Dr. Öğr. Üyesi Elif Akdağ Göçek

İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans – Çocuk/Ergen Alt-dal Program direktörüdür. ‘Okul ve Çocuk Klinik Psikolojisi’ alanında doktorasını Toronto Üniversitesi’nde (University of Toronto/OISE-Kanada) tamamlamıştır. Lisans (Psikoloji) ve Yüksek Lisans (Klinik Psikoloji) eğitimlerini Boğaziçi Üniversitesi’nde yapmıştır. Doktora tezinde klinik ve klinik olmayan gruplardaki annelerin çocuklarını anlama kapasitesi ve duygusal ulaşılabilirliklerini araştırmış,  tezi yurt dışında kitap olarak yayınlanmıştır.  1992-1998 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü’nde psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2012 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.Dr. Göçek, ayrıca Toronto (Kanada) Psikanalitik Toplum ve Enstitüsü (Toronto Psychoanalytic Society & Institute) -Bebek Ruh Sağlığı Eğitim programında 2016-2018 yılları arasında danışmanlık yapmıştır.  Halen, Türkiye Bebek Ruh Sağlığı Dernek başkanlığını yürütmektedir. 


Araştırma Alanları

  1. Çocuk ve Ergenlerde Travma ve müdahale çalışmaları
  2. Yaratıcılık
  3. Oyun  ve oyun terapisi
  4. Ebeveyn-çocuk ilişkisi
  5. Zihinselleştirme kapasitesi ve  psikopatoloji

                                             

Programda Verdiği Dersler

PSY 528         Child Psychotherapy

PSY 570         Play Therapy

PSY 621/22   Child-Adolescent Psychotherapy Group Supervision I / II

PSY 625          Child-Adolescent Psychological Assessment Supervision II

PSY 691 / 694  Yüksek Lisans Tezi I / II