Misafir Ögrenci Statüsü

Programımızda verilen bazı dersleri az sayıda öğrencinin "misafir öğrenci" olarak alması mümkün olacaktır. Bu derslerin listesi aşağıdaki başvuru formunun son bölümünde görülebilir. "Misafir öğrenci" olarak başvurmak için koşullar yine başvuru formunda belirtilmiştir. Bu statüde kabul edilebilen her derse en çok üç (3) öğrenci kayıt yaptırabilecektir. Dersler İngilizce olarak verilmektedir. Dolayısıyla, İngilizce ders izleme ve verilecek ödevleri İngilizce yazma konusunda yeterli olmadığını düşünen adayların başvurması tavsiye edilmemektedir.

"Misafir öğrenci" olarak ders alan öğrencilerin, aldıkları dersin yükümlülükleri açısından yüksek lisans öğrencilerinden bir farkı olmayacaktır. "Misafir öğrenci" olarak alınan derslerin, daha sonra öğrencinin yüksek lisans programına başvurup kabul edilmesi durumunda, bu programa transfer edilmesi mümkün değildir.

Misafir öğrenci başvuru süreci hakkında Öykü Türker (oyku.turker@bilgi.edu.tr) ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.