Dr. Öğr. Üyesi Alev Çavdar Sideris

Alev Çavdar Sideris, lisansını Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Yüksek Lisansını da aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında tamamladı. 2003 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde klinik psikolog ve birim yöneticisi olarak görev yaptı. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji doktora programına başladıktan sonra TÜBA Bütünleşik Doktora Programı bursunu kazanarak araştırmacı-öğrenci statüsünde City University New York’a gitti. 2015 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak lisans ve yüksek lisans dersleri vermeye, Psikolojik Danışmalık Birimi yönteciliği görevine ve klinik çalışmalarına devam ediyor. 


Araştırma Alanları

Yetişkin psikoterapi süreci; psikoterapide duygulanım ve terapötik ilişkinin sonuç ile ilişkisi; savunma mekanizmaları; rüya ve sembollerin ilişkisel psikanalitik yorum


Programda Verdiği Dersler

PSY 501         Introduction to Psychotherapy

PSY 511         Advanced Psychopathology I: Psychodynamic Models

PSY 512         Psychodynamic Diagnosis and Adult Case Formulation

PSY 520         Advanced Research Methods

PSY 566         Practicing Psychoanalytic Thought: Adv. Clinical Techniques

PSY 611/12   Adult Psychotherapy Group Supervision I / II

PSY 683/84   Adult Clinical Case Discussion I / II

PSY 691 / 694  Yüksek Lisans Tezi I / II