Çift ve Aile Terapisi Altdalı Öğrenci ve Mezunları

Programa Giriş Yılı: 2022

Aslı Uzun

2007 yılında St. Georg Avusturya Lisesi'nden mezun oldu.

2011 yılında değişim programı ile New York, ABD’de bulunan Columbia Üniversitesinde sosyal bilimler alanında eğitim gördü. 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünü bölüm üçüncüsü olarak yüksek onur derecesiyle tamamladı.

Yedi yıl boyunca sektörlerinde öncü olan yerli ve uluslararası şirketlerde tüketici davranışları alanında çeşitli görevlerde çalıştı. 2019 senesinde Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümünü burslu olarak kazandı ve 2022 yılında yüksek onur derecesiyle bölüm birincisi olarak mezun oldu. Öğrenim gördüğü süre boyunca Fransız La Paix Hastanesinde ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik stajlarını tamamladı.

2021 yılında Dr. Hakan Karşılar ile yürüttüğü ve programlamasını kendisinin geliştirdiği ‘’Romantik Aşk Hazırlamasının Zihin Kuramı Üzerindeki Etkisi’’ başlıklı araştırmasının sonuçlarını Çiğdem Kağıtçıbaşı Araştırma Festivalinde sundu.

2022 senesinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji, Çift – Aile terapisi uzmanlık alanında eğitimine başladı.

Halen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında araştırma ve ders asistanı olarak çalışmaya devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği (TPD) ve Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir. Birey ve Toplum Ruh Sağlığında İz Derneğinde (Bir İZ) gönüllü olarak çalışmaktadır.


Beyza Nur Karlı

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne başladı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne yatay geçiş yaptı.

2020 yılında Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın araştırmalarında asistan olarak destek sağladı.

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı’ndan mezun oldu.

2021-2022 yılları arasında Epona ve Aktarım Psikoloji’de klinik psikoloji stajları yaptı.

2021-2023 yıllarında Dr. Gizem Sürenkök tarafından yürütülen Yakın İlişkiler projesinde YouTube ve Yakın Ebeveynlik alanları başta olmak üzere gönüllü olarak çalıştı.

2022 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’nda eğitimine devam ediyor.


Damla Molla

2018 yılında Ataşehir Sosyal Hizmet Merkezi’nde staj yaptı.

2019 yılında TEB Ataşehir Anadolu Lisesi’nde staj yaptı.

2019 yılında Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bölüm birincisi olarak bitirdi.

2020 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünü çift anadal programı ile bölüm üçüncüsü olarak bitirdi.

2021 yılında Marmara Üniversitesi Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nı tamamladı.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile altdalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Gökçenay Kaplan Başer

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Prof Dr. Turhan Oğuzkan ödülünü alarak yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

2019-2020 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Davranış Bilimleri Kulübünde “Psikolojik Danışma Sempozyumu”nun koordinatörlüğünü yapmıştır.

2020-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü hazırlık öğrencilerine bölüm akranlığı projesi kapsamında akran rehberlik yapmıştır.

2021-2023 yılları arasında ruh sağlığı uygulaması olan Relate App’de içerik üreticisi olarak çalışmıştır.

2022 yılında Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi’nde stajyer okul psikolojik danışmanı olarak stajını tamamlamıştır.

2022 yılında İstanbul Aile Danışmanlığı ve Eğitim Merkezi ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yürütülen Bebek95 projesi, paylaşımlı kitap okuma projesinde proje asistanı olarak çalışmıştır.

2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi, Klinik Psikoloji bölümü, çift aile terapisi alanında yüksek lisansa başlamıştır.

2021 yılından bu yana Koç Üniversitesi, “Risk Resilience and Relationship” labında araştırma asistanı olarak çalışmaktadır.


Kevser Eryılmaz

2015 yılında ODTÜ’de psikoloji lisans eğitimine başladı.

2016 yılında ODTÜ’de moleküler biyoloji ve genetik alanında yan dal eğitimine başladı.

2020 yılınca ODTÜ psikoloji anadal programından yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2020 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde psikolojik bilimler programında yüksek lisans eğitimine başladı.

2020-2022 yılları arasında Boğaziçi Anne-Bebek İlişkisi Projesi (BABİP)’nde yüksek lisans öğrencisi ve araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2021 yılında okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal yeterliliğini biyo-psiko-sosyal açıdan incelediği çalışmasıyla Uluslararası Gelişimsel Psikobiyoloji Topluluğu (ISDP) tarafından düzenlenen sempozyumda poster sunumu yaptı.

2022 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi klinik psikoloji yüksek lisans programında (Çift-Aile Terapisi Alt Dalı) eğitimine devam ediyor.


Ladin Gürdal

2015 yılında İtalyan Lisesi’nden mezun oldu. 

2018 yılının bahar dönemini Erasmus değişim programıyla gittiği Hollanda’daki Tilburg Üniversitesi’nde tamamladı.

2019 yılında Koç Üniversitesi Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un yürüttüğü çalışmalara destek oldu.

2020 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Anadal ve Sosyoloji Yandal Programlarından mezun oldu.

2020-2022 yılları arası Prof. Dr. Nebi Sümer tarafından yürütülen “Türkiye’de Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Sosyokültürel ve Psikolojik Öncüllerinin ve Sonuçlarının Kuşaklararası, Kuşak içi ve Gelişim Dönemleri Temelinde İncelenmesi” isimli TÜBİTAK projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı.

2022 yılında Sabancı Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programından “Eşler Arasındaki Çatışmanın ve Evdeki Karmaşanın Annenin Çocukları Oyalamak için Ekran Kullanma Davranışlarına Etkisi” isimli tezini tamamlayarak mezun oldu.

2022 yılı itibariyle Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Çift-Aile Terapisi alt dalında eğitim hayatına devam etmektedir.

 

Nisa Gülce Ergül

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne başladı.

2018 yılında Merzifon Devlet Hastanesi Psikoloji Servisi’nde 3 ay süreli gönüllü stajını tamamladı.

Lisans hayatı süresince Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu’nda (TPÖÇG) Akademik Etkinlik Birimi ve İç İşler Koordinasyon ekibinde görev aldı.

2020 yılında 1 yıllık süreyle Bambu Gönüllü Eğitim Platformunda gönüllü eğitmen olarak ders verdi.

2020 yılında Senfonico Dijital Ajansı’nda uzun dönem stajını İnsan Kaynakları Stajyeri olarak tamamladı.

2021 yılında lisans eğitiminden onur derecesi ile mezun oldu.

2022 yılında Softtech şirketinde Kariyer Yönetimi Asistanı olarak çalıştı.

2022 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) Okuyan Bir Gelecek Projesi kapsamında staj yaptı.

2022 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programına başlamıştır.


Sena Erkin

2023 yılında Anna Freud Center tarafından verilen “Mentalization Based Therapy for Families” eğitimini tamamladı.

2022 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapileri Altdalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı.

2022 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu, yine Boğaziçi Üniversitesi’nde Film Çalışmaları Sertifika Programını tamamladı.

2021 yılında İstanbul Üniversitesi UZEM biriminin sağladığı “Sanat Terapisi” eğitimini tamamladı.

2019 yılında uluslarası değişim programı kapsamında Higher School of Economics (HSE) St. Petersburg University’de değişim öğrencisi olarak eğitim gördü.

2019 yılında Anna Lindh Foundation tarafından verilen Euro-Mediterranean Intercultural Trends Sertifika Programını tamamladı.


Programa Giriş Yılı: 2021


Ece Dilay Kaplan

2016 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun olduktan sonra eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde devam etti.

Lisans yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Süreçler Laboratuvarı ve Sosyal Psikoloji Laboratuvarı’nda yürütülen farklı araştırmalarda araştırma asistanı olarak görev aldı.

Ocak 2020’de Cognito Psikoloji’de gönüllü stajını tamamladı.

2020 yılında Erasmus+ programıyla gittiği Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Clinical Psychosexology yüksek lisans programının bir dönemini tamamladı.

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı’ndan yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2021 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Çift ve Aile Terapisi alt dalında teorik eğitim ve süpervizyon dönemlerini tamamlamış, tez sürecindedir.

2022-2023 yılları arasında dış stajını BATE Psikoloji’de tamamladı.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir.


Gizem İrem Aydın

2016 yılında Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olmuştur.

2019-2021 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Aile ve Çocuk Araştırmaları Laboratuvarında ‘’Türkiye Aile, Çocuk ve Ergen (TAÇEP)’’ projesinde araştırma asistanı olarak çalışmıştır.

2020-2021 yılları arasında Wise Akademi’de İBB ile yürütülen ‘’Anne Baba Okulu’’ projesi kapsamında ebeveyn ve çocuklarla grup terapisi çalışması yürütmüştür. 

Wise Yayıncılık tarafından çıkartılan ‘’Çinyo’nun Karnı Zil Çalıyor’’ ve ‘’Uyumakta Zorlanan Çinyo’’ çocuk kitaplarının yazımına katkı sağlamıştır. 2021 yılında Dr. Asuman Büyükcan Tetik'in Sabancı Üniversitesi Benlik ve İlişkiler Laboratuvarında çocuk kaybı yaşayan çiftlerin sürecini inceleyen ’’Yas Projesi’’ ekibinde yer almıştır.

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü yüksek onur derecesiyle mezun olarak tamamladı. 

2021 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile Terapisi Alt Dalı) tez aşamasındadır.

2022 yılından beri Doç. Dr. Sibel Halfon’un Bilgi Üniversitesi Psikoterapi Araştırma Laboratuvarında “Çocuklar İçin Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları” adlı araştırma projesinde çalışmaktadır. Bu proje kapsamında ebeveyn ve çocuklara 12 hafta süren Sosyal Beceri grupları uygulamıştır.

2023 yılında 1. Seviye Theraplay ve Marschak Ebeveyn-Çocuk Etkileşim Modeli eğitimlerini almıştır.

Şu anda Bütün Psikoloji’de bireyler, çiftler ve ailelerle psikodinamik ve sistemik yönelimle çalışmaktadır.


Pelin Ulutaşlı

2008-2009 yıllarında Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Prof. Dr. Nazan Aslan ve Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın yürüttüğü “ÇAY” adlı araştırma projesinin anaokulu çağındaki çocuklarda engelleyici kontrol gelişimi üzerine odaklanan ayağında data toplama, kodlama ve sonuç aşamalarında çalıştı. Araştırma sonuçları Koç Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Öğrencileri Konferansı’nda ve Uluslararası Bebek Çalışmaları Konferansı’nda sunuldu.

2008-2009 yıllarında Sarıyer’de ikamet eden ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Koç Üniversitesi Yaz Okulu’nda gönüllü yaratıcı drama eğitmenliği ve koordinatörlük yaptı.

2009 yılında özel bir aile danışmanlık merkezinde uzun dönem stajını tamamladı. Stajı kapsamında danışan çocuklara yönelik ev ve okul gözlemlerinde bulundu.

2010 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden mezun oldu.

2012 yılında Londra Roehampton Üniversitesi’nde Erken Çocukluk Çalışmaları üzerine ilk yüksek lisans eğitimine başladı ve eğitimini 2014 yılında tamamladı.

2013 yılında bir okul öncesi gelişim merkezinde psikolog ve erken çocukluk dönemi eğitmeni olarak çalışmaya başladı.

2013-2014 yılları arasında Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’un yürüttüğü, Asya kültürlerinde ebeveynlik stilleri ve anaokulu çağındaki çocuklarının sosyal-duygusal gelişimleri arasındaki ilişkileri inceleyen “PACIFIC” adlı araştırma projesinin data toplama aşamasında çalıştı. Bu kapsamda katılımcı ailelerin evlerine giderek yaklaşık iki saat süren değerlendirmeler uyguladı.

2014-2015 yılları arasında özel bir anaokulunda psikolog olarak çalıştı. Burada öğretmenlere yönelik eğitimler ve ebeveynlere yönelik grup çalışmaları yaptı. Aynı yıllarda özel bir psikolojik danışmanlık merkezinde çocuklar ve ebeveynlere yönelik ruhsal destek çalışmalarında bulundu.

2017-2018 yıllarında Bir İz Derneği’nin Yan Yana Projesi kapsamında 8-12 yaş arası Suriyeli mülteci çocuklara yönelik travma odaklı grup terapisi uygulayıcıları arasında yer aldı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümünde ikinci yüksek lisans eğitimine başladı ve 2023 yılında staj ve tezini tamamlayarak mezun oldu.

2022 yılında Doç. Dr. Sibel Halfon’un yürüttüğü “Çocuklar İçin Zihinselleştirmeye Dayalı Terapi’nin (MBT-C) Etkililiği ve Değişim Mekanizmaları” adlı araştırma projesinin data toplama ayağında çalıştı. Aynı yıl, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Doç. Dr. Yudum Söylemez ve Doç. Dr. Sibel Halfon tarafından süpervize edilen ebeveynlere yönelik grup çalışmasında ko-terapist olarak yer aldı.

2023 yılı itibariyle psikodinamik psikoterapi ve projektif değerlendirme araçları üzerine aldığı eğitim ve süpervizyonlara devam etmektedir.

Kendi ofisinde yetişkinler ile psikodinamik yönelimle, çocuklar ve aileler ile psikodinamik-sistemik yönelimle çalışmaktadır.


Pınar Ayradilli 

2020 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden “Yüksek Onur” derecesi ile mezun oldu.

2018 yılında Bilkent Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bil-Ge bünyesinde yürütülen “Anne Çocuk İletişimi Bağlamında Çocuk Gelişimi” konulu pilot Tübitak projesinde gönüllü araştırma asistanlığı yaptı.

2018 yılında yüksek lisans öğrencisi Hazal Öztekin’in Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde “Romantik İlişkilerde Kıskançlık ve Anksiyete” konulu tez çalışmasına gönüllü araştırma asistanlığı yaptı.

2019 yılında University of Gröningen Hollanda’da bilişsel nörobilim bağlamında “From Stimulus to Representation” isimli tez çalışmasında asistanlık yaparak lisans düzeyi stajını tamamladı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Çift-Aile Terapisi alt dalında eğitime başladı. 

2022-2023 yılları arasında AMOS Eğitim ve Danışmanlık Kliniğinde stajyer olarak çalıştı.

2023 yılında 6 Şubat depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şube’nin yürüttüğü psikososyal destek çalışmalarında gönüllü olarak koordinasyon, raporlama ve içerik üretmede görev aldı.

2021 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Çift-Aile Terapisi eğitiminin ders ve süpervizyon dönemini tamamlamış, tez aşamasındadır. 

Şu anda özel bir klinikte birey, çift ve ailelerle psikodinamik ve sistemik yönelimle çalışmaktadır.


Pınar Şengül Tığ

2014 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2013 yılında Yeditepe Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nde Doç. Dr. Oğuzhan Zahmacıoğlu’nun süpervizörlüğünde staj yaptı.

2014 yılında Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi tezli yüksek lisansına başladı.

2014-2017 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nde YÖK Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2015-2017 yılları arasında Doç. Dr. Nilüfer Kafescioğlu’nun Tübitak destekli “Evliliğin İlk Yıllarında Evlilik İlişkisini Etkileyen Faktörler” çalışmasında araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2016 yılında Filiz Çetin tarafından verilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamladı.

2017 yılında Doç. Dr. Ayfer Dost Gözkan danışmanlığında yazdığı tezini tamamlayarak ilk yüksek lisans derecesini aldı.

2017-2018 yılları arasında Wise Akademi’de Gelişim Psikoloğu olarak çalıştı.

2018-2021 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi Öğrenci Gelişimi ve Deneyimi Bölümü’nde Gelişim Psikoloğu olarak çalıştı.

2021 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı Çift ve Aile Terapisi yüksek lisans eğitiminde ders ve süpervizyon aşamasını tamamladı.

2022 yılından beri Dr. Öğretim Üyesi Selenga Gürmen’in Tübitak destekli “Türkiye’de Çift Terapisi Etkinlik ve Değişim Süreci Araştırması”nda araştırma görevlisi olarak yer almaktadır.

2023 yılında Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Didem Doğan tarafından verilen Çift Terapisi Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Şu anda Filika Psikolojik Danışmanlık’ta birey ve çiftlerle sistemik ve psikodinamik yönelimle çalışmaktadır.

Çift ve Aile Terapisi Derneği ile Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği üyesidir.


Rengim Lal Kılavuz

2016 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne başladı.

2018 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde Dr. Gökül Karluk Er’in yanında staj yaptı.

2019 yılında özel bir anaokulunda staj yaptı.

2020 yılında Erasmus değişim öğrencisi olarak University of Sussex, İngiltere’de eğitim gördü.

2020 yılından bu yana Tübitak destekli bir mental sağlık uygulaması olan Relate App’te içerik üreticisi olarak çalışmaktadır. 2022 yılından bu yana içerik koordinatörlüğü görevini yerine getirmektedir.

2021 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Çift Anadal Programı’ndan mezun oldu.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programı Çift ve Aile Terapisi altdalında yüksek lisansına başladı.

2021 yılında DOÇAT derneği tarafından düzenlenen Duygu Odaklı Aile Terapisi 1. Basamak eğitimini aldı.

2021 yılında Uzm Klinik Psikolog Kıvılcım Kıran Gen tarafından verilen 8 haftalık Bilinçli Farkındalık ile Stres Azaltma (Mindfulness Based Stress Reduction) eğitimini tamamladı.


Şuranur Çavuş

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden “Yüksek Onur” ile derecesiyle mezun oldu.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Psikoloji Laboratuvarı ve 2019- 2021 yılları arasında Gelişimsel Psikoloji Laboratuvarında yürütülen çeşitli araştırmalarda gönüllü asistan olarak görev aldı.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü çatısı altında yürütülen “Gülümseyen Gözler” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 4 ay boyunca bir çocuk yuvasına haftalık ziyaretler gerçekleştirdi. Aynı yıl 2 aylık bir süre boyunca bir huzurevine de ayrıca ziyaretler gerçekleştirdi.

2020 – 2021 yılları arasında Klinik Psikolog Ecem Şenel’in yanında stajyer olarak görev aldı. Bu staj kapsamında ACT Institute İstanbul tarafından verilen Bağımlılık için Kabul ve Kararlılık Terapisi, Depresyon ve Anksiyete için Kabul ve Kararlılık Terapisi gibi çeşitli eğitimlere katıldı.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji programı Çift ve Aile Terapisi alt dalında başladığı yüksek lisans eğitiminin ders ve süpervizyon aşamasını tamamlamıştır.

2022 Ekim-2023 Haziran arasında Filika Psikolojik Danışmanlık’ta stajyer olarak çalıştı.

2023 yılında Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Didem Doğan tarafından verilen Çift Terapisi Eğitimi’ni tamamladı.

2023 yılından beri Filika Psikolojik Danışmanlık’ta birey ve çiftlerle çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği ile Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği üyesidir.

 

Yonca Fener

2016 yılında Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi’nden mezun oldu.

2018-2019 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü bünyesinde Uçan Sarı Yengeçler ve Gülen Gözler Projeleri kapsamında çocuklarla oyun odaklı görüşmelere katıldı.

Lisans eğitimi süresince Boğaziçi Üniversitesi Aile ve Çocuk Araştırma Laboratuvarı ve Koç Üniversitesi Ruh Sağlığı Laboratuvarında araştırma asistanı olarak Türkiye’de Erken Çocukluk Gelişim Ekolojileri, Eşler Arasında Anlaşmazlık Çözümü Süreçlerinin Güçlendirilmesi ve Travma ve Erken Dönem Adaptif Olmayan Şemalar projelerinde görev aldı.

2020 yılında özel bir klinikte ve bir medya platformunda gönüllü staj yaptı.

2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu.

2021 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

2023 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde kısmı zamanlı idari asistan olarak görev almaya başladı. Duygu Odaklı Çift Terapileri Derneği’nde asistanlık görevi üstlendi.

Klinik Psikoloji eğitimi ve stajını tamamlamış olup tez aşamasındadır. Özel bir klinikte genç, yetişkin ve çiftlerle çalışmalarını sürdürmektedir.


Programa Giriş Yılı: 2019


Buse Yavuz

2014 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne başladı.

2017 yılında Empati Psikolojik Danışma Merkezi’nde gönüllü stajını tamamladı.

2018 yılında Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun Nitel Analiz dersi kapsamında “Lisede Yatılı Okumuş Kişilerin Zorlukları Yenme Gücü” konulu projesini tamamladı.

Şubat 2018-Haziran 2019 arasında Boğaziçi Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı’nda Prof. Dr. Ali İ. Tekcan’ın otobiyografik bellek üzerine yaptığı çalışmalarda araştırma asistanı olarak görev aldı.

Şubat 2019-Haziran 2019 arasında Boğaziçi Üniversitesi Gelişimsel Psikoloji Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. Deniz Tahiroğlu’nun ve gelişimsel psikoloji yüksek lisans öğrencilerinin yürüttüğü araştırmalarda asistanlık yaptı.

2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı’ndan yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2019 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile Terapisi Alt Dalı) eğitimine devam ediyor.


Deniz Gezer

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik ve servisinde staj yaptı.

2018 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Yetişkin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinik ve servisinde staj yaptı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2018 yılı Eylül ayı itibariyle Otistikler Derneği’nde ve Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde stajına başladı.

2018/2019 döneminde İstanbul Psikanaliz Derneği tarafından düzenlenen “Psikanalizle Tanışma Seminerleri”ne katıldı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı'nda eğitimine başladı.


Elif Çelet Özenli

1995 yılında ilk, orta ve lise öğrenimlerini tamamladığı Işık Lisesi’nden mezun oldu.

1999 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden lisans diplomasını aldı.

1999 yılında Garanti Bankası bünyesindeki management trainee eğitim programına kabul edildi.

2000 yılında MT-13 eğitim programını başarı ile tamamladıktan sonra, uzun yıllar finans sektöründe çalıştı.

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Programı’ndan mezun oldu,

2018 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bilimsel Hazırlık Programı’na ait dersleri aldı.

2019 yılında İstanbul Cervantes Enstitüsü’nde devam ettiği İspanyolca dil öğreniminde B2.3 seviyesini tamamladı.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın Çift ve Aile Terapisi alt dalında yüksek öğrenimine başladı.


Hande Kırhan

2018-İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University of Liverpool Psikoloji Çift Diploma Programı’ndan yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2017-2018 Liverpool’daki Roy Castle Lung Cancer Foundation’da akciğer kanseriyle mücadele eden bireyler ve aileleri; Claire’s House’da dezavantajlı çocuklar ve aileleri yararına gönüllü çalışmalar yaptı.

2018-Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2018-Mindfulness Institute’te Zümra Atalay’ın düzenlediği 8 haftalık sertifikalı Mindfulness-Odaklı Stres Azaltma (MBSR) programına katıldı.

2018-2019 Selçuk Beşli’nin düzenlediği Kabul ve Adanmışlık (Kararlılık) Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy) eğitimine halen devam etmektedir.

2019-Tin Psikolojik Danışmanlık’ta stajyer olarak oyun terapisi seanslarına aktif olarak katıldı.

2019-Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde asistan stajyerlik yaptı, aynı zamanda Otistikler Derneği’nin Alternatif Gelişim Projesi’nin bir parçası olarak farklı gelişenlerle birlikte sosyal yaşama katılım çalışmalarında gönüllü olarak görevler aldı.

2019-Gülbağ Toplum Merkezi’nde gönüllü psikolog olarak çalıştı.

2019-İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Terapisi Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Havva Nur Kan

Lisans eğitimini 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesiyle mezun olarak tamamladı. 

2016 yılında Young Guru Academy (YGA) zirvesine katılmaya hak kazanarak uluslararası bir sivil toplum kuruluşunun organizasyonlarına katılım sağladı.

2017 yılında Levent'te Face to Face Terapi Merkezinde yaz dönemi stajını gerçekleştirdi.

2017-Psikanaliz Araştırmaları Derneği (PAD) altında Özgür Öğütcen tarafından düzenlenen Lacancı Psikanalize Giriş Dersleri seminerlerine katılmıştır.

Çimen Ev Sanat ve Bilim Merkezi'nde çocuklarla gönüllü proje çalışmalarına gönüllü eğitmen olarak katılım sağlamıştır.

2018–2019 lisans eğitimi yıllarında üniversite bünyesindeki sosyal ve bilişsel psikoloji alanlarındaki yürütülen çalışmalara katılarak araştırmalarda lab asistanı olarak görev aldı. Akademik gelişim sürecinde; Boğaziçi Üniversitesi'nde Prof. Ali İ. Tekcan'ın yürüttüğü TÜBİTAK ve TÜBA destekli yetişkinler ve yaşlılara yönelik Bellek Araştırmaları (otobiyografik bellek, kolektif bellek, çalışma belleği, örtülü bellek) projesinde araştırma ve geliştirme ekibinde yer almıştır.

2019 yılının haziran ayından beri Bütün Psikoloji Merkezi’nde asistanlık ve koordinatörlük yapmaktadır.

2019 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır.


İdil Biriken

2018 yılında Özyeğin Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun oldu.

2015-2018 seneleri arasında Yorum Psikoterapi Merkezinde staj yaptı.

03.2017-06.2017 tarihleri arasında Günışığı Çocuk Merkez’inde staj yaptı.

09.2018 tarihinde Lahad Mooli’nin- PTSD Arts Therapy and Reslience: ‘The Need to Find Light in the Darkness of Trauma’ workshopuna katıldı.

01.2018-03.2018 tarihleri arasında Klinik Psk. Beril Yardımcı’nın MBSR kursuna katılmıştır.

10.2018-11.2018 tarihleri arasında Özel Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

08.2018-03.2019 tarihleri arasında Equinox Psikiyatri ve Terapi’de staj yaptı.

02.2019-05.2019 tarihleri arasında Humanite Psikiyatri ve Tıp Merkezi’nde staj yaptı.

2019 yılında TPD’den Nöropsikolojik Değerlendirme Test Eğitimi’ni tamamladı.

2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çift Aile alt dalında eğitimine başladı.

TPD ve ÇATED üyesidir.


Nilhan Algan

2019 yılı itibariyle Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çift-Aile Yüksek Lisans Programı’na başlamıştır.

2018 yılında Kültür Üniversitesi Psikoloji, 2019 yılında aynı üniversitenin İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2019 Mayıs ayında Pamukkale Üniversitesi PACES konferansında “Woman in the Grip of Time: Is it possible to change time?”, başlıklı sunumunu yaptı.

2019 Şubat-Haziran aralığında Maya Vakfı – Creative Mondays / Learning Sessions projesinde dezavantajlı ve/veya göçmen çocuklarla öğrenme, oyun ve sanat psikolojisi teknikleri kullanılarak psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yaptı ve akademik gelişimlerini desteklemek adına ödevlerinde yardımcı oldu.

2018-2019 Ekim-Ocak aralığında İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon staj süresince 13 Hafta boyunca Sultanahmet Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde Siber Zorbalık, Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddeti atölye çalışmalarında grup liderliği yaptı.

2018 Ağustos ayında Oxford Women’s Leadership sempozyumunda “Is Woman Still the “Other”: The Effect of Dominant Culture on the Plight of Women in Contemporary Turkey” başlıklı sunumunu yaptı.

2018 yılında Balıklı Rum Hastanesi’nde gönüllü klinik psikoloji stajını yaptı.

2017 yılı bahar döneminde Erasmus Öğrenci Değişimi Projesi kapsamında Almanya, Leipzig Üniversitesi’nde bulundu.

2017 yılında Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde zorunlu klinik psikoloji stajını yaptı.

2017 yılında Topkapı Doğa Koleji’nde Psk. İlksen Kızkapan koordinatörlüğünde bir dönem staj yaptı.

2016 yılında T.C. MEB. Bakırköy Adalet Anaokulu’nda zorunlu stajını yaptı.

2016 yılında Kuşaklararası İletişim Projesi/İstanbul Kültür Üniversitesi & Galatasaraylılar Yurdu Aileden Biri Bakım ve Huzurevi Ortak Çalışması kapsamında huzurevinde eşleşilen huzurevi sakini ile 13 hafta boyunca İngiliz Dili ve Edebiyatı çalışmaları yaptı.

“Mind the Mind” Mental Hastalıklara Karşı Önyargıyla Mücadele/ Tpöçg & Efpsa projesi kapsamında lise öğrencileri ile akıl hastalıkları ve stigmatizasyon konusunda bilinçlendirmek adına İstanbul Şehremini Anadolu Lisesi, Bahçelievler Anadolu Lisesi ve Çapa Fen Lisesi’nde atölyeler yaptı.

Aralık 2016-Mayıs 2017 arasında Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi bünyesinde yer alan Adalet Anaokulu’nda yer alan çocukların psikososyal gelişimini desteklemek adına oluşturduğu “Gökkuşağı Projesi”nin koordinatörlüğünü yaptı.

2015-2016 yılında Tin Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2015 yılından beri Oyun Benim İlacım/Kaçuv Cerrahpaşa Hastanesi’nde kanserli çocuklar ile gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir.


Utku Çetin

2017 yılında T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Onur Derecesi ile mezun oldu.

2017 yılında Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi’ni tamamlamıştır.

Lisans hayatı boyunca, iki yıl Psikoloji Topluluğu Başkanlığı, bir buçuk yıl Türk Psikoloji Topluluğu Çalışma Grubu (TPÖÇG) Akademik Etkinlik Birimi Sorumluluğu sırasında pek çok akademik seminer, çalıştay ve psikoloji günleri düzenlenmesini organize etmiş ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmiştir.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Değerlendirme Envanteri (MMPI) ve Tematik Algı Testi (TAT) eğitimlerini, Türk Psikologlar Derneği'nden tamamlamıştır.

Uzm. Klinik Psikolog & Psikoterapist Ferhat Jak İçöz tarafından yürütülen Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’ni 2019 yılında tamamlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği İzmir Şubesi tarafından Prof. Dr. Şeyda Aksel’in eğitim koordinatörlüğünde yürütülen Çocuk Cinsel İstismarını Önleme Projesi Eğitici Eğitimi’ni tamamlamıştır.

2017-2019 yılları arasında Kök Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde, süpervizyon çalışmalarını sürdürdü.

Türk Psikologlar Derneği ve Varoluşçu Psikoterapiler Derneği üyesidir.

2019 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Çift Aile Alt Alanına başladı.

Programa Giriş Yılı: 2018


Gülşah Gülebakan

2018 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2017 yılında Prof. Dr. Feyza Çorapçı’nın “Evaluation of Children” dersi kapsamında İstanbul’95 projesi için yapılan araştırmalarda görev aldı.

2016 yılında Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde, Psikiyatrist Kemal Kuşçu ve Uzman Psikolog Mustafa Uğur Kaya tarafından anne-çocuk çiftleriyle yürütülen “Ortak Dikkat, Ortak Çalışma ve Anne Dili” konulu projede kodlama asistanı olarak görev aldı.

2015 yılında Aylin Varyanyan’ın “Expressive Arts and Therapy” isimli dersi kapsamında Boğaziçi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Kulübünde 10-12 yaş çocuklarla dışavurumcu sanat uygulamalarında bulundu.

2015 yılında Hrant Dink Vakfı tarafından hibelendirilen “BeyondBorders” projesi kapsamında müziklerini yaptığı, Boğaziçi Üniversitesi Gösteri Sanatları (BGST)’nın sahnelediği “Zabel” isimli oyunla Ermenistan’a gitti.

2015 yılında BGST’nin “Barış İçin Bir Aradayız” projesinde Suriyeli ve Yunanistanlı mülteci kadınlarla birlikte konserler verdi.

2017 yılında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi K8 psikoz kliniğinde gönüllü stajını yaptı.

2017 yılında Ekol Psikolojik Danışmanlık Merkezinde yetişkin danışmanlığı stajyer eğitim programına katıldı.

2017 yılında Müzik Terapileri Derneği ve Sanat Psikoterapileri Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Müzik Terapisi Sempozyumuna katıldı.

2018 yılı itibariyle Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı Çift-Aile Terapisi alt dalında eğitim hayatına devam etmektedir.


Kerim Yorgunlar

2017 yılında Çadem Psikoloji Merkezi’nde dönemsel stajyerlik yaptı.

2017 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2017 yılında başladığı Temel Varoluşçu Analiz Eğitimi’nin 2. senesine devam etmektedir.

2017-2018 yılları arasında “Zen Zihni Başlangıç” Zihni konulu okuma grubuna moderatörlük yaptı.

2018’de başladığı “How Does Das Man Interact with Late Stage Cancer Patients on account of Their Attitudes about Death from an Existential Perspective” başlıklı araştırmaya hala devam etmektedir.


Merve Yüksel

Şubat 2015 - Mayıs 2015 tarihleri arasında Çocuk Koruma Merkezlerini Koruma Derneği ve Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi tarafından ortaklaşa düzenlenen Gençlerden Gençlere Yaşam Becerileri Programı: Çocuk İhmal ve İstismarı Önleme Eğitimi’ni Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu’nun süpervizörlüğünde tamamladı.

2015 yılında Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikoloji servisinde gönüllü staj yaptı.

2015 yılında çocuk işçiliğini önleme amacıyla düzenlenen “Fındık Bahane Çocuklar Şahane” projesi kapsamında 1 aylık yaz okulunda gönüllü olarak ders verdi, sanat atölyeleri yürüttü.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2015-2017 yılları arasında imkanı kısıtlı çocuk ve ergenlerin gelişimini desteklemek amacıyla bir vakıfta eğitim saha sorumlusu ve ardından eğitim koordinatörü olarak çalıştı.

2016 yılında Sanat Psikoterapileri Derneği tarafından düzenlenen Sanat Psikoterapilerine Giriş Eğitimi’ni tamamladı.

2016 yılında Jale Karabekir’in düzenlediği Kadın Beden Performansları atölyesine katıldı.

2016 yılında Aylin Vartanyan tarafından düzenlenen Dışavurumcu Sanat Aracılığıyla Çatışmaları Dönüştürmek atölyesine katıldı.

2017 yılında Fransız Lape Hastanesi’nde klinik psikoloji eğitim programına katıldı.

2017 yılında Grup Florence Nightinagle Hastanesi’nde Çocuk Ergen Psikiyatristi Muhammed Mehtar süpervizörlüğünde staj yaptı.

2017-2018 yılları arasında Prof. Dr. Cem Kaptanoğlu tarafından verilen Destekleyici Psikoterapi Eğitimi 1. Modül’ü tamamlamıştır.

2018 yılında Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yetişkin Psikiyatri Kliniği’nde staj yaptı.

2018 yılında YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık ve Yankı Yazgan’ın Güzel Günler Polikliniğinde staj yaptı.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde başladığı  Rorschach Eğitimi’ne halen devam etmektedir.


Sırma Ülgen

2014-2015 yılları arasında özel bir muayenehanede stajer psikolog olarak çalıştı.

2016 yılında BePositive Psikolojik Danışmanlık ve Psikoterapi Merkezi’nde mesleğe hazırlık staj programına katıldı.

2016 yılında örgütsel psikoloji alanında bir danışmanlık firmasında staj yaptı.

2017 yılı Haziran ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Lisans Programı’nı tamamladı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde Yrd. Doç. Dr. Sibel Halfon'un çocuk psikoterapi hizmetlerinin sonuçlarını gözlemlemek ve araştırmak adına yürüttüğü projede asistanlık yaptı.

2017 yılında Umut Çocukları Derneği’nin başlatmış olduğu “Hayata Yeniden Başlıyorum” projesinde gönüllü olarak çeşitli çalışmalara katılmaya başladı.

2018 yılında Uzm. Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Fatma Torun Reid’in gerçekleştirmiş olduğu 11 haftalık Uygulamalı Psikolojiye Giriş Eğitimi’ne katıldı.

2018 yılında Transaksiyonel Analiz Derneği’nin düzenlediği, Klinik Psikolog Joanna B. Richards’ın eğitimci olduğu TA 101 ve 202 Eğitimleri’ne katıldı.

2018 yılı Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı'nda eğitimine başladı.


Büşra Çilem Dibek

2014 yılında Çapa Atatürk Ortaokulu’nda Rehberlik Servisi içerisinde stajyerlik yaptı.

2015 yılında Güngören Gaziler Ortaokulu’nda Rehberlik Servisi içerisinde stajyerlik yaptı.

2016 yılında Beşiktaş RAM ve Fatih Şeyhülislam Hayri Efendi İlkokulu’nun Rehberlik Servisi içerisinde stajyerlik yaptı.

2016 yılında bir dönem Psikoterapist Şule Öncü’yü asiste ederek çeşitli psikoterapi çalışmalarında yer aldı.

2016 yılından beri LİSTAG, LAMBDA İstanbul, Spod, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, ERG gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşu içerisinde gönüllü faaliyetlerde bulunmakta ve ortak etkinlik/projeler gerçekleştirmektedir.

2013-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde Asistan Öğrenci kadrosunda bölüm asistanlığını yürüttü.

2014-2017 yılları arasında ÇEKÜL Vakfı’nda Gönüllü Eğitmenlik yaptı.

2017 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik anabilim dalından mezun oldu.

2017 yılından beri ÇATED Eğitim Komitesi ve Travma Komitesi içerisinde çalışmalara destek vermektedir.

Haziran 2017- Nisan 2018 arasında TOG Vakfı’nda saha çalışmalarında destek vermiştir.

Ocak& Şubat 2018 boyunca YDY Eğitim Araştırma Danışmanlık içerisinde stajyer olarak görev almıştır.

Mart 2018- Ekim 2018 arasında Çorbada Tuzun Olsun Derneği’nde saha çalışmalarında profesyonel çalışan olarak yer almış; Psikolojik Destek Biriminde çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiştir.

2017 yılından beri Prof. Dr. Doğan Şahin’in vermekte olduğu “Dinamik Psikoterapi” eğitimine ve süpervizyonuna devam etmektedir.

Ağustos 2018’de kurduğu Toplumsal Cinsiyet proje ekibi ile Bilgi Sosyal Kuluçka’dan hibe desteği almıştır.

Temmuz 2018’den beri Müzik Terapi Eğitimine ve çalışmalarına devam etmektedir.

Ekim 2018’de Eleştirel Psikoloji Sempozyumunda gerçekleştirdiği araştırma sunumu (İlişkiler(d)e Müşteri Olmak: Gençlerin Sola Kaydırılan Kimlikleri) ile konuşmacı olarak yer almıştır.

2018 yılında ergenlere yönelik hazırlanan Dove Özgüven Eğitimleri içerisinde Kolaylaştırıcı Psikolojik Danışman olarak yer almaktadır.

2018 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programına başlamıştır.


Programa Giriş Yılı: 2017


Berivan Kızılocak

Mart 2017-Ekim 2017 arası Bakırköy Alfa Psikiyatri Psikoterapi merkezinde asistan olarak çalıştı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Çift ve Aile Terapisi alt dalına başladı.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden Yüksek Onur derecesi ile mezun oldu.

Aralık 2016-Haziran 2017 tarihleri arasında BİLUM (Bilgi Umut Kulübünde) gönüllü olarak çalıştı.

Ekim 2016- Aralık 2016 tarihleri arasında Kadıköy Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezinde stajyer psikolog olarak çalıştı.

Eylül 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubunda Mesleki Bilgilendirme ve Farkındalık Platformunda görev aldı.

Temmuz 2016-Eylül 2016 tarihleri arasında Baypark Hospital’de stajyer psikolog olarak çalıştı.

Temmuz 2016- Ağustos 2016 tarihleri arası Zeynep Çatay’ın yürüttüğü Tarlabaşı Toplum Projesinde gönüllü olarak çalıştı.

Haziran 2016- Ekim 2017 tarihleri arasında KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfında) gönüllü olarak çalıştı.

Şubat 2016’da İstanbul Psikoloji Enstitüsünden MMPI testi eğitimi aldı.

Eylül 2015- Aralık 2015 tarihleri arasında TOHUM otizm vakfında gönüllü olarak görev aldı.

Eylül 2015-Haziran 2017 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Psikoloji Kulübünde gönüllü olarak çalıştı.

Ekim 2014-Haziran 2017 yılları arasında Doç. Dr. Ayten Zara’nın kurucusu olduğu Bilgi Açık Kapı kulübünde gönüllü olarak çalıştı.


Ezgi Kılıç

Kadıköy Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra başladığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2017 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Prof. Dr. Falih Köksal’ın yürüttüğü laboratuvar çalışmalarına destek olmuş, Prof. Dr. Reşit Canbeyli’nin psikobiyoloji laboratuvarında gönüllü stajyer olarak çalışmıştır. 2017 yılında Muzaffer Akpınar Vakfı bünyesindeki Bilişsel Beceri projesinde ilkokul öğrencilerinin bilişsel becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak adına 6 ay boyunca gönüllü çalıştırıcılık yapmıştır. 2015 ve 2016 yıllarında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığı stajlarını tamamlamıştır.

2017 yılında mezun olmasının ardından Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nın Çift ve Aile terapisi alt dalında eğitimine başlamıştır. Program stajı kapsamında süpervizyon eşliğinde birey, çift ve ailelerle psikoterapi süreçleri yürütmüş, gönüllü olarak öğretmen ve ailelerle araştırma ve odak grup çalışmaları yapma fırsatı bulmuştur. Filika Psikolojik Danışmanlık Merkezi’ndeki bir yıllık stajını tamamlamıştır. Şu anda yüksek lisans eğitiminin tez aşamasındadır. Didem Doğan ile başlattığı video söyleşi projesi halen devam etmektedir.

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) üyesidir. Eğitim, araştırma ve yayın komitelerinde aktif görev almaktadır. 2019 yılında ICEEFT onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. ve 2. Düzey eğitimlerini Dr. TingLiu, KyriakiPolychroni ve Dr. Öğr. Üyesi Senem Zeytinoğlu Saydam eğitmenliğinde tamamlamıştır, halen süpervizyon aşamasındadır. Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT-DER) ve International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) üyesidir.

Şu anda Filika Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde Didem Doğan süpervizörlüğünde bireyler, çiftler ve ailelerle psikodinamik ve sistemik yönelimle çalışmaktadır.


Merve Adlı İşleyen

2013 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden mezun oldu.

2016-2017 yıllarında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Danışmanlık Hastanesi, Nadis Danışmanlık Merkezi ve Lina Çocuk Ergen Aile Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde gönüllü staj yaptı.

2017 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden ve Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı’ndan mezun oldu.

2017 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Çift-Aile Alt dalında tez aşamasındadır.

2018 yılında Duygu Odaklı Çift Terapi ekolünün tüm teorik düzey eğitimlerini tamamladı.

2018 yılından beri Çift ve Aile Terapileri Derneği Araştırma Komitesi Başkan Yardımcılığını sürdürmektedir.

2019 yılında başladığı Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Koruncuk Vakfı tarafından yürütülen, “Devlet Korumasındaki Çocukların Biyolojik Ailelerine Dönüş” süreçlerinde psikolojik olarak desteklenme projesine asistanlığa devam etmektedir.


Selin Ayşe Kaner

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden, 2009 yılında aynı üniversitenin Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

2010-2011 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Bilimsel Hazırlık derslerini tamamladı.

2012 yılında İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği’nin Psikanalize Giriş Seminerleri’ne katıldı.

2015 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Aile Danışmanlığı Sertifika Programı’nı tamamladı.

2018-2019 yıllarında Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitimlerini tamamladı.

Kadına yönelik şiddet ve eğitim alanlarında profesyonel ve gönüllü çalışmalarda bulundu.

2017 yılı Eylül ayı itibariyle Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı'nda eğitimine devam etmektedir.

Programa Giriş Yılı: 2016


Darina Cücülayef

2010 yılında Sankt Georg Avusturya Lisesi’nden mezun oldu.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Anadal ve Fotoğraf ve Video Yandal programlarından mezun oldu.

2013 yılının bahar dönemini Erasmus değişim programıyla gittiği Belçika’daki Ghent Üniversitesi’nde okudu.

2007-2014 yılları arasında LÖSEV, İstinye Devlet Lisesi, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve Fransız Lape Hastanesi’nde gönüllü çalışmalar yaptı.

2014 yılı boyunca Koç Üniversitesi’ndeki ELC for Kids programının program psikologluğunu ve koordinatör asistanlığını yaptı.

2015 yılında Yoga Alliance onaylı 200 saatlik Yin Yoga Hocalık Eğitimi’ni, 2018 yılında 100 saatlik Yin Yoga İleri Seviye Uzmanlaşma Programı’nı tamamladı.

2016 yılında Mindfulness/Farkındalık Odaklı Stres Azaltımı eğitimi aldı.

2015 yılından beri Dr. Öğr. Üyesi Senem Zeytinoğlu-Saydam’ın asistanlığını yapmaktadır.

2016 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda Çift-Aile Alt dalında tez aşamasındadır.

2016-2017 yıllarında Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitimlerini tamamlamıştır ve uluslararası sertifikasyon sürecindedir.

2018 yılından beri Selamiçeşme’de bulunan Lumos Psikoloji’de birey ve çiftlerle çalışmaktadır.

2019 yılında kurulan Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin kurucu üyesidir ve başkan yardımcısı olarak aktif bir şekilde rol almaktadır. 


İlayda Doğu

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun oldu.

2012 Eylül - 2014 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı’nda Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü araştırmalarda asistanlık yaptı.

2013 yılında Hollanda Erasmus Üniversitesi’nde Erasmus Değişim Programı kapsamında eğitim gördü.

2014 yılında Ekip Norma Razon, Çocuk Genç ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2014 Ağustos - 2015 Ocak tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Aile Danışma Merkezi’nde staj yaptı.

2015 yılında Intel Türkiye Ar-Ge bölümünde dönemsel bir projede psikolog olarak çalıştı.

2015 Haziran-2016 Temmuz ayları arasında CBTistanbul’da asistan psikolog olarak görev yaptı ve Dr. Emel Stroup’tan aldığı Kognitif Terapi workshop programını tamamladı.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Oya Azakoglu

2006 yılında Koç Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

2007 yılında UCLA Berkeley ‘de proje yönetimi programını tamamladı.

2009 yılında misafir öğrenci olarak Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde Bilimsel Hazırlık programını tamamladı.

2009-2011 yılları arasında Doç.Hanna Nita Scherler’in Gestalt Eğitim Programını tamamladı.

2009-2010 yılları arasında Psikeİst tarafından düzenlenen Psikanalize Giriş Seminerleri’ni tamamladı.

2016 yılında Özyegin Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Sabiha Kocabıçak

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nden mezun oldu.

1999 yılının Ekim ayında Psikolog Yazar Doğan Cüceloğlu'nun İnsan İnsana Eğitim ve Danışmanlık şirketinde çalışmaya başladı.

Şubat 2000-Mart 2016 arasında Doğan Cüceloğlu'nun asistanı olarak çalıştı; on bir kitabına ve internet sitesine katkıda bulundu.

2004-2005 ve 2017-2018 Eğitim-Öğretim yıllarında Proje Koordinatörü olarak çalıştığı Yüksek Öğrenimde Rehberliği Tanıtma ve Rehber Yetiştirme (YÖRET) Vakfı'nın hem basılı yayınlarına hem internet sitesine yazar ve editör olarak katkıda bulunup vakfı çeşitli ulusal toplantılarda temsil etti. Görevi sırasında üniversite öğrencileriyle ve göçmen annelerle grup çalışmaları yapmasının yanı sıra, vakıf adına grup çalışmaları yapan diğer grup liderlerinin çalışmalarını koordine etti, çalışmaların sonuçlarını değerlendirdi ve raporladı.

2016 yılı Eylül ayında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’nı “Ayrışma-Bireyleşme, Bireycilik-Toplulukçuluk, Evlilik Beklentileri ve Evlilik Tutumları Arasındaki İlişki” konulu teziyle tamamlayarak uzmanlığını aldı.

Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi tarafından 2006 yılında basılan Aile Terapisi Terimleri Sözlüğü’nün yazarlarından biridir.

Bireylerle, çiftlerle, ailelerle ve gruplarla çalışmaktadır.


Sedef Oral

2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı’nı bölüm ikincisi olarak bitirdi.

2015 yılında Cambridge Üniversitesi Applied Developmental Psychology Research Grubu’nda; 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Dr. Nihal Yeniad Malkamak ve New York Üniversitesi’nden Dr. Michael J. Sulik işbirliğinde yürütülen özdenetim ve içselleştirme semptomları meta-analiz çalışmasında; 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sistemik Terapi Araştırması’nda ve 2018 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilen fibromiyalji tedavisi projesinde araştırma asistanlığı yaptı.

2019 yılında “Reciprocal Impact between Couple Therapists' Beliefs about Coupledom, Experiences in Romantic Relationships and Experiences in Couple Therapy: A Qualitative Study” başlıklı tezi ile fakülte ikincisi olarak mezun olmuştur.

International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) onaylı Duygu Odaklı Çift Terapisi (1. & 2. Düzey), United Kingdom Association for Transactional Analysis (UKATA) onaylı Transaksiyonel Analiz (TA101) ve EMDR Europe onaylı EMDR (1. Düzey) uluslararası eğitimlerinin yanı sıra; oyun terapisi, kısa süreli çözüm odaklı danışmanlık yaklaşımı ve bilişsel davranışçı terapi eğitimlerini tamamlamıştır.

Şu anda MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermekte ve PDR öğrencilerinin staj süpervizörlüğünü üstlenmektedir.

Davranış Bilimleri Enstitüsü ve özel bir ofiste yetişkin, çift ve ailelerle çalışmaktadır.

British Psychological Society (MBPsS), ICEEFT, ÇATED, DOÇAT ve EMDR derneklerine üyelikleri vardır.


Tuğçe Nur Doğan

2011 yılında İzmir Amerikan Koleji’nden mezun oldu.

2011 yılında başladığı Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü 2016 yılında onur derecesi ile bitirdi. Sosyoloji Çift-Ana Dal programını tamamladı.

2012 yılında İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi Psikiyatri servisinde staj yaptı.

2015 yılında Doç. Dr. Nur Yeniçeri tarafından yönetilen anne-çocuk bilişsel fonksiyon uyumu araştırmasında veri toplama çalışmalarına destek verdi.

2016 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile alt dalı) Yüksek Lisans programına başladı.


Programa Giriş Yılı: 2015


Aslı Ciğdem Cemgil

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirdi.

1995-2000 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde psikolog olarak çalıştı.

1996-2000 yılları arasında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden co-terapistlik derecesiyle mezun oldu.

1999 yılında EMDR 1. düzey eğitimini tamamladı.

2004-2005 yılları arasında Amsterdam Üniversitesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji yüksek lisans programına başladı.

2015 Eylül ayı itibariyle başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile alt dal) tez çalışmasına devam etmektedir.

2015-2016 yılları arasında savaş mağduru Suriyeli mültecilere hizmet veren Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi’nde klinik psikoloji stajını tamalamıştır.

2017 yılında Aşiyan Psikoterapi Merkezi''nde Yetişkin ve Çift-Aile terapisti olarak çalışmaktadır.


Aysu Hazar

2014’te Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2011’de Down Sendromu teşhisi konmuş çocuklarla gönüllü olarak müzikli terapi programında çalıştı.

2012’de Tilburg Üniversite’sinde Erasmus Değişim Programı kapsamında eğitim gördü.

Tirinity College ve Royal Academy of Music’te piyano eğitimini tamamladı. 2010 yılından beri Yeşim Altınay Müzik Stüdyosu’nda piyano öğretmenliği yapmaktadır.

2012’de Doç. Dr. Bilge Yağmurlu’nun “Parenting in Asian and Middle Eastern Cultures” adlı araştırma projesinde çalıştı.

2013’te Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi’nde gözlemci psikolog olarak gönüllü çalıştı.

2014’te Uzman Klinik Psikolog Ceyla Erhan’ın “Decision Making in OCD, ADHD and Tourette’s Syndrome Population: A study using drift diffusion modeling” adlı doktora tezinde çalıştı.

2014’te Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde staj yaptı.

2014’te Türk Psikologlar Derneği’nde temel tramva eğitimi aldı.

2014’ten beri Ayvalık-Kadıköy Belediyeleri “Zeytin Çekirdekleri” projesinde gönüllü psikolog olarak çalışmaktadır..

2015’te Psikologlar Psikiyatristler Derneği’nden “Aile Psikolojisi” ve “Nefes Terapisi” eğitimleri aldı.

2015’te Prof. Dr. Mehmet Z. Sungur’un “Çift ve Cinsel Terapiler” eğitimini tamamladı.

2014’ten beri Uzman Psikolog ve Aile Terapisti İrem Bray’le beraber çalışmaktadır.

2015’ten beri Uzman Psikolog ve Aile Terapisti İrem Bray’in “Effectiveness of Psychological Education on Family Relationships” adlı araştırma projesinde çalışmaktadır.


Duygu Başak Gürtekin

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve İngiliz Dili Eğitimi Çift Anadal Programından Onur dereceleriyle mezun oldu.

2014 Eylül ayında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi “Sosyal Projeler ve Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi” Yüksek Lisans programında “Hasta Çocuk Hakları Savunuculuğu”  konulu tez çalışmasını sürdürmektedir. 

2012 -  2014 yılları arasında Psikeart Akademi “Sanat ve Psikiyatri” ve “Kadın, Sanat & Ruh Sağlığı” eğitim programlarını tamamladı. 

2014 yılında başladığı, İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Sosyal Psikiyatri Servisinde “Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapileri” Programında Sanat Terapisi eğitimine devam etmektedir.

2015 yılı itibari ile İ.Ü. İ.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı, Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyon Programında, Modern Ebru Teknikleri ile Psikodinamik Yönelimli Sanat Terapisi Grupları yürütmektedir. 

2014 yılında başladığı, Varoluşçu Akademi ve Viyana Victor Frankl Institut of Logotherapy işbirliği ile gerçekleşen “Varoluşçu Analiz ve Logoterapi” Eğitimi’ne devam etmektedir.

2015 yılında kamu hastanelerinin yataklı çocuk servislerinde yürüttüğü “Colors Matter For Health” Projesi ile ”Laureate Here For Good” ödülünü aldı. 

2015 yılında “Exploring the Effects of “Marbling Art” as A Self-expressive Art Form on the Illness Perception & Tolerability of Long Term Hospitalized Children Patients in Turkey” konulu araştırma projesi Clinton Global Initiative tarafından Laureate Global Impact Report’a alındı. 

Halen GalataArt Sanat Atölyesinde Geleneksel ve Modern Ebru Teknikleri üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

2013 yılında kurulan Hayata Renk Ver Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve SOSDES Psiko-Sosyal Destek Projesi Koordinatörüdür.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift – Aile Alt Dalı’na başlamıştır.


Ezgi Didem Merdan

2009-2010 eğitim öğretim yılında Beyazıt Devlet Kütüphanesi Görmeyenler için Sesli Kitap Projesi kapsamında çeşitli kaynaklar seslendirdi.  

2013 yılında Beyoğlu Belediyesi ve Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nin “Farklı Olanla Birlikte Yaşamak” adlı ortak projesinde stajyer olarak görev aldı.

2013-2014 ve 2014-2015 eğitim yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın “Yönlendirilmiş Unutma” (Directed Forgetting) ve “Türkçe Kelime Normları Oluşturma” çalışmalarında araştırma asistanlığı yaptı.

2013 yılı kasım ayı ile 2014 yılı ocak ayı arasında Umut Çocukları Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.  

2014 yılının yazında İngiltere’de Anatolian Sky Holidays adlı şirkette 3 ay süreyle Erasmus Stajı yaptı.

2014-2015 eğitim öğretim yılı boyunca Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlemci stajyer olarak bulundu.

2015 yılı Haziran ayında Doç. Dr. Ayten Zara ile Doğubeyazıt, Ağrı’da “Şiddet, Çocuk İhmali ve İstismarı” konularında yapılan Toplumsal Bilinçlendirme Projesi’nde görev aldı.

2015 yılı Haziran ayında tam burslu olarak okuduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Yüksek Onur Derecesi ile mezun oldu.

2015 Eylül ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı’nda eğitimine başladı.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Eğitimi aldı.

2016-2017 arasında bir yıl süre itibariyle Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi, Otistikler Derneği’nde stajyer olarak görev aldı.  

2017 yılında Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliği ile koordine edilen Temel Bağımlılık ve Bağımlılık Danışmanlığı Sertifika Programları’nı tamamladı.

2018 yılı itibariyle T.C. Maltepe Üniversitesi İngilizce Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 

2019 yılında Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’na başlamıştır.

Türk Psikologlar Derneği üyesidir. 

Türk Psikologlar Derneği onaylı WISC-4 uygulayıcısıdır.


Sezin Benli

2008 - 2010 yıllarında Küçükyalı Çocuk Esirgeme Kurumu’nda gönüllü olarak çocuklarla çalıştı.

2009 yılında Yrd. Doç. Dr. Nazlı Baydar’ın yürüttüğü “Türkiye’de erken çocukluk gelişim ekolojileri” araştırmasında asistanlık yaptı.

2011 yaz döneminde University of Liverpool’da eğitim gördü.

2012 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nda (AÇEV) staj yaptı.

2012 - 2013 yıllarında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde gönüllü olarak çocuklarla çalıştı.

2013 yılında Erasmus değişim programıyla Belçika’da University of Ghent’te eğitim gördü.

2012 – 2014 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuarı’nda Yrd. Doç. Dr. Ümit Akırmak’ın yürüttüğü çeşitli araştırmalarda asistanlık yaptı.

2013 yılında Yrd. Doç. Dr. Kemal Kuşçu’nun yürüttüğü “Joint Attention and Collaboration in Mother-Child Dyads” araştırmasında asistanlık yaptı.

2014 yılında Ekip Norma Razon Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2014 - 2015 yıllarında Gaziosmanpaşa Aile Danışma Merkezi’nde staj yaptı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2016 – 2017 yılları arasında Bakış Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Kızılay Bağcılar Toplum Merkezi’nde staj yaptı.

2017 yılında Koruncuk Vakfı’nda korumadan ailelerinin yanına dönen çocuklara ve ailelerine uyum sürecini desteklemek için başlatılan projede çalışmaya başlamıştır.

2015 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’nda tez aşamasındadır.


Sinem Şahin     

2009 yılında dahil olduğu, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yürütülen Minik Yürekler projesi kapsamında 2,5 yıl boyunca Çocuk Esirgeme Kurumunda çalıştı.

2010 yılında Tarlabaşı Toplum Merkezi’nde 2 yıl boyunca çocuklarla yapılan etütlere katılmış, okul öncesi çocuklar ile çalışmalar ile anaokulunda asistanlık yaptı.

2013 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü Sosyal Psikiyatri Servisi bünyesinde yer alan Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı’nda dans- hareket ve doğaçlama tiyatro atölyelerinde gözlemci olarak yer aldı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun oldu.

2014 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim dalı ile yürütülen iki yıllık Ruhsal Bozukluklarda Sanat Psikoterapisi Kursu’na başlamıştır aynı zamanda bu programın ve Doç. Dr. Nurhan Eren’in asistanlığını yapmaktadır.

2014 yılında bir sene boyunca İstanbul Tıp Fakültesi Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı dahilinde psikiyatri bölümüne başvuran kişilerle Tiyatro Atölyesi Yürütücülüğü yaptı.

2015 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Süreyya Aysun Arıcan

Boğaziçi Üniversitesi’nden onur derecesiyle mezun oldu.

2011 yılında Hakan Türkçapar’dan “Bilişsel  Davranışçı Terapi Eğitimi”ni; 2013 yılında Radhika Santhanam Martin, Sadeq Rahimi ve Jaswant Guzder’den “Bağlanma Teorisi ve Terapötik Müdahaleler Eğitimi”ni aldı. 2014 yılında Ferhat Jak İçöz’den “Varoluşçu Terapi Eğitimi” almaya başladı ve aynı yıl Dulwich Center eğitimcileri tarafından verilen “Öyküsel Terapi Eğitimi”ne katıldı.

18. Ulusal Sosyal Psikiyatri Konferansı’nda Prof. Dr. Kemal Sayar’ın süpervizörlüğünde “Kültürel Motiflerin Bağlanma Üzerinde Etkisi” başlıklı bir konuşma yaptı.

1.Türk-Yunan Varoluşçu Terapiler Seminerleri’nde “Obsesif Konpulsif Bozukluk’un Varoluşçu Teoriyle Analizi” konulu bir konuşma yaptı.

Şu an “Varolşçu Analiz: İleri Çalışmalar” eğitimi başta olmak üzere diğer eğitimlerine de devam etmektedir.

Society for Neuroscience (SFN) ve  The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP) üyesidir.

Prof. Frank Summers’dan şahsi süpervizyon desteği almaktadır.

Çalışmalarına Prof. Dr. Kemal Sayar’ın ofisinde ve Varoluşçu Akademi’de Sistemik-Analitik ve Varoluşçu kuramlar eşliğinde devam etmektedir.


Tuba Aydın Erol

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu.

2011 yılında başladığı IFTI Psikoterapi bünyesinde yürütülen 500 saatlik Aile ve Çift Terapisi Eğitimi’ni tamamladı. Eğitim süresince birçok farklı psikoterapistin atölye çalışmalarına katıldı.

2011-2013 yılları arasında İstanbul Psikodrama Enstitüsü (IPI) tarafından verilen Psikodrama Eğitim Programı’na devam etti.

2014 yılında Üsküdar Kaymakamlığı ve Çocuk Eğitim Merkezi ile gerçekleştirilen “Madde Kullanım Bozuklukları-Önleyici Hizmetler Kapsamında Anne-Baba Eğitimi”  adlı çalışmayı gönüllü psikolojik danışman olarak yürüttü.

2015 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji-Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı Yüksek Lisans Programı’na başladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yürütülen ve koordinatörlüğünü Prof. Dr. Kültegin Ögel’in üstlendiği Temel Bağımlılık Sertifika Programı’nı tamamladı.

2011-2016 yıllarında çeşitli eğitim kurumlarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. 


Programa Giriş Yılı: 2014


Ahmet Eren Günsan

2012 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında özel bir anaokulunda staj yaptı.

2012-2013 yılı Aralık ve Şubat ayları arasında İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü / Sosyal Psikiyatri Servisi bünyesinde yer alan Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı’nda gözlemci/stajyer olarak yer aldı.

2013 yılı Şubat-Haziran ayları arasında "Picture Based Value Survey for Children” ölçeğinin Türkiye standardizasyon çalışmasında görev aldı.

2013 yılı Şubat-Haziran ayları arasında "Analysis of Cultural Differences in Social Perception of Intelligence and Honesty of Smiling and Non-Smiling Individuals” adlı kültürlerarası araştırmanın veri toplama aşamasında görev aldı.

2013 yılı yaz döneminde Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Birimi’nde stajyer psikolog olarak görev aldı.

2013-2014 güz döneminde Erasmus Değişim Programı ile gittiği University of Mannheim’da öğrenim gördü.

2013-2014 yılı Aralık ve Ocak ayları arasında Almanya’da bulunan ve yoğunlukla göçmenleri kabul eden özel bir klinikte staj yaptı.

2014 yılı Şubat-Mart ayları arasında Balıklı Rum Hastanesi VakfıAnatolia Bağımlılık Tedavi Klinikleri’nde madde bağımlılarıyla çalıştı.

2014 yılı Mart-Haziran ayları arasında Şizofreni Dostları Derneği’nde gönüllü olarak çalıştı.

2014 yılı Mart-Haziran ayları arasında Dr. Deborah Best süpervizörlüğünde yürütülen “Examination of Filial Responsibility in Children” adlı kültürlerarası araştırmanın asistanlığını yaptı.

2014 yılı Nisan-Haziran ayları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi ÇocukÇalışmaları Birimi’nde (ÇOÇA) gönüllü olarak yer aldı ve birimin 2013-2014 faaliyet raporunun düzenlenmesi ve redaksiyonunda görev aldı. 

2014 yılı Nisan ve Mayıs aylarında İBU, Minik Kalpler Projesi’nde gönüllü olarak yer aldı.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Onur derecesiyle mezun oldu.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "The Relationship between Psychosomatization Level of Women and Their Relationship Satisfaction, Emotional Processing and Life Quality" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 


Ayşegül Metindoğan Wise

1997 yılında Ankara Üniversitesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

1997-1998 yılları arasında Psikolojik Danışman olarak Özel Arı Fen Lisesi’nde çalışmıştır.

2001 yılında Master, 2007 yılında Doktora eğitimini Department of Child and Family Studies, College of Human Ecology Syracuse University, New York’ da tamamlamıştır.

2002-2006 yılları arasında Syracuse Üniversitesi, Çocuk ve Aile Çalışmaları Bölümü part time öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olarak çalışmıştır.

2004-2007 yılları arasında State University of New York Oswego’ da, Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmıştır.

2009 yılında Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) bünyesinde 7-11 yaş arası çocuklara verilen anne destek programının değerlendirilmesi araştırmasını tamamlamıştır.

2013 yılından bu yana Fathering: A Journal of Theory, Research, and Practice about Men as Fathers dergisi editörler kurulu üyesidir.

UNICEF ve MEB ortaklığında yürütülen Türkiye’de ilköğretime geç kaydolmanın sebeplerinin incelenmesi araştırmasını yürütmüştür.

Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü’nde öğretim üyesidir

Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü, part time öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Çocuklarda mizaç, kardeş ilişkileri ve anne-baba evlilik doyumunun problem davranışlara etkisi araştırması, Amerika-Kore ve Türkiye’de eş zamanlı sürdürülen Uluslararası evlilik araştırması ve çocuklarda cinsiyet rol algısını etkileyen kültürel faktörler üzerine projesi devam etmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan öğrenim bursu ve yurtdışı öğrenim (Master&Doktora) bursu almıştır.

2004 de Araştırmada Üstün Başarı Ödülü almıştır. 

Syracuse Üniversitesi’nden 2008 yılında Doktora Ödülü almıştır.

Çok sayıda yayını bulunmaktadır. 

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı''ndan "Parental mental health, parenting styles and couple and family dynamics as a predictors of children''s internalizing and externalizing problem behaviors" başlıklı projesini tamamlayarak mezun olmuştur. 


Begüm Akçınar

2011 Haziran ayında Memorial Hastanesi Obezite Merkezi’nde staj yaptı.

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi, Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, Amatem, Çematem ve H1 psikoz servislerinde staj yaptı.

2013 Güz Dönemi süresince Psikoloji İstanbul Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2013 yılında Norhwestern University’nin yürüttüğü Van depremzedeleri ve PTSD üzerine yapılan araştırmada yer aldı.

2013 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.

2014 yılında Nadis Eğitim ve Danışmanlık merkezinde staj yaptı. 

Mart 2014’te CBTistanbul bünyesinde Emel Stroup önderliğinde verilen Kognitif Terapi eğitimini tamamladı.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile Alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


Ceyla Taner Zeyrek

2001 yılında değişim programıyla gittiği Avustralya’da, Erina High School’da 11.ve 12.sınıfı okuyarak mezun oldu.

2005 yılında ODTÜ Psikoloji bölümünü bitirdi.

Çalışma hayatına özel kurumların eğitim bölümünde başladı. 2007 itibariyle Anecto Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri’nde danışman olarak çalışmaya devam etmektedir. Bireysel çalışmalarının yanında özellikle kurumsal şirketlere yönelik bireysel gelişim eğitimleri vermektedir.

2012-2015 yılları arasında başta DBE ve BRIEF London ortaklığında olmak üzere ‘Çözüm Odaklı Terapi’ eğitimleri aldı.

2013-2015 yılları arasında DBE bünyesinde Emre Konuk’tan EMDR I ve II eğitimlerini aldı.

Ergen ve yetişkinlere yönelik travma odaklı, çözüm odaklı ve ilişkisel odaklı terapi çalışmalarını ve süpervizyonlarını sürdürmektedir.

2014 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çift ve Aile alt dalında yüksek lisansa başladı. Şu anda tez aşamasındadır.

EMDR-Hap ve TPD üyesidir.


Esra Elmas

2012 yılında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde yaz stajı yaptı.

2013 Şubat ayında Bahçeşehir Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Aile Yandal Programını yüksek onur derecesiyle bitirdi.

2012-2013 Bahar döneminde Universita degli Studi di Padova, İtalya’da Erasmus değişim öğrencisi olarak eğitim gördü.

2013- 2014 döneminde Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci Asistanlığı yaptı.

2013- 2014 eğitim döneminde Doğa Koleji’nde asistan psikolog olarak staj yaptı. Aile görüşmelerinde ve ebeveyn seminerlerinde yer aldı.

2014 Mart- Haziran tarihlerinde Fransız Lape Hastanesi’nde staj yaptı.

2014 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle bölüm üçüncüsü olarak mezun oldu.

2015 Mart’tan beri T.C. Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı''ndan "Love in the Digital Age: An Investigation of Attachment Styles, Relationship Satisfaction and Partner-related Facebook Use" başlıklı tezini tamamlayarak mezun oldu. 


Hazel Irmak Araç

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve İşletme bölümlerinden onur derecesi ile mezun oldu.

2014 yılında Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde bir aylık stajını tamamladı.

2014-2015 yılları arasında Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde Alternatif Gelişim Projesi’nde farklı gelişen birey ve çocuklar ile gönüllü olarak çalıştı.

2014 Eylül ayı itibariyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile alt dalında) eğitimine başladı.

2015’te Maltepe Üniversitesi’nde gerçekleşen 4 yaş çocukları ve annelerine verilen sosyal beceri eğitimi projesinde anneler eğitim vermiştir.

2015 yılında Kanguru Gündüz Bakımevi’nde grup sorumlusu olarak 2-3 yaş çocuklar ile çalışmıştır.

2016-2017 yılları arasında Koruncuk Vakfı Aile Yanına Dönüş Projesi’nde psikolog olarak çalıştı.

2016 Ağustos ayından itibaren Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde aile-çift ve yetişkinlerle çalışmaktadır.


Sindy Şulam Irgaz

2011 Temmuz-Kasım arası Tangram Psikiyatri’de staj yaptı, Ayşegül Sütçü’den psikoterapi görüşme teknikleri üzerine bireysel eğitimler aldı.

2013 Yaz Hümanite Gün Hastanesi’nde Dr. Sedat Özkan yanında eğitimler aldı ve yoğun bir staj programına katıldı.

2013 Bahar döneminde Hollanda Maastricht Üniversitesi’nde Erasmus değişim öğrencisi olarak bir dönem geçirdi. Psikoloji ve Nöropsikoloji alanlarında dersler aldı.

2014 Nisan’da gerçekleşen 1. Ulusal Bilgi Psikoloji Günleri Komite üyesiydi.

2014 Mayıs ayında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde 5 senelik Psikodramistlik eğitimine başladı.

2014 Ocak-Haziran arası Işıltı Psikolojik Eğitim ve Danışmanlık Merkezi’nde staj yaptı.

2014 Nisan ayında Emel Stroup’tan 13 saatlik Travma ve Kognitif Terapi Sertifika Programı’na katıldı.

2014 yaz sürecinde ''Nilüfer Parkı Çocukları'' adlı Suriyeli mülteci çocukların okula katılmaları projesinde gönüllü oldu.

2014 Haziran itibariyle Junior&Parents Psychiatry bünyesinde stajyer olarak çocuklarla çalışıyor.

2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji ve Reklamcılık yan dal mezunu oldu.

Prof. Yankı Yazgan’ın Senem Tanberk ile ortak yürüttüğü “Reason Well” projesinde asistanlık yaptı.

2016’da Emotioned Focused Therapy (EFT) 1. Aşama Eğitimini tamamladı.

Uçhisar Kalkınma ve Dayanışma Derneği’ne bağlı, Uçhisar Kadın Evi’nde anne ve çocuklara ''Anne-Çocuk Oyunu İletişim Aracı Olarak Kullanmak'' isimli eğitimi verdi.

2016’da EMDR 1. Aşama Eğitimi’ni tamamladı.

2016-2017 Eğitim ve Öğretim Döneminde Keşfeden Çocuklar Anaokulu’nda psikolog olarak çalıştı.

2014’te başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’ndan Çift ve Aile Terapisti olarak mezun oldu. Tez konusunu ‘From Being A Daughter To Being A Mother: Intergeneratinal Transmission of Mothering And Womanhood Within Turkish-Jewish Families’ üzerine yazdı.

2017’den beri İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde Çocuk Psikodramatisti olarak çalışmaktadır.

2017’de Bahçelievler Kızılay’da Suriyeli mülteci anne ve çocuklar ile güçlendirici grup terapisinde 4 gönüllü lider psikoterapistten biri olarak görev aldı.

2018’de Dereboyu Toplum Merkezi’nde YÖRET Vakfı’ndan aldığı 4 günlük eğitim sonrasında gönüllü olarak 8 haftalık yapılandırılmış grup terapisi co-liderliği yaptı.

2017 itibariyle Dr. Özgür Bolat’ın ekibinde Proje Koordinatörü, İçerik Üreticisi ve Eğitmen olarak çalışmaktadır.

2019 yılında Şeyme Çavuşoğlu’ndan 2 günlük ‘Sanat Terapisi’ Eğitimi aldı.

Bir yandan da Levent ve Nişantaşı’nda farklı iki kurumda Çift, Aile ve Yetişkin Birey danışanlarını görmektedir.

Programa Giriş Yılı: 2013


Aygül Sarıbay

1998 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden mezun oldu.

1999 yılında A.B.D’ye giderek English as a Second Language Program-

 Advanced Level sertifika programını tamamladı.

2003 yılında A.B.D’de The City University of New York-Baruch College’da Master of Business Administration programının “Marketing and e-commerce”    alanından mezun olarak yüksek lisansını tamamladı. 

 2005 yılına kadar New York ve New Jersey’de mezun olduğu alanla ilgili 

çeşitli firmalarda çalıştı ve 2005 yılında Türkiye’ye döndü.

2006-2007 yılları arasında Özel Kültür2000 Anaokulu ve İlköğretim Okulu’nda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında stajını tamamladı.

2007 Ekim-2008 Şubat tarihleri arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü Yetişkin ve Aile Psikolojik Danışmanlık Merkezi tarafından düzenlenen Mesleğe Hazırlık ve Staj Programı’nı tamamladı.

2008 yılında Nisan-Haziran ayları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Terapist Olmak İstiyorum” eğitimini tamamladı.

2008 Şubat-2010 Ağustos tarihleri arasında Final Dergisi Dershanesi’nde 

üniversite sınavına hazırlık grubu öğrencileriyle Rehber Öğretmen/ Psikolojik 

Danışman olarak çalıştı.

2010-2013 tarihleri arasında Özel Florya Final Anaokulu ve İlköğretim Okulu’nda Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman olarak çalıştı. Bu okulda “okul korkusu ile başa çıkma”, “verimli ders çalışma”, “sınav kaygısı ile baş etme”, “aile içi iletişim ve öğrenci başarısında ailenin rolü”, “çocuğum ilköğretime hazır mı”, “çocuklarda uyum ve davranış bozuklukları” konu başlıklarında olmak üzere öğrenci ve velilere çeşitli seminerler verdi.

2007 yılından itibaren çeşitli eğitim ve danışmanlık merkezlerinde, “Çocuk Gelişim Testleri”, “Dikkat ve Algı Testleri”, “Dikkat Grup Çalışması”, “Sosyal Beceri Eğitiminde Oyunların Kullanımı”, “Okul Öncesi Çocukların Danışmanlığı” alanlarında olmak üzere çeşitli eğitim programlarını tamamladı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi alt dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Bahar Gündüz

2012’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çift anadal programı dahilinde Psikoloji ile Medya ve İletişim Sistemleri bölümünü onur derecesiyle tamamlamıştır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından onaylanmış 450 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimini tamamlamıştır.

2011 yılında I.P.I (İstanbul Psikodrama Enstitüsü)’da “psikodrama” eğitimine başlamış ve yaklaşık olarak 7 yıl sürecek olan eğitimine halen devam etmektedir. Aynı enstitüden “Çocuk Psikodraması” eğitimini tamamlamış ve sertifikasını almıştır.

2012 yazında Almanya Münih’te devlete bağlı bir kurumda, bir sistemik aile terapistinin yanında yaz boyunca staj yapmıştır. Anne-bebek oyun gruplarına yardımcı psikolog olarak katılmıştır.

2012 Sonbaharı’nda Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Eyüp Çocuk Yuvası’nda gönüllü psikologluk yapmıştır.

2013 Nisan ayında Umut Işıkları Özel Eğitim merkezinde gönüllü psikolog olarak gözlem yapmıştır.

Amerikalı Byron ve Carol Norton tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi” eğitimini tamamlamış ve grup ve bireysel süpervizyon sürecine Psikolojistanbul’da devam etmektedir.

2012 Eylül ayından beri Bahçeşehir Ecole Mutlu Çocuk Gelişim ve İhtisas Merkezi’nde psikolog olarak görevini sürdürmektedir.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (çift ve aile alt dalı) yüksek lisansına başlamıştır.


Betül Küçükardalı

2009 yılında Memory Center Nöropsikiyatri Merkezi’nde staj yaptı. 

2010 yılında Özel Gündoğuş Rehabiliasyon Merkezi’nde staj yaptı. 

2010 yılında Ünal Huzurevleri’nde staj yaptı ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin burada yürütmeyi planladığı araştırma grubuna katılıp, katılımcılardan data topladı.

 2011 yılında NP İstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde staj yaptı. 

 2011 yılında Montana State University at Bozeman, ABD’de, Memory and   Cognition Laboratuvarında 5 ay süreyle araştırma projelerinde yer aldı ve    yürüttü. 

2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünden birincilikle mezun oldu. 

2012 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ikincisi oldu. 

 2012-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Biopsikoloji laboratuvarında gönüllü olarak araştırmalara ve tartışma toplantılarına katıldı. 

2013 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Nöropsikolojik Testler Uygulama ve Yorumlama eğitimini tamamladı.

2013 yılında 4 ay süreyle Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tam zamanlı staj yaptı. 

2013 yılında 3 ay süreyle Prof. Dr. A. Kadir Özer’den Bilişsel Varoluş  Terapisi Temel Sertifika eğitimini aldı.

2013 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği (WISC-R)  ve Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envateri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama eğitimini tamamladı. 

2013 yılında Bilgelik Enstitüsü’nün organize ettiği ve Prof. Dr. Hakan Türkçapar’ın sunduğu Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimine başladı ve devam etmekte. 

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi alt dalında yüksek lisansa başladı. 

2013 yılında Türk Psikologlar Derneği’nde Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envateri (MMPI) Uygulama ve Yorumlama eğitimi tamamladı.

2013-2014 yılları arasında T.C. Nişantaşı Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü Araştırma Görevlisi olarak çalıştı.

2013 yılında organizasyonunu POEM’in yaptığı Chicago Center for Family Health Yönetici Direktörleri John Rolland ve Froma Walsh’ın Strengthening Family Resilience Sertifika programına katıldı.

 2013 yılında Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin organize ettiği ve Dr. William Pinsof’un sunduğu STIC (Systemic Therapy Inventory of Change) Sistemik Terapi Değişim Envanteri eğitimine katıldı.

2013 yılında The Tavistock Centre for Couple Relationship Merkezi’nin PSİ-Nesil & Bilgi Üniversitesi ile birlikte organize ettiği Psikocinsel Terapi Sertifika Programına başlamıştır ve halen devam etmektedir.

2014 yılının yaz döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nin oluşturduğu, Kağıthane bölgesindeki Suriyeli mülteci çocuklarını psiko-sosyal bağlamda destekleme ve eğitim dönemine hazırlama projesinde gönüllü stajyer klinik psikolog olarak çalıştı.

2014 yılının Nisan ayında Çocuk ve Haklarını Koruma Platformuna bağlı çalışmak üzere oluşturulan Aile ve Alternatif Aile Komitesi’nin üyesi olarak proje hazırlama, uygulama, denetleme ve değerlendirme ekibinde yer almaktadır.


Birsen Işın Emeç

2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. 

2008-2009 yılları arasında Klinik Psikolog Gülenbaht Algaç’ın Yetişkin Bağlanma Stilleri ve Görüşmesi (Adult Attachment Styles and Interview) tezin için araştırma asistanlığı yaptı. 

2009 yılında Çapa İstanbul Tıp Fakültesi, Sosyal Psikiyatri Servisi’nde Prof. Dr. Doğan Şahin ve Dr. Berna Özata’nın psikiyatrik görüşmelerine gözlemci psikolog olarak katıldı. 

2010 yılından beri Özel Mavi Yunus (Dodo) Aile Danışma Merkezi’nde stajyer psikolog olarak çocuklarla çalışmaya devam etmektedir. 

2011 yılında Çapa İstanbul Tıp Fakültesi, Nöropsikoloji Servisi’nde Prof. Dr. Öge Öktem Tanör ve Psikolog Ayfer Tümaç’ın görüşmelerine gözlemci psikolog olarak katıldı. 

2012-2013 yılları arasında Çapa İstanbul Tıp Fakültesi, Sosyal Psikiyatri Servisi’nde Sanat Psikoterapileri ve Rehabilitasyon Programında eğitim görürken, aynı programın yetişkin yataklı/dışardan hastalar için Dans ve Hareket Grup Terapisinde gönüllü psikolog olarak çalıştı. 

2012 yılından beri Rorschach ve Projektif Testler Derneği''nin Rorschach ve T.A.T. testleri sertifika eğitimine devam etmektedir.

2013 yılında Sanat Psikoterapileri Derneği’nde makale çevirileri yaptı. 2014 yılında Sanat Psikoterapileri Derneği''ne asil üye olarak kabul edildi. 

2013-2014 yılları arasında bireysel olarak Sanat Terapisti Bihter Yasemin Kaya''dan Dışavurumcu Sanat Terapisi eğitimi aldı.

2013 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Program’ına (Klinik Psikoloji) devam etmektedir.

2014 yılında çalıştığı Özel Mavi Yunus Aile Danışma Merkezi işbirliğiyle 5-9 yaş grubu çocuklarına yönelik Duygu Kabukları Serisi adlı kitap dizisinin ilki olan Kapu''nun Kaygısı hikaye kitabını kaleme aldı.


Çimen Güldöker 

2007-2011 yılları arasında Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi ve Uludağ Üniversitsi Psikiyatri Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilen 300 Saatlik “Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi”ni tamamladı ( Dansçı Defne Erdur ile Nevin Eracar süpervizyonunda yürüttüğü Ergenlerde Yaratıcılık ve Benden Algısı başkılı tezi yazım aşamasındadır ).

2007 yılında “Kadın’ın İnsan Hakları” Projesi’nde yer aldı.

2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2008-2010 yılları arasında Küçükçekmece Belediyesi “Bizim Halk’a Sosyal Kalkınma Programı” bünyesinde çalıştı ve sahada kadınlar ve çocuklara yönelik grup çalışmaları gerçekleştirdi.

 2010 yılından bu yana Elim Sende Derneği’nde Genel Koordinatör olarak yer almaktadır.

 Ocak 2010-Aralık 2010 arasında Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü (NIHA), Sardes ve Uluslararası Çocuk Kalkınma Girişimleri (ICDI) ortaklığıyla düzenlenen Early Childhood Development Diploma Course’u tamamladı.

2012 yılından beri Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi bünyesinde Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi’nde asistanlık yapmaktadır.

Eylül 2012-Ekim 2012 tarihleri arasında Kultur Kontakt Austuria bünyesindeki “Grand for Cultural Educators” kapsamında Viyana’da çeşitli atölyelere katıldı ve farklı yaş gruplayırla sanat uygulamaları yaptı.

 2013 yılında Avusturalya Büyükelçiliği tarafından desteklenen “El Ele” Projesi’nde ebeveynlere yönelik kapalı grup çalışması yürüttü.2

2013 yılında Oristikler Derneği ve Beyoğlu Belediyesi ortaklığı ile

gerçekleştirilen “Farklı Olanla Birlikte Yaşama” Projesi’nde yer aldı.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Didem Doğan

2000 yılında İstanbul Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu.

2010 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans programını bitirdi.

2012 yılında Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Sertifika programını tamamladı.

EMDR Terapisi (2 düzey) eğitimi aldı ve deprem bölgelerinde çalışmalar yaptı. EMDR ile başağrısı tedavisi protokolü, EMDR R-Tep ve dissosiyatif bozukluklarda EMDR kullanımı eğitimlerini de almıştır.

2012 ‘de Gottman Çift Terapisi 1.ve 2. düzey eğitimlerini tamamladı. (John-Julie Gottman)

2013 ‘de PACT Çift Terapisi (Psychobiological Approach to Couple Therapy) 1. düzey eğitimini aldı. (Stan Tatkin)

Transaksiyonel Analiz (TA) 101 ve 202 eğitimlerini tamamladı. (Marco Mazetti, Barbara Traynor)

2010 yılında Ericksonian Hypnotherapy fundemental-intermediate ve advanced level eğitimlerini tamamladı. 2008 yılından bu yana Jeffrey Zeig’ın süpervizyon eğitimlerine katılmaya devam etmektedir. 

 2007 yılında Temel Aile Terapisi ve Stratejik Aile Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu aldı. (Emre Konuk)

2010 yılında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini ve süpervizyonunu tamamladı. (Filiz Çetin)

2013 yılında ESAC 100- Emotional Skills and Competencies Sertifikası aldı. (Paul Ekman Grup)

 2013 yılında ETAC 200- Evaluating Truthfulness and Credibility Sertifikası aldı. (Paul Ekman Grup )

CAT, Louissa Düss, MMPI, Denver 2, gibi alanda kullanılan testlerin eğitim ve süpervizyonlarını tamamladı. 

2007 yılından bu yana kurucusu olduğu Filika Psikolojik Danışmanlık’ta danışan görmekte ve eğitim ve projeler geliştirmektedir.

Çeşitli şirketlerde kurumsal eğitimler vermekte ve eğitim organizasyonları yapmaktadır. 

2012 yılından itibaren Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde Kurumsal Bölümde Eğitmenlik yapmaktadır. 

2014 yılına dek 3 yıl boyunca Acıbadem Mobil Sağlık şirketinde psikolojik hizmetler alanında yeni projeler geliştirip uygulama fırsatı bulmuştur.

Yaklaşık 6 yıldır analitik yönelimli mesleki ve kişisel süpervizyonunu sürdürmektedir.


Elif  Taşçı

2002 : Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Üniversite eğitimi süresince çeşitli okullarda staj yaptı ve sınav kaygısını azaltmaya yönelik grup çalışmaları yaptı.

2002-2004 : Rollins College ( ABD) Sosyal Psikoloji ve İnsan Kaynakları Yönetimi bölümlerinden çift anadal yüksek lisans derecelerini aldı.

2004-2010 : Florida Hospital bünyesinde eğitim koordinatörü ve 6 aydan az ömrü kalan hastalar ile çalışan medikal bir program olan Vitas Hospice bünyesinde ise gönüllü programı koordinatörü olarak çalıştı. Bu süre içerisinde birinci dereceden yakınlarını kaybetmiş aile bireyleri ile yas grubu çalışmalarına katıldı, hipnoterapi eğitimi aldı. Dr Buchanan ve Dr. Garcia ‘dan grup psikoterapisi ve psikodrama eğitimleri aldı.

2010 : 2010 yılında Türkiye’ye dönüşü itibariyle Prof Dr Kemal Sayar ile çalışmaya başladı ve halen çalışmalarına burafa devam etmektedir. Prof Dr Kemal Sayar’ın ‘Terapi’ adlı kitabı için literatür incelemesi ve çeviri çalışmaları yaptı.

2010-2011 : Prof Dr Hakan Türkçapar’dan Bilişsel Davranışcı Terapi eğitimi aldı.

2011 : McGill Universitesi Cultural Psychiatry Departmanı tarafından düzenlenen Advanced Studies Çalışma Grubunda Prof Dr Kemal Sayar ile birlikte ‘Facebook and Psychosis’ başlığı altında vaka sunumu yaptı.

2012-2013 : Dr. Stan Tatkin’den Bağlanmalı Temelli Çift Terapisi eğitimi aldı.

2010- 2012: Projektif Testler Derneği tarafından düzenlenen Rorschach Testi eğitimini tamamladı.

2013: İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nden Yardımcı Grup Terapisti- Copsikodramatist derecesini aldı ve üst aşama eğitiminde tez çalışmasına devam etmektedir.

2011- 2013 : Yard. Doç. Dr. Ayten Zara’dan düzenli haftalık süpervizyon aldı. Bu süpervizyonlar dahilinde travma, depresyon ve kaygı bozuklukları şikayetleri olan danışanlar ile çalıştı.

2010-2013 : Doç. Dr. Aslı Aktaş Mitrani’den Bilişsel Davranışcı Terapi bireysel süpervizyonu aldı .

2010-2014: Halen Prof Dr Kemal Sayar ile birlikte çalışmalarına devam etmektedir.


Hatice Bulmuş

2003 yılında Dicle Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.

2005 yılından beri aile ve ceza mahkemelerinde boşanma, velayet, cinsel istismar konularında bilirkişilik yapmaktadır.

2008  yılında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2010-2012 yıllarında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi sertifika programını tamamlamıştır.

2013 yılında İngilizce hazırlık düzeyinde başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda (Çift-Aile alt dalında) eğitimine devam etmektedir.


İpek Gülru Seylam

2008 yılında Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü''nden mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) Programı'' ndan mezun oldu. 

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.

Eylül 2013’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi''nde klinik psikolog olarak çalışmaktadır.


İrem Alişanoğlu

2009 yılında Bilgi Üniversitesi Psikoloji – Uluslararası İlişkiler Çift Anadal Programı’ndan mezun oldu.

2009 yılında London School of Economics’te ‘Building democracies from conflict’ modülünü tamamladı.

2011 yılında Londra’da University of Westminster’da ‘MSc Business Psychology’ yükseklisans programından ‘The Impact of Turkish Culture on Business Negotiations’ teziyle mezun oldu.

2012 yılında Haziran-Temmuz ayları arası Ekip Norma Razon’da staj yaptı ve çocuklarla çalıştı.

2012 yılında Temmuz- Ağustos ayları arası Nöropsikiyatri Hastanesinde staj yaptı.

2012 yılında Türk Psikologlar Derneği’nden ‘WISC-R’ ve ‘Çocuk Değerlendirme Testleri’ eğitimlerini aldı.

2012 yılında Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneğinden ‘Denver 2’ test eğitimini aldı.

2012 yılından beri özel bir anaokulunda uzman psikolog olarak görev yapıyor.

2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift ve Aile Terapisi Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’na başladı.


Sezin Öter

2006-2008 yılları arasında Parıltı Görme Engelliler Derneği’nde görme engelli çocuklarla gönüllü öğretmen olarak çalıştı.

2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi Öğrenme Laboratuvarında Prof. Falih Köksal tarafından yürütülen “Bıldırcınlarda klasik koşullanma” deneyinde bir dönem boyunca görev aldı. 

2011 Eylül- 2012 Ocak ayları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk Ergen Biriminde, Mesleğe Hazırlık ve Staj Programını tamamladı.

2011 Mart-Haziran ayları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Prof. Ayhan Aksu Koç tarafından yürütülen “Okul öncesi çocukların dil gelişimi değerlendirmesi” projesinde araştırma asistanı olarak görev aldı. 

2012 yaz stajını Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Psikiyatri kliniği, poliklinik ve yataklı servisinde tamamladı. Staj boyunca İstanbul Psikiyatri Enstitüsü’nde eğitimlere katıldı. 

2012 Ocak ayında Dr. Ender Marangoz’dan “Portage Erken Eğitim Gelişim Ölçeği” uygulayıcı sertifikası eğitimini aldı.

2012 Aralık- 2013 Haziran ayları arasında Süleyman Demirel Üniversitesi ve PETAD (Psikolojik Eğitim, Terapi ve Araştırma Derneği) tarafından düzenlenen 450 saatlik Aile Danışmanlığı Sertifika programını tamamladı.

2009-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü lisans derslerini tamamladı.

 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun oldu.

2013 yılında Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji/Çift ve Aile Yüksek lisans programına kabul edildi. Tez aşamasındadır.

2013 yılında Doğuş Üniversitesi Psikoloji lisans programına başladı ve 2015 yılında Psikoloji bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansı süresince 8 ay boyunca Özyeğin Üniversitesi psikoloji bölümünde TUBİTAK tarafından desteklenen, Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Kafescioğlu tarafından yürütülen “Evlilik ilişkisini etkileyen faktörler” başlıklı boylamsal araştırmada araştırma görevlisi olarak çalıştı.

2014-2015 yılları arasında Bate Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü’nde stajyer klinik psikolog olarak çalıştı.

Yüksek lisansı süresince Duygu Odaklı Çift terapisi ve PACT-Çift ilişkisine psikobiyolojik yaklaşım eğitimlerini tamamladı.

2015 yılında EMDR 1. ve 2. düzey eğitimlerini tamamladı.

2015 Ekim ayı itibari ile Bate Birey ve Aile Terapileri Enstitüsü’nde Psikolog/Çift ve Aile terapisti olarak çalışmaktadır. 


Tuğçe Bağcı

2011 yılında İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinde gönüllü gözlemci oldu.

2012 yılında Antalya Finike Devlet Hastanesi, psikiyatri bölümünde staj yaptı.

2012 yılında Erasmus değişim öğrencisi olarak Utrecht University, Hollanda’da eğitim gördü. Eğitimi sırasında Dr. H. A. W. (Henk) Schut’ın koordinatörlüğünde ‘Homesickness: Longing for the old or disconnectedness to the new?’ başlıklı bir araştırma yürüttü.

2013 yılında Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin alkol ve madde bağımlılığı biriminde, adli poliklinikte ve yataklı serviste staj yaptı.

2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden onur derecesi ile mezun oldu.

2013 yılında İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nde, Psikoloji Öğrencileri İçin Başlangıç Seviyesi Eğitimi’ne katıldı.

2014 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

2013 yılında başladığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji (Çift-Aile Alt Dalı) Yüksek Lisans Programı’ndan 2016 yılında çift ilişkilerinde aile değerlerinin nesillerarası aktarımını konu alan  “Intergenerational Transmission Processes in Changing Coupleship Values in Turkey” başlıklı tezi ile mezun oldu.

2014 yılında ekolün kurucusu olan Dr. Stan Tatkin’den Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşımı’nın (PACT) 1. Basamak eğitimini aldı.

2015 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde staj yaptı.

2015 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen 2 basamaklı EMDR Eğitimini tamamladı.

Matthew Selekman’dan Riskli Ergenlerle Çalışmak: Çözüm Odaklı (KısaSüreli) Terapi Yaklaşımı Eğitimi’ni aldı.

Dr. Ting Liu tarafından verilen 2 basamaklı Duygu Odaklı Çift Terapisi eğitimini tamamladı.

2015 yılında İstanbul Doğum Akademisi’nde Doğuma Hazırlık Eğitmenliği ve Doğum Psikoloğu Eğitim Programı başladı. Gebelik sürecinde anne ve babanın fiziksel ve ruhsal hazırlığı ile ilgili çalışmalarda bulunmakta ve doğum psikoterapisti olma yolunda ilerlemektedir.

2016 yılında Somatik Deneyimleme Giriş Eğitimi’ni almıştır.

2016-2017 yılları arasında Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’da PDR Birim Sorumlusu olarak çalışmış ve PDR Birimi’nin kurulmasında rol almıştır. Aynı yıllarda Ataşehir Pakua Psikoloji ve Gelişim Akademisinde çift, aile ve yetişkinlerle çalışmıştır.

Mart 2017’den bu yana Özyeğin Üniversitesi’nde Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programının uygulama merkezi olan Çift ve Aile Merkezi’nde Merkez Koordinatörü olarak görev almaktadır.

Çalışmalarını Bağdat Caddesi’nde bulunan Akış Psikoterapi Merkezi’nde bireyler ve çiftlerle gerçekleştirmektedir.