Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'na başvuru ve değerlendirme süreci üç basamaktan oluşmaktadır:

1. Başvuru Dosyası:

Başvuru dosyası için aşağıdaki belgeler gerekmektedir:

 • Online Başvuru Formu  
  • Online Başvuru Formu sadece başvuru dönemini kapsayan bir ay süresince erişilebilir olacaktır. Forma bir kez giriş yaptıktan sonra verilecek şifre bilgileriyle forma tekrar girerek düzeltmeler yapılabilir. Form tamamlandığında çıktısının alınıp imzalanması ve başvuru dosyasının içine konması gerekmektedir. Formda kişisel bilgiler, eğitim, sınavlar, yabancı diller, geçmiş deneyimler konusunda gerekli yerlerin doldurulması ve bazı soruların yanıtlanması istenecektir. Niyet mektubu da bu forma yerleştirilecektir. Başvuru ücreti konusundaki detaylar formun sonunda mevcuttur.

                       Önemli not: Bütün alt dallar için başvurular, Yetişkin alt dal başvuru formu üzerinden yapılacaktır. Formun içinde hangi alt dal(lar)a başvurulacağı ayrıca sorulmaktadır.

 • 1 adet fotoğraf
 • 2 adet Referans Formu (.doc)
  • 2 akademisyen tarafından doldurulmuş Referans Formu, veya
   1 akademisyen + 2 profesyonel (örn. Süpervizör) tarafından doldurulmuş Referans Formu gerekmektedir. 
 • ALES veya GRE veya GMAT belgesi - fotokopisi 
  • Alınmış olması gereken en düşük puanlar şu şekildedir: ALES > 70 (eşit ağırlıklı), GRE (sayısal) > 675 (eski puan sistemine göre), GRE (sayısal) > 153 (yeni puan sistemine göre), GMAT (sayısal) > 500.

                       Önemli not: Bu sınavlardan herhangi birine girildiği tarih nedeniyle sonuçlar başvuru son tarihine kadar ulaştırılamıyor ise, en geç mülakat tarihine kadar sonuçların ulaştırılmış olması gerekmektedir.

 

                       Önemli not:  İngilizce Hazırlık okumayı ve bu yüzden de bilim sınavını Türkçe almayı düşünen adayların YDS > 50; veya TOEFL CBT> 184, TOEFL IBT > 66; veya BILET > 50 almış olmaları ve bunu belgelemeleri gerekmektedir.

Başvuru dosyasının, son başvuru tarihinden önce aşağıdaki adrese ulaştırılması gerekmektedir:

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Konu: Başvuru
Klinik Psikoloji Bölümü
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Santral Kampüsü - L2
Eski Silahtarağa Elektrik Santrali
Kazim Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp / İSTANBUL

Başvuru dosyası üzerinden yapılacak olan değerlendirme sonucu programın saptadığı ölçütlere uygun görülen adaylar yazılı bilim sınavına davet edilecektir.

2. Yazılı Bilim Sınavı

Yazılı bilim sınavında adayların temel derecedeki psikopatoloji ve psikoterapi bilgilerine karşılaştırmalı ve eleştirel bir açıdan bakabilme ve temel araştırma yöntemleri bilgilerini bu alanlara sistematik ve yaratıcı bir şekilde aktarabilme becerileri değerlendirilecektir. Bu sınavda sorulacak soruları başarıyla cevaplayabilmek için, lisans düzeyinde aşağıdaki konulara hâkim olmak gerekmektedir:

Yazılı bilim sınavında başarılı olan adaylar mülakata davet edilecektir.

3. Mülakat

Bu son aşamada, adaylar klinisyen olmaya uygunluk derecelerini ve amaçlarını/planlarını değerlendirmek açısından programın öğretim üyeleri tarafından mülakata alınacaklardır. Mülakatların ardından, bütün aşamaları dikkate alan genel bir değerlendirme yapılarak, programa girmeye hak kazanan asıl ve yedek listeler açıklanacaktır.

Önemli Not: Başvuru ve seçme süreci sonunda, hiç bir adayın belgeleri ve başvuru ücreti iade edilmez.