sekoya Danışmanlık Merkezi ve İz Danışmanlık Merkezi tarafından yürütülen 20 saatlik SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi) uzman eğitimine katıldı.

2014 ve 2015 yılları arasında Sekoya Danışmanlık Merkezi ve İz Danışmanlık Merkezi tarafından  7 çocukla (6-9 yaş aralığında) yürütülen SOBECE (Sosyal Beceri Çocuk Eğitimi) grup terapisinde co-terapist olarak görev aldı. Şu an aynı eğitim programında 8 çocukla (7-11 yaş aralığında) yürütülen grup terapisinde görev almaktadır.

2014 ve 2015 yılları arasında otizm tanısında sahip bir çocuğa gölge ablalık yaptı.

2014 ve 2015 yılları arasında Geniuspy Düşünce Becerileri Merkezi’nde 5-11 yaş aralığındaki çocuklarla birebir dikkat egzersizleri (kağıt çalışmaları ve oyunlar şeklinde) uyguladı.

2015 yılında Psikolojiistanbul tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi 1. Seviye” eğitimini tamamladı.

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Saime Ece Gündüz

2010 yılında İstanbul (Erkek) Lisesi’nden mezun oldu.

Şubat 2011- Haziran 2012 tarihleri arasında Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi’nde gönüllü kitap okuyucu olarak bulundu.

2013-2014 Güz döneminde Berlin Freie Universitaet’te Erasmus Değişim Programı kapsamında eğitim gördü.

2013-2014 İlkbahar döneminde İstanbul Zerka Moreno Psikodrama Enstitüsü’nün psikoloji öğrencileri için düzenlemiş olduğu psikodrama hazırlık eğitimine katıldı.

2013 yılında Koç Üniversitesi Yaz Araştırma Programı çerçevesinde Prof. Sami Gülgöz tarafından yürütülen “Memory for Public Events and Their Personal Implications” projesinde araştırma asistanlığı yaptı.

2014 Temmuz ayında Özel Fransız Lape Hastanesi’nde stajını yaptı.

2015 Şubat ayında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yaptı.

2015 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden birincilikle mezun oldu.

2015 yılı İlkbahar döneminde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Anabilim Dalı’nda, Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın muaynehanesinde gözlemci olarak bulundu.


Programa Giriş Yılı: 2014


Cansu Akay

2010 Eylül- 2010 Kasım tarihleri arasında Özel Yıldız Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nde çocukların seanslarına gözlemci olarak katıldı.

2010 Eylül- 2012 Haziran tarihleri arasında Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde test uygulamalarına ve çocuk-ergen seanslarına gözlemci olarak katıldı. 

2012 yılında bir ay boyunca Özel Mavi Yunus (Dodo) Aile Danışma Merkezi’nde çocuklarda duygu eğitimi ve duygu farkındalığının esas alındığı çalışmada asistanlık yaptı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Twin Study projesinde kısa süreli asistanlık yaptı.

2012 Eylül- 2014 Haziran tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Minik Kalpler Projesinde gönüllü ablalık yaptı.

2013 Ekim- 2014 Şubat tarihleri arasında TEGV’de gönüllü olarak çocuklarla çalıştı.

2014 Haziran ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2012 Ekim ayından itibaren PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde asistanlık yapmakta ve şu anda ev servisi ekibinde aktif olarak çalışmaktadır.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Canan Şahin

2008 yılında Özel Neriman Bale Okulu Temel Bölüm’den mezun oldu.

2008 yılından itibaren Klasik Bale Eğitmeni olarak görev yapmaktadır.

2011 yılında Özel Neriman Bale Okulu İleri Bölüm’den mezun oldu.

2011 yılında Nirengi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2011 yılında kurmuş olduğu Özel Neriman Bale Okulu Mezunları Derneği’nin çalışmaları kapsamında, Sevgi Evleri’nde yaşayan çocuklarla ve Nilüfer İş Okulu’nda zeka geriliği olan çocuklarla dans atölyeleri ve grup çalışmaları yapmaktadır. 

2011 yılında Sofia Ulusal Müzik Akademisi’nin düzenlediği Bale Pedagojisi ve Metodolojisi eğitimini aldı.

2012 yılında Özel Bilgesu Anaokulu’nda staj yaptı.

2013 yılında Bursa Anadolu Lisesi’nde zorunlu stajını tamamladı.

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun oldu.

2013 yılında Hümanite Psikiyatri Hastanesi’nde staj programını tamamladı.

Bursa Özel Neriman Bale Kursu’nda bale öğretmeni olarak 4-18 yaş arası çocuklarla çalışmaya devam etmektedir.

2014 yılı Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda  (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Deniz Şentürk

2010 yılında dört ay süreyle Günışığı Çocuk Merkezi’nde uzun dönem stajyer olarak görev aldı.

2010-2011 yılı güz döneminde Erasmus değişim programı kapsamında Maastricht Üniversitesi, Hollanda’da eğitim gördü.

2011 yılında yaz döneminde GATA Psikiyatri servisinde stajyer psikolog olarak görev yaptı.

2011 yılında zihinsel ve bedensel engelli gençlerin çalıştığı Gökkuşağı Kafe’nin kuruluş aşamasında gönüllü olarak görev aldı, engelli aileleleriyle ve gençlerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi, onlara eğitimler verdi.

2012 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle, fakülte üçüncüsü ve bölüm ikincisi olarak mezun oldu.

Psikoloji Öğrencileri ve Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongrelerinde sunmuş olduğu iki çalışması bulunmaktadır.

2012 Ekim- 2013 Temmuz tarihleri arasında Özel Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde psikolog olarak çalıştı.

 2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "Attachment Security and the Level of Maternal Reflective Functioning Capacity among Children with Behavioral Problems " başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 

Özel bir danışmanlık merkezinde çocuklarla oyun terapisi ve ergenlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra, 2017 Kasım ayı itibariyle İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk ve Adolesan Polikliniği bünyesinde gençler ve aileleriyle düzenli psikoterapi seansları yürütmekte ve Nisan 2018’den bu yana ise Nesin Vakfı’nda Psikolog olarak çalışmaktadır.


Ece Ergün

2012 Eylül-2014 Aralık ayları arasında Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında University of Kent, İngiltere’de eğitim gördü.

2013 Mart-2013 Haziran ayları arasında 2 ila 10 yaş aralığındaki çocuklara oyun ablalığı yaptı.

2014 Ocak-2014 Şubat ayları arasında Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı. 

2014 Haziran ayında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 

2014 yılı Eylül ayı itibarıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Fatma Nehir Cantaş

2011 yılında Çocuklar için Yoga Eğitmenliği Sertifika Programı’nı tamamladı.

2012 yılında PEDEM Psikopedagojik Danışmanlık Değerlendirme ve Eğitim Merkezi’nde staj yaptı.

2013 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yaptı.

2014 yılında Yedikule Surp Pirgiç Ermani Hastanesi’nde staj yaptı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2014 yılı Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda( Çocuk-Ergen alt-dalında) eğitimine devam etmektedir.


Gülnur Takış

2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2007 yılında Türk Psikologlar Derneğinden “Çocuk Değerlendirme” ve “Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)” eğitimlerine katıldı.

2011  yılında Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Gelişim Psikolojisi yüksek lisans programını tamamladı.

2009-2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Üsküdar Ana Çocuk Sağlığında psikolog olarak çalıştı.

2014 yılında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Psikolog olarak çalışmaktadır.

2014 yılı Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında ) eğitimine devam etmektedir.


Sandra Artar

Açev’le işbirliğindeki Canım Babam projesinde asistanlık yaptı. 

Kids Özel İdeal Anaokulu’nda staj yaptı, daha sonra orada 3 dönem boyunca öğretmen olarak çalıştı. 

2011’den bu yana, 2-7 yaşındaki çocuklara eğitici İngilizce ders vermektedir. 2012’den beri Ekipnormarazon’da staj yapmakta ve 2013’ten beri Ekipnormarazon’la iş birliğinde ev seansları yürütmektedir.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 

 2014 Ocak ayı itibariyle Özel Güzel Günler Polikliniği’nde staj yapmakta ve bir çocuk atölyesinin bültenleri için çeviri yapmaktadır.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Selin Kitiş

2010-2014 yılları arasında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okudu.

Lisans eğitimi sırasında 4 yıl boyunca Koç Üniversitesi Minik Yürekler Projesi’nde gönüllü olarak çalıştı; şimdi aynı projede süpervizör olarak devam etmektedir.

2011 yazında Prof. Aylin Küntay’ın çocuklarda dil gelişimini inceleyen projesinde; 2011-2012 yılları arasında Prof. Bilge Selçuk’un ebeveynlik tutumlarını inceleyen projesinde, 2012-2014 yıllarında Dr. Banu Çankaya’nın aidiyet hissinin depresyon üzerindeki etkisini inceleyen projesinde çalıştı.

2012 yazında Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Yuvası’nda, 2013 yazında ÇAPA Tıp Fakültesi’nde Prof. Dr. Doğan Şahin’in yanında, 2014 yılında 1 sene boyunca Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’nde ve Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın kliniğinde stajyer olarak çalıştı. 

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk Ergen Alt dalında) eğitimine başladı. Tezini, koruyucu ailelerin çocuklarıyla arasındaki ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen 14 haftalık bağlanma odaklı bir müdahale programı üzerine yazdı.

2015 yazında Yale Üniversitesi’nde Çocuk Çalışmaları Merkezi’nde staj yaptı.

2016 yılında Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Laboratuvarı’nda, Dr. Sibel Halfon’un psikodinamik oyun terapisi sürecini incelediği araştırma çalışmasında proje asistanı olarak çalıştı. 

2016 yılından beri Koruncuk Vakfı’nda kurum bakımından biyolojik ailesi yanına dönen çocuk ve aileleri güçlendirmeyi hedefleyen Aileye Dönüş Projesi’nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.

2016 yılından beri özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuk ve ergenlerle psikoterapi çalışmaları yapmaktadır.

2019 yılında Koç Üniversitesi’nde doktoraya başladı.  


Serra Küpçüoğlu

2011 - 2013 yılları arasında Koç Üniversitesi’nde Doç. Dr. Nazlı Baydar tarafından yürütülen TEÇGE (Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri) projesinde yardımcı asistan olarak veri toplama ve araştırma alanlarında görev aldı.

2012 Güz ve 2013 İlkbahar dönemlerinde Prof. Dr. Aylin Küntay’dan Independent Study dersleri alarak anne ve çocuk etkileşimi üzerine videoların kodlanmasında görev aldı.

2013 yılında Prof. Dr. Yankı Yazgan’ın kliniğinde staj yaptı.

2013 Güz ve 2014 İlkbahar dönemlerinde Koç Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT)’nde Psikolojide Araştırma Metotları dersinin asistanlığını yaptı.

2014 yılında PSİ Danışmanlık Merkezi’nde klinik ve gelişimsel psikoloji odaklı okuma grubunda yer aldı.

2014 yılında Özel Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2014 yaz döneminde Nadis Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2013 – 2014 yıllarında Doç Dr. Bilge Yağmurlu tarafından yürütülen bir TÜBİTAK projesinde veri toplama aşamasında görev alarak Honor’s Project dersini tamamladı. Şu an aynı projede TÜBİTAK Proje Asistanı olarak çalışmaktadır.

2014 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Yelda D. Anıl

2002 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema –TV bölümünden ikincilik derecesiyle mezun oldu. 

7 yıl boyunca medya sektörünün önde gelen kuruluşlarında editörlük, yöneticilik gibi görevlerde bulundu. 

Güzel Sanatlar Liselerinde senaryo yazım teknikleri üzerine dersler verdi.

Edebiyat dergileriyle,  gazetelerin kitap eklerine çok sayıda yazı yazdı. Röportajları yayınlandı.

Psikoloji eğitimi sırasında, TAT,  yeme bozuklukları, depresyon, anksiyete, stresle baş etme, şema terapi konularında eğitimlere katıldı. 

Arkadaşlarıyla  “İğrenme ve Öfke Duygularının Agresif Davranım ve Yüz Tanımlandırma Üzerindeki Etkisi” üzerine bir araştırma yaptı. TPÖÇG 17. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde sunuldu. 

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Laboratuvarı ‘nda staj yaptı. 

2013 yılında Bücürkent Anaokulu ‘nda yaz stajını tamamladı.

2014 yılında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk-Ergen ve Yetişkin Kliniklerinde gönüllü olarak staj yaptı.  

2014 İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Şeref Derecesi ile mezun oldu. 

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çocuk-Ergen Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "When One Sibling is in Psychotherapy and the Other is not: An Investigation of Mothers’ and Two Siblings’ Mutual Attachment Representations. " başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 


Yener Yüksel 

2010-2012 dönemlerinde Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Laboratuvarları’nda Yard. Doç. Dr. Esin Uzun Oğuz’un yürüttüğü “Perfectionism, Positive/Negative Feedback and Self Perception” konulu projede görev aldı.

2012-2013 dönemlerinde Yeditepe Üniversitesi bünyesinde Yard. Doç. Dr. Sevda Numanbayraktaroğlu’nun yürüttüğü “In-depth Interview about Gender-Based Violence in Turkey” konulu projede görev aldı.

2012 yaz döneminde Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nde (KAGİDER) gönüllü staj yaptı.

2012 yılında 6 ay boyunca Coaching, Counseling, Training and Research Services (CCTR) şirketi kurucusu Özge Koca’nın kurumsal yapılarda positive psychology, motivation, ve performance management araştırmaları ve eğitimlerinin asistanlığını yaptı.

2012-2013 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrenci asistanlığı yaptı.

2014 yılı ocak ayında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin farklı servislerinde klinik stajını tamamladı.

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle ve gönüllü olarak yazdığı “The Role of Social Anxiety, Anxiety Sensitivity, and State-Trait Anxiety on Drinking Motives among University Students in Turkey” adlı teziyle mezun oldu.

2016 Mart ayından itibaren Beyaz Bireysel Gelişim ve Danışmanlık Merkezi’nde çocuk, ergen ve ailelerine yönelik psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

2016 Ağustos ayından itibaren çeşitli özel okullarda Okul Psikoloğu olarak çalışmaktadır. 

2018 yılında başladığı Rorschach ve TAT eğitimine, Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde devam etmektedir.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan "Relationship Between Identity Development of Young LGB Adults and Their Attachment Styles and Defense Mechanisms" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 

Programa Giriş Yılı: 2013


Aylin Yangın

2011 Ocak – Mart tarihleri arasında Koç Üniversitesi Hayalimi Paylaş Projesi’nde gönüllü olarak yer aldı. 

2011 Temmuz – Ağustos tarihleri arasında Surpirgiç Ermeni Hastanesi’nde klinik psikoloji stajını yaptı.

2012 Haziran – 2013 tarihleri arasında Neşe Erberk Çocuk Yuva’sında part time olarak çalıştı.

2012 Ağustos- Eylül tarihler arasında Nova Rehabilitasyon Merkezinde stajını yaptı. 

2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. 

2013 Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dal) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Büşra Gürleyen

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2013 yılında Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde 8 ay gönüllü staj ve çeviri yaptı.

2013 yılında Psikeart Sanat ve Psikiyatri Eğitimleri’ne katıldı.

2012-2013 yıllarında Çocuklar Aynı Çatının Altında (ÇAÇA) Derneği Demokratik Genç Liderler Projesi’ne katıldı.

2012 yılında Bengi Semerci Enstitüsü’nde yaz stajı yaptı.

2012 yılında Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Eğitim ve Araştırma Merkezi Psikiyatri Bölümü’nde gönüllü staj yaptı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Laboratuarında ve Gelişim Laboratuarında asistanlık yaptı.

2009-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü bünyesindeki çeşitli projelerde gönüllülük yaptı.

2013 İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Deniz Keskin

2010-2011 yılları arasında L''Université Paris Descartes, Fransa’da Psikoloji eğitim gördü.

2011 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin duygu durum bozuklukları biriminde ve yataklı serviste stajyer olarak görev aldı.

2011-2014 yılları arasında Ekip Norma Razon Danışmanlık Merkezi''nde çocuklarla grup terapisi çalışmalarında asistanlık ve Eğitim Danışmanı – Psikolog Ditsa Alaton süpervizörlüğünde ergenlerle psikoterapi alanında staj yaptı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2014-2015 yılları arasında Günışığı Aile ve Çocuk Danışmanlık Merkezi’nde yaygın gelişim bozukluk alanında staj yaptı.

2014-2016 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi''nde sürdürülen Oyun Terapisi Süreç Araştırmaları Laboratuvarı’nın asistanlığını yürüttü.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji YL programından, "Affective Sharing Process in Psychodynamic Play Therapy: The Relationship Between The Child’s Affective Organization in Play and The Therapist’s Affective Experience" başlıklı teziyle mezun oldu.

2017 yılında, Türk Psikologlar Derneği’nin düzenlediği Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV) eğitimine katılarak yeterlilik sertifikası aldı.

Şu anda, klinik psikolog olarak psikoterapi çalışmalarını sürdürmenin yanı sıra, İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde ders vermektedir.


Eda Öçkoymaz

2012 Şubat- Haziran aylarında BÜREM’de; üniversite içinde cinsel taciz ve istismar kriz durumu planı, üniversite öğrencileri için Kariyer Merkezi’ni ulaşılabilir kılma projelerinde ve bülten hazırlamada görev aldı. 

2012 Ağustos- 2013 Ocak ayları arasında Avrupa Şafak Hastanesi’ndeki stajında eğitim hazırlamada görev aldı. 

2012 Aralık ayında Emel Stroup’un “Kanser Hastalarında KDT Uygulamaları” atölyesine katıldı. 

Eylül 2012-Haziran 2013 ayları arasında Üsküdar Doğa Koleji İlköğretim Bölümü’nde zorunlu stajını tamamladı.

Ekim 2012-Mayıs 2013 ayları arasında Korto Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

Nisan 2013- Haziran 2013 ayları arasında Günışığı Çocuk ve Aile Danışmanlık, Değerlendirme ve Eğitim Merkezi’nde staj yaptı. 

2013 Mayıs ayında Albert Ellis Enstitüsü başkanı Kristine Doyle’den “Rational Emotive Behavior Therapy for Children and Adolescents” eğitimini aldı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Doç. Dr. Deniz Canel Çınarbaş’ın Multicultural Issues in Counseling dersinde “Türkiye’de yaşayan Alevilerin Psikolojik ve Sosyolojik durumları” adlı araştırma çalışması yaptı. 

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Dr. Bengü Börkan’ın Applied Research dersinde “The Relationship between Psychological Resiliency and Coping Styles among Boğaziçi University Students” isimli araştırma çalışması yaptı. 

2013 Eylül ayında Martin Jencius & Johnie McFadden’ın “Kültürlerötesi Becerileri Geliştirme” atölyesine katıldı. 

Öğrencilik hayatı boyunca birçok kongre, sempozyum, seminer ve atölyeye katıldı. 

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Elif Can Çelebieser

2008 Eylül - 2009 Haziran tarihleri arasında ODTÜ İletişim Topluluğu Eğitim Projesinde gönüllü olarak çocuklarla çalıştı.

2011 Haziran – Temmuz tarihlerinde Bursa Oyak-Renault Otomobil Fabrikalarında staj yaptı.

2011 Ekim – 2012 Haziran tarihleri arasında ANOBDER (Ankara Otistik Bireyler Derneği) Gönüllü Etkileşim Dayanışma Projesinde yer aldı.

2012 Haziran – Temmuz tarihleri arasında Hacettepe Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde staj yaptı.

2013 yılında ODTÜ Psikoloji Bölümünden mezun oldu.

1-3 Mart 2013 tarihlerinde TPD bünyesinde açılan Çocuk Değerlendirme Testleri eğitimine katıldı.

2013 Mart - Nisan tarihlerinde Bursa Birlikte Elele Anaokulunda staj yaptı.

2013 Nisan – Mayıs tarihlerinde Bursa Çocuk Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde staj yaptı.

2013 Eylül ayında TPD bünyesinde açılan WISC-R Uygulayıcı Eğitimine katıldı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programına başladı.


Gizem Uzbilir

2008 yılında Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldu.

2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Şeref derecesiyle mezun oldu. Yine aynı üniversitenin Sosyoloji Bölümü Yandal Programını bitirdi.

2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Yetişkin Psikiyatrisi bölümünde staj yaptı.

Ekim – Mayıs 2011 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nin bir projesinde görev aldı.

2012 yılında Erasmus Programı kapsamında Tilburg Üniversitesi’nde (Hollanda)yarım dönem eğitim gördü. Yine aynı üniversitede, klinik ve sosyal psikoloji bölümleri tarafından yürütülen çeşitli araştırmalarda görev aldı. “Social Closeness and Helping” isimli projenin pilot çalışmasını yürütmekte ve “Diversity Competence and Mental Health Care” projesi kapsamında üç ayrı çalışmada görev aldı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı''na başladı.

Kasım 2013’ten itibaren Minik Kalpler Projesi’nde gönüllü olarak yer alıyor.


Görkem Çöklü Dorlach

2010 yılında Berlin Charite Hastanesi''nde gözlemci psikolog olarak 3 ay göçmen kliniğinde staj yaptı.

2011 yılında Erasmus staj programı ile Berlin Humboldt Üniversitesi''nde Prof. Jaap Denissen''ın ‘Self Insight’ projesinde görev aldı.

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi''nde 4 ay süreyle psikoz servisinde staj yaptı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2012 yılında Duyusal Akademi Duyu Bütünleme ve Danışmanlık Merkezi''nde çalışmaya başladı ve duyu bütünleme eğitimi aldı. Halen bu kurumda çalışmaya devam etmektedir.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na (Çocuk Ergen Dalı) başladı.


Merve Özgüle

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi''nde yürütülen müzik psikolojisi ve hafıza konulu araştırmada görev aldı.

2010 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniği''nde yaz stajını yaptı.

2011 yılında 4 ay boyunca Prof. Dr. Bengi Semerci Enstitüsü''nde staj yaptı.

2011 - 2012 döneminde 4 ay süreyle Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü “Çocuklarda Duyguların İfade Edilişi” konulu projede asistanlık yaptı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2012 yılında Women&Children''s Hospital of Buffalo, ABD''de 6 ay boyunca dikkat eksikliği ve hiperaktiviteli çocuklarda duygu regülasyonu konulu bir araştırma projesinde görev aldı. 

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Pelin Elitok

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

Ocak - Şubat 2010 tarihlerinde özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde staj yaptı.

Eylül 2009 - Haziran 2010 tarihleri arasında Prof. Dr. Reşit Canbeyli''nin yönetimindeki psikobiyoloji laboratuarında "Animal Models of Depression" konusu üzerine çalıştı.

Temmuz - Ağustos 2010 tarihleri süresince VKV Amerikan Hastanesi bünyesinde bulunan Uyku Bozuklukları Laboratuarında staj yaptı.

Eylül 2011-Haziran 2012 tarihleri arasında Prof. Dr. Falih Köksal yönetimindeki öğrenme laboratuarında çalıştı.

Ocak - Haziran 2012 tarihleri arasında Dr. Nur Yeniçeri''nin yürüttüğü "Executive Functioning in Children" konulu projede proje asistanlığı görevini yürüttü.

Ekim 2012 - Nisan 2013 tarihleri arasında özel bir merkezde ağırlıklı olarak nörobiyolojik bozuklukları olan çocuk ve ergenlerle çalıştı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Pelinsu Bulut

2011 yılında New York Üniversitesi’nden Psikoloji ve Dilbilimi çift ana dalıyla mezun oldu. 

2011-2012 yılları arasında Koç Üniversitesi Çocuk Gelişim Laboratuvarı’nda Prof. Aylin Küntay’ın yürüttüğü, 4-5 yaş arası çocukların dil gelişimini inceleyen bir araştırmada çalıştı.

2012 yılından itibaren Günışığı Aile ve Çocuk Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog ve DIR/Floortime uygulayıcısı olarak çalışmaktadır. 

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başlamış, 2016 yılında ‘Çocuk Psikoterapisi’nde Duygu İfadesi ve Regülasyon: Psikopatoloji ve Terapi Süreci Bağlamında Duygulanımın Ölçülmesi’ başlıklı tezi ile mezun olmuştur.

2015’te başladığı Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Süreçleri Laboratuvarı’nda araştırma asistanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

2016 yılından itibaren GökDeniz Psikoterapi Merkezi’nde ergenlerle psikodinamik yönelimli bireysel terapi yapmakta ve ailelere danışmanlık vermektedir.

Rorschach, CAT, TAT, Bender Gestalt, GEÇDA (Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı) ve WISC-IV aktif uygulayıcısıdır.


Serra Ababay

2011 yılında Koç Üniversitesi Koç Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı’nda “Reminiscence Bump” projesinde çalıştı.

2012 yılında Atlıkarınca Anaokulu’nda stajyer psikolog olarak görev aldı.

2012 Ekim ayında PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde staj yapmaya başladı. Şu anda merkezin ev servisi ekibinde aktif olarak çalışmakta.

2012 Haziran ayında Memorial Hastanesi Klinik Psikoloji ve Psikiyatri Bölümü’nde staj yaptı.

2012 Temmuz ayında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi- Test Laboratuvarı’nda staj yaptı.

2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2013 Ekim ayında Pedagog Feriha Dildar’ın asistanlığını yapmaya başladı ve halen devam etmekte.

2013 Ekim ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Programa Giriş Yılı: 2012


Nihan Abul 

2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi.

2007 - 2008 arası Özel Irmak Okulları bünyesinde psikolojik danışman olarak çalıştı.

2008 - 2011 arası Özel Üsküdar Sev İlköğretim Okulu’nda psikolojik danışman olarak çalıştı.

2008 - 2010 arası Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen CAT, TAT ve Rorschach eğitimlerini tamamladı.

2010 sonbahar döneminde Bilgi Üniversitesi’nde misafir öğrenci olarak Yavuz Erten’in Psikodinamik Modeller dersini aldı.

2011 - 2012 arası Bakış Danışmanlık bünyesinde Aile ve Çift Terapisi Eğitimi aldı.

Nisan 2012’de bir ay süreyle Balıklı Rum Hastanesi Bağımlılık Kliniği’nde staj yaptı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Ayşe Canan Altındaş

2010 yılında İngiltere’de Sussex Üniversitesi’nde nikotinin dikkat üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma projesinde yer aldı.

2011 Yılında Washington University in St. Louis’ten tezli Psikoloji ve Ekonomi çift ana dalıyla mezun oldu.

10 ay Amerika’da bir şirket için yurtdışı eğitim danışmanlığı yaptı.

2012 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2012 Aralık ayından beri Mavikep adlı online bir eğitim projesinde Eğitim Uzmanı olarak çalışıyor.


Çağla Sedef Güngör

2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi ve Yetişkin Psikiyatrisi bölümlerinde staj yaptı.

2011 yılında Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nin duygu durum bozuklukları biriminde ve yataklı serviste staj yaptı.

2011 yılında Erasmus değişim öğrencisi olarak University of Kent, İngiltere’de eğitim gördü. Eğitimi sırasında Prof. Dr. Richard Crisp’in yürüttüğü ‘The effect of multicultural environment on cognitive flexibility’ başlıklı araştırmada asistanlık yaptı.

2012 yılında Doç.Dr. Feyza Çorapçı’nın Boğaziçi Üniversitesi’nde okul öncesi çocuklar ve anneleriyle ilgili yürüttüğü araştırmada asistanlık yaptı.

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi  Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Didem Güven

2007 yılı yaz döneminde Cornell Üniversitesi`nde Gelişim Psikolojisi kredili dersini tamamladı.

2008 yılında Istanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

Ekim 2009 – Aralık 2010 arası Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’nda, Gençlik Eğitim Merkezi (GEM) projesinde gönüllü olarak görev aldı.

2011 Ekim ayından beri Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği`nde staj yapmaktadır; 2012`de Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir.

2012 yılı Ocak ayında Istanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılı bahar döneminde Güzel Günler Polikliniği`nde Klinik Beceri Eğitimi’ne katıldı.

2012 yılı Eylül ayında Fransız Lape Hastanesi Geriatri ve Kronik Servisleri’nde staj yaptı.

2011 yılından beri Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in “Gestalt Terapisi” eğitimine devam etmektedir.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Programı’na başlamıştır.

2011 – 2013 yılları arasında Doç. Dr. Hanna Nita Scherler''in `Gestalt Terapisi` eğitimini tamamladı. 2012 – 2013 ve 2013 – 2014 dönemlerinde Yaşantısal Gestalt Grup Süreci’ne dahil oldu.

2013 yılı Eylül ayından beri özel bir Aile Danışma Merkezi’nde görev yapmaktadır.

2014 yılı Tavistock Modeli İstanbul Bebek Gözlem Grubu katılımcısıdır.


Zeynep Kocaoğlu

2007 yılında ABD''de Franklin & Marshall College''dan Psikoloji ve Dans çiftanadal ile mezun oldu

2007 - 2008 arasında TIGE''nin (Türkçe İletişim Gelişim Envanteri) pilot çalışmaları esnasında veri toplama ve envanter geliştirme araştırmalarında bulundu.

2008 - 2010 yılları arasında New York''ta Columbia Universitesi Teachers College''da Motor Learning and Control (hareket öğrenimi ve kontrolü) bölümünde yüksek lisansını tamamladı

2010 yılında Son-Rise programı ile otistik çocuklarla oyun bazlı ilişkisel teknikle çalışmaya başladı. Bu sırada otistik çocuklarda motor gelişimi ve duyu bütünleme ile ilgilendi.

2011 ''de Türkiye''ye dönüşü üzerine Çapa Hastanesi Psikiyatri A.B.D içerisinde kurulmuş olan Sanat Psikoterapileri  ve Rehabilitasyon programında dans terapisi gruplarında önce katılımcı gözlemci olarak başladı. Psikotik ve kişilik bozukluğu olan hastalarla grup yürütücüsü olarak çalışmaya devam ediyor.

Otizm ve gelişimsel bozukluğu olan çocuklar ve yetişkinlerle, dans terapisi ve beden odaklı çalışmalar ve motor gelişimleri ile ilgili danışmanlık yapmaya devam ediyor.

2012''de İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikolojisi (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır.


Janin Marazyan

2010 Ekim- Ocak aylarında  Bahçeşehir Koleji Anaokulu’nda stajını tamamladı.

2011 Ağustos ayında Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi''nde Psikiyatri Polikliniği ve Servisinde staj yaptı.

2011-2012 kış döneminde Beyoğlu 75. Yıl Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde gönüllü öğretmen olarak çalıştı.

2012 Ocak ayında Balıklı Rum Hastanesi  Anatolia 2 ve 3 Kliniklerinde staj yaptı.

2011 - 2012 Human Psikoloji Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak staj yaptı. Kognitif rehabilitasyon sistem uygulamaları araştırmasında testör olarak görev aldı.

2012 yılında çocuk değerlendirme paketi ve nöropsikolojik testler eğitimlerini aldı.

2012 Haziran''da fakülte ikincisi, okul dördüncüsü olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nden mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2012 Ekim ayından itibaren Özel Yeşilköy Ermeni Okulu’nda psikolog olarak çalışmaktadır.


Eren Olgun

2007 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2007 yılında Özel Gündoğuş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmaya başladı.

2008 - 2010 arası SHÇEK’e bağlı Üsküdar Hasan Tan Çocuk Yuvası’nda psikolog olarak çalıştı.

2010 yılında askerlik görevini tamamladı.

2011 yılından beri Kadıköy Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi’nde çocuk ve ergenlerle çalışıyor.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı''na başladı.


Cansu Torun

Lisans eğitimi boyunca farklı sivil toplum örgütlerinde (TEGV, Tarlabaşı Toplum Merkezi) çalıştı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012 Eylül’de İstanbul Bilgi Üniversitesi  Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı ve 2015 yılında “Effects of the Father’s Physical and Psychological Presence in Daughter’s First Year on the Daughter’s Oedipal Development” başlıklı projesini tamamlayarak mezun oldu.

2011-2015 tarihleri arasında PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde psikolog olarak çalıştı, ayrıca Pedagog Feriha Dildar’ın asistanlığını yaptı.

Haziran 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında ‘Nilüfer Parkı Çocukları’ projesinin psikososyal destek kısmında,  Suriyeli mülteci çocuklarla çalıştı.

Çocukların yer aldığı ve çocuklara yönelik yapılan projelere danışmanlık vermektedir. Kasım 2017’den beri Trt Çocuk kanalında yayınlanan Sürpriz Kutusu programına danışmanlık vermektedir. Geçmişte (Kasım 2014-Ocak 2016) Dot Tiyatrosu’na danışmanlık verdi; çocuk oyuncularla çalıştı ve içerik danışmanlığı yaptı.

Temmuz 2015 tarihinden beri çocuk, ergen, genç yetişkin ve ailelere yönelik psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Eylül 2016’dan beri Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde kısmi zamanlı uzman psikolog olarak çalışmaktadır.


Ufuk Tura

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “Effects of Implicit Goal Setting on Task Performance Tested in Relation to Different Working Memory Capacities of Individuals” adlı teziyle mezun oldu.

17. Ulusal Psikoloji Kongresi’nde, tezinin de parçası olduğu “Is Goal Setting Effective For Everyone: Examination of the Effects Implicit and Explicit Goal Setting on People with Different Working Memory Capacities” adlı Yard. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü çalışmanın sözel sunumunu yaptı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

Eğitimi kapsamında 2013-2014 arsında bir yıl süreyle PSİ Gelişim, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde, 2014-2015 arasında 6 ay süreyle Güzel Günler Polikliniği’nde Stajyer olarak bulundu.

Haziran 2014-Eylül 2014 tarihleri arasında ‘Nilüfer Parkı Çocukları’ projesinin psiko-sosyal destek kısmında, Suriyeli mülteci çocuk ve ergenlerle çalıştı.

2014 yılında bir yıl süreyle Tavistock Modeli İstanbul Bebek Gözlem grubunda yer aldı.

2015 yılında “Sınır Kişilik Bozukluğunun Nöral Temellerinin ve ilgili Psikanalitik Yaklaşımların İncelemesi Nöro-psikanalitik Rüya Teorilerine Nasıl Katkılar Sunabilir?” adlı projesiyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programından mezun oldu.

2015-2017 yılları arasında İmago Psikoterapi Merkezi’nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak çalıştı.

2016-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi “İleri Nörolojik Bilimler” Doktora Programında bir yıl süreyle özel öğrenci statüsünde dersler aldı.

2017 yılında Stipendium Hungaricum bursu kapsamında Eötvös Loránd Üniversitesi (Budapeşte, Macaristan) Felsefi Bilimler Doktora programına “Analitik Felsefe” alt dalınan kabul edilmiştir. 


Leyla Merve Uçak Mert

2010 yılında Türkçe İletişim ve Gelişim Envanteri Projesi - TİGE Tübitak Araştırması’nda çalışmalara katıldı.

2011 yılında Küçükyalı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gönüllü gözlemci olarak çalıştı.

2012 yılında Özel Cıvıltı Anaokulu’nda staj yaptı.

2013 yılında Özel Cıvıltı Anaokulu’nda çalıştı.

2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2012 yılında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’nde 7 ay süreyle çocuk istismarı alanında staj yaptı.

2013-2014 döneminde Gülen Çiçekler Anaokulu’nda çalıştı.

2013 Kasım – 2014 Haziran ayları arasında Klinilk’te Uzman Pedagog İnci Vural’ın yanında uzmanlık stajını tamamladı.

2014 Şubat – 2014 Eylül ayları arasında Sıradışı Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde çocuk terapistliği yaptı.

2016 Ocak ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı (Çocuk-Ergen Alt Dalı)’ndan "Life Conditions of Children Under Protection in Turkey and Foster Parenting Model" başlıklı teziyle mezun oldu. 

2014 Eylül ayından itibaren korunmaya muhtaç çocuklar ile Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği’nde korunmaya muhtaç çocuklar ile uzman klinik psikolog psikolog olarak çalışmaktadır.

2016 Mayıs ayından itibaren Yeryüzü Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde klinik psikolog olarak çocuk ve ergen terapistliği yapmaktadır.


Emine Ünlü

2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2011 - 2012 döneminde 9 ay süreyle Uzm. Psk. Nergis Güleç süpervizyonluğunda gölge öğretmenlik yaptı.

2011 - 2012 döneminde 10 ay süreyle Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Doç. Dr Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü “Çocuklarda Duyguların İfade Edilişi” konulu projede asistanlık yaptı.

2011 yılı yaz döneminde Cerrahpaşa Üniversitesi Psikiyatri Servisi  Çocuk-Ergen Kliniği/ Çocuk Nörolojisi Servisi’nde Prof. Dr. Barış Korkmaz’ın kliniğinde staj yaptı.

2011 yılında 4 ay süreyle Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Ayhan Işık- Koç’ un yürüttüğü “çocuklarda hikaye anlatımını etkileyen faktörler” konulu projede asistanlık yaptı.

2007 - 2010 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Hizmet Kulübü bünyesindeki “Küçük Adımlar Büyük Yarınlar” projesinde proje koordinatörlüğü ve gönüllülük yaptı.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Elif Nur Yazıcı

2009 yılında Akademi Kliniği, Dr. Aylin İlden Koçkar’ın danışmanlığında staj yaptı.

2010 - 2012 arası Psikoloji’de İstatistik ve Metot (Psy201-202) dersinde Doç. Dr. Emre Özgen’in asistanlığını yaptı. Ayrıca Doç. Dr. Hüseyin Boyacı ve Doç. Dr. Katya Doeshenaur’un derslerinde asistan olarak görev aldı.

2010 yılında Dr. Aylin İlden Koçkar’ın verdiği Gelişimsel Psikopatoloji eğitimini tamamladı.

2011 yılında Kaśka Gozdek-Michaëlis’ten danışmanlık becerileri üzerine eğitim aldı.

2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikofarmakoloji kredili dersini tamamladı.

2012 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çocuk-Ergen Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2014 Ekip Norma Razon Nişantaşı kliniğinde bir yıl boyunca staj yaptı.

2015 Eylül ayı itibariyle bir aile danışmanlık merkezinde görev yapmaktadır.