Dr. Öğr. Üyesi Yudum Söylemez

Yudum Söylemez, Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladıktan sonra Massachusetts Üniversitesi, Boston’da Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans ve Antioch University New England’da Çift ve Aile Terapisi doktora programndan mezun oldu. Massachusetts eyaletinde Çift ve Aile Terapisti lisansını almaya hak kazandı. Boston çevresinde yüksek risk grubu ailelerle “Yoğun Aile Servisi” programında ev bazlı aile terapisti olarak çalıştı. 2010 yılında Türkiye’ye dönerek Çift ve Aile Terapisi alanında eğitimci ve uygulamacı olarak çalışmaya başladı. 2013 yılında ekip arkadaşlarıyla birlikte Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çift ve Aile Terapisi Alt-Dalının kurdu ve bugüne kadar bu programın koordinatörlüğünü yapmaktadır. Yudum Söylemez, Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)’in kurucu üyesi ve 2018-2020 dönem yönetim kurulu başkanıdır. Türk Psikologlar Derneği Çift ve Aile Terapisi Birimi’nin kurucu üyesidir.

Araştırma alanları

Kuşaklararası aktarım, Türkiye’de çift ve aile terapisinin gelişimi, teknolojinin ilişkilere etkisi, ergen-ebeveyn ilişkileri, çiftlerde geniş aile sorunları, aileyle oyun terapisi. 


Programda Verdiği Dersler

PSY 507                       Family Therapy and Assessment-I

PSY 508                       Family Therapy and Assessment-II

PSY 520                       Advanced Research Methods

PSY 538                       Children in Family Therapy

PSY 607 / 8                  Couples-Family Clinical Practicum I / II

PSY 631 / 2                  Couples-Family Therapy Group Supervision I / II

PSY 633 / 4                  Couples-Family Psychological Assessment Supervision I / II

PSY 678                       Couples-Family Clinical Case Presentation

PSY 685 / 6                  Couples-Family Clinical Case Discussion I / II

PSY 691 / 694  Yüksek Lisans Tezi I / II